Магістр – Нормативні навчальні дисципліни

Методичні рекомендації: кваліфікаційна робота

Методичні рекомендації: виробнича (переддипломна) практика

Методичні рекомендації: виробнича практика

Силабус – Теорія та історія соціальних комунікацій

Силабус – Культура мови журналіста

Силабус – Методологія дослідження соціальних комунікацій

Силабус – Методика та організація наукових досліджень

Силабус – Іноземна мова (Англійська)

Силабус  – Медіабезпека

Силабус – Соціальні медіа

Силабус – ТЕКСТ І КОНТЕКСТ В ДРУКОВАНИХ МЕДІА

Силабус  – Журналістська майстерність

Силабус – Креативність дискурсивних практик публіцистики і культури

Силабус – Управління медіапроєктами