Залiзняк Юрiй Богданович

Посада: доцент кафедри нових медiй

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-84

Електронна пошта: Yuriy.Zaliznyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Основні наукові та професійні зацікавлення: новітні інформаційні технології, соціальні медіа і комунікація, інфографіка, подкасти, радіо, пропаганда, фейки, пост-правда, журналістські стандарти.

Курси

Публікації

Публікації:

 1. «Комендантська година для свободи преси». Медіакритика. Львів. 2003
 2. Моральна публіцистика Івана Дзюби у контексті глобалізаційного розвитку світу. Всеукраїнська науково-практична конференція „Українська журналістика у контексті доби”, 23-24 вересня 2004. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – C. 347-352.
 3. Парадигма відображення дійсності журналістами ВВС на тлі інформаційних процесів в Україні. Вісник Львівського ун-ту. Серія журналістика: [Зб. наук. пр.]. – Львів : ЛНУ , 2004. – Вип. 25. – С. 481 – 487.
 4. Посттоталітарні візії розвитку націй та людства у публіцистиці Вацлава Гавела. Вісн. Львівськ. нац. ун-ту. ім. І.Я. Франка, Сер. Журналістика : [Зб. наук. пр.]. – Львів : ЛНУ, 2004. – Вип. 23. – C. 65 – 73.
 5. Парадигма національного інформаційного простору в Україні у контексті глобалізації. Нова філологія : [Зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2005. – Вип. 3 (23). – С. 117 – 128.
 6. Державотворчі настанови періоду детоталітаризації у публіцистиці Івана Дзюби. Вісн. Львівськ. нац. ун-ту. ім.. І.Я. Франка, Сер. Журналістика : [Зб. наук. пр.]. – Львів : ЛНУ, 2006. – Вип. 27. – C. 33-44.
 7. Відображення тенденцій розвитку світу за умов ринкового лібералізму у сучасній публіцистиці. Вісн. Львівськ. нац. ун-ту. ім.. І.Я. Франка. Сер. Журналістика: [Зб. наук. пр.]. – Львів: ЛНУ, 2006. – Вип. 28. – C. 135–144.
 8. Культурне поневолення Чехословаччини у контексті експансії радянського тоталітаризму на терени Центрально-Східної Європи. Вісн. Львівськ. нац. ун-ту. ім. І.Я. Франка, Сер. Журналістика : [Зб. наук. пр.]. – Львів : ЛНУ, 2006. – Вип. 29. – C. 128–137.
 9. Інтерв’ю з Іваном Михайловичем Дзюбою. Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія: Збірник праць каф. укр. прес. і Дослід. центру іст. західноукр. преси. – Львів, 2006. – Вип. 7. – С. 247–261.
 10. Публіцистика та етичний інтелектуалізм як джерела зародження й розпаду ідеологічно-суспільних конструкцій. Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія. Збірник праць кафедри української преси і Дослідницького центру історії західноукраїнської преси. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип. 8. – С. 161 – 163.
 11. Морально-політична публіцистика Івана Дзюби: історіографічний аспект. Вісник Львівського ун-ту. Серія журналістика. – Львів : ЛНУ , 2007. – Вип. 30. – С. 197 – 208.
 12. «Гуманістичні ідеали» як підґрунтя регіональної інтеграції Європи в публіцистиці Томаша Гарика Масарика. Вісн. Львівськ. нац. ун-ту. ім. І.Я. Франка. Сер. Журналістика: [Зб. наук. пр.]. – Львів : ЛНУ, 2011. – Вип. 33. – С. 73-82.
 13. https://www.pravda.com.ua/articles/2011/05/31/6253959/
 14. https://www.pravda.com.ua/articles/2011/05/16/6202553/
 15. https://www.pravda.com.ua/articles/2011/01/14/5784565/
 16. https://www.pravda.com.ua/columns/2011/02/8/5889853/
 17. https://www.pravda.com.ua/columns/2011/01/17/5794263/
 18. https://www.pravda.com.ua/columns/2011/01/24/5825487/
 19. Страх в журналістиці: деструктор і стимул суспільних змін. Вісн. Львівськ. нац. ун-ту. ім. І.Я. Франка. Сер. Журналістика: [Зб. наук. пр.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 34. – С. 101–108.
 20. Роль соціальних мереж у контексті суспільних трансформацій. Вісн. Львівськ. нац. ун-ту. ім. І.Я. Франка. Сер. Журналістика: [Зб. наук. пр.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 36. – С. 27–34.
 21. Соціальні медіа як інструмент суспільно-політичних перетворень у державі. КМА Магістеріум. Журналістика. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська Академія”, 2012. – Вип. 49. – С. 10–13.
 22. Журналістика соціальних мереж: не “Like”-ом єдиним/Медіакритика, 2013. – [Електронний ресурс] – Режим доступу до інтернет-сторінки: http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/zhurnalistyka-sotsialnykh-merezh-ne-like-om-yedynym.html.
 23. Громадська журналістика: досвід США і шанси для України в епоху web 2.0. Вісн. Львівськ. нац. ун-ту. ім. І.Я. Франка. Сер. Журналістика: [Зб. наук. пр.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 38. – С. 488–496.
 24. Інфографіка як відповідь на виклики швидкого часу в інформаційному контексті. Вісн. Львівськ. нац. ун-ту. ім. І.Я. Франка. Сер. Журналістика: [Зб. наук. пр.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 39. – С. 210–217.
 25. Профіль російського окупанта в соціальних мережах як доказ агресії проти України/Медіакритика, 2014. – [Електронний ресурс] – Режим доступу до інтернет-сторінки: http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/profil-rosiyskoho-okupanta-v-sotsialnykh-merezhakh-yak-dokaz-ahresiyi-proty-ukrayiny.html.
 26. Інфографіка: історія в образах без зайвих слів/Мережева журналістика: спецкурси. Посібник. Львів, 2015, С. 9 – 28.
 27. Комерціалізація алгоритму у соціальних мережах як загроза силі слабких зв’язків між людьми/Медіакритика, 2016. – [Електронний ресурс] – Режим доступу до інтернет-сторінки: http://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/komertsializatsiya-alhorytmu-u-sotsialnykh-merezhakh-yak-zahroza-syli-slabkykh-zvyazkiv-mizh-lyudmy.html.
 28. «Транай наш: Fake news, grateful audiences and proper journalists as a guarantee of a successful state’s life in the post-truth»: Media critics. Lviv. 2018: https://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/falsyfikatsiya-mistyfikatsiya/tranay-nash-feykovi-novyny-vdyachni-audytoriyi-i-pravylni-zhurnalisty-yak-zaporuka-uspishnoho-zhyttya-derzhavy-u-postpravdi.html
 29. «News me, fake me, save me, slave me». Детектор Медіа. Kyiv. 2018: https://detector.media/infospace/article/142131/2018-10-29-news-me-fake-me-save-me-slave-me/.
 30. «Інформаційно модифіковані організми і плата за новини як шанс для індивідуального та суспільного здоров’я». Медіакритика. Львів. 2018: https://www.mediakrytyka.info/media-filosofiya/informatsiyno-modyfikovani-orhanizmy-i-plata-za-novyny-yak-shans-na-indyvidualne-ta-suspilne-zdorovya.html.
 31. «Russian Crime(A): американська преса і перший тиждень нового загострення в Україні». Медіакрити. Львів. 2018: https://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/russian-crimea-amerykanska-presa-i-pershyy-tyzhden-novoho-zahostrennya-v-ukrayini.html.
 32. «Peculiarities of the American Print Media Coverage of Russian-Ukrainian Conflict in the Kerch Strait of 2018.» Visn. Lviv. Univ., Ser. Zhurn. 2019: 46; 252–264 DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2018.44.9326
 33. «Зеленський – ще не Трамп, а от Меендель – вже майже Пєсков+Захарова». Детектор Медіа. 2019: https://detector.media/infospace/article/171235/2019-10-02-zelenskii-tse-ne-tramp-a-ot-mendel-uzhe-maizhe-peskovzakharova/.
 34. «Журналістика, суспільство і самодостатній хвіст». Детектор Медіа. Київ. 2019: https://detector.media/community/article/169704/2019-08-08-zhurnalisti-suspilstvo-i-samodostatnii-khvist/.
 35. «American print press about Ukrainian president’s inauguration: in-depth analysis of story coverage sufficiency.» Visn. NU LP. Ser. Zhurn. Nauky. 2020: № 4. – P.108-116.
 36. “Local media of Lviv region and content from/for the “first client”: Pylyp Orlyk Institute for Democracy. Kyiv. 2021. https://idpo.org.ua/analitics/4187-miscevi-media-lvivshhini-ikontent-vid-dlya-pershogo-kliyenta.html
 37. “Lviv regional media and their content from/for the “primary client” NU LP. Ser. Zhurn.
  Nauky. 2022: № 2 (4). – P.46-54.

 Статті в іноземних виданнях:

 1. “As Ukrainians fleeing Russia’s invasion settle in Canada, some wonder if they’ll ever
  return”, March 7, 2023, https://abcnews.go.com/International/russia-ukraine-war-ukrainiansfleeing-war-settle-canada/story?id=97255580
 2. “Ukrainian refugees compete in Canadian peewee hockey tournament while war rages back
  home”, February 13, 2023, https://abcnews.go.com/International/ukrainian-refugeescompete-canadian-peewee-hockey-tournament-war/story?id=97100032
 3. “Hosting thousands of war refugees, Lviv preps for winter without electricity and heating”, December 1, 2022, https://abcnews.go.com/International/hosting-thousands-war-refugeeslviv-preps-winter-electricity/story?id=94205140
 4. “Media freedom safe in Ukraine despite the war, officials say”, November 12, 2022, https://abcnews.go.com/International/media-freedom-safe-ukraine-warofficials/story?id=92590788
 5. “Ukrainian officials, tech companies to send more drones to the front line”, October 11,
  2022, https://abcnews.go.com/International/ukrainian-officials-tech-companies-send-dronesfront-line/story?id=91287422
 6. “Ukraine’s volunteer ‘IT army’ responds to Russian hackers, minister says”, August 25, 2022,
  https://abcnews.go.com/International/ukraines-volunteer-army-responds-russian-hackersminister/story?id=88651955
 7. “Ukraine celebrates Independence Day as it marks 6 months of war”, August, 24, 2022,
  https://abcnews.go.com/International/ukrainian-celebrates-independence-day-marks-monthswar/story?id=88728029
 8. “In western Ukraine, concerns about Russian attacks hang over everyday life, mayor says”,
  July 12, 2022, https://abcnews.go.com/International/western-lviv-concern-attacks-hangseveryday-life/story?id=86584250
 9. “Mariupol residents face risk of cholera epidemic amid water, sanitation crisis”, June 9,
  2022, https://abcnews.go.com/International/mariupol-residents-face-risk-cholera-epidemicamid-water/story?id=85231056
 10. “Russia’s Social Media Propaganda Warfare”: Springer Nature Switzerland AG 2021 S. J. A. Ward (ed.), Handbook of Global Media Ethics, 2021; 1301–1327 DOI:https://doi.org/10.1007/978-3-319-32103-5_65
 11. «Russian world’s fundamentalism aggression against Ukraine as a challenge for modern journalism standards » : Rzeszow University. 2017. [Електронний ресурс] – Режим доступу до інтернет-сторінки: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-451afc02-5e13-444a-8b53-8d078ef04761.
 12. «Information security and Russian aggression: Ukraine–EU–NATO hybrid response to hybrid war», Yearbook of the Institute of East-Central Europe, vol. 14, no. 2, 2016, pp. 23-42. [Електронний ресурс] – Режим доступу до інтернет-сторінки: http://www.iesw.lublin.pl/rocznik/articles/RIESW_1732-1395_14-2-266.pdf.
 13. «Media insight into war: impact on electoral credibility in parliamentary election campaign of 2014 in Ukraine»: Rzeszow University. 2016.
 14. «Cultural relativism and community journalism: Snapshots of the State of Community Journalism in Five Developing Nations» /Community Journalism 5, 1 (2015, in press). Beatriz Lovo Reichman, Anand Pradhan, Sleiman El Bssawmai, Carole Phiri-Chibbonta, And Bill Reader. [Електронний ресурс] – Режим доступу до інтернет-сторінки: http://journal.community-journalism.com/cultural-relativism-and-community-journalism-snapshots-of-the-state-of-community-journalism-in-five-developing-nations/.
 15. «The New Media of EuroMaidan: Online Instruments to Defend Democracy in Ukraine» / «Otwarta Europa. Dialog kultur ponad granicami», Opole, 15-16 kwietnia 2014r [Електронний ресурс] – Режим доступу до інтернет-сторінки: http://www.partnerstwowschodnie.uni.opole.pl/biblioteka/docs/Open-Europe_1.pdf.
 16. Kuchma trades troops for respectability. The Guardian. 2003: https://www.theguardian.com/world/2003/jul/03/iraq.

Біографія

Залізняк Юрій Богданович

Посада: доцент кафедри нових медій факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка.

 

Народився 16 вересня 1980 року у Львові

 

Освіта і кар’єра:

 • 1997 р. – закінчив СШ №4 м. Львова;
 • 1999, 2000 – практикант у службі інформації Першого національного телеканалу (Київ), студії «ТСН» каналу 1+1(Київ, 2000);
 • 1999-2001 – редактор газети «Каменяр» (Львів);
 • 2001 – практикант у Міністерстві закордонних справ України (Київ), Львівській обласній державній адміністрації;
 • 2001 – 2005 – випусковий редактор українських і міжнародних новин ТРК «Люкс» (Львів);
 • 2002 р. – закінчив факультет журналістики ЛНУ ім.І.Франка з дипломом спеціаліста;
 • 2002, 2003 – практикант в Українській службі BBC (Київ, 2002, Лондон, 2003);
 • 2004 – 2006 рр. – кореспондент, редактор української служби Німецької Хвилі (Бонн, Німеччина);
 • 2005 р. – завершив навчання в аспірантурі ЛНУ ім. Івана Франка;
 • 2006 – 2012 – асистент (доцент) кафедри Української преси ЛНУ ім.І.Франка;
 • 2007 р. – захистив кандидатську дисертацію у Київському інституті журналістики на тему «Етичний інтелектуалізм публіцистики Івана Дзюби та Вацлава Гавела»;
 • 2011 – 2016 – випусковий редактор новин радіо «ФМ Галичина» (Львів);
 • 2012 – до нині – доцент кафедри Нових медій ЛНУ ім. Івана Франка;
 • 2016 – 2018 – керівник служби інформації радіо «Дуже Радіо» (Львів);

Дисципліни, які викладає:

«Соціальні медіа»

«Сучасні технології цифрового сторітелінгу та інфографіки»

«Візуалізація в нових медіа: основи подкастингу»

 

Проекти

Участь у різних освітніх та громадських проектах медійного спрямування:

 • Проект «Media Dialogue 2020 – for Pluralism und Understanding», координатор від факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка: участь у серії онлайн-семінарів для викладачів, студентів та професійних журналістів з України, Німеччини, Білорусі, Молдови, Грузії та Вірменії, 2020;
 • DESTIN Project – член робочої групи від факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка: підготовка якісних змін в освітніх програмах з журналістики на основі уніфікації стандартів університетів-партнерів у Європі; виступ на конференції в Університеті імені Адама Міцкевича у Познані (Польща), 2018-2020;
 • «Розслідувальна журналістика та журналістика даних у цифрову епоху» та «Цифровий сторітелінг» – участь як тренера у проекті UMESchool Академії Німецької Хвилі та НАМ для регіональних журналістів (Київ), 2017-2019;
 • Проект «Дрони Екології» – участь як тренера у мінародному тренінгу для регіональних журналістів (Львів, Ужгород, Івано-Франківськ), 2016;
 • Проект «Громадські медії для політичного та міжкультурного діалогу» (Київ – Мюнстер), 2015;
 • Конгрес ініціатив Східної Європи у Любліні (Польща) – виступ у межах панелі з колегами з Поьщі, Росії та Франції на тему «Інформаційна безпека та інформаційна війна у країнах Східного Партнерства», 2015;
 • Міжнародний семінар «Політичний потенціал нових медій” – ЛНУ імені Івана Франка, 2013 / Університет Бамберга (Німеччина), 2014;
 • Координатор української дослідницької групи міжнародної конференції Crossing B/Orders, 2013;
 • Презентація доповіді на конференції AEJMC 2013 у Вашингтоні (США);
 • Львівський Медіа Форум 2013 – спільна зі студентами презентація Кафедри нових медій;
 • Міжнародний онлайн семінар «Нові медіа та вибори» (Україна: ЛНУ імені Івана Франка і Києво-Могилянська академія, а також Польща: Університети Ополя та Вроцлава).

Членство і діяльність в професійних асоціаціях

Член Національної спілки журналістів України з жовтня 2005 року

Член Європейської журналістської асоціації EJTA

Нагороди

Професійні стипендії

 • Програма Джона Сміта (Сполучене Королівство), 2003;
 • Програма Літніх досліджень американських університетів (SUSI) – Університет Огайо в Афінах (США), 2013;
 • Програма академічних обмінів імені Фулбрайта – університет штату Іллінойс в Урбана-Шампейн (США), 2018-2019.

Методичні матеріали

Навчально-методичні праці:

 • Відображення проблематики Голодомору у світових ЗМІ .Голодомор 1932–1933 років в Україні : навч. посібник / за ред. С.А. Костя. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 376 с. – С. 336–346.
 • Пулітцерівська премія для апологета Сталіна У. Дюранті: повернення до проблем. Голодомор 1932–1933 років в Україні : навч. посібник / за ред. С.А. Костя. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 376 с. – С. 346–353.
 • Західні уряди під впливом “тіні Москви” в контексті Голодомору. Голодомор 1932–1933 років в Україні : навч. посібник / за ред. С.А. Костя. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 376 с. – С. 353–369.
 • Інфографіка: історія в образах без зайвих слів/Мережева журналістика: спецкурси. Посібник. Львів, 2015, С. 9 – 28.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!