Силабуси

Медiафiлософiя

Науковий_семiнар

Педагогiчна_практика

Сучасна_українська_телевiзiйна_i_радiопублiцистика

Сучаснi_проблеми_науки_про_журналiстику

Свiтоглядна_публiцистика_за_кордоном

Розважальна_комунiкацiя

Преса_як_засiб_протидiї_гiбриднiй_вiйнi

Сучасний_український_iнформацiйний_ринок

Україна_у_свiтових_мас-медiа

Iнформацiйна_вiйна_в_теле-_та_радiоефiрi

Iсторiософiя_української_журналiстики

metodolohiia-pidhotovky-naukovoi-publikatsii

pidhotovka-naukovo-innovatsiynoho-proektu

Видатнi_постатi_у_свiтових_мас-медiа

Гiбриднi_вiйни_в_соцiальних_мережах

Концепцiя_сучасного_перiодичного_видання

Лiнгвокреативнi_тенденцiї_в_ефiрному_мовленнi

Психологія вищої школи

Філософія

Інновації та підприємництво

Іноземна мова за фаховим спрямуванням

Педагогіка вищої школи

Інформатика

Інтелектуальна власність та трансфер технологій