Тихолоз Наталія Богданівна

Посада: доцент кафедри української преси

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032) 239-41-82

Електронна пошта: Nataliya.Tykholoz@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Історія української літератури, генологія, теорія літератури, міфопоетика, франкознавство, літературна фамілістика і біографістика, інтерпретація творів, текстологія, архівознавство, джерелознавство.

Курси

Публікації

Монографії:

Тихолоз Н. Казкотворчість Івана Франка (генологічні аспекти). – Львів: ЛВІЛШ, 2005;

Міфопоетичні образи в художньому світі Івана Франка: (Ейдологічні нариси) [Колективна монографія]/ К. І. Дронь, Б. С. Тихолоз, Н. Б. Тихолоз, А. І. Швець; За наук. ред. Б. С. Тихолоза. – Львів: ЛВІЛШ, 2007;

Стереометрія тексту: Студії над поетичними творами Івана Франка: [Колективна монографія] / М. М. Барабаш, В. В. Неборак, Б. С. Тихолоз, Н. Б. Тихолоз. – Львів: ЛІВІЛШ, 2010.

 

Упорядкування текстів:

Semper magister et semper tiro: Іван Франко та Осип Маковей / Упоряд., передм., комент. та поясн. слів Н. Тихолоз. – Львів, 2007.

Франко Т. Вибране: У 2-х томах / упоряд. Є. Баран, Н. Тихолоз, передмова Н. Тихолоз. – Івано-Франківськ: Сеньків М. Я., 2015.

 

Науково-популярні видання:

Тихолоз Н. Ізмарагди Франкового казкосвіту. – Київ: Веселка, 2006;

Тихолоз Б., Тихолоз Н. Франко від А до Я./ Графічне оформлення Р. Романишин, А. Лесів. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2016.

Статті:

Тихолоз Н. Попелюшка з чарівного замку, або Некоронована царівна жанрів: Казка як вид художньої словесності // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. – № 5. – С. 22–31; № 6. – С. 53–60.

Тихолоз Н. Казка у генологічній свідомості Івана Франка // Українське літературознавство. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – Вип. 66. – С. 159–168.

Тихолоз Н. Політична сатира Івана Франка крізь жанрову призму казки // Визвольний шлях. – 2003. – № 11 (668). – С. 86–99.

Тихолоз Н. Примруженим оком мудреця (філософсько-сатиричні казки Івана Франка) // Визвольний шлях. – 2003. – № 12 (669). – С. 96–110.

Тихолоз Н. Казкові “арабески” Івана Франка: “Абу-Касимові капці” та “Коваль Бассім” // Дивослово. – 2004. – № 12. – С. 57–62.

Тихолоз Н. Крутійська “одіссея” “рудого кардинала” (“Лис Микита” Івана Франка: текст, підтекст, контекст, інтертекст) // Дивослово. – 2005. – № 2. – С. 58–63.

Тихолоз Н. Від казки до анти-казки: казковість як компонент паратексту у творчості Івана Франка // Слово і час. – 2005. – № 4. – С. 18–25.

Тихолоз Н. Між сном і дійсністю: філософсько-сновізійні казки Івана Франка // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 6. – С. 139–152.

Тихолоз Н. Між батьком та сином (Олекса Коваленко, Іван і Тарас Франки: дискурс взаємин) // Сіверянський літопис. – 2009. – № 2–3. – С. 183–191.

Тихолоз Н. «…Ведені люблячою рукою мами…» (Виховні ідеали Ольги Франко) // Дзвін. – 2009. – № 8. – С. 101–113.

Тихолоз Н. У пошуках утраченого раю (Любов і туга Анни Франківни) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – 2011. – Вип. 55. – С. 169–194.

Тихолоз Н. Тарас Франко про батька: без купюр // Франкознавчі студії. – Дрогобич: Коло, 2012. – Випуск п’ятий. – С. 503–525.

Тихолоз Н. Іван Франко та Аполінарій Маршинський: історія творчих взаємин // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – Львів, 2012. – Вип. 36. – С. 453–462.

Тихолоз Н. Виховання любов’ю (із секретів пані Франкової) // Франко. Перезавантаження / упоряд. : Б. Тихолоз, А. Беницький. – Дрогобич : Коло, 2013. – С. 199–230.

Тихолоз Н. Іван Франко та Михайло Лозинський: історія творчих взаємин / Наталя Тихолоз // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – 2015. – Вип. 40. – С. 157–170.

Тихолоз Н. Похресник Наталії Кобринської / Наталя Тихолоз // «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним»: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ – ХХ століття: збірник наук. праць: до 160-річчя від дня народження Наталії Кобринської. – Львів, 2015. – С. 209–226.

Тихолоз Н. Франко у вишиванці / Наталя Тихолоз // Універсум. – 2016. – № 7/8. – С. 30–31.

Біографія

Народилася 23 листопада 1978 р. у м. Миколаєві Львівської обл.
Закінчила філологічний факультет (українське відділення) Львівського національного університету імені Івана Франка (2000 р.) та аспірантуру у Львівському відділенні Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (2003 р.). З 2004 р. кандидат філологічних наук. У 2010 р. отримала вчене звання старшого наукового співробітника.
З 2000 р. працювала у відділі франкознавства Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України на посадах старшого лаборанта (2000 р.), молодшого наукового співробітника (2003–2006 рр.), наукового співробітника (2006–2007 рр.), старшого наукового співробітника (з 2007 р.). З часу реорганізації ЛВІЛШ в ДУ «Інститут Івана Франка НАН України» перебувала на посаді старшого наукового співробітника.
Доцент кафедри української преси (у 2013-2016 р. за сумісництвом; а з 1 вересня 2016 р. – основне місце праці) ЛНУ ім. Івана Франка.
Співавторка науково-просвітницького медіапроекту «Франко:наживо/ Franko:Live». Лауреат Премії НАН України для молодих учених (2006), премії ім. Соломії Павличко (2011).
Авторка понад 100 опублікованих наукових праць різних жанрів (монографій, статей, тез, повідомлень), упорядник та публікатор архівних матеріалів, текстів класичного письменства, публіцистики та мемуаристики. Одна з упорядниць Додаткових 51, 53 та 54 томів до Зібрання творів Івана Франка у 50 томах.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!