Ріпей Марія Володимирівна

Посада: асистент кафедри мови засобiв масової iнформації

Телефон (робочий): (032) 239-41-81

Електронна пошта: Mariya.Ripey@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

культура мова ЗМІ

Курси

Публікації

ФАХОВІ СТАТТІ

 1. Ріпей М. «Одяг» наших думок. Медіакритика. 2006. № 1. С. 43–46.

 2. Ріпей М. Росіянізми в газетній мові. Збірник праць кафедри української преси і дослідницького центру історії західноукраїнської преси. Пам’яті проф. В. Здоровеги. Львів, 2007. Вип. 2(8). С. 230–241.

 3. Ріпей М. Мовленнєві неточності на сторінках газет. Вісник Львівського університету. Сер. журналістика. 2007. Вип. 30. С. 288–293.

 4. Ріпей М. В. Порушення лексичної норми на сторінках газет. Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2007. № 101. С. 107–110.

 5. Ріпей М. Ненормативне вживання лексем «число» та «різниця» в газетних матеріалах. Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. Львів, 2008. Вип. 1(16). С. 266–273.

 6. Ріпей М. В. Ненормативне вживання лексем «викликати» і «зустрічатися» в газетних матеріалах. Наукові записки Інституту журналістики. Київ, 2008. Т. 30. С. 27–30.

 7. Ріпей М. В. Лексеми «підкреслювати» і «наголошувати» в газетних матеріалах. Наукові праці Кам’янець-Подільського університету. Сер. філол. 2008. Вип. 17. С. 276–278.

 8. Ріпей М. В. Ненормативні одиниці в журналістських текстах (на матеріалах газет «Високий Замок» та «Експрес»). Вісник Луганського університету. Сер. філол. 2008. № 3. С. 118–124.

 9. Ріпей М. В. Лексеми «викликати» і «зустрічатися» в журналістських текстах (на матеріалах газети «Дзеркало тижня»). Науковий вісник Волинського університету. Сер. філол. науки. Луцьк, 2009. № 25. С. 33–37.

 10. Ріпей М. «Виховнича сила» рідного слова (на матеріалах журналу Івана Огієнка «Рідна мова»). Вісник Львівського університету. Сер. журналістика. 2009. Вип. 32. С. 269–273.

 11. Ріпей М. Газетний заголовок: відповідність поліграфічним нормам. Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. Львів, 2009. Вип. 2(17). С. 447–455.

 12. Ріпей М. В., Омеляновський П. Й., Онищак Я. Д., Ріпей І. В. Щодо термінів з визначення ресурсу обладнання. Енергетика та електрифікація. Київ, 2010. № 4. С. 31–33.

 13. Ріпей М. В. Ненормативне вживання лексеми «встановлювати» в газетних матеріалах. Наукові записки Інституту журналістики. Київ, 2010. Т. 39. С. 180–182.

 14. Ріпей М. Прийменник «попри» в газетних публікаціях. Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. Львів, 2010. Вип. 2(18). С. 443–449.

 15. Ріпей М. Особливості архітектоніки газетного заголовка. Вісник Львівського університету. Сер. журналістика. 2011. Вип. 35. С. 295–302.

 16. Ріпей М. Іван Франко – редактор (до 155-ліття від дня народження) Вісник Львівського університету. Сер. журналістика: у 2 ч. 2011. Вип. 34. Ч. 1. С. 297–303.

 17. Ріпей М. В. Мовні аспекти науково-технічного тексту. Енергетика та електрифікація. Київ, 2011. № 11. С. 64–66.

 18. Ріпей М. Лексема «встановлювати» в газетних публікаціях. Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2011. Вип. 1(19). С. 372–377.

 19. Ріпей М. Співпраця Франка-редактора з авторами. Вісник Львівського університету. Сер. філол. 2011. Вип. 55. С. 225–229.

 20. Ріпей М. В. Росіянізми «відносно» і «ясно» в газетних матеріалах. Збірник праць Національного науково-дослідного інституту українознавства. Київ, 2011. Т. 28. С. 194–198.

 21. Ріпей М. Росіянізми «так», «таким чином» у газетних публікаціях. Українська мова. Київ, 2011. № 4. С. 72–76.

 22. Ріпей М. Про лексичне втілення категорії кількості (ряд будинків, низка заходів, кілька років). Дивослово. Київ, 2012. № 7. С. 49.

 23. Ріпей М. Українська мова у польській столиці (на матеріалах журналу «Рідна мова»). Сучасна медіакультура: контент, концепції, перспективи (українсько-польський досвід) / за наук. ред. проф. Й. Лося: колективна монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. С. 313–316.

 24. Ріпей М. Що обробляємо, а що опрацьовуємо. Українська мова. Київ, 2012. № 4. С. 113.

 25. Ріпей М. Ненормативне вживання лексем «відсутність» і «напруга» в газетних матеріалах. Вісник Львівського університету. Сер. журналістика. 2012. Вип. 33. С. 249–254.

 26. Ріпей М. Особливості роботи Франка-редактора на різних етапах редакційно-видавничого процесу. Українське літературознавство. Львів, 2012. Вип. 76. С. 193–197.

 27. Ріпей М. Ненормативне вживання прийменника «при» в газетних матеріалах. Вісник Львівського університету. Сер. журналістика. 2012. Вип. 36. С. 380–385.

 28. Ріпей М. Росіянізми «приміром» і «відміна» в газетних публікаціях. Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. 2012. Вип. 2(20). С. 320–325.

 29. Ріпей М. Говорімо правильно. Прислівники «пізніше», «потім» і «згодом» в українській мові. Дивослово. Київ, 2013. № 3. С. 48–49.

 30. Ріпей М. Антонімічні протиставлення у «силі» байок Григорія Сковороди. Григорій Сковорода: наук. праці / упоряд. та наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський. Львів: СПОЛОМ, 2013. С. 172–179.

 31. Ріпей М. Чи може у законі щось згадуватися? Українська мова. Київ, 2013. № 3. С. 173.
 32. Ріпей М. Лексеми «ряд» і «низка» в газетних публікаціях. Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. 2013. Вип. 3 (21). С. 456–462.

 33. Ріпей М. Антонімічні протиставлення у «силі» байок Григорія Сковороди  як  засіб мовної виразності. Вісник Львівського університету. Сер. журналістика. 2013. Вип. 38. С. 347–352.

 34. Рипей М. В. Редакторская правка газетного текста на украинском языке. Вестник НГУ. Сер. История, филология. 2013. Т. 12, вып. 10. Журналистика. С. 118–122.

 35. Ріпей М. Редакторська правка науково-технічного тексту. Українська мова. Київ, 2014. № 2. С. 61–67.

 36. Ріпей М. Редакторська правка україномовного газетного тексту. Komunikacja Społeczna. Kwartalnik internetowy. Kraków; Rzeszów; Zamość: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2014. S. 268–285.

 37. Ріпей М. Лексеми «істотний» та «істотно» в газетних матеріалах. Вісник Львівського університету. Сер. журналістика. 2014. Вип. 39.С. 332–336.

 38. Ріпей М. Редакторська правка газетного тексту. Вісник Львівського університету. Сер. журналістика. 2015. Вип. 40. С. 355–360.

 39. Ріпей М. Лексеми «серйозний» та «останній» в газетних матеріалах. Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. 2015. Вип. 5. С. 377–383.

 40. Ріпей М., Кріслата О. Словниковий диктант як засіб підвищення рівня орфографічної грамотності журналістів-першокурсників. Вісник Львівського університету. Сер. журналістика. 2017. Вип. 42. С. 75–80.

 41. Ріпей М. Лексеми «відбивати» і «дозволяти» в газетних матеріалах. Вісник Львівського університету. Сер. журналістика. 2018. Вип. 44. С.  296–302.

 42. Ріпей М. Лексеми «знаходитися» і «носити» в газетних матеріалах. Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. 2018. Вип. 8(26). С. 232–241.

 43. Ріпей М. Виразність газетного заголовка. Вісник Львівського університету. Сер. журналістика. 2019. Вип. 46. С. 348–354.

 44. Ріпей М. Лексеми «обробляти» і «згадуватися» в газетних матеріалах. Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства. 2019. Вип. 9(27). С. 284–294.

 45. Ріпей М. Лексеми «головний» і «основний» в газетних матеріалах. Вісник Львівського університету. Сер. журналістика. 2020. Вип. 48. С.162172.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

 1. Ріпей М. До питання взаємин автора і редактора: з редакторського досвіду Івана Франка. Українська періодика: історія і сучасність: доп. та повідомл. девятої Всеукр. наук.-теорет. конф. (Львів, 28–29 жовт. 2005 р.). Львів, 2005. С. 48–51.

 2. Ріпей М. В. Аспекти ненормативного вживання дієслів у газетних матеріалах. Мова, суспільство, журналістика (за матеріалами XIV міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 18 квіт. 2008 р.). Київ, 2009. С. 214–217.

 3. Ріпей М. В. Ненормативне вживання лексем «позначатися» і «породжувати» в газетних матеріалах. Регіональні ЗМІ України: історія, стан, перспективи розвитку: матеріали І міжнар. конф.: у 3 т. Луганськ, 2010. Т. 2. С. 97–103.

 4. Ріпей М. В. Іван Франко про редакторську діяльність. Культура та інформаційне суспільство ХХ століття: матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. молодих вчених (Харків, 22–23 квіт. 2010 р.): у 2 ч. Харків: ХДАК, 2010. Ч. 2. С. 132–133.

 5. Рипей М. В. Особенности иллюстрирования детского журнала. СМИ в современном мире. Петербургские чтения: материалы выступлений 50-й междунар. конф. (Санкт-Петербург, 21–22 апр. 2011 г.). URL: http://www.rus.jf.ru/conference.

 6. Ріпей М. Ділова гра як форма проведення занять з курсу «Риторика» зі студентами-журналістами. Тези доп. звіт. наук. конф. кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. Вип. 10. С. 76–78.

 7. Ріпей М. Ненормативне вживання прийменника «попри» в газетних матеріалах. Мова. Суспільство. Журналістика: матеріали XVI міжнар. наук.-практ. конф. з проблем функціонування і розвитку укр. мови, (Київ, 26 берез. 2010 р.). Київ, 2012. С. 170–172.

 8. Рипей М. В. Иллюстрирование журнала «Малютка» в конце 1990-х и в начале 2000-х годов. СМИ в современном мире. Петербургские чтения: материалы выступлений 51-й междунар. конф. (Санкт-Петербург, 19–20 апр. 2012 г.). URL: http://www.rus.jf.ru/conference.

 9. Ріпей М. Особливості викладання дисципліни «Редагування навчальної і наукової літератури». Матеріали звіт. наук. конф. кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. Вип. 11. С. 69–72.

 10. Рипей М. Негативная информация в газете: отражение реальности или формирование больного общества? Средства массовой информации в современном мире. Молодые исследователи: материалы ХІІ Междунар. конф. студентов, магистров и аспирантов (Санкт-Петербург, 11–13 марта 2013 г.) / под ред. М. А. Бережной; сост. Е. А. Королев. Санкт-Петербург: С.-Петерб. гос. ун-т, 2013. С. 450–452.

 11. Рипей М. В. Достижение лексической правильности украиноязычного текста с помощью русского языка (из опыта редактирования). Речевая коммуникация в средствах массовой информации: материалы ІІ Междунар. науч.-практич. семинара. Санкт-Петербург, 17–19 апреля 2013 г. / под ред. В. В. Васильевой, В. И. Конькова. Санкт-Петербург: С.-Петерб. гос. ун-т. Высш. шк. журн. и мас. коммуникации, 2013. С. 86–89.

 12. Рипей М. В. Гиперболизация зла в СМИ и моральное здоровье общества. СМИ в современном мире. Петербургские чтения: тезисы выступлений 52-й междунар. конф. (Санкт-Петербург, 17–19 апр. 2013 г.) / под ред. В. В.  Васильевой, А. А. Малышева. URL: http://www.rus.jf.ru/conference.

 13. Ріпей М. Професіоналізм  Івана Франка-редактора. Українська періодика: історія і сучасність: доп. та повідомл. ХІ Всеукр. наук.-теорет. конф. (Львів, 29–30 листоп. 2013 р.); за ред. М. М. Романюка. Львів, 2013. С. 471–475.

 14. Ріпей М. Ненормативне вживання прийменника «при» у журналістських текстах (на матеріалах газет «Високий Замок», «Дзеркало тижня», «Експрес»). Мова. Суспільство. Журналістика: матеріали XVIІІ міжнар. наук.-практ. конф. з проблем функціонування і розвитку укр. мови (Київ, 6 квіт. 2012 р.). Київ, 2013. С. 108–111.

 15. Ріпей М. Особливості викладання дисципліни «Практикум з українського правопису» для студентів-журналістів. Матеріали звіт. наук. конф. кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. Вип. 12. С. 53–55.

 16. Рипей М. В. Ошибки в газете: спешка, незнание или равнодушее? Средства массовой информации в современном мире. Молодые исследователи: материалы 13-й Междунар. конф. студентов, магистров и аспирантов (Санкт-Петербург, 11–13 марта 2014 г.) / под ред. М. А. Бережной; сост. Е. А. Королев. Санкт-Петербург: С.-Петерб. гос. ун-т, 2014. С. 132–134.

 17. Рипей М. В. Стилистически неправильные высказывания и газетные публикации как материал для лабораторных занятий по стилистике. Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения: тезисы выступлений 53-й междунар. науч.-практ. конф. (Санкт-Петербург, 23–25 апреля 2014 г.) / отв. ред. В. В.  Васильева. URL: http:// jf.spbu.ru/conference.

 18. Рипей М. Особенности работы Ивана Франко-редактора на разных этапах редакционно-издательского процесса. Слова ў кантэксце часу: да 85-годдзя прафесара А.І. Наркевіча: зб. навук. прац / пад агул. рэд. В. І. Іўчанкава: у 2 т. Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2014. Т. 1. С. 558–563.

 19. Ріпей М. Стилістично неправильні вислови і газетні публікації як матеріал для лабораторних занять із «Практичної стилістики української мови» Матеріали звіт. наук. конф. кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. Вип. 13. С. 61–63.

 20. Рипей М. Контекст как средство отбора нужного слова (на примере украиноязычных газетных текстов). Журналистика в городском пространстве: Материалы ІІІ Междунар. научн.-практ. конф. «Журналистика в коммуникативной культуре современности» (Новосибирск, 1 ноября 2013 г.): сб. тезисов. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2014. С. 25–27.

 21. Рипей М. В. Выразительность газетного заголовка. Медиа в современном мире. Молодые исследователи: материалы 14-й Междунар. конф. студентов, магистров и аспирантов (Санкт-Петербург, 11–13 марта 2015 г.) / под ред. М. А. Бережной; сост. А. Н. Марченко. Санкт-Петербург: С.-Петерб. гос. ун-т, 2015. С. 248–250.

 22. Рипей М. В. Иллюстрирование в журнале «Малютка» (г. Киев) в конце 1990-х–начале 2000-х годов. Медиа в современном мире. 54-е Петербургские чтения: тезисы Междунар. науч. форума 23–24 апреля 2015 г.) / отв. ред. В. В.  Васильева. URL: http:// jf.spbu.ru/conference.

 23. Ріпей М. Творчі завдання із «Практикуму з українського правопису» як перший етап самореалізації студента-журналіста. Матеріали звіт. наук. конф. кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. Вип. 14. С. 97–100.

 24. Рипей М. В. Заголовок как содержательный и эмоционально-оценочный компонент газетной публикации. Медиа в современном мире. 55-е Петербургские чтения: тезисы Междунар. науч. форума 21–22 апреля 2016 г.) / отв. ред. В. В.  Васильева. URL: http:// jf.spbu.ru/conference.

 25. Рипей М. В. Точность газетного слова. Медиа в современном мире. Молодые исследователи: материалы 15-й Междунар. конф. студентов, магистров и аспирантов (Санкт-Петербург, 9–11 марта 2016 г.) / под ред. М. А. Бережной; сост. А. Н. Марченко. Санкт-Петербург: С.-Петерб. гос. ун-т, 2016. С. 341–343.

 26. Ріпей М. «Мовна ситуація в моєму регіоні» – одне з перших творчих завдань студентів-журналістів. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2016. Вип. 1. С. 179–181.

 27. Ріпей М. Словниковий диктант як контроль орфографічної грамотності студентів. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2017. Вип. 2. С. 208–210.

 28. Ріпей М. Лексична норма у сучасному медійному тексті. Збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2016 рік (Секція «Журналістика»). Львів: Малий вид. центр ф-ту журналістики, 2017. С. 96–98.

 29. Ріпей М. Редакторська правка публікацій газети «День». Сучасні орієнтири української журналістики: від теорії до практики: зб. матеріалів звіт. наук. конф. за 2017 р. (секція «Журналістика») / упоряд. А. Яценко. Львів: Простір-М, 2018. С. 125–127.

 30. Ріпей М. Виразність газетного заголовка (на матеріалах всеукраїнської газети «Експрес»). Сучасні орієнтири української журналістики: від теорії до практики: зб. матеріалів звіт. наук. конф. за 2018 р. (секція «Журналістика») / упоряд. С. Онуфрів. Львів: ПАІС, 2019. С. 107–108.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

 1. Практичні завдання з курсу «Редагування в засобах масової інформації» для студентів факультету журналістики / уклад. М. Ріпей. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 36 с.

 2. Практичні завдання з курсу «Редагування навчальної та наукової літератури» для студентів факультету журналістики / уклад. М. Ріпей. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 80 с.

Біографія

Народилася у селі Лучинці Рогатинського району Івано-Франківської області.
У 1977–1985 роках – учениця Лучинецької восьмирічної школи, у 1985–1989 роках – учениця Кременецького педагогічного училища (Тернопільська область).
У 1989–1990 роках навчалася на підготовчому відділенні Львівського державного університету ім. Івана Франка.
У 1990–1995 роках – студентка факультету журналістики Львівського державного університету ім. Івана Франка (отримала диплом з відзнакою).
З 1995 року – редактор редакційно-видавничого відділу Львівського державного університету ім. Івана Франка.
З 2002 року – завідувач редакцією Видавничого центру Львівського національного університету ім. Івана Франка.
З 2004 року – асистент кафедри мови ЗМІ факультету журналістики.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!