Конюхова Любов Іванівна

Посада: доцент кафедри мови засобiв масової iнформації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-81

Електронна пошта: lyubov.konyukhova@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Народилася 25 травня в м. Жовкві Львівської області. 1987 року закінчила факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка. Упродовж 1987 р. працювала кореспондентом Криворізької міської газети “Червоний гірник”. З 1988 року – на педагогічній роботі. 1999 року захистила кандидатську дисертацію «Явище парцеляції в мові газетного тексту». Кандидат філологічних наук. Має вчене звання доцента. З 1995 року працює викладачем на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка: спершу асистентом, а з 1999 року й досі – доцентом кафедри мови засобів масової інформації. Є автором наукових статей, навчально-методичних посібників «Культура усного мовлення» (2000), «Ділова українська мова» (2002), збірника тестових та практичних завдань «Українська мова в засобах масової інформації» (2012).

Курси

Публікації

Вибрані навчальні та наукові видання:
1. Конюхова Л. І. Українська мова в засобах масової інформації : збірник тестових та практичних завдань / Л. І. Конюхова. – Львів : ПАІС, 2012. – 116 с.
2. Конюхова Л. І. Ділова українська мова / Л. І. Конюхова. – Львів : ПАІС, 2006. – 80 с.

Вибрані наукові публікації:
1. Конюхова Л. І. Синтаксичні засоби сугестії в мові телереклами / Л. І. Конюхова // Вісник Львівського університету. Сер. „Журналістика”. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – Вип. 34. – Ч. 1. – С. 178–183.
2. Конюхова Л. І. Персвазивні властивості слова в рекламному тексті / Л. І. Конюхова // Новітня філологія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – № 39. – С. 107–116.
3. Конюхова Л. І. Магічні слова в мові телереклами: на українському і польському матеріалі / Л. Конюхова, М. Каламаш // „Польсько-український бюлетень”: європейська традиція діалогу культур : Київські полоністичні студії. – К., 2011. – Том ХVIII. – С. 397–400.
4. Конюхова Л. І. Слово в рекламному тексті (до питання про аспекти дослідження) / Л. І. Конюхова // Методи лінгвістичних досліджень. – Слов’янськ, 2010. – С. 80–85.
5. Конюхова Л. І. Міфологізація телереклами як засіб маніпулювання свідомістю мас / Л. І. Конюхова // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 9. – Ч. 1. – С. 320–324.
6. Конюхова Л. І. Обмежувально-видільні частки як засіб актуалізації в мові реклами / Л. І. Конюхова // Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – С. 432–437.
7. Конюхова Л. І. Щодо невербального мовлення в в тележурналістиці / Л. Конюхова, М. Каламаш // Матеріали ІІІ Міжнародної конференції „Проблеми прикладної лінгвістики”, присвяченої пам’яті Романа Осиповича Якобсона. – Одеса, 2008. – С. 162–166.
8. Конюхова Л. І. Актуальне дослідження з міжмовної омонімії / Л. І. Конюхова // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии. – Славянск : СГПУ, 2007. – С. 215–219.
9. Конюхова Л. І. Особливості актуалізації питальних висловлювань у мовленні телеведучих // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія. Збірник праць кафедри української преси і дослідницького центру історії західноукраїнської преси. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип. 8. – С. 233–235.
10. Конюхова Л. І. Особливості невербального мовлення українських тележурналістів // Studia і szkice slawistyczne. – № 7. – Opole, 2006.
11. Конюхова Л. І. Значення жестів у тележурналістиці / Л. І. Конюхова // Українознавець. – Вип. 1. – Львів, 2006. – С. 57–60.
12. Конюхова Л. І. Про деякі активні процеси в лексиці сучасної української мови / Л. І. Конюхова // Studia I szkice slawistyczne. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskego, 2005. – C. 181–185.
13. Конюхова Л. І. Основні тенденції в лексиці сучасних засобів масової інформації: позитивні й негативні моменти / Л. І. Конюхова // Пам’ять століть. – Львів : ЛНУ, 2004. – С. 197–206.
14.Конюхова Л. І. Деякі способи інновації в сучасній українській мові / Л. І. Конюхова // Комунікативна компетентність правників зв’язки із громадськістю : збірник наукових статей. – Львів, 2003. – С. 146–148.
15.Конюхова Л. І. Вираження спонукання в слогані телереклами / Л. І. Конюхова // Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – Вип. 23. – С. 96–103.

Біографія

Народилася 25 травня в м. Жовкві Львівської області.
1987 року закінчила факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка.
Упродовж 1987 р. працювала кореспондентом Криворізької міської газети “Червоний гірник”.
З 1988 року – на педагогічній роботі.
1999 року захистила кандидатську дисертацію «Явище парцеляції в мові газетного тексту».
Кандидат філологічних наук. Має вчене звання доцента.
З 1995 року працює викладачем на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка: спершу асистентом, а з 1999 року й досі – доцентом кафедри мови засобів масової інформації.
Є автором наукових статей, навчально-методичних посібників «Культура усного мовлення» (2000), «Ділова українська мова» (2002), збірника тестових та практичних завдань «Українська мова в засобах масової інформації» (2012).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!