Кафедра нових медiй

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Дата створення: 1 лютого 2012 року на факультеті журналістики ЛНУ ім. Івана Франка.

 

Історія: кафедра спрямувала свою навчальну та наукову діяльність на підготовку магістрів спеціалізації «Інтернет-журналістика». Це пов’язано з тим, що інтернет-журналістика має низку технологічних відмінностей від традиційних ЗМІ, які виявляються на етапах збору інформації, підготовки і подачі матеріалів (мультимедійність, інтерактивність, персоналізація тощо).

Власне, завдання кафедри нових медій і полягає в тому, щоб забезпечити навчальних процес, спрямований на вміння студентів готувати мультимедійні матеріали. Таким чином, освітній спектр роботи кафедри інтернет-журналістики доволі широкий: від методики роботи інтернет-журналіста до  інтернет-реклами.

 

Напрями роботи: викладання на факультеті журналістики дисциплін за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра «Вступ до інтернет-журналістики», «Комп’ютерна графіка в мас-медіа», «Соціальні комунікації», «Мультимедійні технології», «Медіа-критика»; викладання дисциплін за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста і магістра «Прикладні соціально-комунікаційні технології», спецкурсів магістерської спеціалізації «Нові медії» ( дисципліни за вибором студента, дисципліни спеціалізацій «Журналістська майстерність»); проведення наукових досліджень та підготовку аспірантів за спеціальністю «Соціальні комунікації».

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 10.00 по 18.00

 

Контакти:

вул. Генерала Чупринки, 49, корпус факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка, 1 поверх, ауд.109.

 

тел. 239-44-84

email: newmedialnu085@gmail.com

Facebook: NEWMEDIALVIV (Кафедра нових медій ЛНУ ім. І.Франка)

Instagram: new_media_lnu

Youtube: Кафедра Нових Медій ЛНУ ім. Івана Франка

 

Співробітники

завідувач, доцент (сумісник)ГАБОР Наталiя Богданiвназавідувач, доцент (сумісник)
доцентЗАЛIЗНЯК Юрiй Богдановичдоцент
доцентЛАВРИШ Юліана Степанівнадоцент
доцентМАРУШКІНА Ірина Ігорівнадоцент
доцентПАВЛЮК Людмила Степанівнадоцент
асистентАЛЕКСАНДРОВ Павло Миколайовичасистент
асистентБУРИЧ Леся Адамівнаасистент
асистентЛУЦЬ Юлія Михайлівнаасистент
асистентПОГРАНИЧНА Зоряна Валеріївнаасистент
асистентПОЛЯНСЬКИЙ Ігор Степановичасистент
старший лаборантЧУБЕНКО Катерина Василівнастарший лаборант

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Часопис «Медіакритика» – кафедра нових медій спільно з Інститутом екології масової інформації (за ред. Доц. Габор Н.Б.); електронна версія http://www.mediakrytyka.info/ (голова редколегії проф. Потятиник Б.В.)

Практичний посібник «Залізна правда наживо» – доц. Залізняк Ю.Б.

Колективна монографія «Нові медіа в традиційному комунікативному контексті» – за ред. проф. Потятиника Б.В.

Колективний навчальний посібник «Мережева журналістика: спеціалізовані курси: навч. Посібник» / Н. Габор, Ю. Залізняк, З. Козачок, Ю. Лавриш, Ю. Луць, І. Марушкіна, А. Палійчук, Б. Потятиник, О. Щур. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – 136 с.; електронна версія –

https://drive.google.com/drive/folders/18rx6jvgMsHY7NmKhySKiETLOEeXsjDBP

Лавриш Ю. Церква у нових медіях України: проблеми і пріоритети комунікації. «Компанія «Імперіал», Львів, 2017. – 156 с.

Дослідження

Наукова робота кафедри концентрується на таких трьох напрямах, які вирізняють її на дослідницькій мапі українських вишів:

 • критика нових медій;
 • метадослідження нових медій ( вивчення та узагальнення дослідницьких процесів у сфері нових медій в україні та порівняння їх з аналогічними закордонними дослідженнями);
  • вивчення соціальних мереж ті їх ролі в сучасній журналістиці.

Кафедра проводить дослідження за темою в межах робочого часу «Проблеми інформаційної політики в нових медіях».

Cпільна нарада кафедр радіомовлення і телебачення  та нових медій

24.02.2020 | 20:02

У межах спільної наради кафедр радіомовлення і телебачення  та нових медій  відбулося обговорення освітньої наукової програми з журналістики, за участі    Огар Емілії Ігорівни, завідувача кафедри, проф.., доктора наук із соц. комунікацій. Емілія Огар, яка виступила як роботодавець, представляла кафедру журналістики, зв’язків з громадськістю та реклами Української академії друкарства.

Читати »

Фейкові новини, ліберальні медіа та халепа критичної теорії

19.04.2019 | 12:50

Доктор Ягелонського університету Семюель Новак розповів магістрантам про фейкові новини
18 квітня на кафедрі нових медій виступив доктор гуманітарних наук з Ягелонського університету Семюель Новак з темою: «Фейкові новини, ліберальні медіа та халепа критичної теорії».  Зустріч відбулася в межах міжуніверситетської співпраці.У дискусії активну участь взяли магістранти спеціалізації «Інтернет журналістика» та викладачі кафедри.

Читати »

Про науково-методичний семінар на кафедрі нових медій

04.04.2018 | 20:00

Інтернет-журналістика й правове регулювання: про проблеми та перспективи у дискусії на кафедрі нових медій
28 березня на кафедрі нових медій відбувся науково-методичний семінар, присвячений правовим аспектам веб-журналістики в Україні. Доповідачкою з теми була асистент кафедри Юлія Луць, яка окреслила чільні  проблеми в системі юридичних прав та захисту журналістів, що працюють з онлайн-ресурсами.
Серед питань, що спричинили дискусію між викладачами – необхідність чи недоречність у врегулюванні медійної діяльності в інтернет-просторі, закономірність обмеження роботи інтернет-ресурсів, що фпублікують недостовірну інформацію, новели до чинних медіа-законів...

Читати »