Залiзняк Юрiй Богданович

Посада: доцент кафедри нових медiй

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-84

Електронна пошта: Yuriy.Zaliznyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Основні наукові та професійні зацікавлення: нові технології в медіях, соціальні мережі і комунікація, інфографіка в онлайні, подкасти, радіо.

Курси

Публікації

 • Публікації:
  1. Моральна публіцистика Івана Дзюби у контексті глобалізаційного розвитку світу. Всеукраїнська науково-практична конференція „Українська журналістика у контексті доби”, 23-24 вересня 2004. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – C. 347-352.

   

  1. Парадигма відображення дійсності журналістами ВВС на тлі інформаційних процесів в Україні. Вісник Львівського ун-ту. Серія журналістика: [Зб. наук. пр.]. – Львів : ЛНУ , 2004. – Вип. 25. – С. 481 – 487.

   

  1. Посттоталітарні візії розвитку націй та людства у публіцистиці Вацлава Гавела. Вісн. Львівськ. нац. ун-ту. ім. І.Я. Франка, Сер. Журналістика : [Зб. наук. пр.]. – Львів : ЛНУ, 2004. – Вип. 23. – C. 65 – 73.

   

  1. Парадигма національного інформаційного простору в Україні у контексті глобалізації. Нова філологія : [Зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2005. – Вип. 3 (23). – С. 117 – 128.

   

  1. Державотворчі настанови періоду детоталітаризації у публіцистиці Івана Дзюби. Вісн. Львівськ. нац. ун-ту. ім.. І.Я. Франка, Сер. Журналістика : [Зб. наук. пр.]. – Львів : ЛНУ, 2006. – Вип. 27. – C. 33-44.

   

  1. Відображення тенденцій розвитку світу за умов ринкового лібералізму у сучасній публіцистиці. Вісн. Львівськ. нац. ун-ту. ім.. І.Я. Франка. Сер. Журналістика: [Зб. наук. пр.]. – Львів: ЛНУ, 2006. – Вип. 28. – C. 135–144.

   

  1. Культурне поневолення Чехословаччини у контексті експансії радянського тоталітаризму на терени Центрально-Східної Європи. Вісн. Львівськ. нац. ун-ту. ім. І.Я. Франка, Сер. Журналістика : [Зб. наук. пр.]. – Львів : ЛНУ, 2006. – Вип. 29. – C. 128–137.

   

  1. Інтерв’ю з Іваном Михайловичем Дзюбою. Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія: Збірник праць каф. укр. прес. і Дослід. центру іст. західноукр. преси. – Львів, 2006. – Вип. 7. – С. 247–261.

   

  1. Публіцистика та етичний інтелектуалізм як джерела зародження й розпаду ідеологічно-суспільних конструкцій. Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія. Збірник праць кафедри української преси і Дослідницького центру історії західноукраїнської преси. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип. 8. – С. 161 – 163.

   

  1. Морально-політична публіцистика Івана Дзюби: історіографічний аспект. Вісник Львівського ун-ту. Серія журналістика. – Львів : ЛНУ , 2007. – Вип. 30. – С. 197 – 208.

   

  1. «Гуманістичні ідеали» як підґрунтя регіональної інтеграції Європи в публіцистиці Томаша Гарика Масарика. Вісн. Львівськ. нац. ун-ту. ім. І.Я. Франка. Сер. Журналістика: [Зб. наук. пр.]. – Львів : ЛНУ, 2011. – Вип. 33. – С. 73-82.

   

  1. https://www.pravda.com.ua/articles/2011/05/31/6253959/

   

  1. https://www.pravda.com.ua/articles/2011/05/16/6202553/

   

  1. https://www.pravda.com.ua/articles/2011/01/14/5784565/

   

  1. https://www.pravda.com.ua/columns/2011/02/8/5889853/

   

  1. https://www.pravda.com.ua/columns/2011/01/17/5794263/

   

  1. https://www.pravda.com.ua/columns/2011/01/24/5825487/

   

  1. Страх в журналістиці: деструктор і стимул суспільних змін. Вісн. Львівськ. нац. ун-ту. ім. І.Я. Франка. Сер. Журналістика: [Зб. наук. пр.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 34. – С. 101–108.

   

  1. Роль соціальних мереж у контексті суспільних трансформацій. Вісн. Львівськ. нац. ун-ту. ім. І.Я. Франка. Сер. Журналістика: [Зб. наук. пр.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 36. – С. 27–34.

   

  1. Соціальні медіа як інструмент суспільно-політичних перетворень у державі. КМА Магістеріум. Журналістика. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська Академія”, 2012. – Вип. 49. – С. 10–13.

   

  1. Журналістика соціальних мереж: не “Like”-ом єдиним/Медіакритика, 2013. – [Електронний ресурс] – Режим доступу до інтернет-сторінки: http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/zhurnalistyka-sotsialnykh-merezh-ne-like-om-yedynym.html.

   

  1. Громадська журналістика: досвід США і шанси для України в епоху web 2.0. Вісн. Львівськ. нац. ун-ту. ім. І.Я. Франка. Сер. Журналістика: [Зб. наук. пр.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 38. – С. 488–496.

   

  1. Інфографіка як відповідь на виклики швидкого часу в інформаційному контексті. Вісн. Львівськ. нац. ун-ту. ім. І.Я. Франка. Сер. Журналістика: [Зб. наук. пр.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 39. – С. 210–217.

   

  1. Профіль російського окупанта в соціальних мережах як доказ агресії проти України/Медіакритика, 2014. – [Електронний ресурс] – Режим доступу до інтернет-сторінки:  http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/profil-rosiyskoho-okupanta-v-sotsialnykh-merezhakh-yak-dokaz-ahresiyi-proty-ukrayiny.html.

   

  1. Інфографіка: історія в образах без зайвих слів/Мережева журналістика: спецкурси. Посібник. Львів, 2015, С. 9 – 28.

   

  1. Комерціалізація алгоритму у соціальних мережах як загроза силі слабких зв’язків між людьми/Медіакритика, 2016. – [Електронний ресурс] – Режим доступу до інтернет-сторінки: http://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/komertsializatsiya-alhorytmu-u-sotsialnykh-merezhakh-yak-zahroza-syli-slabkykh-zvyazkiv-mizh-lyudmy.html.

   

   Статті в іноземних виданнях:

  1.    «Russian world’s fundamentalism aggression against Ukraine as a challenge for modern journalism standards » : Rzeszow University. 2017. [Електронний ресурс] – Режим доступу до інтернет-сторінки:  http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-451afc02-5e13-444a-8b53-8d078ef04761

  1. «Information security and Russian aggression: Ukraine–EU–NATO hybrid response to hybrid war», Yearbook of the Institute of East-Central Europe, vol. 14, no. 2, 2016, pp. 23-42. [Електронний ресурс] – Режим доступу до інтернет-сторінки: http://www.iesw.lublin.pl/rocznik/articles/RIESW_1732-1395_14-2-266.pdf
  1. «Media insight into war: impact on electoral credibility in parliamentary election campaign of 2014 in Ukraine»: Rzeszow University. 2016.
  1. «Cultural relativism and community journalism: Snapshots of the State of Community Journalism in Five Developing Nations» /Community Journalism 5, 1 (2015, in press). Beatriz Lovo Reichman, Anand Pradhan, Sleiman El Bssawmai, Carole Phiri-Chibbonta, And Bill Reader. [Електронний ресурс] – Режим доступу до інтернет-сторінки: http://journal.community-journalism.com/cultural-relativism-and-community-journalism-snapshots-of-the-state-of-community-journalism-in-five-developing-nations/.
  1. «The New Media of EuroMaidan: Online Instruments to Defend Democracy in Ukraine» / «Otwarta Europa. Dialog kultur ponad granicami», Opole, 15-16 kwietnia 2014r [Електронний ресурс] – Режим доступу до інтернет-сторінки: http://www.partnerstwowschodnie.uni.opole.pl/biblioteka/docs/Open-Europe_1.pdf.

Біографія

Залізняк Юрій Богданович

Посада: доцент кафедри нових медій факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка.

 

Народився 16 вересня 1980 року у Львові

 

Освіта і кар’єра:

 

 • 1997 р. – закінчив СШ №4 м. Львова
 • 1999, 2000 – практикант у службі інформації Першого національного телеканалу (Київ), студії «ТСН» каналу 1+1(Київ, 2000);
 • 1999-2001 – редактор газети «Каменяр» (Львів);
 • 2001 – практикант у Міністерстві закордонних справ України (Київ), Львівській обласній державній адміністрації;
 • 2001 – 2005 – випусковий редактор українських і міжнародних новин ТРК «Люкс» (Львів)
 • 2002 р. – закінчив факультет журналістики ЛНУ ім.І.Франка з дипломом спеціаліста
 • 2002, 2003 – практикант в Українській службі BBC (Київ, 2002, Лондон, 2003);
 • 2004 – 2006 рр. – кореспондент, редактор української служби Німецької Хвилі (Бонн, Німеччина)
 • 2005 р. – завершив навчання в аспірантурі ЛНУ ім. Івана Франка
 • 2006 – 2012 – асистент (доцент) кафедри Української преси ЛНУ ім.І.Франка
 • 2007 р. – захистив кандидатську дисертацію у Київському інституті журналістики на тему «Етичний інтелектуалізм публіцистики Івана Дзюби та Вацлава Гавела»
 • 2011 – 2016 – випусковий редактор новин радіо «ФМ Галичина» (Львів)
 • 2012 – до нині – доцент кафедри Нових медій ЛНУ ім. Івана Франка
 • 2016 – 2018 – керівник служби інформації радіо «Дуже Радіо» (Львів)

Дисципліни, які викладає:

«Технологія ЗМК»

«Інфографіка новинного дизайну»

«Журналістика соціальних мереж»

«Аудіо в онлайн – основи робот из подкастами»

Проекти

Участь у різних освітніх та громадських проектах медійного спрямування:

 • «Розслідувальна журналістика та журналістика даних у цифрову епоху» – участь як тренера у проекті UMESchool Академії Німецької Хвилі та НАМ для регіональних журналістів (Київ), 2017;
 • «Дрони Екології» – участь як тренера у мінародному тренінгу для регіональних журналістів (Львів, Ужгород, Івано-Франківськ), 2016;
 • 2015 Громадські медії для політичного та міжкультурного діалогу (Київ – Мюнстер)
 • Конгрес ініціатив Східної Європи у Любліні (Польща) – виступ у межах панелі з колегами з Поьщі, Росії та Франції на тему «Інформаційна безпека та інформаційна війна у країнах Східного Партнерства», 2015;
 • Міжнародний семінар «Політичний потенціал нових медій” – ЛНУ імені Івана Франка, 2013 / Університет Бамберга (Німеччина), 2014;
 • Координатор української дослідницької групи міжнародної конференції Crossing B/Orders, 2013;
 • Презентація доповіді на конференції AEJMC 2013 у Вашингтоні (США);
 • Львівський Медіа Форум 2013 – спільна зі студентами презентація Кафедри нових медій;
 • Міжнародний онлайн семінар “Нові медіа та вибори” (Україна: ЛНУ імені Івана Франка і Києво-Могилянська академія, а також Польща:
 • Університети Ополя та Вроцлава),

Членство і діяльність в професійних асоціаціях

Член Національної спілки журналістів України з жовтня 2005 року.

Нагороди

Професійні стипендії

 • Програма Джона Сміта 2003;
 • Програма Літніх досліджень американських університетів (SUSI) 2013.

Методичні матеріали

Навчально-методичні праці:

Інфографіка: історія в образах без зайвих слів/Мережева журналістика: спецкурси. Посібник. Львів, 2015, С. 9 – 28.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!