Тихолоз Наталія Богданівна

Посада: доцент кафедри української преси

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032) 239-41-82

Електронна пошта: Nataliya.Tykholoz@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Історія української літератури, генологія, теорія літератури, міфопоетика, франкознавство, літературна фамілістика і біографістика, інтерпретація творів, текстологія, архівознавство, джерелознавство.

Курси

Публікації

Монографії:

Тихолоз Н. Казкотворчість Івана Франка (генологічні аспекти). – Львів: ЛВІЛШ, 2005;

Міфопоетичні образи в художньому світі Івана Франка: (Ейдологічні нариси) [Колективна монографія]/ К. І. Дронь, Б. С. Тихолоз, Н. Б. Тихолоз, А. І. Швець; За наук. ред. Б. С. Тихолоза. – Львів: ЛВІЛШ, 2007;

Стереометрія тексту: Студії над поетичними творами Івана Франка: [Колективна монографія] / М. М. Барабаш, В. В. Неборак, Б. С. Тихолоз, Н. Б. Тихолоз. – Львів: ЛІВІЛШ, 2010.

Тихолоз Н. Петро Франко: Формула долі. (Життєпис на тлі доби) : монографія. – Львів, 2020.

 

Упорядкування текстів:

Semper magister et semper tiro: Іван Франко та Осип Маковей / Упоряд., передм., комент. та поясн. слів Н. Тихолоз. – Львів, 2007.

Франко Т. Вибране: У 2-х томах / Упоряд. Є. Баран, Н. Тихолоз, передмова Н. Тихолоз. – Івано-Франківськ: Сеньків М. Я., 2015.

Франко А. Найдорожчий помічник: творчий доробок / Передм., упоряд і коментарі Н. Тихолоз. – Львів, 2017.

Франко О. 1-ша українська загально-практична кухня з численними ілюстраціями та кольоровими таблицями/ Передм. і коментарі М. Душар; післямова Н. Тихолоз. Харків: Фоліо, 2019.

Франко І. Лис Микита [Текст]: З іл. С. Караффи-Корбут; Післям. Н. Тихолоз / Іван Франко. – Львів: Каменяр, 2020. – 211 с.

 

Науково-популярні видання:

Тихолоз Н. Ізмарагди Франкового казкосвіту. – Київ: Веселка, 2006;

Тихолоз Б., Тихолоз Н. Франко від А до Я./ Графічне оформлення Р. Романишин, А. Лесів. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2016.

 

Статті:

Тихолоз Н. Попелюшка з чарівного замку, або Некоронована царівна жанрів: Казка як вид художньої словесності // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. – № 5. – С. 22–31; № 6. – С. 53–60.

Тихолоз Н. Казка у генологічній свідомості Івана Франка // Українське літературознавство. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – Вип. 66. – С. 159–168.

Тихолоз Н. Політична сатира Івана Франка крізь жанрову призму казки // Визвольний шлях. – 2003. – № 11 (668). – С. 86–99.

Тихолоз Н. Примруженим оком мудреця (філософсько-сатиричні казки Івана Франка) // Визвольний шлях. – 2003. – № 12 (669). – С. 96–110.

Тихолоз Н. Казкові “арабески” Івана Франка: “Абу-Касимові капці” та “Коваль Бассім” // Дивослово. – 2004. – № 12. – С. 57–62.

Тихолоз Н. Крутійська “одіссея” “рудого кардинала” (“Лис Микита” Івана Франка: текст, підтекст, контекст, інтертекст) // Дивослово. – 2005. – № 2. – С. 58–63.

Тихолоз Н. Від казки до анти-казки: казковість як компонент паратексту у творчості Івана Франка // Слово і час. – 2005. – № 4. – С. 18–25.

Тихолоз Н. Між сном і дійсністю: філософсько-сновізійні казки Івана Франка // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 6. – С. 139–152.

Тихолоз Н. Між батьком та сином (Олекса Коваленко, Іван і Тарас Франки: дискурс взаємин) // Сіверянський літопис. – 2009. – № 2–3. – С. 183–191.

Тихолоз Н. «…Ведені люблячою рукою мами…» (Виховні ідеали Ольги Франко) // Дзвін. – 2009. – № 8. – С. 101–113.

Тихолоз Н. У пошуках утраченого раю (Любов і туга Анни Франківни) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – 2011. – Вип. 55. – С. 169–194.

Тихолоз Н. Тарас Франко про батька: без купюр // Франкознавчі студії. – Дрогобич: Коло, 2012. – Випуск п’ятий. – С. 503–525.

Тихолоз Н. Іван Франко та Аполінарій Маршинський: історія творчих взаємин // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – Львів, 2012. – Вип. 36. – С. 453–462.

Тихолоз Н. Виховання любов’ю (із секретів пані Франкової) // Франко. Перезавантаження / упоряд. : Б. Тихолоз, А. Беницький. – Дрогобич : Коло, 2013. – С. 199–230.

Тихолоз Н. Іван Франко та Михайло Лозинський: історія творчих взаємин / Наталя Тихолоз // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – 2015. – Вип. 40. – С. 157–170.

Тихолоз Н. Похресник Наталії Кобринської / Наталя Тихолоз // «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним»: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ – ХХ століття: збірник наук. праць: до 160-річчя від дня народження Наталії Кобринської. – Львів, 2015. – С. 209–226.

Тихолоз Н. Франко у вишиванці / Наталя Тихолоз // Універсум. – 2016. – № 7/8. – С. 30–31.

Тихолози Н. і Б. Документи родини Франків з архівів радянських спецслужб [Електронний ресурс]: https://zbruc.eu/node/68245

Тихолоз Н. Гідний син великого батька: Тарас Франко як представник літературної династії // Іван Франко: «Я єсть пролог…» : матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 р.): у 2 т. Львів, 2019. Т. 1. С. 412–433.

Тихолоз Н. «Чути себе українцями…» (Творча династія Франків на перехрестях ХХ ст.) // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. Львів, 2019. Вип. 46. С. 382–387.

Тихолоз Н. Січовики проти більшовиків: Петро Франко у боротьбі за Велику Україну [Електронний ресурс]: Історична правда http://www.istpravda.com.ua/articles/2019/12/19/156744/

Тихолоз Н. Петро Франко: до джерел формування творчої особистості // Українське літературознавство. 2019. Вип. 84. С. 158–172.

Тихолоз Н. «Не можучи задля своєї слабости їсти майже нічого…» (харчування Івана Франка часів недуги) // Садиба Франка: Науковий збірник заповідника «Нагуєвичі». Дрогобич-Нагуєвичі: Посвіт, 2020. Кн. 1. С. 43 – 60.

Tykholoz N. Philosophy of activity, ethics of discipline, pedagogy example: Petro Franko as an ideologist and organizer of «Plast» // The days of science of the faculty of philosophy – 2020. International scientific conference (April 22–23, 2020). Київ: Київський університет, 2020. С. 296–297.

Тихолоз Н. Пані дому: штрихи до портрета Ольги-Марії Франко з Білевичів [Електронний ресурс]: URL : https://frankolive.wordpress.com/2020/07/21/пані-дому-штрихи-до-портрета-ольги-мар/

Тихолоз Н. Перший. Петро Франко – директор і фундатор Музею свого Батька [Електронний ресурс]: URL : https://frankolive.wordpress.com/2020/10/09/петро-франко-як-фундатор-музейного-фр/

Тихолоз Н. «Расстрелян за националистическую деятельность…»: таємниця смерті Петра Франка [Електронний ресурс]: URL: https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/09/14/158111/

Біографія

Народилася 1978 р. у м. Миколаєві Львівської обл.

Закінчила філологічний факультет (українське відділення) Львівського національного університету імені Івана Франка (2000 р.) та аспірантуру у Львівському відділенні Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (2003 р.). З 2004 р. кандидат філологічних наук. У 2010 р. отримала вчене звання старшого наукового співробітника.

З 2000 р. працювала у Львівському відділенны Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України на посадах молодшого наукового співробітника (2003–2006 рр.), наукового співробітника (2006–2007 рр.), старшого наукового співробітника (з 2007 р.) та в Інституті Івана Франка НАН України.

Доцент кафедри української преси (у 2013-2016 р. за сумісництвом; а з 1 вересня 2016 р. – основне місце праці) ЛНУ ім. Івана Франка.

Головне редакторка науково-просвітницького медіапроекту «Франко:наживо/ Franko:Live».

Лауреат Премії НАН України для молодих учених (2006 р.), премії ім. Соломії Павличко (2011 р.), Премія імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності (2017 р.).

Авторка понад 150 опублікованих наукових праць різних жанрів (монографій, статей, тез, повідомлень), упорядник та публікатор архівних матеріалів, текстів класичного письменства, публіцистики та мемуаристики. Одна з упорядниць Додаткових 51, 53 та 54 томів до Зібрання творів Івана Франка у 50 томах.

Книга Богдана та Наталі Тихолозів «Франко від А до Я» (графічне опрацювання — Творча майстерня Аґрафка: Романа Романишин, Андрій Лесів; Львів: Видавництво Старого Лева, 2016) посіла перше місце в рейтингу найкращих книг 23 «Форуму видавців у Львові» (2016) і здобула Ґран-прі Міжнародного фестивалю «Запорізька книжкова толока» (2016), а також отримала низку спеціальних відзнак.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!