Величко Зоряна Андріївна

Посада: асистент кафедри української преси

Електронна пошта: Zoryana.Velychko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Теорія та історія української преси, літературознавство, культурологія, медіафілософія тощо.

Публікації

1. Величко Зоряна. Міфологема «Галичина» в комунікативному дискурсі міжвоєнного періоду: між Сходом і Заходом / Зоряна Величко // Ukraina: narracje, języki, historie / red. nauk. M. Gaczkowski, red. prow. J. Klyus; rec. G. Hryciuk, P. Jóźwikiewicz, K. Kusal, A. Matusiak. ‒ Wrocław : Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, 2015. – S. 109‒121.
2. Величко Зоряна. Виховання молоді в контексті становлення національної свідомості: погляди Осипа Назарука / Зоряна Величко // Вісн. Львів. ун-ту. Серія журналістика. – Львів, 2014. − Вип. 39. ¬– С. 185−194.
3. Величко Зоряна. Іван Франко в рецепції Осипа Назарука / Зоряна Величко // Вісн. Львів. ун-ту. Серія журналістика. – Львів, 2013. − Вип. 38. ¬– С. 11−18.
4. Величко Зоряна. Мемуаристика як альтернативне історичне джерело: рецепція Осипа Назарука / Зоряна Величко // Вісн. Львів. ун-ту. Серія журналістика. – Львів, 2012. − Вип. 36. ¬– С. 172−181.
5. Величко З., Копровська Г. До питання про соціальну та професійну відповідальність журналістів, або як повернути авторитет українським медіа / Зоряна Величко, Галина Копровська // Зб. мат-лів Всеукр. наук.-практ. студ. конф. «Українські мас-медіа: традиції та виклики сьогодення», 26–27 квітня 2012 р. – Львів, 2012. – С. 129–130.
6. Величко Зоряна. До поняття «малої батьківщини»: рецепція західноукраїнських публіцистів 20–30-х років ХХ століття / Зоряна Величко // Вісн. Львів. ун-ту. Серія журналістика. – Львів, 2011. – Вип. 34. – С. 87–93.
7. Величко Зоряна. Мемуари як документ епохи / Зоряна Величко // Пресознавчі студії: історія, теорія і методологія. Зб. праць кафедри української преси і дослідницького центру історії західноукраїнської преси : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 80-річчю від дня народження Заслуженого професора ЛНУ Володимира Йосиповича Здоровеги «Сучасна українська журналістика і виклики ХХІ ст.», 15–16 жовтня 2010 р. – Львів : Видавничий центр ЛНУ, 2011. – Вип. 4. – С. 168–171.
8. Величко Зоряна. Ідея монархії та її інтерпретація у спадщині Осипа Назарука / Зоряна Величко // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – Луцьк, 2009. – № 23. – С. 7–12.
9. Величко Зоряна. Міф про Галичину: до проблеми Сходу і Заходу в публіцистиці Осипа Назарука 20–30-х рр. ХХ ст. / Зоряна Величко // Вісн. Львів. ун-ту. Серія журналістика. – Львів, 2006. – Вип. 27. – С. 12–20.
10. Величко Зоряна. Український жіночий рух: між націоналізмом і фемінізмом (традиції і перспективи) / Зоряна Величко // Религия и гражданское общество: между национализмом и глобализмом : Матер. IV Междунар. семинара, 9–11 ноября 2004 г. / под ред. Т.А. Сенюшкиной. – Симферополь : Таврия, 2005. – С. 72–75.
11. Величко Зоряна. Ідея соборності у публіцистиці О. Назарука періоду міжвоєння / Зоряна Величко // Вісн. Львів. ун-ту. Серія журналістика. – Львів, 2005. – Вип. 26. – С. 32–39.
12. Величко Зоряна. Українська монархія: політичний вибір Осипа Назарука / Зоряна Величко // Українська журналістика в контексті доби : Матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 23–24 верес. 2004 р. – Львів, 2004. – С. 36–39.
13. Величко Зоряна. Український жіночий рух міжвоєння: рецепція Осипа Назарука / Зоряна Величко // Вісн. Львів. ун-ту. Серія журналістика. – Львів, 2004. – Вип. 24. – С. 16–26.

Біографія

Народилася 14 квітня 1979, м. Львів.
Освіта:
•аспірантура на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (2001‒2005);
•магістратура на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (2000‒2001) ‒ диплом магістра журналістики з відзнакою;
•філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1995‒2000) ‒ диплом спеціаліста (українська мова та література).

Від 2002 року – асистент кафедри теорії і практики журналістики, кафедри української преси. Готує до захисту кандидатську дисертацію. Має досвід роботи в прес-службі, а також літературного редактора.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!