Шайда Наталія Костянтинівна

Посада: доцент кафедри теорії і практики журналістики, Прес-секретар Господарського суду Львівської області

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-83

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Публікації

1.Шайда Н. Специфіка конструювання початків і кінцівок інформаційних програм на телебаченні / Н. К. Шайда // // Теле- та радіожурналістика : 4 зб. наук. пр. − Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 47 – 58.
2. Шайда Н. К. Радіоканал «Культура» у контексті формування української національної 6ідентичності / Н. К. Шайда // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. пр. – Львів, 2011. − Вип. 10. – С. 192–202.
3. Шайда Н. К. До питаня формування української національної ідентичності (на прикладі програм радіоканалу «Культура») / Н. К. Шайда // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. − 2010. − № 21. – С. 201–205.
4. Шайда Н. К. Літературно-мистецькі та просвітницькі передачі «Світлиця» і «Слово» в контексті формування української національної ідентичності / Н. К. Шайда // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика.– 2011. − Вип. 34. – С.77–84.
5. Шайда Н. К. Роль інтерактивного мовлення у формуванні української національної ідентичності (на прикладі програми українського радіо «Культура» «Знакова постать») / Н. К. Шайда // Діалог: медіа-студії : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ.– 2011. – Вип. 13. – С.364−372.
6. Шайда Н. К. Культурно-просвітницькі передачі Львівського обласного радіо / Н. К. Шайда // Наук.-вироб. журн. «Держава та регіони». Сер.: Соціальні комунікації. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 122–126.
7. Шайда Н. К. Історична передача «Далеке і близьке» у стратегії формування національної ідентичності українців / Н. К. Шайда // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. пр. − Львів, 2013. – Вип. 12. – С. 402−409.
8. Шайда Н. Медіа як чинник національно-ідентифікаційних процесів у сучасному українському суспільстві / Наталія Шайда // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : наук.-практ. журн. – Луцьк, 2012. – №1. – С. 44–49.
9. Шайда Н. К. Национальная идентичность как содержательный фактор радиовещания / Н. К. Шайда // Мультимедийная журналистика Евразия-2012: международ-ные медиапроекты, глобальные Сети и информационные тренды Востока и Запада : сб. тр. и материалов VI Междунар. науч.-практ. конф., Казань, 12−14 декабря 2012 г. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2013. – С. 496−502.
10. Шайда Н. К. Региональное радиовещание как фактор укрепления украинского национального сознания / Н. К. Шайда // Средства массовой информации в современном мире. Молодые исследователи : материалы ХІ междунар. конф. студентов и аспирантов (5–7 марта 2012 года). – СПб. : С – Петерб. гос. ун-т, 2012. − С. 154–155.

Біографія

Народилась 21 липня 1986 року у м. Львові. Навчалась в середній школі №5, яку закінчила у 2005 році. Вступила у Львівський національний університет імені І. Франка на факультет журналістики. Закінчила з відзнакою. Навчалась в аспірантурі. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування національної ідентичності засобами ефірної комунікації (на матеріалах програм радіоканалу «Культура» та Львівського обласного радіо»). Здобуваю другу вищу освіту в інституті післядипломної освіти Львівського національного університету імені І. Франка за спеціальністю «правознавство». Працюю прес-секретарем у господарському суді Львівської області.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!