Скленар Ігор Михайлович

Посада: доцент кафедри теорії і практики журналістики

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-83

Електронна пошта: Ihor.Sklenar@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

аналітична журналістика (друковані ЗМІ, інтернет-видання), релігійна преса, релігійна тематика в ЗМІ.

Вільно володіє польською, німецькою мовами, на початковому рівні ‒ італійською

Курси

Публікації

Навчальні посібники:

1.Скленар І. Історія видавничої справи та редагування: навч.посіб./ Cкленар І. М., Лозинський М. В. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – 192 с.

 Публікації :

 1. Sklenar I. М. Prawda i роstprawda w dziennikarstwie (refleksje na temat filmu Agnieszki Holland „Obywatel Jones” (2019) / Ihor Sklenar // Media i Spoleczeństwo: czasopismo naukowe. – Nr. 12. – Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wydziału Humanistyczno-Społecznego oraz Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej. – 2020. – S. 68 – 76.
 2. Скленар І. М. Якою є ціна правди у професії журналіста? (рефлексії довкола фільму Агнєшки Голланд) [Електронний ресурс] / Ігор Скленар // Сайт факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка. – Режим доступу до статті: https://journ.lnu.edu.ua/news/yakoiu-ie-tsina-pravdy-u-profesii-zhurnalista-refleksii-dovkola-odnoymennoho-fil-mu (Дата звернення: 14.10.2020).
 3. Скленар І. М. «Нам страшенно бракує аналітики на релігійні теми, яка би опиралася на фахову експертну думку»: інтерв’ю з о. Юрієм Блажиєвським  [Електронний ресурс]  / Ігор Скленар // Сайт risu.ua ‒ Режим доступу до статті: https://risu.ua/otec-yuriy-blazhiyevskiy-quot-nam-strashenno-brakuye-analitiki-na-religiyni-temi-yaka-bi-opiralasya-na-fahovu-ekspertnu-dumku-quot_n104512 (Дата звернення: 14.10.2020).
 4. Скленар І. М. Наукові і науково-популярні книги про Митрополита Андрея Шептицького як джерельна база для журналістикознавців (2015-2019) / Ігор Скленар // Вісник Львівського університету. Серія Журналіcтика. – 2020. – Вип. 48. ‒ С. 31 – 39.

Біографія

Народився в 1975 р. В 1992 році здобув повну середню освіту в СШ № 85 м. Львова. Навчався на факультеті журналістики Львівського національного університету ім.І.Франка. В 1997 році здобув диплом за спеціальністю «журналістика». В 1998-2001 рр. навчався в аспірантурі факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка. В 2001-2005 рр. – асистент кафедри української преси ЛНУ ім. І. Франка. В 2005-2010 рр. – асистент кафедри теорії і практики журналістики ЛНУ ім. І.  Франка.

З 2011 року і по сьогодні – доцент названої кафедри.

В 2009 р. в Інституті журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему «Cучасна релігійна преса України: типологія, характеристика, домінанти». В 2013 році здобув вчене звання доцента.

В науковому доробку – більше 20-ти опублікованих статей у фахових наукових виданнях, також навчальний посібник «Історія видавничої справи та редагування» у співавторстві з М.В.Лозинським (Львів.2014.192 с.).

В 2016-2019 рр. був відповідальним секретарем наукового періодичного видання «Вісник Львівського університету. Серія журналістика».

Журналістська та редакторська діяльність.

Періодика УГКЦ. Під час навчання на факультеті журналістики дописував до греко-католицького журналу «Місіонар» (ЧСВВ), де й залишився працювати кореспондентом, в 2002-2005 рр. – відповідальний секретар цього часопису. Окрім цього, був літературним редактором видавництва «Місіонер» – редагував книги на богословську та історичну тематику. В 1997-2005 рр. вийшло друком більше 210 публікацій у названому вище журналі, а також в інших греко-католицьких виданнях – журналі «Світло» (провінція отців василіан у Канаді), газеті «Арка», журналі «Патріярхат». Деякі публікації вийшли друком під псевдонімами Ігор Яремко, Ігор Мандрівний.

В 2013-2018 рр. був членом редакції журналу «Скинія» ‒ двомісячника, присвяченого щоденній духовності і водночас літературним редактором більше ніж 30-ти чисел.

Суспільно-політична преса. У студентські роки і в період роботи у видавництві «Місіонер» (кінець 90-х – початок 2000-их) писав для львівських газет «За вільну Україну», «Львівська газета», «Поступ», журналу «Діловий вісник».

Релігійні інтернет-видання. З 2006 року дописує до інтернет-видання «Релігійно-інформаційна служба України», зокрема, опубліковано більше 80-ти матеріалів в рубриках «Релігійне краєзнавство», «Записки мандрівників», «Релігія і мас-медіа», «Блоги» та ін.

Частина краєзнавчих матеріалів із сайту РІСУ лягла в основу науково-популярної книги «Василіянські монастирі Західної України» у співавторстві з Володимиром Морозом, Віктором Заславським (Тернопіль, 2015, 211 с.). В 2018-2019 рр. працював експертом з моніторингу на сайті РІСУ, в 2020 році перекладав з польської мови новини. Інші веб-ресурси.

Статті на історико-краєзнавчу тематику публікують на сайті «Фотографії старого Львова». Веде власний власний відеоблог на Youtube

Методичні матеріали

1) «Теорія і методика журналістської творчості»

Курс зорієнтовує студентів на розуміння теоретичних основ розділу «Аналітичні методи відтворення дійсності», виробляє в слухачів курсу розуміння методики підготовки  аналітичних текстів для періодичної преси та інтернет-видань. В межах дисципліни слухачі виробляють  здатність до критичного аналізу публікацій в періодиці, на сайтах, до формування теоретичних узагальнень, формулювання висновків, висування гіпотез, тощо, що є основою аналітичних методів у журналістиці.

Матеріали до курсу:

 1. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості. – Львів, 2005. – 325 с.
 2. Ів Аньєс. Підручник із журналістики. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – 544 с.
 3. Михайлин І. Журналістика як всесвіт: вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. — Х.: Прапор, 2008. ‒ 512 с.

 

Інформаційні ресурси:

 

1.Сайт Національної Спілки журналістів України: http://nsju.org/

2.Сайт «Детектор медіа»: https://detector.media/

 1. Сайт «Медіалаб»: https://medialab.online/

 

2) Феноменологія друкованого тексту

 

Курс зорієнтовує студентів на розуміння природи і місії друкованих медіа, їх феномену з поміж інших типів медіа. В межах дисципліни слухачі виробляють  здатність до критичного аналізу публікацій в періодичній пресі, до формування теоретичних узагальнень, висування гіпотез, формулювання та обґрунтування концепцій  щодо перспектив ринку преси в Україні та Європі.

 

Матеріали до курсу:

 1. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості. – Львів, 2005. – 325 с.
 2. Ів Аньєс. Підручник із журналістики. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – 544 с.
 3. Михайлин І. Журналістика як всесвіт: вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. — Х.: Прапор, 2008. ‒ 512 с.

4.Срібняк І. Історія журналістики (XVIII-XX ст.). – Київ: Києво-Могилянська академія, 2013.

5.Михайлин І. Розвиток науки про соціальні комунікації в Україні: історія журналістикознавства // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2010. –№ 903 – Серія: Соціальні комунікації. – Вип. 2. – С. 61–84.

 

Допоміжна

1.Павло Казарін та Вахтанг Кіпіані – про минуле та майбутнє української журналістики // Детектор медіа. – 03.06.2020. – Режим доступу до статті: https://detector.media/community/article/177679/2020-06-03-pavlo-kazarin-ta-vakhtang-kipiani-pro-minule-ta-maibutne-ukrainskoi-zhurnalistiki/

 1. Довженко О. Чому ми втрачаємо людей // Сайт «Медіалаб». – 10.09.2019. – Режим доступу до статті: http://medialab.online/news/benteha/

3.Ґонтлетт Д. Шість принципів розумної журналістської освіти // Сайт «Телекритика». ‒ Режим доступу до статті:  http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/education/shist_printsipiv_rozumnoi_zhurnalistskoi_osviti/

 

3) Менеджмент у релігійних ЗМІ

 

Курс зорієнтовує студентів у панорамі релігійних ЗМІ України, їх типології, специфіці видань на ринку, аудіо- й веб-візуалізація, тощо), дає розуміння особливостей діяльності релігійних ЗМІ у ділянці менеджменту (зв’язок з потенційною аудиторією, основні засоби менеджменту, тощо). В межах дисципліни студенти виробляють  здатність до формування теоретичних узагальнень, висування гіпотез, формулювання та обґрунтування концепцій  щодо перспектив релігійниї ЗМІ України та Європи.

 

Матеріали до курсу:

1.Бойко А. А. Релігійна журналістика : підручник – К. : “Київський університет”, 2016. – 307 с.

2.Скленар І. Церква і засоби масової інформації // Вісник Львівського університету: серія журналістика. – Львів, 2001. – Вип.21. –  С. 218-224.

3.Сучасний медіа-менеджмент в друкованих ЗМІ: Шляхи роздержавлення української преси: Вид. 2-ге, доповн. та виправлене / За ред. В. Іванова та Н. Ланге. – Київ: ЦВП, АУП, 2008. – 412 с.

 

Допоміжна

 

1.Чорноморець Ю. Позиціонування Церкви в інформаційному просторі: проблеми доби постмодернізму [Електронний ресурс] // РІСУ. – Режим доступу до статті: http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/open_theme/47693/

2.Релігійні організації в Україні (станом на 1 січня 2019 р.) // РІСУ. – Режим доступу: https://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr_2019/75410/

 

4) Менеджмент у видавничій справі

 

Курс зорієнтовує студентів у поняттях «менеджмент», «управління», розгляд їх в контексті менеджменту у редакційно-видавничій справі, зокрема для підготовки періодичного видання; вивчення основ законодавства про видавничу справу в Україні; розгляд процесу заснування видавництва та структури видавничої організації; з’ясування відносин видавництва із поліграфічними підприємствами та реалізаторами друкованої продукції.

 

Матеріали до курсу:

 

1.Гутиря І. І. Економіка засобів масової комунікації: Навч. посібник. / За ред. Різуна В. В. – К.: Інститут журналістики, 2002. – 122 с.

 1. Тимошик М. Видавничий бізнес. – К., 2005. – 328 с.

3. Видання. Основні види: Терміни та визначення. ДСТУ 3017-95. – К.: Держстандарт України, 1995. – 46 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!