Шайда Наталія Костянтинівна

Посада: доцент кафедри теорії і практики журналістики, заступник декана факультету журналістики з навчально-виховної роботи

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-83

Електронна пошта: nataliia.shaida@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Публікації

  1. Шайда Н. К. Порядок створення і реєстрації друкованих ЗМІ / Наталія Шайда / Правовий режим державних реєстрів та їх роль у здійсненні господарської діяльності: збірник матеріалів науково-практичного семінару (21 квітня 2017 року) / упор. М. С. Долинська – Львів : Кафедра господарсько-правових дисциплін факультету № 6 ЛьвДУВС, 2017. – С. 63.
  2. Шайда Н. К. Комунікативна стратегія суду як чинник зростання довіри до судової влади / Наталія Шайда // Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання ТЗЗ в Україні: тези регіональної науково-практичної конференції (16 лютого 2017 року) / упор. В. К. Грищук. – Львів : ЛьвДУВС, 2017. – С. 486 – 487.
  3. Шайда Н. К. Висвітлення роботи судів в соціальних мережах / Наталія Шайда // Актуальні правові проблеми господарської діяльності в Україні: збірник тез доповідей учасників науково-практичного семінару / Упорядники: М. С. Долинська, В. О. Кучер. Львів : ЛьвДУВС, 2019. – С. 85.
  4. Шайда Н. К. Аналіз інформаційного наповнення сайтів державних установ Львівщини /  Наталія Шайда // Актуальні правові проблеми господарської діяльності в Україні: збірник тез доповідей учасників науково-практичного семінару (30 травня 2019) / Упорядники: М. С. Долинська, В. О. Кучер. Львів: ЛьвДУВС, 2019. – С. 106.
  5. Шайда Н. К. Правові ризики судової журналістики / Наталія Шайда // Сучасна українська журналістика: історія, теорія, практика: збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2018 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Соломія Онуфрів. – Львів: ПАІС, 2019. –  С. 21 – 22.
  6. Шайда Н. К. Особливості авторської позиції у журналістському тексті / Н. К. Шайда, М. С. Рудик, Х. М. Бердак // IX International Scientific and Practical Conference Stockholm, Sweden, November 16-19, 2021 – С. 212–215.
  7. Шайда Н. К. Інформація як інструмент впливу ЗМІ на громадську думку / Н. К. Шайда, М. С. Рудик, Х. М. Бердак // VI International Scientific and Practical Conference, Харків, Україна, 26-28 грудня 2021 – Харків, 2021. – С. 1037–1042.
  8. Шайда Н. К. Специфіка журналістської освіти в час російсько-української війни / Наталія Шайда, Мирослава Рудик // Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики, перспективи» : Матеріали Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики, перспективи», м. Полтава, Україна, 6-7 жовтня 2022 – м. Полтава, 2022.
  9. Шайда Н. К. Питання етики в роботі над матеріалом у жанрі судового репортажу / Наталія Шайда // Журналістика майбутнього: виклики, тенденції, перспективи розвитку ЗБІРНИК матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції у рамках міжнародного проєкту Європейського Союзу ERASMUS+КА2 «Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism» (DESTIN) («Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм») – Львів, 2022. – С. 178–180.

Біографія

Народилась 21 липня 1986 року у м. Львові. Навчалась в середній школі №5, яку закінчила у 2005 році. Вступила у Львівський національний університет імені І. Франка на факультет журналістики. Закінчила з відзнакою. Навчалась в аспірантурі. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування національної ідентичності засобами ефірної комунікації (на матеріалах програм радіоканалу «Культура» та Львівського обласного радіо»). Здобуваю другу вищу освіту в інституті післядипломної освіти Львівського національного університету імені І. Франка за спеціальністю «правознавство». Працюю прес-секретарем у господарському суді Львівської області.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!