Павлюк Ігор Зиновійович

Посада: професор кафедри української преси, Провідний науковий співробітник Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України

Науковий ступінь: доктор наук з соціальних комунікацій

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Електронна пошта: ihor.pavliuk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: pantheon.world

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: www.academia.edu

Наукові інтереси

теорія та історія літератури, теорія та історія журналістики і соціальних комунікацій

Публікації

ВИБРАНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

ІГОРЯ ЗИНОВІЙОВИЧА ПАВЛЮКА

 

 

АВТОРСЬКІ МОНОГРАФІЇ, ЗБІРНИКИ СТАТЕЙ:

 

 1. Митець – Влада – Преса: історико-типолог. аналiз: Моногр. / НАН України. ЛНБ iм. В. Стефаника. НДЦ перiодики. – Луцьк: Надстир’я, 1997. – 112 с.
 2. Українськi часописи Волинi, Полiсся, Холмщини та Пiдляшшя (1917–1939 рр.): Анот. покажч. / НАН України. ЛНБ iм. В. Стефаника. НДЦ перiодики; Вiдп. ред. М. М. Романюк. – Львiв; Луцьк: Надстир’я, 1997. – 180 с.
 3. Українська легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917–1939, 1941–1944 рр. / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника НДЦ періодики. – Львів: Каменяр, 2001. – 286 с.
 4. Діагностика і прогностика брехні: Екскурси в теорію комунікації: Монографія. – Львів: Сполом, 2003. – 80 с.
 5. Українська преса Волинської області 1939-1941, 1944-2000 рр.: Монографія. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2004. – 508 с.
 6. Павлюк Ігор, Мартинюк Микола. Хрестоматія української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-1939, 1941-1944 рр. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2005. – 428 с.
 7. Письменники у пресі: українськомовний культурно-інформаційний простір Полісся, Холмщини, Підляшшя (1917-1944) та Волині 1917-2000 років: Монографія. – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2010. – 148 с. (Книга вийшла друком під «шапкою» Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України).
 8. Інтимне дихання епохи. Статті, рецензії, інтерв’ю (1994-2010 рр.). – Том 1. – Тернопіль: «Астон», 2016. – 736 с. (Бібліотека журналу «Золота Пектораль»). (Витяг з протоколу №8 Вченої Ради Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України від 28 травня 2015 р.).
 9. Інтимне дихання епохи. Статті, рецензії, інтерв’ю (2010-2015 рр.). – Том 2. – Тернопіль: «Астон», 2017. – 704 с. (Бібліотека журналу «Золота Пектораль»). (Витяг з протоколу №8 Вченої Ради Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України від 28 травня 2015 р.)
 10. Інтимне дихання епохи. Монографічні дослідження, статті, рецензії, інтерв’ю (1997-2017). – Том 3. –– Тернопіль: «Астон», 2017. – 720 с. (Бібліотека журналу «Золота Пектораль»). (Витяг з протоколу №8 Вченої Ради Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України від 28 травня 2015 р.).
 11. Українська письменницька публіцистика 1920-2000-х років: Монографія. – Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. – 220 с.
 12. Історії емоцій: Про тексти та життєтексти сучасних літераторів / І. Павлюк. – Львів, Світ, 2021. – 352 с. (рекомендовано до друку Вченою радою Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Протокол № 3 Вченої ради Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України від 8 квітня 2021 р.).
 13. Інтимне дихання епохи. Статті, інтерв’ю (2018-2015). – Том 4. – Тернопіль: «Золота Пектораль», 2022. – 628 с. (Бібліотека журналу «Золота Пектораль»). (Витяг з протоколу №8 Вченої Ради Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України від 28 травня 2015 р.).

 

УЧАСТЬ У КОЛЕКТИВНИХ МОТОГРАФІЯХ (2017-2022 рр.)

 

 1. Дискусія як шлях вирішення соціальних конфліктів (Літературна дискусія 1925-1928 рр.) : Монографія // Побудова націоцентричного культурно-інформаційного простору як шлях подолання соціальних конфліктів та солідаризації: Колективна монографія. – К.: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2017. – 216 с. (С. 115-144).
 2. Культурно-інформаційний простір незалежної України: маркери та матриці: Стаття до монографії // Побудова націоцентричного культурно-інформаційного простору як шлях подолання соціальних конфліктів та солідаризації: Колективна монографія. – К.: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2017. – 216 с. (С. 175-190).
 3. Українська письменницька публіцистика другої половини ХХ століття / І. З. Павлюк // Галузеві соціальні комунікації в журналістиці, політології, педагогіці й економіці: колективна монографія [за наук. ред. О. Холода; автори: А. А. Азоян, С. С. Бойко, І. І. Каліна й ін.]. – К.: ВНЗ «Інститут дизайну, архітектури та журналістики», 2019. –  228 с. – С. 36-82.
 4. Іван Франко в культурно-інформаційному просторі Волині ХХ ст. // Українознавство в персоналіях: Монографія: Кн.4 / За заг. ред. д-ра філолог. н., проф. Качкана В.А. − Івано-Франківськ, 2020. − С. 191-201.

5.Традиції та тенденції китайської літератури і творчість Мо Яня. Погляд із України: Стаття // Тенденції китайської літератури та творчість Мо Яня: Колективна монографія / упор. І.З. Павлюк. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 272 с. (С. 5-27).

 1. Публіцистичність поезії та поетичність публіцистики та прози Василя Симоненка: Розділ // Журналістика й нейропластичність мозку: Колективна монографія. – К: Інтерсервіс, 2021. – 224 с. (С. 5-36). ISBN 978-966-999-168-3.
 2. Володимир Здоровега: постать та епоха // Українознавство в персоналіях – у системі вищої медичної освіти: Монографія. Кн.5. / За заг. ред. д-ра філол.н. проф,. акад. АН Вищої школи України, засл. діяча науки і техніки Качкана В.А. − Івано-Франківськ, 2022 – 240 с. (С.130-145).

8.Дискурс поезії у прозаїка Павла Загребельного // Українознавство в персоналіях − у системі вищої медичної освіти: Монографія: Кн. 6 / За заг. ред. д-ра філол. н., проф., акад. АН Вищої школи України, засл. діяча науки і техніки Качкана В.А. − Івано-Франківськ, 2022. – 400 с. (С. 248-254).

9.Болісне шукання шляхів до людини (Валентин Мороз) // Українознавство в персоналіях – у системі вищої медичної освіти: Монографія: Кн. 6 / За заг. ред. д-ра філол. н., проф., акад. АН Вищої школи України, засл. діяча науки і техніки Качкана В.А. – Івано-Франківськ, 2022. – 400 с. (С. 255-263).

 1. Сучасна українська публіцистика // Журналістика і творчість (нариси історії, теорії та методики журналістської творчості): Колективна монографія. − Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 562 с. (С. 373-393).

 

ОКРЕМІ НАУКОВІ СТАТТІ (2017-2022 рр.):

 

 1. Духовні орієнтири громадських організацій України із проекцією на сучасний культурно-інформаційний простір: Стаття // Слово і час. – 2017. – №3. – С. 75-84.
 2. Досвід проведення загальнонаціональних диспутів та їх оприявлення в ЗМІ (на прикладі літературної дискусії 1925-28 рр. із проекцією на сучасне культурно-інформаційне поле України) // Комунікаційні технології в міжнародних соціальних практиках: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 7 лист. 2017 року, м. Київ, Україна. – [гол. ред. М. Ф. Головатий; наук. ред. проф. О.М. Холод]. – К.: ВНЗ «Інститут реклами», 2017. – 119 с. (С. 98-112).
 3. Українська сучасна література. До питання естетики та етики. Кілька слів про сучасний літературний процес в Україні». // Художня творчість у контексті  проблем її вивчення: етномотиви, етноконцепції та етносимволіка. Матеріали ІІІ Міжнародної конференції, присвяченої  проблемам етнокультури та її інтерпретації  в  освітньому  просторі. Міжвузівський збірник наукових статей / Ред. колегія. – Бар: Барський гуманітарно-педагогічний коледж, 2017. – 224с. (С.27-34).
 4. Інформаційна підтримка УНР західноукраїнською пресою // Образ: науковий журнал / за ред. Н. Сидоренко, В. Садівничого; Сумський державний університет; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – Суми; Київ, 2017. – Вип. 3 (25). – 144 с. (С.16-26).
 5. Досвід проведення загальнонаціональних диспутів та їх оприявлення в ЗМІ (на прикладі літературної дискусії 1925-28 рр. із проекцією на сучасне культурно-інформаційне поле України) // Комунікаційні технології в міжнародних соціальних практиках: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 7 лист. 2017 року, м. Київ, Україна. – [гол. ред. М. Ф. Головатий; наук. ред. проф. О.М. Холод]. – К.: ВНЗ «Інститут реклами», 2017. – 119 с. (С. 98-112).

6.Українська сучасна література. До питання естетики та етики. Кілька слів про сучасний літературний процес в Україні». // Художня творчість у контексті  проблем її вивчення: етномотиви, етноконцепції та етносимволіка. Матеріали ІІІ Міжнародної конференції, присвяченої  проблемам етнокультури та її інтерпретації  в  освітньому  просторі. Міжвузівський збірник наукових статей / Ред. колегія. – Бар: Барський гуманітарно-педагогічний коледж, 2017. – 224с. (С.27-34).

 1. До проблеми забезпечення якості освіти в Україні (авторський проект) // Яровиця. – Луцьк, 2018. – №1-2 (15-16). – С. 20-27.
 2. Квазікомунікація в художньо-документальному тексті. психологічний аспект // Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журн. [наук. і літ. ред. Г.Я. Холод; наук. ред. О. М. Холод]. – Т. 7. – К., 2018. – 101 с. (С.23-30).
 3. Культура в незалежній Україні в контексті національних та світових традицій та тенденцій // Народна творчість українців у просторі та часі. Наук. зб. – Луцьк, 2018. – 656 с. (С. 378-403); // Яровиця. – 2018. – №2 (20). – С. 120-129.
 4. Українська письменницька публіцистика 1970-1980-х років: Стаття // Слово і час. – 2018. – №7. – С.48-57.
 5. До проблеми забезпечення якості освіти в Україні (авторський проект) // Яровиця. – Луцьк, 2018. – №1-2 (15-16). – С. 20-27.
 6. Квазікомунікація в художньо-документальному тексті. психологічний аспект // Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журн. [наук. і літ. ред. Г.Я. Холод; наук. ред. О. М. Холод]. – Т. 7. – К., 2018. – 101 с. (С.23-30).
 7. Культура в незалежній Україні в контексті національних та світових традицій та тенденцій // Народна творчість українців у просторі та часі. Наук. Зб. – Луцьк, 2018. – 656 с. (С. 378-403); Яровиця. – 2018. – №2 (20). – С. 120-129.
 8. Українська письменницька публіцистика 1970-1980-х років: Стаття // Слово і час. – 2018. – №7. – С.48-57.
 9. Квазікомунікація. Психоаналітичний дискурс // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2018. – Випуск 44. – С. 341–351.
 10. Українська письменницька публіцистика після Другої світової війни / І. З. Павлюк // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. – Вип. 8 (26). – Львів, 2018. – С. 217-232.
 11. Інформаційно-мистецький простір України: горизонталі та вертикалі переформатування: Стаття. / «Українська періодика: історія і сучасність»: доповіді та повідомлення». – Львів: ЛНБ ім. В. Стефаника, 2019. – 436 с. (С. 289-298).
 12. Окопна лірика Олеся Гончара. Пунктир сповіді // Таїни художнього тексту: Зб. наук праць Дніпровського нац. ун-ту ім. Олеся Гончара // Дніпропетровськ: Пороги, 2019. – Вип. 22. – С. 71-80.
 13. Поетика публіцистики і прози Василя Симоненка: Стаття // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2019. – Випуск № 46. – С. 29–36.
 14. Публіцистичні маркери поетичних текстів Василя Симоненка: слово – Логос – Чин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Журналістські науки». − 2019. − № 3 ( 910). − С. 160-169.
 15. Українська письменницька публіцистика другої половини Другої світової війни // Вісник Львівського університету. Серія журналістика, 2019. − Випуск 37. − С. 477-495.
 16. Ідеологічний дискурс квазікомунікації: Стаття // Образ: науковий журнал / за ред. н. Сидоренко, в. Садівничого; Сумський державний університет; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – Суми; Київ, 2019. – Вип 3. (32). – С.39-52.
 17. Світоглядні основи текстів та життєтекстів українських поетів XVIII-XXI століть: публіцистичний аспект // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2020. – Випуск 47. − С. 249–265.
 18. Національна самоідентифікація як егрегор реалізації творчої особистості: медійний контекст // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Журналістські науки». 2020. − № 4. − С. 148-159.
 19. Сучасний китайський письменник Мо Янь та Україна. Особистий досвід співтворчості // Китайська цивілізація: традиції та сучасність : матеріали XIV міжнародної наукової конференції, 5 листопада 2020 р. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 496 с. (С. 476-479).
 20. Сучасна українська публіцистика: теоретичні та практичні аспекти // Соціальні комунікації: теорія та практика (Modern Ukrainian Publicism: Theoretical and Practical Aspects); Науковий піврічний журнал. 2020. − Том  11. – С. 79-97.
 21. Міфотворчі та міфоруйнівні віруси культурно-інформаційного простору України // Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті: Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11-12 червня 2020 року / науковий редактор Тетяна Єщенко. – Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – 556 с. (С.45-48).
 22. Характер конфлікту у драматичній поемі Лесі Українки «Оргія» // Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки): Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 25–26 лютого 2021 року / науковий редактор Тетяна Єщенко. Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2021. − 620 с. (С. 74-82).
 23. Валер’ян Підмогильний в україномовній пресі 1920-1940 років у контексті «Червоного Ренесансу»: Стаття // «‟Повість про людей”: антропологічний вимір прози Валер’яна Підмогильного в контексті літератури Розстріляного відродження (до 120-ї річниці від дня народження письменника)»: Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 120-й річниці від дня народження В. Підмогильного (26 березня 2021 р. м. Дніпро). – Дніпро: Нова ідеологія, 2021. – Вип.1. – 170 с. (С. 24-29).
 24. Український медіаматерик на «Туманному альбіоні»: до виходу у світ двох монографій М. Тимошика про українську журналістику і книговидання в діаспорі: Стаття // «Український інформаційний простір. − 2021. − №1 (7). – С.246-254.
 25. Народний романс Федеріко Гарсіа Лорки «Маріана Пінеда» на сцені і в мас медіа перших років незалежності України: Стаття // Персоналістика українознавства як світоглядний феномен. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (20-22 травня 2021). До 25-річчя відкриття кафедри українознавства і філософії. – Івано-Франківськ: Вид-во ІФНМУ, 2021. – 388 с. (С. 214-221).

32.Особливості модерністської поетичної драми та їх розробка на сцені і в мистецькій критиці у перші роки формування незалежної України: Вступ до теми // Ігор Костецький і доба. Серія «ХХ століття: від модерності до традиції: Збірник наукових праць. – Вінниця: ТОВ «Твори», 2021. – Вип. 7. – 440 с. (161-173).

 1. Медіакультура як необхідний фактор збереження, розвитку і трансформації етно- та національної ідентичності // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2021. − Випуск 49 (2021). − С.162-178.
 2. 34. Сучасний літературний процес в Україні // Актуальні проблеми сучасного журналістикознавства: Збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2021 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. Львів: Простір-М, 2022. − 104 с. (С.33-34).
 3. Мій Григорій Сковорода у світоглядно-медійному контексті: // Григорій Сковорода у сучасному багатовимірному світі : Зб. тез VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 16 листопада 2022 р.) / за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника ; відп. за вип. В. М. Качмар, Л. В. Рижак, Н. І. Жигайло, Ю. В. Максимець. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 316 с. (С.212-215).
 4. Стаття у співавторстві. Gabor, N., Lavrysh Yu., Pavlyuk, L., Pavlyuk, I. (2022). «Vocabularies of Parallels» in Ukrainian Political Communication: Analogies and Precedents in the Analysis of Conflict. // Social Communications: Theory and Practice, 2022, Vol. 14(1), 124–145. DOI: 10.51423/2524-0471-2021-14-1-7 (стаття англійською мовою). [SCTP] Social Communications: Theory and Practice, Vol. 14 (1). − P. 125-145.
 5. Liubov Slyvka , Ihor Pavlyuk , Olena Vovk , Mariana Markova , Petro Ivanyshyn. (2022). Philosophy of freedom in Оlena Teliha’s works // Journal of Pharmaceutical Negative Results, Vol. 13, Special Issue 9 (2022). P. 10011-10017. Scopus. ISSN: 0976-9234 E-ISSN: 2229-7723. DOI: https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S09.1169

Scopus. https://pnrjournal.com/index.php/home/article/view/6888

 

Біографія

 

Провідний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України, професор кафедри української преси Львівського національного університету імені Івана Франка.

Кандидат філологічних наук.

Доктор наук із соціальних комунікацій.

Старший науковий співробітник.

Народний поет України.

Член Британського ПЕН-клубу. Член Асоціації європейських письменників. Член Правління Національної спілки письменників України.

 

* * *

 

Народився 1 січня 1967 року на Волині.

Закінчив із відзнакою факультет журналістики Львівського держуніверситету імені Івана Франка у 1992 році.

Працював науковим співробітником Науково-дослідного центру періодики ЛНБ імені Василя Стефаника НАН України (1993-2004 рр.), викладачем Львівського Національного університету імені Івана Франка, старшим науковим працівником Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, керівником літературної студії «Франкова кузня» при ньому, професором Національного університету «Острозька академія» (м. Острог).

Член редколегій літературно-мистецьких та наукових часописів: «Дзвін», «Золота Пектораль», «Українська літературна газета», «Вісник Львівського університету».

Голова журі «Літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша».

Експерт Українського Культурного Фонду.

 

* * *

 

Лауреат премії англійського ПЕН-клубу, Міжнародної Швейцарської літературної премії 2021. Лауреат Народної Шевченківської премії (Залізний Мамай), всеукраїнських літературних премій імені Василя Симоненка, імені Бориса Нечерди, імені Маркіяна Шашкевича, імені Григорія Сковородиміжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя «Тріумф», нагороджений міжнародною почесною медаллю «Олександр Довженкo» та інших відзнак.

 

* * *

 

Автор більше 2000 публікацій у періодиці, наукових збірниках та 50 окремих книг різних жанрів.

Твори перекладені багатьма мовами.

Кілька окремих книг вийшли у перекладі закордоном: США (2011, 2019, 2020), Росія (2012), Польща (2013), Англія (2014), Франція (2015).

 

* * *

 

Емейл: Pihor@ukr.net

 

Сайт: http://ihor-pavlyuk.ucoz.ru

 

Інформація:

https://uk.wikipedia.org/wiki/Павлюк_Ігор_Зиновійович

https://en.wikipedia.org/wiki/Ihor_Pavlyuk

https://lnu.edu.ua/profesor-lvivskoho-universytetu-ihor-pavliuk-stav-laureatom-prestyzhnoi-mizhnarodnoi-literaturnoi-premii/

 

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!