Величко Зоряна Андріївна

Посада: доцент кафедри української преси

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Телефон (робочий): (032) 239-41-92

Електронна пошта: Zoryana.Velychko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Теорія та історія української преси, літературознавство, публіцистика міжвонної доби та зокрема Осипа Назарука, документалістика, культурологія, медіафілософія тощо.

Курси

Публікації

 1. Величко З. Міфологема «Галичина» в комунікативному дискурсі міжвоєнного періоду: між Сходом і Заходом. Ukraina: narracje, języki, historie; pod red. M. Gaczkowskiego. Wrocław: Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej «Trickster», 2013. S. 168‒181.
 2. Величко З. Український жіночий рух міжвоєння: рецепція Осипа Назарука. Вісн. Львів. ун-ту. Серія журналістика. Львів, 2004. Вип. 24. С. 16–26.
 3. Величко З. Ідея соборності у публіцистиці О. Назарука періоду міжвоєння. Вісн. Львів. ун-ту. Серія журналістика. Львів, 2005. Вип. 26. С. 32–39.
 4. Величко З. Міф про Галичину: до проблеми Сходу і Заходу в публіцистиці Осипа Назарука 20–30-х рр. ХХ ст. Вісн. Львів. ун-ту. Серія журналістика. Львів, 2006. Вип. 27. С. 12–20.
 5. Величко З. Ідея монархії та її інтерпретація у спадщині Осипа Назарука. Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. Луцьк, 2009. № 23. С. 7–12.
 6. Величко З. До поняття «малої батьківщини»: рецепція західноукраїнських публіцистів 20–30-х років ХХ століття. Вісн. Львів. ун-ту. Серія журналістика. Львів, 2011. Вип. 34. С. 87–93.
 7. Величко З. Мемуаристика як альтернативне історичне джерело: рецепція Осипа Назарука. Вісн. Львів. ун-ту. Серія журналістика. Львів, 2012. Вип. 36. С. 179−188.
 8. Величко З. Іван Франко в рецепції Осипа Назарука. Вісн. Львів. ун-ту. Серія журналістика. Львів, 2013. Вип. 38. С. 11−18.
 9. Величко З. Виховання молоді в контексті становлення національної свідомості: погляди Осипа Назарука. Вісн. Львів. ун-ту. Серія журналістика. Львів, 2014. Вип. 39. ­С. 185−194.
 10. Величко З. Проблеми українського націєтворення у публіцистиці Осипа Назарука. Вісн. Львів. ун-ту. Серія журналістика. Львів, 2016. Вип. 41. С. 13‒25.
 11. Величко З. Державотвірний аспект публіцистики Осипа Назарука 1918‒1923 рр.: історичні уроки (до 100-річчя ЗУНР). Вісн. Львів. ун-ту. Серія журналістика. Львів, 2018. Вип. 44. С. 3−11.
 12. Величко З. Концепція преси в публіцистиці Осипа Назарука (20‒30-і рр. ХХ століття). Вісн. Львів. ун-ту. Серія журналістика. Львів, 2019. Вип. 46. С. 3−11.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

 1. Величко З. Українська монархія: політичний вибір Осипа Назарука. Українська журналістика в контексті доби: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 23–24 верес. 2004 р.). Львів, 2004. С. 36–39.
 2. Величко З. Український жіночий рух: між націоналізмом і фемінізмом (традиції і перспективи). Религия и гражданское общество: между национализмом и глобализмом: Материалы IV Междунар. семинара (Ялта, 9–11 ноября 2004 г.) / под ред. Т.А. Сенюшкиной. Симферополь: Таврия, 2005. С. 72–75.
 3. Величко З., Копровська Г. До питання про соціальну та професійну відповідальність журналістів, або як повернути авторитет українським медіа. Українські мас-медіа: традиції та виклики сьогодення: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. студ. конф. (Львів, 26–27 квіт. 2012 р.). Львів, 2012. С. 139–141.
 4. Величко З.А. Концепція преси і пропаганди Осипа Назарука. Соціальні комунікації і нові комунікативні технології: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 16‒17 груд. 2016 р.). Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2016. С. 55‒58.
 5. Величко З. Ідея нації у публіцистиці Осипа Назарука: полеміка з українськими націоналістами. Зб. матеріалів Звітної наук. конф. за 2016 рік (секція «Журналістика»). Львів, 2017. С. 47‒49.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

 1. Наскрізна програма і методичні поради щодо проходження навчально-ознайомлювальної, виробничої, переддипломної, науково-виробничої, педагогічної (асистентської) практики для студентів факультету журналістики / Михайло Присяжний, Юрій Васьківський, Наталія Войтович, Зоряна Величко. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 18с.

Біографія

Народилася 1979 року у місті Львові.

Освіта:

 • Львівська ССЗШ № 2 з поглибленим вивченням англійської мови (закінчила 1995 року);
 • філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1995‒2000) – диплом спеціаліста (спеціальність – українська мова та література);
 • магістратура на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (2000‒2001) – диплом магістра журналістики з відзнакою;
 • аспірантура при факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (2001‒2005).
 • Кандидат наук із соціальних комунікацій (доктор філософії) (у 2018 році захистила дисертацію на тему «Публіцистика Осипа Назарука міжвоєнної доби: ідейно-концептуальні засади, проблематика»).

Професійна діяльність

2002‒2019 – асистент кафедри теорії і практики журналістики, кафедри української преси.

2009‒2014 ‒ випусковий редактор навчальної газети факультету журналістики «МОлодий ЖУрналіст».

З 2011 року – член НСЖУ.

З 2019 року – доцент кафедри української преси.

Має досвід роботи в прес-службі громадської організації, літературного редактора (друковані ЗМІ Львова), наукового редактора.

Нагороди

Відзнака Львівського міського голови від громади міста «100-річчя ЗУНР» (конкурс найкращих авторів проектів дослідження та висвітлення історії подій Листопадового Чину, утворення ЗУНР та суміжних подій періоду 1918‒1923 років).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!