Литовченко Наталія Михайлівна

Посада: асистент кафедри мови засобiв масової iнформації

Телефон (робочий): (032) 239-41-81

Електронна пошта: Nataliya.Lytovchenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

  • Культура мови засобiв масової iнформації.

Публікації

  1. Топаль Н. М. Масове комунікування в площині інтердисциплінар¬ного аналізу / М. Г. Яцимірська, Н. М. Топаль // Матеріали всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених «Культура та інформаційне суспільство XXI століття». – Ч. 2. – Харків : ХДАК, 2010. – С. 99–100.
  2. Теоретичні основи забезпечення якості видавничо-поліграфічних процесів. (Частина 2. Синтез моделей пріоритетності дії факторів) / В. М. Сеньківський, І. В. Піх, Н. М. Литовченко, А. В. Кудряшова // Поліграфія і видавнича справа: наук. фах. видання. ¬– Львів : Укр. акад. друкарства, 2016. – № 1 (71).– С. 20–29.
  3. Литовченко Н. М. Формування інтегрального показника якості процесу структурування видання / А. В. Кудряшова, Н. М. Литовченко // Поліграфія і видавнича справа. – 2018. – № 1. – С. 82–89
  4. Литовченко. Н. М. Журналістська освіта, медійна мова та «Український правопис» – 2019 / Яцимірська М. Г. Литовченко Н. М. // Збірник матеріалів звітної конференції за 2019 рік «Традиційні і нові медіа: від історії до сучасності» (секція «Журналістика») / упоряд. Андрій Яценко. – Львів : Простір-М, 2020 – С. 95–98.

Біографія

1996–2001 рр. – навчалася на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.
З 2002 року і досі – працює асистентом кафедри у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!