Лозинський Мар’ян Володимирович

Посада: доцент кафедри теорії і практики журналістики

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-32

Електронна пошта: m_lozynskyj@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Інтелектуальна власність, теорія видавничої справи та редагування, історія видавничої справи та редагування, видавнича діяльність ЧСВВ, релігійна видавнича діяльність, видавничий ринок України, інформаційна безпека України, правові основи діяльності журналіста та медіаринку.

Курси

Публікації

Монографії, підручники, навчальні посібники, брошури

 1. Лозинський М. В. Історія видавничої справи та редагування : навч. посібник / М. В. Лозинський, І. М. Склепар. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 192 с.
 2. Лозинський М. В. Василіанські часописи «Місіонар», «Часопис ЧСВВ»: історія, сучасність, перспективи / М. В. Лозинський // Сучасна медіакультура: конвент, концепції, перспективи (українсько-польський досвід) / Колективна монографія, українсько-польське видання ЛНУ імені Івана Франка і Вища школа інформатики та управління в Жешуві. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 328–332.
 3. Лозинський М. Організація роботи редакції і праці журналіста : навч. посібник / Мар’ян Лозинський, Михайло Присяжний / [вид. друге, доп. і перероб.] – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 182 с.
 4. Лозинський М. В. Видавнича діяльність Василіанського Чину в Галичині (кін. ХІХ – І пол. ХХ ст.) : Монографія / Мар’ян Лозинський. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 350 с.
 5. Лозинський М. В. Методичні рекомендації для проведення практичних, семінарських та самостійної робот з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» / Мар’ян Лозинський. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.
 6. Присяжний М. Лозинський М. Організація роботи редакції і праці журналіста : Навчальний посібник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 172 с.

Статті, рецензії, передмови

 1. Лозинський М. Дослідження Чину Святого Василія Великого у Литві у науковій та громадсько-культурній діяльності Алдони Васіляускєне / Мар’ян Лозинський // Вісник Львівського університету: Серія історична. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 50.  / За ред. Р. Сіромського та Р. Тарнавського. – С. 682–687.
 2. Maryan Lozynskyi. The Figure of Yosafat Kuntsevych in the Historiography of Vasylian’s after the War Period // Spheres of culture. — Lublin, 2013. — Volume. 5. — S. 212—220.
 3. Лозинський М. Релігійне видавництво «Місіонер»: становлення та ідейно-концептуальні напрямки в період незалежності України / Мар’ян Лозинський // Вісник Львівського університету : Серія журналістика. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 36. – С. 192–199.
 4. Лозинський М. Юліян Буцманюк – великий майстер релігійного живопису / Мар’ян Лозинський // Вісник Львівського університету: Серія історична. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 47. – С. 17–21.
 5. Лозинський М. Національно-релігійні мотиви у творчості священика Юрія Кміта / Мар’ян Лозинський // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 10. – С. 308–310.
 6. Лозинський М. Видавнича діяльність Івана Огієнка і монаший чин Василіян на початку ХХ ст. / Мар’ян Лозинський // Вісник Львівського університету : Серія журналістика. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 34. – С. 280–283.
 7. Лозинський М. Митрополит Андрей Шептицький і василіянське видавництво «Місіонар» / Мар’ян Лозинський // Вісник Львівського університету : Серія журналістика. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 35.  – С. 146–151.
 8. Лозинський М. Релігійна книга в контексті українського книговидання / Мар’ян Лозинський // Вісник Львівського університету. Вип. теле- та радіожурналістики. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 9., Ч. 2 – С. 388–390.
 9. Лозинський М. Релігійно-освітнє книговидання в Україні: історія та сучасність / Мар’ян Лозинський // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. // Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Відп. ред. Ярослав Ісаєвич, упоряд. : Феодосій Стеблій, Володимир Пашук. – Львів, 2010. – Вип. 19. : «Просвіта» – оберіг незалежності та соборності України. – С. 122–128.
 10. Лозинський М. Історичний аспект релігійних періодичних видань у кінці ХІХ початку ХХ століття / Мар’ян Лозинський // Вісник Львівського Університету : Серія Міжнародні відносини. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 27.
 11. Лозинський М. Концепція впливу друкованого слова на читача / Мар’ян Лозинський // Вісник Львівського університету: Серія журналістика. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 32. – С. 122–128.
 12. Лозинський М. Міжнародні зв’язки видавництва отців Василіян у 30-ті роки ХХ ст. / Мар’ян Лозинський // Вісник Львівського університету: Серія журналістика. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип. 29. – С. 188–121.
 13. Лозинський М. Часопис «МІСІОНЕР» у незалежній Україні (1992-1997) / Мар’ян Лозинський // Вісник Львівського університету: Серія журналістика. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип. 30. – С. 262–265.
 14. Лозинський М. Наукове видання – «Записки Чину Святого Василія Великого» / Мар’ян Лозинський // Вісник Львівського університету: Серія журналістика. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Вип. 28. – С. 204–206.
 15. Лозинський М. Релігійне книговидання Василіянського Чину / Мар’ян Лозинський // Вісник Львівського університету: Серія журналістика. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – Вип. 26.
 16. Лозинський М. Часопис «Місіонер» – друкований апостол українського народу (1897–1944) / Мар’ян Лозинський // Вісник Львівського університету: Серія журналістика. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – Вип. 25. – С. 283 – 286.
 17. Лозинський М. Дослідження історії чину Святого Василія Великого у Литві у науковій та громадсько-культурній діяльності Алдони ВАСІЛЯУСКЄНЕ / Мар’ян Лозинський // Вісник Львівського Університету. ‒ Серія історична. 2014.‒ Випуск 50. ‒ С. 681–691.
 18. Maryan Lozynskyi. Basilian Historiography in the Pages of the Canadian Magazine Logos // Sphere of Culture . – Lublin, 2015. ‒ Vol. XII. ‒с. 212-217.

Біографія

Дата і місце народження: 2 січня 1957 року, Львівська обл., Старосамбірський район, с. Кобло.

Освіта: У 1983 році закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Журналістика».

1989‒1991 роки навчання в аспірантурі.

2004 рік – захистив кандидатську дисертацію «Науково-видавнича та просвітницька діяльність Василіянського Чину у Галичині (кінець XIX ‒ перша половина XX ст.)».

З 2005 року  проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка; за сумісництвом доцент кафедри теорії і практики журналістики факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Заступник головного редактора часопису «Листи до приятелів».

Член Національної спілки журналістів України. Член правління Львівської обласної організації Національної спілки журналістів України. Брав участь в обговоренні законопроекту «Про громадське телебачення і радіомовлення». Працює над концепцією створення університетського мас-медійного телерадіоінформаційного центру.

Нагороди

Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації

Грамота Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка

Грамота Ректора Шауляйського університету.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!