Кость Степан Андрійович

Посада: професор кафедри української преси

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: Stepan.Kost@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Курси

Публікації

Список праць:

 1. Кость С. А. Преса боротьби й ідеї (західноукраїнська публіцистики першої половини XX ст.) /36. текстів. – Львів, 1994. – 526 с.

 2. Кость С. А., Тимчишин О., Федірко К. Нариси з історії української військової преси. – Львів, 1987. – 347 с.

 3. Кость С. А. (у співавторстві). Періодика Західної України 20-30-х рр. XX ст.: Матеріали до бібліографії /За ред. М.Романюка. – Львів, 1998. -Т.1.-319с.

 4. Кость С. А. (у співавторстві). Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини XX ст. (Структура. Частина перша). – Львів, 2002. -422 с.

 5. Кость С. А. Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини XX ст. (Структура. Частина друга). – Львів, 2002. -215 с.

 6. Кость С. А. Огляд // Теорія і практика радянської журналістики: основи майстерності. Проблема жанрів / За ред. В. Здоровеги. – Львів, 1989. -С.233-243.

 7. Кость С. А. Західноукраїнська преса першої половини XX ст. у всеукраїнському контексті; Монографія. – Львів, 2006. – 513 с.

 8. Кость С. Наукові праці викладачів факультету журналістики ЛНУ Імені Івана Франка 1954-2004 (Бібліографічний покажчик). – Львів, 2004. -182с.

 9. Українська журналістика в контексті доби: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 вересня 2004 року, м. Львів / За ред. С. Костя. – Львів, 2004. – 472 с.

 10. Кость С. А. Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: ідейно-концептуальні засади, періодизація: Навч. посібн. – Львів, 2008. – 301 с.

 11. Кость С. А. Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: структура, проблематика. Книга перша: Навч. посібн. – Львів, 2008. – 304 с.

 12. Кость С. А. Журналістика і війна. – Львів, 2018. – 414 с.

 13. Кость С. А. Історія української військової преси. – Львів, 2018 . – 340 с.

 14. Кость С А. Люди боротьби й ідеї: західноукраїнська преса першої половини ХХ ст. (біобібліографічний довідник) : навч. посібникЛьвів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 496 с.

Біографія

Проф. Кость С. А. народився 1945 року. На факультеті журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка навчався упродовж 1964-1972 рр. (три роки було втрачено на армійську службу). Після закінчення факультету працював у газетах «Нафтовик Борислава» і «Ленінська молодь». З 1974 року почав працювати на кафедрі теорії і практики радянської преси (тепер – кафедра української преси), тобто це вже майже 46 років педагогічної діяльності. 1983 року захистив кандидатську дисертацію. У 1987-2008 рр. – доцент, з 2008 року – професор кафедри української преси. Був заступником декана факультету журналістики у 1994-1996 рр., у серпні-грудні 1996 року виконував обов’язки декана. З 1993 року – заступник завідувача кафедри української преси, з 2003 р. – завідувач цієї кафедри.

Під науковим керівництвом проф. С. Костя захистилися 10 аспірантів і пошукувачів. Зараз вони працюють на факультетах журналістики і у Львові, і в інших містах України.

Кость С. А. – автор 13 монографій, навчальних посібників, інших книжкових видань, співавтор підручника «Теорія і практика радянської журналістики». Серед інших варто відзначити хрестоматію «Преса боротьби й ідеї» (1994) – це був перший навчальний посібник в Україні, де студенти могли прочитати тексти митр. Шептицького, С. Бандери, Є. Коновальця, Д. Донцова, Р. Шухевича, Я. Стецька, В. Липинського. За його редакцією вийшов друком навчальний посібник «Голодомор 1932-1933 років в Україні» (2012), а з 2009 р. кафедра читає такий курс, чого нема на інших факультетах журналістики в Україні.

З 2015 р. на кафедрі української преси відкрито спеціалізацію «Воєнна журналістика» – це теж вперше в Україні. Студенти, які навчалися за цією спеціалізацією, друкувалися на сторінках журналу «Офіцер України», стали співавторами книги про героїв АТО, яка вийшла друком в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Для цієї спеціалізації проф. С. Кость видав три посібники – «Війна і журналістика», «Історія української військової преси», «Люди боротьби й ідеї», презентація яких відбулася в рамках книжкового форуму (2019 р.).

Зараз проф. С. Кость очолює авторський колектив, який готує до друку навчальний посібник «Теорія і методика журналістської творчості», працює над упорядкуванням хрестоматії «Українська військово-політична думка».

З ініціативи проф. С. Костя на факультеті почали читати такі курси, як «Голодомор 1932-1933 років в Україні», «Основи наукових досліджень», «Сучасна українська публіцистика», «Аналітична журналістика», «Воєнний дискурс українських ЗМІ», «Українська військово-політична думка».

З 1995 р. проф. С. Кость видавав збірник праць кафедри української преси, а після того як у 2002 р. він створив Дослідницький центр історії західноукраїнської преси, цей збірник виходив під назвою «Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія». До 2010 року вийшло 9 випусків цього видання. У планах розвитку факультету журналістики і кафедри української преси передбачено відновлення цього видання (принаймні в електронному форматі).

Проф. С. Кость впроваджує сучасні педагогічні технології в читанні лекцій і проведенні практичних та лабораторних занять.

Стаття у Вікіпедії: https://cutt.ly/RkA0219

 

Нагороди

Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка (11 жовтня 2019 року)

У номінації найкращий навчальний посібник гуманітарного напряму визнано “Журналістика і війна” (2019) (автор – Степан Андрійович Кость, професор, завідувач кафедри української преси).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!