Калинів Андрій Любомирович

Посада: асистент кафедри радiомовлення i телебачення

Телефон (мобільний): (097) 289-50-89

Електронна пошта: Andriy.Kalyniv@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Вплив інформації на свідомість людини; інформаційні потоки медіа; контентна спроможність соціальних медіа

Публікації

• Калинів А. Тематика інформаційних випусків всеукраїнського та регіонального телебачення: порівняльний аспект / А.Калинів// Діалог: медіа-студії: зб. наук. пр. – Одеса : Астропрінт, 2011.  Вип. 13. С.220 – 226.
• Калинів А. Види психологічного впливу телебачення на аудиторію / А. Калинів // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології 21 століття: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Під заг. ред. В.Г. Спрінсяна. – Одеса: «СимэксПринт», 2011. – С.161 – 163.
• Калинів А. Smart TV як чинник суспільного мовлення: структурно-контентний аналіз панельних пропозицій / А. Калинів // Вісник Львів. ун-ту. Серія журн. – Львів, 2014. – Вип. 39. – С. 482 – 486.
• Калинів А. До проблеми контентних спроможностей соціальних медіа / А. Калинів // Діалог : Медіа-студії : зб. наук. пр.  Одеса, 2014. Вип. 18-19.С .208-215.

Біографія

Born 01.30.1984 in Lviv.
Higher education (Master Journalism)

Professional experience:
TV journalist.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!