Маркевич Богдан Михайлович

Посада: асистент кафедри мови засобiв масової iнформації

Телефон (робочий): (032) 239-41-81

Електронна пошта: Bohdan.Markevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

мова засобів масової інформації, візуалізація медіатексту, мультимедійна термінологія, тексти широкого формату, лонгріди

Публікації

Маркевич Б. М. Нові комунікативні технології як засіб поширення власне української лексики / Богдан Маркевич // Матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених „Культура та інформаційне суспільство XXI століття”. – Ч. 2. – Х. : ХДАК, 2010. – С. 164–165.

Біографія

Факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (2009)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!