Дворянин Парасковія Ярославівна

Посада: асистент кафедри радiомовлення i телебачення

Телефон (робочий): (032) 239-40-30

Електронна пошта: Paraskoviya.Dvoryanyn@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

стандарти інформаційного мовлення; комунікація в час пост-правди, фейків та інформаційних воєн; феномен телебачення як інструменту впливу на політичні тренди та свідомість громадян; цілісне розуміння процесу телевізійного висвітлення новин; онлайн журналістика; PR-технології; формування брендів в журналістиці; техніка мовлення публічних осіб; радіоформати та функціонування FM –станцій; менеджмент телерадіокомпаній та конвергентна журналістика

Публікації

Посібник

Дворянин Парасковія Новини на регіональному телебаченні: навч. посібник/ Парасковія Дворянин, Василь Лизанчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 262 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

1. Дворянин П. Я. Верстка випуску телевізійних новин: побудова з урахуванням потреб глядача / П. Я. Дворянин // Держава та регіони. Сер. Соціальні комунікації. – 2010. – № 2. – С. 131–135.

2. Дворянин П. Я. Джерела інформації: недоліки та переваги (закор- донний та вітчизняний досвід) / П. Я. Дворянин // Наукові записки Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка: Сер. Філол. науки. – 2011. – Вип. 25. – С. 97–103.

3. Дворянин П. Я. Нейтралізація агресії у телевізійних випусках ре- гіональних новин / П. Я. Дворянин // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2014. – Вип. 39. – С. 475–481.

4. Дворянин П. Я. Комунікативні методи дослідження регіональних новин як соціокультурного продукту / П. Я. Дворянин // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2015. – Вип. 40. – С. 313–327.

5. Дворянин П. Я. Тематично-змістове наповнення новин регіональ- них телеканалів / П. Я. Дворянин // Теле- та радіожурналістика. – 2016. – Вип. 15. – С. 149–161.

6. Paraskoviya Dvoryanyn INFORMATION HYGIENE ON UKRAINIAN TELEVISION/ Dvoryanyn P.// TV AND RADIO JOURNALISM. – 2017. – Issue 16.- P. 166–170/

7. Дворянин П.Я Ціннісні орієнтири регіональних телевізійних новин/ П. Я. Дворянин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Журналістські науки». – 2017. – Вип. 883. – С. 45-50.

8. Дворянин П. Я. Журналістика на межі: особливості телевізійних новин на території Донецької та Луганської областей/ П. Я. Дворянин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Журналістські науки». – 2018. – Вип. 896. – С. 26-32.

9. Дворянин П.Я. Структура новинних повідомлень як інструмент комунікації/ П.Я. Дворянин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Журналістські науки». – 2019. – Вип. 3 – С. 129-135.

10. Дворянин П.Я Особливості конвергенції засобів масової інформації України/ П.Я. Дворянин // Теле- та радіожурналістика. -2020. – Вип. 19. – С. 158-173.

Статті в іноземних наукових виданнях:

11. Dvorianyn P. Historiography of the main aspects of news investigation on the regional TV / P. Dvorianyn // Humanities and Social Science, III (11), Issue: 67. – Budapest, 2015. – P. 65–67.

12. Dvorianyn P. Regional television news in Ukraine information space / P. Dvorianyn // Spheres of Culture. – Vol.13. – Lublin, 2016. – P. 601–609.

Статті в інших наукових виданнях:

13. Дворянин П. Я. Новини регіонального телебачення: пошуки креа- тивних рішень, дотримання журналістських стандартів та морально-духов- них цінностей / П. Я. Дворянин // Медіапростір: зб. наук. ст. із соц. кому- 18 нікацій / [ред. кол.: Н. Поплавська та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатю- ка, 2014. – С. 49–53.

14. Дворянин П. Я. Новини як інструмент інформаційної війни: ре- гіональний аспект / П. Я. Дворянин // Журналістика. Філологія. Медіаосві- та: зб. наук. праць. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2014. – С. 39–44.

15.Дворянин П. Я. Українськоцентрична парадигма новинного медіа- виробництва на регіональному телебаченні / П. Я. Дворянин // Медіапростір: зб. наук. ст. із соц. комунікацій / [ред. кол.: Н. Поплавська та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2015. – Вип. 8. – С. 42–49.

  1. Методичні рекомендації щодо опанування курсу «Журналістська майстерність» для студентів 3, 4, 5 курсів (співавтори викладачі кафедри). – Львів. – 2019.

  2. Методичні рекомендації щодо створення і випуску навчальних телевізійних матеріалів студентського інтернет-телебачення «Franko TV» для студентів факультету журналістики (співавтори викладачі кафедри). – Львів. – 2020.

Біографія

Народилася 26 травня 1971 року у Львові. У 1988 році закінчила Львівську середню школу №32 з медаллю. 2012-2016 рр. – факультет журналістики ЛНУ ім. І.Франка ( освітньо-кваліфікаційний рівень « кандидат наук з соціальних комунікацій», диплом від 13 грудня 2016 року. Захистила дисертацію за спеціальністю «Теорія та історія журналістики» на тему «Новини на регіональному телебаченні: україноцентрична парадигма» . 1988-1993 рр. – факультет журналістики ЛНУ ім. І. Франка (освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, денна форма навчання, диплом з відзнакою від 30 червня 1993 року) (спеціалізація – міжнародна журналістика). У 2004 – 1997 рр. працювала редактором, журналістом інформаційної служби «Радіо Люкс», співпраця з українською редакцією BBC News . У 2010 –2004 рр. – шеф-редактор ТРК «Люкс», автор і ведуча тижневої програми «Підсумки» на каналі «Новий». З 2017 р. – директор з інформаційних проектів ПрАТ «ТРК «Люкс». З 2017 р. доцент кафедри радіомовлення і телебачення факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка. У 2019 – експерт у проекті « Співробітництво задля інновацій та обміну досвідом. Розвиток потенціалу у вищій освіті. Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм» (проект «Еразмус + КА2»). Проходила стажування в редакціях: Wiadomosci / Polskie Radio Rzeszow (Польща), телевізійний канал ТVN 24 (Вроцлав, Польща) в межах проектів Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego та освітній українcько-польській фундації “Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці” (IIASC) – наукове стажування «Академічна доброчесність» (Польща, Варшава)

Нагороди

2008р.–Національна премія «Телетріумф» у номінації «Місцеві новини» – «Наш Репортер» (Новий канал)

2007р.- Національна премія «Телетріумф» у номінації «Місцеві новини» – «Підсумки» (Новий канал)

2016 р. – диплом Академії Наук Вищої Освіти України та друга премія журі АН ВО України у номінації «Навчальний посібник» за працю у співавторстві «Новини на регіональному телебаченні»

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!