Бурич Леся Адамівна

Посада: асистент кафедри нових медiй

Телефон (робочий): (032) 239-44-84

Електронна пошта: lesia.burych@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

author’scolumn, precedent text, dialogisation and subjectivation of the text, network communication.

Публікації

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Гурч Л. А. Феномен сучасної колумністики: дефінітивний підхід / Л. Гурч // Теле- та радіожурналістика. – 2014. – Вип. 13. – С. 56–63.
 2. Гурч Л. А. Критерії ідентифікації авторської колонки в українському медіапросторі / Л. Гурч // Держава та регіони. Сер. : Соціальні комунікації. – 2014. – № 1–2 (17–18) – С. 60–64.
 3. Гурч Л. А. Діалогізація авторської колонки як модель взаємодії з читачами / Л. Гурч // Вісник Львівського університету. – 2014. – Вип. 39. – С. 619–627. – Режим доступу : http://journ.lnu.edu.ua/publications/visnyk39/Visnyk_39.pdf.
 4. Гурч Л. А. Причини використання іншомовних слів у теле- та радіотекстах: соціолінгвістичний аспект / Л. А. Гурч // Теле- та радіожурналістика. – 2011. – Вип. 10. – С. 221–226.
 5. Гурч Л. А. Поліваріантність запозичень у медіатекстах: проблеми нормування та кодифікації / Л. А. Гурч // Вісник Львівського університету. – 2011. – Вип. 35. – С. 316–323.
 6. Гурч Л. А. Неологізація сучасного медіатексту: бар’єри та активізатори перцептивності / Л. А. Гурч // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2013. – Т. 53. – жовт.–груд.. – С. 56–59. (у співавторстві)
 7. Бурич (Гурч) Л. Сенсоризми як репрезентанти авторської світомоделі / Л. Бурич (Гурч) // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – 2018. – Вип. 43. – С. 218–226. – Режим доступу : http://modeli-mi.ucoz.ua/_ld/0/33_Visnyk-43_print.pdf.
 8. Бурич Л. А. Жанрова модифікація інтернет-колумністики (за колонками онлайн-видання Українська правда”) / Л. Бурич // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – 2018. – Вип. 44. – С. 66–74. – Режим доступу : https://modeli-mi.ucoz.ua/_ld/0/35_Visnyk_44_v1.1.pdf.
 9. Бурич Л. А. Авторські колонки часопису “Український тиждень”: тематично-типологічні аспекти / Л. Бурич // Діалог: медіа-студії. – 2018. – № 24. – С. 142–168.
 10. Бурич Л. А. Колумністика Любомира Гузара: комунікативно-прецедентний потенціал / Л. Бурич // Теле- та радіожурналістика. – 2019. – Вип. 18. – С. 108–116. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2019_18_16.

 

Статті в інших наукових виданнях

 1. Гурч Л. А. Професія колумніста в українських ЗМК / Л. А. Гурч // Комунікаційні технології. – Київ, 2014. – Т. 3. – С. 202–207.
 2. Гурч Л. А. Формально-змістові домінанти колумністики Юрія Макарова / Л. Гурч // Медіапростір : збірник наукових статей із соціальних комунікацій. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 7. – С. 62–68.
 3. Бурич Л. А. Медіакритична колумністика Юрія Макарова: проблемно-змістові акценти [Текст] / Л. А. Бурич // Збірник центру наукових публікацій «Велес». Серія Соціальні комунікації. – К. : Центр наукових публікацій, 2018. – С. 48–55.
 4. Бурич Л. А. Формально-змістові модифікації авторських колонок (за колумністикою часопису «Український тиждень») [Текст] / Л. А. Бурич // Молодий вчений. — 2018. — №9. — С. 184–190.

Статті в закордонних виданнях

 • Гурч Л. А. Вербалізація суб’єктивізму в колумністиці Юрія Макарова / Л. А. Гурч // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, II (4), Issue: 23, 2014. – P. 101–104.
 • Бурич Л. А. Політична колумністика Юрія Макарова як адекват суспільно-політичних реалій / Л. А. Бурич // The scientific method. – № 18. – Vol. 2. – Warszawa, 2018. – S. 19–23.

Матеріали конференцій

 1. Гурч Л. А. Комунікативно-функціональний потенціал сленгізмів у журналістському тексті / Л. А. Гурч // Спецпроект: аналіз наукових досліджень: матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 30–31 трав. 2013 р. : у 6 т. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 30–32.
 2. Гурч Л. А. Суб’єктивізм як базовий атрибут колумністики / Л. А. Гурч // Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание»: «Прогностическая функция науки как основа стратегического планирования»: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – К. : научно-информационный центр «Знание», 2014. – С. 114–117.
 3. Гурч Л. А. Моделі репрезентації авторського суб’єктивізму в колумністиці Юрія Макарова / Л. А. Гурч // Збірник центра наукових публікацій: «Формування обивательського мислення: значення науки»: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К. : Центр наукових публікацій, 2014. – С. 121–124.
 4. Гурч Л. А. Комунікативні параметри колумністики / Л. А. Гурч // Збірник центра наукових публікацій: «ІІ Літні наукові читання»: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К : Центр наукових публікацій, 2014. – С. 121–124.
 5. Гурч Л. А. Засоби та прийоми діалогізації колумністичних текстів / Л. Гурч // Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание»: «Плюрализм и взаимотерпимость как условия эффективного научного поиска»: сборник со статьями. – Д. : научно-информационный центр «Знание», 2014. – С. 79–82.
 6. Бурич Л. А. Метажанрові особливості колумністики в постмодерному соціокультурному дискурсі / Л. А. Бурич // Збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2017 рік “Сучасні орієнтири української журналістики: від теорії до практики”. – Львів: Вид-во “Простір-М”. – 2018. – С. 134–136.

Біографія

Народилася 22 січня 1988 р. в селі Ільник Турківського району Львівської області.

2005 р. – успішно закінчила Ільницьку загальноосвітню школу I–III ступенів.

2010 р. – завершила навчання на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (здобула ступінь магістра та отримала диплом з відзнакою).

3 2012 року по 2016 рік – працювала асистентом кафедри мови засобів масової інформації.

3 2019 року – асистент кафедри нових медій.

Переможниця кількох поетичних конкурсів та автор поетичної збіркиНа орбіті думок” (2009 р.).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!