Кость Степан Андрійович

Посада: завідувач кафедри української преси

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: Stepan.Kost@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Публікації

С.А.Кость автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, серед них такі монографії і навчальні посібники з грифом Міністерства освіти та науки України:

 1. Преса боротьби й ідеї (західноукраїнська публіцистика першої половини ХХ ст.): Зб. текстів. – Львів, 1994. – 526 с.
 2. Нариси з історії української військової преси. – Львів, 1998. – 356 с.
 3.  Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини ХХ ст. (Структура. Частина перша). – Львів, 2002. – 422 с. (у співавтор.)
 4.  Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини ХХ ст. (Структура. Частина друга). – Львів, 2002. – 217 с.
 5.  Наукові праці викладачів факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка. 1954-2004 (Бібліографічний покажчик). – Львів, 2002. – 182 с.
 6.  Західноукраїнська преса першої половини ХХ ст. у всеукраїнському контексті (засади діяльності, періодизація, структура, особливості функціонування). – Львів, 2006. – 514 с.
 7. Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: структура, проблематика. Книга перша): Навч.посібник. – Львів, 2008. – 264 с.
 8. Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: ідейно-концептуальні засади, періодизація): Навч. посібн. – Львів, 2008. – 272 с.
 9. Кость Степан. Журналістика і війна : навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 414 с.
 10. Кость Степан. Історія української військової преси : навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 340 с.
 11. Кость Степан. Західноукраїнська преса першої половини ХХ століття: люди боротьби й ідеї (біобібліографічний довідник) : навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 496 с.

Біографія

Кость Степан Андрійович

працює у Львівському національному університеті імені Івана Франка з 1974 року. Протягом цього часу він перебував на посадах: асистента (1974-1988), доцента (1988-2007), завідувача кафедри української преси (з 2003), професора (з 2008). У 1994-1996 рр. був заступником декана ф-ту журналістики.

1982 року С.А.Кость захистив кандидатську дисертацію на тему «Газета і пропаганда радянського способу життя (Питання методології: методика, ефективність».

Нагороди

Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка (11 жовтня 2019 року)

У номінації найкращий навчальний посібник гуманітарного напряму визнано “Журналістика і війна” (2019) (автор – Степан Андрійович Кость, професор, завідувач кафедри української преси).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!