Маркевич Богдан Михайлович

Посада: асистент кафедри мови засобiв масової iнформації

Телефон (робочий): (032) 239-41-81

Електронна пошта: Bohdan.Markevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

мова засобів масової інформації, візуалізація медіатексту, мультимедійна термінологія, тексти широкого формату, лонгріди

Публікації

  • Markevych, Bohdan, Yatsymirska, Mariya  (2020), “Long read” as a kind of multimedia texts”, Visnyk of the Lviv University. Journalism Series.issue 45, pp153–161, URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/10555/10620
  • Маркевич, Богдан (2019), “Особливості мультимедійної структури лонгрідів”, упоряд. Соломія Онуфрів, Сучасні орієнтири української журналістики: від теорії до практики: збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2018 рік (секція “Журналістики”),ПАІС, Львів, с. 101–103.
  • Маркевич, Богдан (2010), “Нові комунікативні технології як засіб поширення власне української лексики”, Культура та інформаційне суспільство XXI століття,  Харків,  ХДАК, ч. 2, с. 164–165.

Біографія

Факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (2009)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!