Більовська Наталія Богданівна

Посада: асистент кафедри мови засобiв масової iнформації

Телефон (робочий): (032) 2394181

Електронна пошта: Nataliya.Bilovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Стилістика сучасних медіатекстів. Прецедентні тексти. Інтерактивна комунікація у ЗМІ. Ефективність медіатексту.

Курси

Публікації

 • Більовська Наталія (2022), Тактика наближення автора до читача: інтерактивна співпраця / Наталія Більовська // Вісник Львівського університету. (Серія «Журналістика»; вип. 51). Львів, 2022. С. 187–195.
 • Більовська Наталія (2022), Меми у ЗМІ як спосіб творення нової лексики (за період повномасштабного вторгнення) / Наталія Більовська // Журналістика майбутнього: виклики, тенденції, перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18‒19 жовт. 2022 р.). Львів : Простір-М, 2022. С. 246–248.
 • Більовська Наталія (2021), Мовні засоби вираження образу адресата у регіональному медіадискурсі (на прикладі газети «Високий Замок» / Наталія Більовська // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Т. 32 (71). № 1. Ч. 3. С. 187–192.
 • http://philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/1_2021/part_3/34.pdf
 • Більовська Наталія (2021), Гіпертекст: синтез дискретного і континуального медіаповідомлення / Наталія Більовська // Вісник Львівського університету. (Серія «Журналістика»; вип. 50). Львів, 2021. С. 137–145.
 • https://doi.org/10.30970/vjo.2021.50.11104
 • Більовська Наталія (2021), Комунікативна роль образу адресата у регіональних мас-медіа / Наталія Більовська // Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової інтернет-конференції «Регіональна журналістика: реалії, виклики, перспективи». Тернопіль, 2021. С. 28–30.
 • https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/35886/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_2021_1.pdf
 • Більовська Наталія (2021), Феномен гіпертексту: поняття, структура, функціонування у ЗМІ / Наталія Більовська // Перспективи і тенденції розвитку ЗМІ в Україні та світі : збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2020 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. Львів: Простір-М, 2021. С. 92–93.
 • Більовська Наталія (2020), Професійна грамотність журналістів регіональних медіа / Наталія Більовська // Традиційні і нові медіа: від історії до сучасності : збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2019 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. Львів: Простір-М, 2020. С. 99–100.
 • Більовська Наталія (2018), Інтерпретація медіатексту у процесі комунікації / Наталія Більовська // Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ: матеріали міжнародної конференції (Львів, 22–23 листопада 2018 року) / За ред. Галини Мацюк. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 48–49.
 • Більовська Наталія (2018), Прецедентні тексти у системі сучасних мас-медіа / Наталія Більовська // Сучасні орієнтири української журналістики: збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2017 рік (секція «Журналістика») / упоряд. Андрій Яценко. Львів: Простір-М, 2018. С. 104–106.
 • Більовська Н. (2018), Категорії «автор–адресант» як знакові характеристики досягнення ефективності сучасних медіатекстів / Н. Більовська // Вісник Львівського університету. (Серія «Журналістика»; вип. 43). Львів, 2018. С. 212–217.
 • http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/8347
 • Більовська Наталія (2017), Психологічні особливості сприйняття матеріалів регіональних ЗМІ / Наталія Більовська // Збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2016 рік (секція «Журналістика»). Львів: Малий вид. ц-р ф-ту журн-ки, 2017. С. 98–100.
 • Більовська Н. Б. (2013), Сучасні регіональні ЗМІ: шляхи подолання кризи / Наталія Більовська // Медіапростір. – 2013. – Т. 21. – С. 63–69.

Біографія

Факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (2010)

Проекти

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!