Кафедра радiомовлення i телебачення

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Про кафедру радіомовлення і телебачення

Кафедра радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка функціонує як самостійна структурна одиниця з 1 вересня 1993 р., відповідно до наказу ректора  Львівського державного (нині національного) університету імені Івана Франка №847 від 14.07.1993 р. «Про внесення змін у структуру факультету журналістики» на підставі ухвали Вченої ради університету від 30 червня 1993 р. (протокол №11/6).

Спочатку на кафедрі було шість осіб: доктор фiлологiчних наук, професор, завідувач кафедри В. В. Лизанчук, докор історичних наук, професор І. В. Крупський, кандидат фiлологiчних наук, доцент В. М. Гой, кандидат фiлологiчних наук, доцент З. Є. Дмитровський, асистент О. К. Гулик, старший лаборант С. Д. Романюк. На кафедрі кілька років працювали доктор фiлологiчних наук, професор С. І. Горевалов, доктор фiлологiчних наук, професор Б. В. Потятиник, доктор фiлологiчних наук, професор Ю. Г. Шаповал, кандидат наук із соціальних комунікацій В. В. Бабенко, кандидат фiлологiчних наук Н. Д. Темех, кандидат наук із соціальних комунікацій І. О. Балинський, кандидат політичних наук, доцент А. В. Юраш, асистенти І. Я. Венгер (Луцюк), О. Г. Штурнак, голова обласної організації Національної спілки журналістів України Я. І. Климович,  заслужений журналіст України В. В. Глинчак, заслужений журналіст України М. Т. Лубкович, тележурналіст А. П. Очколас, радіожурналіст С. І. Чудик, старший лаборант М. В. Струк, інженерами і техніками навчальної телерадіостудії (функціонує при кафедрі з 1 вересня 1996 р.) Ю. В. Мельник, Г. М. Сафроньєва, О. Ю. Чупрей.

Сьогодні навчально-методичний і виховний процес на кафедрі забезпечують доктор філологічних наук, заслужений професор університету, академік Академії наук вищої освіти України, лауреат Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка, заслужений журналіст України, лавреат премії імені В’ячеслава Чорновола в галузі журналістики і публіцистики, дійсний член НТШ В. В. Лизанчук (завідувач кафедри), доктор філологічних наук, заслужений професор університету, академік АН ВО України, дійсний член НТШ О. А. Сербенська, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент О. М. Білоус, кандидат філологічних наук, доцент Н. Є. Лебеденко, асистенти Л. Р. Борис, А. Л. Калинів, Т. В. Подедворний, Я. І. Табінський, лаборантка І. І. Бокало. Навчальною телерадіостудією завідує М. Т. Павлик. До навчального процесу залучені журналістка із ТРК «Люкс», кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент П. Я. Дворянин, народний артист України, професор О.П. Гарда, журналіст, керівник проєкту «Еспресо.Захід» І. К. Гулик.

Науково-педагогічну і суспільно-політичну діяльність професорів В. В. Лизанчука, О. А. Сербенської високо оцінено десятками відзнак (подяками, почесними грамотами, почесними дипломами, медалями, орденами). О. А. Сербенська нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, В. В. Лизанчук – орденами «За заслуги» ІІІ і ІІ ступеня.

Здобуваючи фах «Журналістська робота на телебаченні» і «Журналістська робота на радіо», студенти опановують курси та спецкурси «Телекомунікація: теорія і новітні практики», «Радіокомунікація: теорія і новітні практики», «Основи культури усного публічного мовлення», «Основи дикторської майстерності», «Історія радіомовлення і телебачення», «Реклама електронних ЗМІ», «Основи телевізійної документалістики», «Основи радіодокументалістики», «Українське радіомовлення: виклики часу», «Українське телебачення: виклики часу», «Сучасне телебачення і радіомовлення в контексті інформаційної безпеки України», «Ефірне мовлення в контексті засад риторики», «Усне мовлення в системі гуманістичних цінностей», «Телебачення і радіомовлення в контексті мовної політики», «Телебачення і радіомовлення в контексті формування українськоцентричної політики», «Методика створення радіо- і телепередач», «Інтелектуально-психологічні засади функціонування ЗМК», «Міжкультурна комунікація»,  «Українська мова і політика», «Креативні тенденції в мовленні публічної особи», «Фотожурналістика  в системі ЗМК», «Основи зображальної журналістики», «Формування особистого бренду в журналістиці», «Інноваційні методи роботи з медіатекстом», «Піартехнології в медійному та гуманітарному просторі», «Конвергентна журналістика».

З 2012 р. при кафедрі функціонує студентське телебачення «Franko-TV». Студенти під методичним керівництвом викладачів і за технічною допомогою працівників телерадіостудії готують передачі про багатогранне науково-навчальне життя Університету, важливі суспільно-політичні, культурно-мистецькі події у Львові. На жовтень 2020 р. видано в ефір понад 300 годин   різножанрових матеріалів. Ютуб-канал «Franko-TV» переглянуло 4,5 млн. глядачів.

Студенти Роксоляна Білоус, Ганна Бенедюк, Анастасія Браташ, Наталія Вітюк, Мар’ян Бринь, Христина Гавришків, Віталій Гембусь, Володимир Неживело під керівництвом викладача Я. І. Табінського та за допомогою працівників навчальної телерадіостудії А. С. Гірняка і М. Т. Павлика створили художньо-документальний фільм «Таємний щоденник Університету» (чотири серії), присвячений 360-річчю Львівського національного університету. Відзначення ювілею відбудеться у 2021 р. 6 червня 2020 р. в День журналіста Львівська обласна організація Національної спілки журналістів України за створення фільму оголосила студентів переможцями щорічного конкурсу «Перша удача». На Міжнародному конкурсі молодіжних медіакомунікаційних проєктів «То – МИ», який організовувала Асоціація українських редакторів, автори художньо-документального фільму «Таємний щоденник Університету» стали володарями Гран-прі.

Виробничу практику студенти проходять у телерадіоорганізаціях Києва, Львова, Вінниці, Івано-Франківська, Луцька, Рівного, Одеси, Тернополя, Чернівців та інших телерадіокомпаній. За умовами укладених угод  між кафедрою радіомовлення і телебачення і львівськими телерадіоорганізаціями про спільну навчально-практичну діяльність щодо підготовки телевізійних і радіожурналістів студенти готують теле- і радіопередачі, які транслюють ці телерадіокомпанії.

Випускники, які спеціалізувалися в галузі теле- і радіожурналістики, успішно працюють на центральних телерадіоканалах, майже в усіх обласних філіях Суспільного телебачення і радіомовлення, а також за кордоном. Популярність, якою користуються фахівці Львівської школи телерадіожурналістики, свідчить про те, що здобуті на кафедрі теоретичні знання й практичні навички вони успішно втілюють у своїй повсякденній телерадіожурналістській творчості. Саме в цьому й полягає головна мета, яку перед собою ставлять працівники кафедри радіомовлення і телебачення. На це спрямована науково-педагогічна і методична діяльність колективу.

З 1997 р. кафедра видає збірник наукових праць «Теле- та радіожурналістика», який включено до переліку фахових видань України (свідоцтво про державну реєстрацію серія KB № 14757-3728 Р від 20.11. 2008 p., перереєстровано як фахове видання 12 травня 2015 р., наказ Міністерства освіти і науки України № 528). Уже вийшло 19 випусків у 20 книгах. Понад десять років професор О. А. Сербенська керувала держбюджетними темами: «Проблеми екології української мови», «Нові параметри розвитку українського публічного мовлення», «Наукові та навчально-методичні засади української мови як рідної та іноземної з використанням нових інформаційних технологій та Інтернету», «Мовностилістичні аспекти підвищення ефективності  публіцистичного мовлення на українському телебаченні», «Семіотичний інструментарій на українському телебаченні: теоретичні засади і практика», «Ефірне мовлення у вимірах синергетичної сутності: теоретичні засади і практика». Науковими темами, над якими працюють викладачі кафедри, керує професор В. В. Лизанчук. Діють також наукові семінари викладачів кафедри і студентів. Кафедра радіомовлення і телебачення разом із Бі-Бі-Сі за програмою TACIS «Підвищення інформованості населення з екологічних питань» провела науковий семінар, в якому взяли участь викладачі, студенти, журналісти-практики. Викладачі кафедри друкують публіцистичні статті у газетах і журналах, виступають по радіо і телебаченню на актуальні теми суспільно-політичного життя в Україні, ведуть активну діяльність в соціальних мережах.

Під керівництвом професора В. В. Лизанчука підготовлено і захищено 8 кандидатських і одна докторська дисертація. Професор О. А. Сербенська керувала підготовкою і захистом 7 кандидатських дисертацій. В. В. Лизанчук і О. А. Сербенська є членами спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій та понад десяти редколегій наукових збірників і журналів. Вони понад 150 разів опонували і відгукнулися про кандидатські і докторські дисертації та автореферати кандидатських і докторських дисертацій. Члени кафедри – активні учасники  міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових і науково-практичних конференцій, беруть участь у круглих столах, презентаціях багатьох видань.

Співробітники

професорЛИЗАНЧУК Василь Васильовичпрофесор
професорСЕРБЕНСЬКА Олександра Антонівнапрофесор
доцентБІЛОУС Оксана Михайлівнадоцент
доцентГАРДА Орест Павловичдоцент
доцент, в.о. завідувача кафедри (сумісник)ДВОРЯНИН Парасковія Ярославівнадоцент, в.о. завідувача кафедри (сумісник)
доцентЛЕБЕДЕНКО (МИХАЙЛИЧЕНКО) Наталія Євгенівнадоцент
асистентБОРИС Леся Романівнаасистент
асистентКАЛИНІВ Андрій Любомировичасистент
асистент (сумісник)ПАВЛИК Мар'ян Тарасовичасистент (сумісник)
асистентПОДЕДВОРНИЙ Тарас Володимировичасистент
асистентТАБIНСЬКИЙ Ярослав Iгоровичасистент
лаборантВАСЬКІВ Марія Михайлівналаборант

2 курс

3 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Навчальна робота кафедри:

 1. Методичні рекомендації щодо створення і випуску навчальних телевізійних матеріалів студентського Інтернет-телебачення „Franko TV” для студентів факультету журналістики / О.М. Білоус, А.Л. Калинів, Г.М. Сафроньєва, Я.І. Табінський.  – Львів,  2015. – 18с.
 2. Методичні рекомендації для лекційних, практичних занять та самостійної роботи з курсу „Інтелектуально-психологічні засади функціонування ЗМК” для студентів IІІ курсу факультету журналістики / В.В. Лизанчук.  – Львів,  2018. – 56с.
 3. Методичні рекомендації для лекційних, практичних занять та самостійної роботи з курсу „Основи дикторської майстерності” для студентів IV курсу факультету журналістики / О.П. Гарда,  – Львів,  2019. – 30с.
 4. Методичні рекомендації щодо опанування курсу „Журналістська майстерність” для студентів ІІІ, IV, V курсів / О.М. Білоус, Л.Р. Борис, О.П. Гарда,  П.Я. Дворянин,  А.Л. Калинів, В.В. Лизанчук, Н.Є. Михайличенко, М.Т. Павлик,  Т.В. Подедворний, Я.І. Табінський  – Львів,   2019. – 24с.
 5. Уживаймо правильно прийменникові конструкції : навчально-методичний посібник для студентів факультету журналістики / уклали: О. Сербенська, Н. Михайличенко. – Львів, 2018. – 41 с.
 6. Методичні рекомендації для лекційних, практичних занять та самостійної роботи з курсу «Міжкультурна комунікація» для студентів-магістрів факультету журналістики першого року навчання / О. Білоус. – Львів, 2018. – 52 с.

 

# Iнтелектуально-психологічні  засади функціонування ЗМК

# Створення і випуск навчальних телевізійних матеріалів студентського  Інтернет-телебачення “Franko-TV”

# Основи дикторської  майстерності

# Мiжкультурна  комунікація

 

Cилабуси

Кваліфікація: Бакалавр з журналістики

 1. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Журналістська майстерність (на телебаченні)» для студентів III-ІV курсу  (V-VІІІ семестр)
 2. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Журналістська майстерність» для студентів III-ІV курсу  (V-VІІІ семестр)
 3. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Міжкультурна  комунікація»  для студентів І курсу  (ІІ семестр)
 4. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Інтелектуально-психологічні засади функціонування засобів масової комунікації»  для студентів ІІІ курсу (VІ семестр)
 5. СИЛАБУС з навчальної дисципліни  «Телекомунікація: теорія і новітні практики (Основи дикторської майстерності на телебаченні. Культура усного публічного мовлення. Телереклама)» для студентів ІII курсу (V семестр)
 6. СИЛАБУС з навчальної дисципліни  «Телекомунікація: теорія і новітні практики (Основи дикторської майстерності на телебаченні)» для студентів ІII курсу (VI семестр)
 7. СИЛАБУС з навчальної дисципліни  «Телекомунікація: теорія і новітні практики (Виражальні засоби комунікації телевізійних журналістів. Методика створення аналітичного телевізійного тексту. Конвергенція у системі ЗМК)» для студентів ІV курсу (VII семестр)
 8. СИЛАБУС з навчальної дисципліни  «Телекомунікація: теорія і новітні практики (Ведучий телевізійних програм)» для студентів ІV курсу (VIII семестр)
 9. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Основи дикторської майстерності на радіо»  для студентів ІV курсу  (VІІІ семестр)
 10. CИЛАБУС з навчальної дисципліни «Українська мова і політика»  для студентів ІV курсу (VІІІ семестр)
 11. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Методика створення інформаційного радіотексту»  для студентів ІII курсу  (VІ семестр)
 12. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Методика створення інформаційного телевізійного тексту»  для студентів ІII курсу  (VІ семестр)
 13. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Основи культури усного публічного мовлення»  для студентів ІV курсу  (VІІІ семестр)
 14. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Радіокомунікація: теорія, новітні практики (Основи дикторської майстерності на радіо. Культура усного публічного мовлення. Радіореклама)»  для студентів ІII курсу  (V семестр)
 15. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Радіокомунікація: теорія, новітні практики (Основи дикторської майстерності на радіо)»  для студентів ІII курсу  (VI семестр)
 16. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Радіокомунікація: теорія, новітні практики (Виражальні засоби комунікації радіожурналістів. Методика створення аналітичного радіотексту. Конвергенція у системі ЗМК)»  для студентів ІV курсу  (VІІ семестр)
 17. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Радіокомунікація: теорія, новітні практики»  для студентів ІV курсу  (VIII семестр)
 18. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Фотожурналістика в системі ЗМК»  для студентів ІI курсу  (IV семестр)

 

Кваліфікація: Магістр  з журналістики

 1. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Радіомовлення та інформаційна безпека України»   для студентів І курсу магістратури (І семестр)
 2. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Телебачення та інформаційна безпека України»   для студентів I курсу магістратури (І семестр)
 3. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Телевізійна журналістика в соцмережах»   для студентів І курсу магістратури (І семестр)
 4. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Радіожурналістика в соцмережах»   для студентів І курсу магістратури (І семестр)
 5. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Українське телебачення і радіомовлення: виклики часу»   для студентів І курсу магістратури (ІІ семестр)
 6. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Дезінформаційно-фейкові наративи в медійному полі України»   для студентів І курсу магістратури (ІІ семестр)
 7. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Піартехнології  в медійній та гуманітарній комунікації»  для студентів І курсу магістратури (ІІ семестр)
 8. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Ефірне мовлення в контексті засад риторики»   для студентів І курсу магістратури (ІІ семестр)
 9. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Радіодокументалістика»   для студентів ІI курсу магістратури (ІІI семестр)
 10. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Телевізійна  документалістика»   для студентів ІI курсу магістратури (ІІI семестр)
 11. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Українська ідентичність та гібридні війни»   для студентів ІI курсу магістратури (ІІI семестр)
 12. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Українськоцентрична політика в телевізійному ефірі»   для студентів ІI курсу магістратури (ІІI семестр)
 13. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Українськоцентрична політика в радіоефірі»   для студентів ІI курсу магістратури (ІІI семестр)
 14. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Медійна система в українському та світовому інформаційному просторі»   для студентів ІI курсу магістратури (ІІI семестр)

 

Публікації

За останні 5 років викладачі кафедри підготували і видали такі праці:

 1. Білоус О. Регіональне телебачення для дітей: принципи, функції, тематика: навч. посібник / Оксана Білоус. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 254 с.
 2. Дворянин П. Новини на регіональному телебаченні:  навч. посібник / Парасковія  Дворянин,  Василь Лизанчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 262 с.
 3. Лизанчук В. Психологія мас-медіа / Василь Лизанчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 420 с.
 4. Лизанчук В. Інформаційна безпека України: теорія і практика : підручник / Василь Лизанчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 728 с.
 5. Лизанчук В. Так! Я – Українець! : Вибрані публікації / Василь Лизанчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 800 с. + вкл.
 6. Михайличенко Н. Орфоепічна культура телерадіожурналіста. Практикум / Наталія Михайличенко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 112 с.
 7. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / За заг. ред. О. Сербенської : навч. посібник. – 3-тє вид., доп. і переробл. – Львів : Апріорі, 2019. – 304 с.
 8. Сербенська О. Українська мова для початківців. Украинский язык для начинающих. // Зеновій Терлак, Олександра Сербенська. – Вид. третє, виправлене й доповнене. – Львів: Вид-во «Апріорі», 2019. – 268 с.
 9. Сербенська О. Голос і звуки рідної мови. – Львів : Вид-во „Апріорі”, 2020. – 280 с.

Вибрані публікації в наукових збірниках, журналах та газетах:

 • Лизанчук В. Про правду в журналістиці та коментарі студентів / Василь Лизанчук // Журналіст України. – 2015. – №2. – С. 39 – 42.
 • Лизанчук В. Суспільно-політичні сфери життя в радіобесіді  / Василь Лизанчук // Теле- та радіожурналістика:  зб. наук. пр. – 2015. – Вип. 14. – С. 37 – 63.
 • Лизанчук В. Війна і стандарти журналістської професії / Василь Лизанчук // Журналіст України. – 2015. – №6. – С. 34 – 35.
 • Лизанчук В. Головна зброя проти антиукраїнської московської агресії / Василь Лизанчук // Зоря вечорова. – 2015. – №1(32). – С. 19 – 55.
 • Лизанчук В. Дзеркало трагічних взаємин України з Росією / Василь Лизанчук // Дзвін. – 2015. – №4 – 5. – С. 100 – 113.
 • Лизанчук В. Будівничі національного собору слова / Василь Лизанчук // Світильник слова: наук. зб. на пошану акад. В. Качкана : (до 75- річчя від дня народж. та 50-ліття творч. діяльності). – Івано-Франківськ : Вид-во Івано-Франківського нац. мед. ун-ту, 2015. – С. 69 – 81.
 • Лизанчук В. Правда – визначальний стандарт у журналістській діяльності / Василь Лизанчук // Журналіст України. – 2015. – №9. – С. 27 – 35.
 • Лизанчук В. Українське національне „Я” в контексті глобалізаційних  процесів    / Василь Лизанчук // Гуцульщина у плині віків: історія і культура : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю суспільно-культурного товариства «Гуцульщина» у м. Львові (Львів, 30 січня 2016 р.) / за редакцією О. Масляника і П. Сіреджука. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – С. 72 – 91.
 • Лизанчук В. Політико-ідеологічна складова функціонування засобів масової інформації України / Василь Лизанчук // Теле- та радіожурналістика. – 2016. – Випуск 15. – С. 28 – 45.
 • Лизанчук В. Праця Івана Франка «Що таке поступ?» як дзеркало сучасних проблем українського державотворення / Василь Лизанчук //  Універсум. – 2016. – №7 – 8. – С. 19 – 21.
 • Лизанчук В. Українська національно-громадянська ідентичність в концепції Івана Франка: виклики часу   / Василь Лизанчук  //  Науковий збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Іван Франко в сучасних вимірах та осягах» (до 160-річчя з дня народження; Івано-Франківськ, 29 – 30 вересня 2016 р.). – Вид-во Івано-Франківського національного медичного університету, 2016. – С. 164 – 180.
 • Лизанчук В. На засадах україноцентризму   / Василь Лизанчук  //  Дзвін. – 2016. – №6. – С. 120 – 127.
 • Лизанчук В. Стандарти журналістської професії у зв’язку з гібридною війною Російської Федерації проти України  / Василь Лизанчук // Соціальні комунікації і нові комунікативні технології. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 16-17 грудня 2016 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет. – 2016. – С. 45–50.
 • Лизанчук В. Правда – головна гуманітарна зброя національно свідомого українського журналіста   / Василь Лизанчук  // Універсум. – 2017. – №1- – С.19-20.
 • Лизанчук В. Загрози творенню української України   / Василь Лизанчук //  Зоря вечорова. – 2017. – №1(36). – С. 25-
 • Лизанчук В. Українська мова – основа безпеки нації і держави   / Василь Лизанчук //   Вісник НТШ. – 2017. – Ч. 57. – С. 48-
 • Лизанчук В. Принципи діяльності засобів масової інформації в умовах російсько-української війни   / Василь Лизанчук //   Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 10-11 березня 2017 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. – С. 13-
 • Лизанчук В. Російська інформаційно-психологічна війна проти України: мета і завдання, методи і форми   / Василь Лизанчук //   Теле- і радіожурналістика. – 2017. – Випуск 16. – С. 102-
 • Лизанчук В. Головні засади розвитку й утвердження української журналістики в сучасних умовах   / Василь Лизанчук // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 2-3 червня 2017 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. – С. 6-15
 • Лизанчук В. Унікальність українсько-гуцульської культури та загрози її розвитку // Український феномен Гуцульщини: національний та європейський контексти. Матеріали XXI Міжнародної наукової конференції в рамках  Міжнародного  гуцульського фестивалю (м. Коломия, 11 серпня 2017 року) / Правопис, стилістика, літературне  редагування – авторське. Наукові редактори Я. Ткачук, А. Королько; упорядкування М. Васильчук, І. Федів. – Коломия : Вік, 2017. – С. 8-12.
 • Лизанчук В. Мистецтво брехні таке ж старе, як і сама Росія / Василь Лизанчук //  Літературна Україна. – 2017. – 12 жовт.; Вісник НТШ. – 2017. – Ч. 58.
 • Лизанчук В. Баланс думок і поглядів : „П’ять хвилин для Гітлера, п’ять хвилин для єврея” / Василь Лизанчук // Зоря вечорова. – 2017. – №2(37). – С. 94 – 105.
 • Лизанчук В. Державність соборної літературної української мови в концепції Івана Огієнка і сучасні проблеми її функціонування / Василь Лизанчук // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: серія філологічна / [редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред..), В. П. Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. XIV. –  C. 499–505.
 • Лизанчук В. Україноцентризм – інтегруючий принцип формування журналістського професіоналізму / Василь Лизанчук // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2017. – Вип. 42. – С. 167–177.
 • Лизанчук В. Посилюймо інформаційно-психологічну безпеку в умовах гібридної війни Росії проти України  / Василь Лизанчук // Слово Просвіти. – 2018. – 22–28 берез.
 • Лизанчук В. Головне багатство професора Володимира Здоровеги  / Василь Лизанчук // Українство в персоналіях – у системі вищої медичної освіти: Монографія. Кн.2 / За наук. ред. д-ра філол. н., проф. Качкана В. А. – Івано-Франківськ : Вид-во ІФНМУ, 2018. – С. 213–233.
 • Лизанчук В. Просвітницька і маніпулятивна пропаганда в умовах нинішньої російсько-української війни / Василь Лизанчук // Теле- та радіожурналістика. – 2018. – Вип. 17. – С. 24–51.
 • Лизанчук В. Не плутаймо терміни «націоналізм» і «шовінізм»!  / Василь Лизанчук // Вісник НТШ. – 2018. – Ч. 59. – С. 3–7.
 • Лизанчук В. Російське дурисвітство в телерадіоефірі України / Василь Лизанчук  // Слово Просвіти. – 2018. – 24–30 трав.; Дзвін. – 2018. − №7. – С. 144–146.
 • Лизанчук В. «Він відчиняв вікно у великий світ пізнання», − так оцінюють творчість Василя Пилип’юка  / Василь Лизанчук // Журналіст України. – 2018. − №1 –2. – С. 40–41.
 • Лизанчук В. Постправда в контексті війни Російської Федерації проти України / Василь Лизанчук // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. Дванадцятої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 30 листопада – 1 грудня 2018. / НАН України, ЛННБ України імені В. Стефаника НДІ пресознавства; гол. ред. М. М. Романюк, Львів, 2018. −  С. 282–289.
 • Лизанчук В. Одвічний ворог Української церкви / Василь Лизанчук // Дзвін. – 2018. − №10. – С. 133–141.
 • Лизанчук В. Право на свободу думки і слова / Василь Лизанчук // Зоря вечорова. – 2018. – № 2 (39). – С. 55–63.
 • Лизанчук В. Комунікативістика як загроза журналістиці / Василь Лизанчук // Український інформаційний простір. −  – Ч. 2. – С. 246–249.
 • Лизанчук В. Духовний інтелектуальний світ Олександри Сербенської / Василь Лизанчук // Теле- та радіожурналістика. – 2019. – Вип. 18. – С. 15 – 48., Українознавство в персоналіях у системі вищої медичної освіти: Монографія: Кн. 3 / За заг. ред. д-ра філол. н., проф., акад. АНВШ України, засл. діяча науки і техніки Качкана В. А. – Івано-Франківськ, 2019. – С. 208–242.
 • Лизанчук В. Зірке око і щире серце публіциста Лозинського / Василь Лизанчук  // Українська літературна газета. – 2019. – 12 квіт.
 • Лизанчук В. Москаль добром і лихом з козаком не ділився  / Василь Лизанчук  // Матеріали другої всеукраїнської наукової конференції «Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України» (до 360-річчя битви під Конотопом). – Львів, Руда – 30 червня 2019. – м. Львів, Львівський торгово-економічний університет. – С. 110–113.
 • Лизанчук В. «Довелось запить з московської чаші московську отруту» / Василь Лизанчук  // Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-історичної конференції. 14 грудня 2019 р., м. Бар Вінницької області.  – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2019. – С. 152–157.
 • Лизанчук В. Телебачення і радіомовлення в інформаційно-гуманітарному просторі України / Василь Лизанчук  // Теле- та радіожурналістика. – 2020. – Вип. 19. – С. 44–77.
 • Лизанчук В. Українська мова – життя державного основа / Василь Лизанчук  // Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті: збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11–12 червня 2020 року / Науковий редактор Тетяна Єщенко. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 126–130.
 • Лизанчук В. Контрреволюція гідності, або Чому питання української мови в нашій державі – це питання життя або смерті нації  / Василь Лизанчук // Галичина. – 2020. – 17– 23 лип.
 • Лизанчук В. Москва – це смерть, а вічність – Україна  / Василь Лизанчук // Українська літературна газета. – 2020. – 3 лип.
 • Лизанчук В. Сходження на духовно-інтелектуальні верховіття (До 80-річчя з дня народження Володимира Качкана) / Василь Лизанчук  // Українська літературна газета. – 2020. – 14 серп. Засіяно рясно – колоситься щедро. Науковий збірник на пошану доктора філологічних наук, професора, академіка  АН Вищої школи, заслуженого діяча науки і техніки України Володимира Качкана (до 80-річчя з дня народження та 60-ліття творчої діяльності). Івано-Франківськ. Видавництво ІФНМУ, 2020. – С. 53–105.
 • Лизанчук В. Життєдайне джерело журналістського професіоналізму / Василь Лизанчук . Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2020. – Вип. 48. – С. 268–274.
 • Лизанчук В. «Грязь Москви». Заради очищення України від неї треба об’єднатися навколо «ЄC»   / Василь Лизанчук // Галичина. – 2020. – 21–27 cерпня.
 • Лизанчук В. Слово не йде на спочинок. До 80-річчя академіка Володимира Качкана  / Василь Лизанчук  // Дзвін. −  2020. − №8. – С. 213–217.
 • Сербенська О. Пам’яті Софії Денисенко / О. Сербенська // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Сер. Проблеми української термінології. – 2015. – №817. – С.104 – 105.
 • Сербенська О. Книга про міжчастиномовні мандри слів / О. Сербенська, Н. Глібчук, У. Добосевич. Словник міжчастиномовних омонімів сучасної української мови. – Львів : вид-во «Апріорі», 2016. – С. 4 – 6.
 • Сербенська О. Основні параметри милозвучності української мови / О. Сербенська // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. праць. – Вип.15. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 258 – 266.
 • Сербенська О. Феномен публічного діяча в інтерпретації Івана Франка / О. Сербенська // Універсум. – 2016. – №7/8. – С. 25 – 26.
 • Сербенська О. Спостереження над деякими засадами мовної практики Івана Франка / О. Сербенська // Слово Просвіти. – 2016. – 6 – 12 жовт.
 • Сербенська О. Деякі засади мовної практики Івана Франка / О. Сербенська // Теле- та радіожурналістика. — Випуск 16. – С. 140 -148.
 • Сербенська О. Студент-журналіст сімдесятих років: час і людські долі / О. Сербенська // Теле- та радіожурналістика. — Випуск 16. – С. 277 -282.
 • Сербенська О. Лінгвістика в системі гуманістичних цінностей Івана Франка / О. Сербенська // Вісник Львівського університету. Серія Філологічна. – 2017. – Ч. 64. – С. 441 – 455.
 • Сербенська О. Львів залишився їхнім ангелом-охоронцем / О. Сербенська // Журналістика у наших долях. – Львів, 2017. – С.5 – 12.
 • Сербенська О. Українські реалії в інтерпретації Ігоря Померанцева / Олександра Сербенська // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. праць. – Випуск 17. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. − С. 189–193.
 • Сербенська О. «Український любий голос…» / Олександра Сербенська // Сучасні орієнтири української журналістики: від теорії до практики : збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2017 р. (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. Львів : Простір-М, 2018. – С. 141–142.
 • Сербенська О. Слово як важливий компонент мовленого слова / Олександра Сербенська // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. праць. – Львів, 2019 – Вип. 18. – С. 305 – 320.
 • Сербенська О. Таємниця кириличної азбуки / Олександра Cербенська // Теле- та радіожурналістика. Збірник науково-методичних праць. – Випуск 19.   – Львів : Вид-во Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020.  – С. 214–227.
 • Сербенська О. З історії створення кирилиці / Олександра Cербенська  // Засіяно рясно – колоситься щедро. Науковий збірник на пошану доктора філологічних наук, професора, академіка  АН Вищої школи, заслуженого діяча науки і техніки України Володимира Качкана (до 80-річчя з дня народження та 60-ліття творчої діяльності). Івано-Франківськ. Видавництво ІФНМУ, 2020.  – С. 279–288.
 • Білоус О. Історіографія основних аспектів дослідження передач регіонального телебачення для дітей / О. Білоус // Теле- та радіожурналістика. – 2016. – Випуск 15. – С. 110 – 118.
 • Bilous Methodological principles of media education of pupils, parents and teachers / Оksana Bilous // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. праць. – Львів, 2017. – Вип. 16. – С. 35–39.
 • Білоус О. Телебачення в системі національно-патріотичного виховання дітей в умовах російсько-української війни / Оксана Білоус // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. − 2017. − Вип. 42. − С.19–27.
 • Bilous O. Principles of television activity in the context of promotion of Ukrainian national-spiritual values / Oksana Bilous // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць. – Випуск 17. – Львів, 2018. – С.79−82.
 • Білоус О. Концептуально-методичні засади створення телевізійних передач для дітей, підлітків, юнацтва / Оксана Білоус // Теле- та радіожурналістика. – Львів, 2019. − Вип. 18. – С. 210–217.
 • Дворянин П. Тематично-змістове наповнення новин регіональних телеканалів / Парасковія Дворянин // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. праць. – Львів, 2016. – Вип. 15. – С. 149–161.
 • Dvoryanyn P. Regional television news in Ukraine information space / Paraskoviya Dvoryanyn // Spheres of Culture. – Vol.13. – Lublin, 2016. – P. 601–609.
 • Dvoryanyn P. Information hygiene on Ukrainian television / Paraskoviya Dvoryanyn //   Теле- та радіожурналістика : зб. наук. праць. – Львів, −  Вип. 16. – С.166 – 170.
 • Михайличенко Н. Пісенний символ Революції Гідності / Наталія Михайличенко // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. праць. – Вип. 15. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – С. 238–245.
 • Михайличенко Н. Трансонімізація – спосіб творення власних назв (на прикладі ойконімів з формантами -ець, -иця) / Н. Михайличенко // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія філологічна. – Львів, 2016.
 • Михайличенко Н. Формування лінгвокреативності в мовленні майбутніх тележурналістів // Наталія Михайличенко // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. − 2017. − Вип. 42. − С. 293–298.
 • Михайличенко Н. Зауваги до вживання термінів-англіцизмів у медійному науковому дискурсі // Наталія Михайличенко // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2018. – Вип. 68. – С. 17–22.
 • Михайличенко Н. Культура мовлення тележурналістів каналу «UA: Перший» (на прикладі інформаційної програми «Новини») / Наталія Михайличенко // Теле- та радіожурналістика. – Львів, 2019. − Вип. 18. – С. 270–275.
 • Михайличенко Н. Магія радіозвуку – бути побаченим і почутим / Наталія Михайличенко // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. праць. – Львів, 2017. − Вип. 16. – С. 261–266.
 • Михайличенко Н. У пошуках істини / Наталія Михайличенко // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. праць. – Львів, 2018. − Вип. 17. – С. 172–176.
 • Борис Л. Етнопсихологічні особливості Галичини та їхній вплив на змістове наповнення регіональних теленовин Львівщини / Леся Борис // Теле- та радіожурналістика. – Львів, 2019.– Вип.18. – С. 225 – 235.
 • Подедворний Т. Сучасна українська теледокументалістика: головні виклики і завдання / Тарас Подедворний // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. − 2017. − Вип. 42. − С.178−184.
 • Подедворний Т. Телевізійний документальний формат у контексті конвергентності / тарас Подедворний // Теле- та радіожурналістика. − 2018. − Вип. 17. − С. 57−63.
 • Табінський Я. Літописець українського світу / Ярослав Табінський // Теле- та радіожурналістика. – Львів, 2019. − Вип. 18. − С. 325 − 330.
 • Табінський Я. Маніпуляція у фотожурналістиці під час інформаційної війни / Ярослав Табінський / Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – Львів, 2019. – Вип 45. – С. 90 – 99.
 • Табинский Я. Изобразительные особенности фотодокументализма в современном медиапространстве / Ярослав Табинский // Мультимедийная журналистика Евразии – 2016: национальные медиасистемы в условиях новой медиареальности Востока и Запада : материалы X Международной научно-практической конференции, Казань, 8–9 декабря 2016 г.) / науч. ред. проф. Е.С. Дорощук. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2017. – С. 246–257.
 • Табінський Я. Виклики сучасної фотожурналістики під час російсько-української війни / Ярослав Табінський // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. праць. – Львів, – Вип.16. – С. 236 – 241.
 • Калинів А. Конструктивна журналістика та «відновний наратив» в контексті регіонального новинного дискурсу / А. Калинів // Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 9–10 березня 2018 р. – Запоріжжя : Класичний приватий університет, 2018. – С. 77–84.

Підручники

 

Дослідження

Наукова робота кафедри:

 

Упродовж існування кафедри (1993-2020рр.) її працівники підготували і видали понад 70 підручників, навчальних посібників, монографій, словників, брошур, десятки методичних рекомендацій з курсів теле- і радіожурналістики, які опановують студенти. Визнання науково-педагогічної громадськості здобули підручники і навчальні посібники «Радіожурналістика: засади функціонування» (2000), «Основи радіожурналістики» (2006), «Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка» (2008), «Журналістська майстерність» (2011), «Психологія мас-медіа» (2015), «Інформаційна безпека України: теорія і практика» (2017), монографії «Навічно кайдани кували: факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні» (1995), «Завжди пам’ятай: Ти – Українець!» (два видання – 1996, 2001), «Не лукавити словом» (2003), «Кайдани ще кують» (2004), «Творімо разом Україну!» (2009), «Історія російщення українців» (співавтор М. Є. Рожик, 2011), «Шевченкове Слово» (2014), «Так! Я – Українець!» професора В. В. Лизанчука; «Українська мова. Практикум» (1983, 1990), «Словник труднощів української мови» (у співавторстві, 1989), «Украинский язык для начинающих» (у співавторстві, 1992, 2000), «Основи мовотворчості журналіста в інтерпретації Івана Франка» (1993), «Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити» (за заг. ред. О. А. Сербенської, 1994, 2011, 2017, 2019), «Словник-довідник з культури української мови» (у співавторстві, 1996), «Актуальне інтерв’ю з мовознавцем: 140 запитань і відповідей» (у співавторстві, 2001), «Українська мова. Практикум. Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти» (у співавторстві, 2000, 2001), «Практичний словничок нормативних висловів: Довідкове видання» (2002), «Культура усного мовлення. Практикум» (2003, 2004), «Екологія українського слова. Практичний словник-довідник» (у співавторстві, 2003, 2015), «Мовний світ Івана Франка» (2006), «Словник-довідник з культури української мови» (у співавторстві, 2006), «Основи телетворчості» (у співавторстві, 2007), «Словник паронімів української мови» (у співавторстві, 2008), «Характерники. Наша вдячність, шана і любов» (2011), «Голос і звуки рідної мови» (2020)  професора О. А. Сербенської; «Телебачення і формування духовності молоді: теорія  і практика: навчальний посібник» (2008) Н. Д. Темех, «Регіональне телебачення для дітей: принципи, функції, тематика: навчальний посібник» (2014) О. М. Білоус, «Новини на регіональному телебаченні: навчальний посібник» (2016) П. Я. Дворянин (співавтор В. В. Лизанчук), «Орфоепічна культура телерадіожурналіста. Практикум» (2015) Н. Є. Михайличенко.

Викладачі кафедри керують дисертаційними дослідженнями аспірантів і здобувачів, підготовкою студентами курсових, бакалаврських і магістерських робіт. На кафедрі працює науковий семінар „Проблеми формування національного інформаційного простору України”. „Електронні ЗМІ в інформаційному просторі України” – така назва студентського наукового гуртка, який працює на кафедрі. Науковий керівник – доц. О.М. Білоус.

Кафедра співпрацює у напрямку наукової діяльності з кафедрою телебачення і радіомовлення Київського національного університету імені Тараса Шевченка та факультетами журналістики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Класичного приватного університету (м. Запоріжжя) та іншими.

 

З 1997р. кафедра видає збірник науково-методичних праць

“ТЕЛЕ- ТА РАДІОЖУРНАЛІСТИКА”

Свідоство про державну реєстрацію: серія КВ N14757-3728Р від 20.11.2008р.
Фахова реєстрація у ВАК України: постанова президії ВАК України від 27 травня 2009р. N1-05/2
Редакційна колегія: д-р філол. наук, проф. В. В. Лизанчук – головний редактор; д-р іст. наук, проф. І. В. Крупський – заступник головного редактора; доц., канд. філол. наук Н. Є. Михайличенко – відповідальний секретар; Т. О. Богорад – доктор германістики, проф. (м. Нюрнберг, Німеччина); д-р. філол. наук, проф. О. Я. Гоян; д-р наук із соціальних комунікацій, проф. С. В. Демченко; д-р філол. наук, проф. В. А. Качкан; д-р наук із соціальних комунікацій, проф. І. Л. Пенчук; д-р філол. наук, проф. Б. В. Потятиник; д-р іст. наук, проф., член-кор. НАН України М. М. Романюк;  д-р філол. наук,  проф. О. А. Сербенська; д-р філол. наук, проф. Ю. Г. Шаповал, доц., канд. наук із соціальних комунікацій – О. М. Білоус,  голова Львівської  обласної організації Національної Спілки журналістів України Я. І. Климович.

У цьому збірнику публікуються результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. У ньому друкують також свої статті журналісти-практики, студенти.

На кафедрі виконувалися держбюджетні теми. Деякі з них:

 • “Проблеми екології української мови” (спільно з кафедрою української мови філологічного факультету)
 • “Нові параметри розвитку українського публічного мовлення” (2004-2006)
 • “Наукові та навчально-методичні засади вивчення української мови як рідної та іноземної з використанням нових інформаційних технологій та Інтернету” (2002-2004)
 • “Мовностилістичні аспекти підвищення ефективності публіцистичного мовлення на українському телебаченні” (2005-2007)
 • “Семіотичний інструментарій на українському телебаченні: теоретичні засади і практика” (2008-2009).
 • “Ефірне мовлення у вимірах синергетичної сутності: теоретичні засади і практика” (2010-2011).

Наукові дослідження працівників кафедри ґрунтуються на загальнонаукових принципах, до яких належать історизм, об’єктивність, конкретність, функціональність, системність, когнітивність (пізнавальність), моделювання.

Розуміючи, що сучасний світ – це складна глобальна багаторівнева інформаційна система, яку утворюють три взаємозв’язані  системи нижчого рівня   „Природа”, „Людина”, „Суспільство”, у наукових статтях, навчальних посібниках, підручниках і методичних рекомендаціях наголошується, що основним  інтелектуальним  продуктом у сучасному  інформаційному суспільстві є документи, інформація, знання.

У контексті історичних та нинішніх зовнішніх  і внутрішніх  суспільно-політичних реалій мовиться про те, що український національний  інформаційний простір має  вбирати в себе  систему  засобів виробництва і розповсюдження правдивої  інформаційної, інтелектуальної, естетичної продукції, творці якої сповідують україноцентризм, засадами якого є національна свідомість, державницьке мислення, глибока моральність і духовність, патріотизм і громадянська мужність, необхідність розглядати всі важливі  події в Україні і світі крізь призму  національних інтересів України, загальнолюдських ідеалів і давати  обгрунтовану відсіч  гібридній агресії Російської Федерації.

У межах робочого часу викладачі кафедри виконували тему «Електронні засоби масової інформації в контексті гібридної війни Російської Федерації проти України». Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор В. В. Лизанчук. Номер державної реєстрації: 0119U002332. Термін виконання:  2019 − 2021 рр.

Виконавці: проф. Сербенська О. А., доц. Білоус О. М., доц. Лебеденко (Михайличенко) Н. Є.,  асист. Борис Л. Р., асист. Калинів А. Л., асист. Подедворний Т. В., асист. Табінський Я.

Відкрита онлайн лекція – Лебеденко Н. Є.

29.04.2021 | 11:18

11 травня 2021 року о 10.10 відбудеться відкрита лекція (онлайн, на платформі ZOOM) доцента кафедри радіомовлення і телебачення Лебеденко Н. Є. для студентів-бакалаврів третього року начання на тему: “Норми вимови приголосних звуків і груп приголосних та їх порушення в мовленні телерадіожурналістів» відповідно до програми навчального курсу “Основи культури усного публічного мовлення”.

Посилання-запрошення на відкриту лекцію:
Natalia Lebedenko is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Natalia Lebedenko’s Zoom Meeting
Time: May 11, 2021 10:10 AM Kiev

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94168721518?pwd=M0IzNXh0TzBaOGNwTEhVR05tYmVPQT09

Meeting ID: 941 6872 1518
Passcode: d5i7Av

Запрошуємо всіх охочих.

Читати »

Відкрита лекція – Оксани Білоус

28.04.2021 | 19:01

7 травня 2021 року о 08.30 відбудеться відкрита лекція (онлайн, на платформі ZOOM) доцента кафедри радіомовлення і телебачення Білоус О. М. для студентів-бакалаврів першого року начання на тему: “Психологічні основи міжкультурної комунікації”, відповідно до програми навчального курсу “Міжкультурна комунікація”.

Посилання-запрошення на відкриту лекцію:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/2872679258?pwd=K1Bsenp6d2FFNEdMbXNMd3R0cU9aUT09
Meeting ID: 287 267 9258
Passcode: Uzvq8e

Читати »

Студенти створили художньо-документальний фільм «Таємний щоденник Університету»

13.10.2020 | 12:33

Студенти Роксоляна Білоус, Ганна Бенедюк, Анастасія Браташ, Наталія Вітюк, Мар’ян Бринь, Христина Гавришків, Віталій Гембусь, Володимир Неживело під керівництвом викладача Я. І. Табінського та за допомогою працівників навчальної телерадіостудії А. С. Гірняка і М. Т. Павлика створили художньо-документальний фільм «Таємний щоденник Університету» (чотири серії), присвячений 360-річчю Львівського національного університету імені Івана Франка. Відзначення ювілею відбудеться у 2021 р. 6 червня 2020 р. в День журналіста Львівська обласна організація Національної спілки журналістів України за створення фільму оголосила студентів переможцями щорічного конкурсу...

Читати »

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю на тему „Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті”

13.06.2020 | 12:35

Професор В. В. Лизанчук і доцент О. М. Білоус виступили з доповідями (відповідно) „Українська мова – життя державного основа” і „Українська національна ідентичність у контексті російської інформаційно-психологічної агресії” на Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю на тему „Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті”, яка відбулася 11–12 червня 2020 р. у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького

Читати »

Cпільна нарада кафедр радіомовлення і телебачення  та нових медій

24.02.2020 | 20:02

У межах спільної наради кафедр радіомовлення і телебачення  та нових медій  відбулося обговорення освітньої наукової програми з журналістики, за участі    Огар Емілії Ігорівни, завідувача кафедри, проф.., доктора наук із соц. комунікацій. Емілія Огар, яка виступила як роботодавець, представляла кафедру журналістики, зв’язків з громадськістю та реклами Української академії друкарства.

Читати »