Більовська Наталія Богданівна

Посада: асистент кафедри мови засобiв масової iнформації

Телефон (робочий): (032) 2394181

Електронна пошта: Nataliya.Bilovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Стилістика сучасних медіатекстів. Прецедентні тексти. Інтерактивна комунікація у ЗМІ. Ефективність медіатексту.

Публікації

  • Більовська Н. Б. Регіональні медіа в системі масової комунікації / Наталія Більовська // Вісник Харківської державної академії культури. – 2013. – Т. 2. – С. 84–86.

  • Більовська Н. Б. Сучасні регіональні ЗМІ: шляхи подолання кризи / Наталія Більовська // Медіапростір. – 2013. – Т. 21. – С. 63–69.

  • Більовська Н. Б. Мовні комунікативні стратегії львівських ЗМІ / Наталія Більовська // Актуальні питання масової комунікації. – 2014. – Т. 1. – С. 56–61.

  • Наталія Більовська. Психологічні особливості сприйняття матеріалів регіональних ЗМІ / Наталія Більовська // Збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2016 рік (секція «Журналістика»). – Львів: Малий вид. ц-р ф-ту журн-ки, 2017. – С. 98–100.

  • Більовська Н. Категорії «автор–адресант» як знакові характеристики досягнення ефективності сучасних медіатекстів / Н. Більовська // Вісник Львівського університету. (Серія «Журналістика»; вип.43). – Львів, 2018. – С. 212–217.

  • Наталія Більовська. Прецедентні тексти у системі сучасних мас-медіа / Наталія Більовська // Сучасні орієнтири української журналістики: збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2017 рік (секція «Журналістика») / упоряд. Андрій Яценко. – Львів: Простір-М, 2018. – С. 104–106.

  • Наталія Більовська. Інтерпретація медіатексту у процесі комунікації / Наталія Більовська // Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ: матеріали міжнародної конференції (Львів, 22–23 листопада 2018 року) / За ред. Галини Мацюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 48–49.

Біографія

Факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (2010)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!