Шекеряк Яна Василівна

Посада: асистент кафедри нових медiй

Електронна пошта: yana.shekeriak@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси: журналістика даних, інфографіка, ігрофікація журналістики, медіатехнології, пропаганда, фейки.

Курси

Публікації

1.Шекеряк, Я. Журналістика даних: стан у світовому та

українському медіаринках / Я.Шекеряк // XVІІ Всеукраїнська

науково-практична конференція молодих вчених та студентів Система

національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія, Україна, Дніпро, 14 квітня 2021, ДНУ імені О. Гончара, Дніпро, стор. 37-39 URL:

http://www.dnu.dp.ua/zbirnik/fszmk/40 ;

2. Шекеряк Я. Журналістика даних: методологія та типологія / Я.Шекеряк // Професійне становлення журналіста: традиції та нові підходи : збірник матеріалів Четвертої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. –  с. 120-126;

3. Шекеряк Я. Журналістика даних у системі нових медій: основні виклики / Я.Шекеряк // Актуальні проблеми журналістики : [збірник наукових праць : за матеріалами Всеукраїнської студентської наукової онлайн-конференції «Актуальні проблеми журналістики» / за ред. С. В. Семенко]. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. No 6. с.149-153

4. Шекеряк Я. Інструментарій журналістики даних / Я.Шекеряк // Глухівські читання – 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : Збірник матеріалів ХІ міжнародної науково-практицної інтернет-конференчії / За заг. ред. А.С. Полякова. – Глухів, 2021. –  с.248-250;

5. Шекеряк Я. Гейміфікація медіасфери: класифікація, проблеми та розвиток / Я.Шекеряк // Професійне становлення журналіста: традиції та нові підходи : збірник матеріалів Третьої міжнародної науково-практич-

ної конференції студентів та молодих учених. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – с. 316-322;

6. Шекеряк Я. Особливість використання візуалізації у медіа / Я. Шекеряк // Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія : Матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [відповідальний редактор В. Д. Демченко, відповідальні секретарі О. В. Кирилова, О. В. Гудошник]. – Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2020. –  с. 61-62;

7. Шекеряк Я. Національна ідея в ЗМІ як засіб протидії російській пропаганді / Я. Шекеряк // Новітні тенденції в медіагалузі : матеріали всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів та молодих вчених (Київ, 16 квітня 2019 р.). – К. : Інститут журналістики, 2019. – с. 33-38;

Біографія

Народилася 1 липня 2000 року

 

2006-2017 рр. – навчання в Красноїльській ЗОШ І-ІІІ ступеня (с. Красноїлля, Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.).

2017-2022 рр. – навчання на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2022  року – старший лаборант кафедри нових медiй

 

Стажування, конференції, проєкти:

2022 – сертифікаційна програма Data Analytics (УКУ);

2022 – редактор інформаційної платформи SoloWay;

20212022 – стажування у VoxCheck

2021  –  міжнародний проєкт «Media Dialogue 2021 – for Conflict Sensitivity and Research”

2021 – Школа журналістики даних (Texty.org.ua та Чеська громадська організація «Асоціація з міжнародних питань»);

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!