Скленар Ігор Михайлович

Посада: доцент кафедри теорії і практики журналістики

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-83

Електронна пошта: Ihor.Sklenar@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

аналітична журналістика (друковані ЗМІ), видавнича справа (релігійні видання)

Курси

Публікації

 1. Скленар І. Церква і засоби масової інформації / Ігор Скленар // Вісник Львівського університету: серія журналістика. – Львів, 2001. – Вип.21. – С. 218-224.
 2. Скленар І. Християнський часопис “Місіонар” як взірець сучасного релігійного видання журнального типу / Ігор Скленар // Вісник Львівського університету: серія журналістика. – Львів, 2002. – Вип.22. – С. 324-335.
 3. Скленар І. Сучасна церковна преса в Україні: проблематика та зміст / Ігор Скленар // Вісник Львівського університету: серія журналістика. – Львів, 2003. – Вип.23. – С. 257-269.
 4. Скленар І. Католицька преса в умовах відновленої Української держави (1991-2001) / Ігор Скленар // Вісник Львівського університету: серія журналістика. – Львів, 2003. – Вип.24. – С. 169-179.
 5. Скленар І. Часопис “Наша віра” як тип релігійно-культорологічного видання / Ігор Скленар // Збірник праць кафедри української преси / Міністерство освіти і науки України, ЛНУ імені Івана Франка; [відп.ред.С.А.Кость]. – Львів: Видавн. центр Львівського ун-ту імені Івана Франка, 2000. – Вип.3. – С. 326-333.
 6. Скленар І. Традиції і передумови становлення церковної преси в Україні / Ігор Скленар // Збірник праць кафедри української преси / Міністерство освіти і науки України, ЛНУ імені Івана Франка; [відп.ред.С.А.Кость]. – Львів: Видавн. центр Львівського ун-ту імені Івана Франка, 2001. – Вип.4-6. – С. 695-707.
 7. Скленар І. Проблема віри крізь призму матеріалів сучасної української преси / Ігор Скленар // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики/ НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики; [ред.кол.: М.М.Романюк (відп. ред.) та ін.]. – Львів, 2008. – Вип. 16. – С. 305-314.
 8. Скленар І. Специфіка роботи журналіста із релігійною інформацією / Бойко А. Релігія в мас-медіа України: тексти лекцій (додатки). – Київ, 2009. – С. 141-149.
 9. Скленар І. Суспільно-релігійна проблематика української римсько-католицької преси / Ігор Скленар // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: серія «Філологічні науки». – № 23. – 2009. – С. 60-65.
 10. Cкленар І. Захист і збереження церковної спадщини у дзеркалі преси / Ігор Скленар // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики/ НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики; [ред.кол.: М.М.Романюк (відп. ред.) та ін.]. – Львів, 2009. – Вип. 17.
 11. Cкленар І. Типологія та характеристика сучасної греко-католицької преси України / Ігор Скленар // Наукові записки Інституту журналістики: науковий збірник. – К., 2009. – Т. 37. – Жовтень–грудень. – С. 187-191.
 12. Скленар І. Особливості функціонування релігійних Інтернет-видань України / Ігор Скленар, Ірина Скварко // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства [відп. ред. М. М. Романюк]. – Львів, 2012. – Вип. 2 (20). – C. 354-363.
 13. Скленар І. Специфіка релігійної тематики в сучасних українських мас-медіа / Ігор Скленар // Вісник Львівського університету: серія журналіcтика. – Львів, 2012. – Вип. 36. – C. 261-269.

14. Скленар І. Специфіка новин в релігійних інтернет-виданнях / Ігор Скленар // Український інформаційний простір: науковий журнал. – Ч.2. – 2014. – С. 188-192.

Біографія

Народився 20 лютого 1975 р. В червні 1992 р. здобув повну середню освіту в СШ № 85 м. Львова. Навчався на факультеті журналістики Львівського національного університету ім.І.Франка в 1992-1997 рр. Здобув диплом за спеціальністю «журналістика»  20.06.1997 р.  Навчався в аспірантурі факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка в 1998-2001 рр.

В 2009 р. в Інституті журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему “Cучасна релігійна преса України: типологія, характеристика, домінанти”.

Науково-педагогічна діяльність: в 2001-2005 рр. – асистент кафедри української преси ЛНУ ім. І. Франка. В 2005-2010 рр. – асистент кафедри теорії і практики журналістики ЛНУ ім. І.  Франка, з 2011 р. і по сьогодні – доцент названої кафедри. В науковому доробку – 14 опублікованих статей, посібник «Історія видавничої справи та редагування» (2014).

Журналістська та редакторська діяльність. Під час навчання на факультеті журналістики дописував до греко-католицького журналу “Місіонар” (ЧСВВ), де й залишився працювати кореспондентом, в 2002-2005 рр. – відповідальний секретар цього часопису. Окрім цього, був літературним редактором видавництва “Місіонер” – редагував книги на богословську та історичну тематику. Протягом восьми років співпраці з видавництвом «Місіонер» в 1997-2005 рр. вийшло друком більше 200 публікацій у названому журналі, а також в інших греко-католицьких виданнях – журналі “Світло” (провінція отців василіан у Канаді), газеті “Арка”. Тематика публікацій здебільшого богословська, історична, релігійно-культурна.

З 2006 року дописує до інтернет-видання «Релігійно-інформаційна служба України», зокрема, опубліковано  більше 60-ти матеріалів в рубриках «Релігійне краєзнавство», «Блоги», «Релігія і мас-медіа».

З 2013 року і до нині співпрацює із Згромадженням отців оріоністів УГКЦ у виданні двомісячника, присвяченого щоденній духовності «Скинія».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!