Табiнський Ярослав Iгорович

Посада: асистент кафедри радiомовлення i телебачення

Телефон (робочий): (032) 239-40-34

Електронна пошта: Yaroslav.Tabinskyi@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Фотожурналiстика, вiзуалiзацiя медiа, зображальна комунiкацiя на телебаченнi.

Публікації

• Табінський Я. Фотожурналістика як інструмент відображення дійсності// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 25. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2011. – C. 77–79.
• Табінський Я. Зображальні особливості сучасного репортажу у пресі і на телебаченні // Теле- та радіожурналістика. – 2011. – Вип. 10.– C. 31–35.
• Табінський Я. Фоторепортаж у сучасній медійній сфері // Діалог: Медіа-студії: збірник наукових праць / ред.кол. : відп. Ред. Александров О.В. [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2011. – Вип. 13. – С. 297-307.
• Табінський Я. Факт як елемент фотозамітки // Матеріали науково-практичної конференції «Інформаційна освіта та професійно-комуніативні технології ХХІ століття», Одеса, 8-10 вересня 2011року / Під заг.ред. В.Г.Спрінсяно. – Одеса: «Симэкс-Принт», 2011. – C. 73–75.
• Табінський Я. Деталь у сучасних зображальних медіа // Вісник Львів. Ун-ту, серія журн. –2011. – Вип. 34. – С. 71–76.
• Табінський Я. Фотоілюстрація як жанр публіцистики // Теле- та радіожурналістика. – 2012. – Вип. 11.– C. 75–80.
• Табінський Я. Фотография в Украине: на пути к новым медиа // СМИ и современная культура: к 90-летию заслуженного деятеля науки Республики Беларусь, д-ра филол. наук, проф. Ефросиньи Леонидовны Бондаревой: сб. научных трудов / под общей ред. канд. филол. наук доцента Л.П. Саенковой. – Минск: БГУ, 2012. – С. 530-536.
• Табінський Я. Образ у сучасній фотожурналістиці: між мистецтвом і публіцистикою // Теле- та радіожурналістика. – 2013. – Вип. 12. – С. 244-251.
• Табінський Я. І. Фотографія у системі нових медій / Я.Табінський // Вісник Львівського Університету. Серія Журналістика. – 2013. – Вип. 37. – С. 290-298.
• Табінський Я. Візуальний концепт «Автор-Глядач» на прикладі фотовиставки газети «День» // Вісник Львів. Ун-ту, серія журн. –2014. – Вип. 39. – С. 115-123.
• Табінський Я. Фотодокументалізм: функції, специфіка відображення, сучасні трансформації // Теле- та радіожурналістика. – 2015. – Вип. 14.– C. 235-242

  • Табінський Я. І. Виклики сучасної фотожурналістики під час російсько-української війни / Ярослав Табінський // Теле- та радіожурналістика. – 2017. Випуск 16. – С. 236–241.
  • Табінський Я. Літописець українського світу/ Ярослав Табінський // Теле- та радіожурналістика. – Львів, 2019. − Вип. 18. − С. 325 − 330.
  • Табінський Я. Маніпуляція у фотожурналістиці під час інформаційної війни / Ярослав Табінський / Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – Львів, 2019. – Вип 45. – С. 90 – 99.
  • Методичні рекомендації щодо опанування курсу «Журналістська майстерність» для студентів 3, 4, 5 курсів (співавтори викладачі кафедри). – Львів. – 2019.
  • Методичні рекомендації щодо створення і випуску навчальних телевізійних матеріалів студентського інтернет-телебачення «Franko TV» для студентів факультету журналістики (співавтори викладачі кафедри). – Львів. – 2020.
  • Табінський Я. Трансформація жанрів у фотожурналістиці: теоретичний та генологічний аспекти / Ярослав Табінський // Вісник Львівського університету. Сері
  • Табінський Я. Створення навчальної телепрограми на студентському інтернеттелебаченні «Franko TV»: організаційнометодичні засади / Ярослав Табінський // Телета радіожурналістика. – 2020. – Вип. 19. – С. 236-253.

Біографія

Народився в м. Перемишляни Львiвської областi. З 2005 до 2010 року навчався на факультетi журналiстики Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка. 2010 р. – кореспондент газети “Сiльськi вiстi”. З вересня 2010 року – асистент кафедри радiомовлення i телебачення факультету журналiстики. З травня 2011 року – заступник декана факультету журналістики з навчально-виховної роботи.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!