Магістр – Нормативні навчальні дисципліни

Metodychni recomendacii-Kvalifikacijna-robota

Metodychni rekomendacii-Vyrobnycha (pereddyplomna) praktyka

Metodychni rekomendacii-Vyrobnycha-praktyka

Sylabus-Teoriya-ta-istoriya-socialnych-komunicacij
Sylabus-Kultura-movy-zhurnalista

Sylabus-Metodologija-doslidzennia-socialnych-komunikacij

Sylabus-Metodyka-ta-orhanizatsiia-naukovykh-doslidzhen

Sylabus-Inozemna mova-English

Sylabus-Mediabezpeka

Sylabus-Sotsialni-media

Sylabus-Tekst-i-kontekst-v-drukovanych-media

Sylabus_Zhurnalistska-majsternist

Sylabus-Kreatyvnist-dyskursyvnykh-praktyk

Sylabus-Upravlinnya-mediapriyektamy