Калинів Андрій Любомирович

Посада: асистент кафедри радiомовлення i телебачення

Телефон (робочий): (032) 239-40-30

Електронна пошта: Andriy.Kalyniv@lnu.edu.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Вплив інформації на свідомість людини, інформаційні потоки медіа, контентна спроможність соціальних медіа, інформаційно-психологічна війна.

Публікації

  1. Калинів А. Тематика інформаційних випусків всеукраїнського та регіонального телебачення: порівняльний аспект / А.Калинів// Діалог: медіа-студії: зб. наук. пр. – Одеса : Астропрінт, 2011. Вип. 13. С.220 – 226.
  2. Калинів А. Види психологічного впливу телебачення на аудиторію / А. Калинів // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології 21 століття: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Під заг. ред. В.Г. Спрінсяна. – Одеса: «СимэксПринт», 2011. – С.161 – 163.
  3. Калинів А. Smart TV як чинник суспільного мовлення: структурно-контентний аналіз панельних пропозицій / А. Калинів // Вісник Львів. ун-ту. Серія журн. – Львів, 2014. – Вип. 39. – С. 482 – 486.
  4. Калинів А. До проблеми контентних спроможностей соціальних медіа / А. Калинів // Діалог : Медіа-студії : зб. наук. пр. Одеса, 2014. Вип. 18-19.С .208-215.
  5. Калинів А. Конструктивна журналістика та «відновний наратив» в контексті регіонального новинного дискурсу / А. Калинів // Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя. – Запоріжжя : Класичний приватий університет, 2018. – С. 77–84.
  6. Методичні рекомендації щодо опанування курсу «Журналістська майстерність» для студентів 3, 4, 5 курсів (співавтори викладачі кафедри). – Львів. – 2019.
  7. Методичні рекомендації щодо створення і випуску навчальних телевізійних матеріалів студентського інтернет-телебачення «Franko TV» для студентів факультету журналістики (співавтори викладачі кафедри). – Львів. – 2020.

Біографія

Народився у Львові 30 січня 1984 року. У 2002 році закінчив СШ №88 ( Ліцей з медичним спрямуванням). Закінчив факультет журналістики Львівський національний університет імені Івана Франка. З 2007 року працює асистентом кафедри радіомовлення і телебачення факультету журналістики Львівський національний університет імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!