Ріпей Марія Володимирівна

Посада: асистент кафедри мови засобiв масової iнформації

Телефон (робочий): (032) 239-41-81

Електронна пошта: Mariya.Ripey@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

культура мова ЗМІ

Курси

Публікації

Ріпей М. Українська мова у польській столиці (на матеріалах журналу „Рідна мова”) / Марія Ріпей // Сучасна медіакультура: контент, концепції, перспективи (українсько-польський досвід) : колективна монографія / [Й. Лось, С. Ґавронський, Т. Лильо, М. Уліта та ін.] ; за наук. ред. проф. Й. Лося. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 313–316.
Ріпей М. Особливості архітектоніки газетного заголовка / Марія Ріпей // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2011. – Вип. 35. – С. 295–302.
Ріпей М. Росіянізми “так”, “таким чином” у газетних матеріалах/ Марія Ріпей // Укр. мова. – 2011. – № 4. – С. 72–76.
Ріпей М. Про лексичне втілення категорії кількості (ряд будинків, низка заходів, кілька років) / Марія Ріпей // Дивослово. – 2012. – № 7. – С. 49.
Ріпей М. Прислівники «пізніше», «потім» і «згодом» в українській мові / Марія Ріпей // Дивослово. – 2013. – № 3. – С. 48–49.
Ріпей М. Редакторська правка газетного тексту / М. Ріпей // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2015. – Вип. 40. – С. 312–317.
Ріпей М. В. Ненормативне вживання лексем „викликати” і „зустрічатися” в газетних матеріалах / Марія Ріпей // Наукові записки Інституту журналістики. – 2008. – Т. 30. – С. 27–30.
Ріпей М. В. Ненормативне вживання лексеми „встановлювати” в газетних матеріалах / Марія Ріпей // Наукові записки Інституту журналістики. – 2010. – Т. 39. – С. 180–182.

Біографія

Народилася у селі Лучинці Рогатинського району Івано-Франківської області.
У 1977–1985 роках – учениця Лучинецької восьмирічної школи, у 1985–1989 роках – учениця Кременецького педагогічного училища (Тернопільська область).
У 1989–1990 роках навчалася на підготовчому відділенні Львівського державного університету ім. Івана Франка.
У 1990–1995 роках – студентка факультету журналістики Львівського державного університету ім. Івана Франка (отримала диплом з відзнакою).
З 1995 року – редактор редакційно-видавничого відділу Львівського державного університету ім. Івана Франка.
З 2002 року – завідувач редакцією Видавничого центру Львівського національного університету ім. Івана Франка.
З 2004 року – асистент кафедри мови ЗМІ факультету журналістики.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!