Відбулось засідання робочої групи забезпечення ОПП “Міжнародна журналістика”

12.04.2023 | 18:00

11 квітня 2023 року на кафедрі зарубіжної преси та інформації відбулося засідання робочої групи забезпечення освітньо-професійної програми «Міжнародна журналістика» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика», розробленої відповідно до сучасних вимог підготовки магістрів та згідно зі Стандартом вищої освіти другого (магістерського) рівня) галузі знань 06 Журналістика спеціальності 061 Журналістика.

В обговоренні програми взяли участь стейкголдери, науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти, студентський актив факультету журналістики.

До обговорення від стейкголдерів долучились керівник проєкту «Еспресо.Захід» Ігор Гулик та начальник відділу пресслужби ЛОР Володимир Телюк. Зокрема, І. Гулик вказав на те, що сучасний медіапрацівник має писати добротну журналістику, бути аналітиком, який вміє формувати свою джерельну базу і працювати на різних інформаційних платформах. А пишучи на міжнародну тематику, цікаву для кожного ЗМІ, має вивчати досвід роботи закордонних медіа й орієнтуватися в особливостях, історичних, економічних, культурних, політичних, тих регіонів, до яких хоче привернути увагу аудиторії. Позитивом оновленої програми є запровадження дисциплін, які беруть до уваги ці аспекти. В. Телюк зауважив, що 25% роботи у пресцентрі пов’язано з міжнародною тематикою, проте досвід показує, що студентам практикантам потрібне поглиблене вивчення іноземних мов (наприклад, для спілкування з різними делегаціями, волонтерами, для інтерв’ю). Тому, на його думку, впровадження в навчальний процес магістрів зі спеціальності «Міжнародна журналістика» англомовної дисципліни фахового спрямування вже вказує на серйозне налаштування викладачів ОПП на серйозну роботу надалі.

Здобувачі вищої освіти також взяли участь в обговоренні освітньої програми. Здобувачка першого курсу магістратури спеціальності «Міжнародна журналістика» Уляна Панасюк схвально відгукнулась про дисципліни проф. М.Г. Житарюка, доц. Ю. Мельника, доц. А. Мельника, асист. Т. Балди, а також висловила думку про потребу підсилення курсу англійської мови для того, щоб з рівня мови для спілкування вийти на рівень написання статті як для закордонних ЗМІ, так і для наукових фахових видань. Здобувачка 1 курсу магістратури Діана Сікорська припустила, що з уваги не можна випускати тему психологічної стійкості журналіста, особливо сьогодні, у часі російсько-української війни.

Від НПП активну участь в обговоренні взяли гарант магістерської програми зі спеціальності «Міжнародна журналістика» доц. Хоменко Т.М., завідувач кафедри зарубіжної преси та інформації проф. Житарюк М.Г., проф. Лось Й.Д., доц. Лильо Т.Я., доц. Мельник Ю.І., доц. Квасниця О.Ю., асист. Балда Т.Р.

Активними в обговоренні були також представники студентської ради факультету журналістики: Голова Студентської ради Вероніка Матвієнко та Голова профбюро студентів Софія Сиванич.

Впродовж зустрічі обговорили низку питань, зосередили увагу на теоретичних навиках та практичних уміннях майбутніх випускників магістерської програми.

Студенти озвучили думку колег стосовно трансформації нормативних і вибіркових дисциплін з акцентом на практичну складову, закцентували на необхідності впровадження в магістерську програму англомовних курсів, зміну наповнення окремих дисциплін із наголосом на сучасних обставинах, у т.ч. й у тематиці.

Гарант ОПП «Міжнародна журналістика» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 061 Журналістика доц. Хоменко Т.М. поінформувала присутніх про можливі зміни в проєкті Навчального плану ОПП на 2023-2024 н.р.