Навчальний план

Галузь знань –
Напрям підготовки – Журналістика

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія української журналістики 32 16 2:1 Залік
Історія української літератури 24 24 1,5:1,5 Іспит
Основи наукових досліджень 16 16 1:1 Іспит
Теорія і методика журн. творчості 40 40 2,5:2,5 Іспит
Українська мова в ЗМІ 40 40 2,5:2,5 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія української журналістики 20 12 1,3:0,8 Залік
Історія української літератури 32 32 2:2 Іспит
Теорія і методика журн. творчості 32 32 2:2 Іспит
Українська мова в ЗМІ 32 32 2:2 Залік
Українська мова і політика 32 2:0 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до інтернет-журналістики 16 16 1:1 Залік
Історія української журналістики 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури 8 8 0,5:0,5 Іспит
Медіакритика 16 16 1:1 Залік
Радіокомунікація: теорія і новітні практики 8 8 0,5:0,5 Залік
Соціальна психологія масової комунікації 8 8 0,5:0,5 Іспит
Теорія та історія української літератури 24 24 1,5:1,5 Іспит
Українська мова в ЗМІ 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Основи дикторської майстерності
Політичний медіадискурс
Розслідувальна журналістика за кордоном
16 0:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Журналістська майстерність
Журналістська майстерність
Журналістська майстерність
32 0:2 Іспит
Дисципліна на вибір 3:Історія радіомовлення і телебачення
Основи культури усного публічного мовлення
Телекомунікація: теорія і новітні практики
8 8 0,5:0,5 Залік
Принципи і засади новинної журналістики 16 16 1:1 Залік
Менеджмент у ЗМІ 16 16 1:1 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Видатні постаті світових мас-медіа 16 16 1:1 Іспит
Історія зарубіжної преси 24 24 1,5:1,5 Іспит
Історія української журналістики 24 8 1,5:0,5 Іспит
Історія української літератури 24 8 1,5:0,5 Іспит
Радіокомунікація: теорія і новітні практики 8 8 0,5:0,5 Залік
Соціальна психологія масової комунікації 20 12 1,3:0,8 Іспит
Теорія маової комунікації 26 6 1,6:0,4 Залік
Дисципліна на вибір 1:Журналістська майстерність
Журналістська майстерність
Журналістська майстерність
32 0:2 Іспит
Дисципліна на вибір 2:Основи дикторської майстерності
Основи культури усного публічного мовлення
Телекомунікація: теорія і новітні практики
8 8 0,5:0,5 Залік
Дисципліна на вибір 3:Мова реклами
Організація роботи прес-служби
Типологія журналістських помилок
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Діаспорна публіцистика
Медіа і культура
Спортивна журналістика
16 16 1:1 Іспит

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія світової літератури (k-zp)
Історія світової літератури (k-zp)
16 16 1:1 Залік
Історія української журналістики 26 6 1,6:0,4 Іспит
Історія української літератури 16 16 1:1 Іспит
Практична стилістика української мови 16 16 1:1 Іспит
Радіокомунікація: теорія і новітні практики 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Журналістська майстерність
Журналістська майстерність
Журналістська майстерність
32 0:2 Іспит
Дисципліна на вибір 2:Основи дикторської майстерності
Основи культури усного публічного мовлення
8 8 0,5:0,5 Залік
Семантика газетного тексту 16 16 1:1 Немає
Дисципліна на вибір 3:Культура усного мовлення
Проблемні питання українського правопису
Телекомунікація: теорія і новітні практики
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Бренд білдинг в системі маркетингових комунікацій
Психологія політичної реклами
Системний аналіз в журналістиці
Спортивна журналістика
16 16 1:1 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Деонтологія журналістики 16 6 1:0,4 Залік
Історія світової літератури 12 10 0,8:0,6 Іспит
Історія світової літератури 12 10 0,8:0,6 Залік
Історія української культури 16 6 1:0,4 Іспит
Міжнародна журналістика 20 13 1,3:0,8 Іспит
Міжнародна журналістика 20 13 1,3:0,8 Іспит
Націологія та інформація 12 10 0,8:0,6 Залік
Радіокомунікація: теорія і новітні практики 11 11 0,7:0,7 Залік
Теорія і практика реклами 10 12 0,6:0,8 Залік
Дисципліна на вибір 1:Журналістська майстерність
Журналістська майстерність
22 0:1,4 Іспит
Журналістська майстерність 32 0:2 Іспит
Дисципліна на вибір 2:Основи дикторської майстерності
Основи культури усного публічного мовлення
5 6 0,3:0,4 Залік
Телекомунікація: теорія і новітні практики 11 11 0,7:0,7 Залік
Дисципліна на вибір 3:Бренд менеджмент у ЗМІ
ЗМІ Японії
Інформаційні війни
Політичний імідж в структурі комунікаційного простору
11 11 0,7:0,7 Іспит
Дисципліна на вибір 4:Психологія конфлікту
Радіо Свобода
Текстознавство
11 11 0,7:0,7 Іспит