Готуємось до акредитації освітніх програм

18.01.2023 | 14:27

Допоки студенти на канікулах, викладачі та завідувачі кафедр факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка завершують підготовку до акредитації у НАЗЯВО двох освітніх програм – магістерської та бакалаврської. Цього вівторка відбулося спільне засідання, де учасники груп забезпечення разом з викладачами та представниками студентства підсумували те, що вже зроблено.

Усі кафедри факультету журналістики злагоджено працюють над успішною акредитацією, є чіткі критерії щодо оформлення усієї документації, звіту про самооцінювання, є  необхідна інформація про навчальний процес та науково-методичну роботу. Факультет  постійно звіряє свої програми та зміст навчальних дисциплін зі стейкхолдерами та студентами, а за їхніми пропозиціями та відгуками удосконалює та оновлює наповнення курсів.

Викладачі факультету стали учасниками тренінгів відділу акредитації центру забезпечення якості освіти ЛНУ, Ірина Іваночко, керівниця Центру забезпечення якості освіти, на крайньому вебінарі детально ознайомила присутніх з усіма вимогами експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

«Факультет журналістики уже продемонстрував успішну акредитацію освітньої програми аспірантури, – зауважив заступник декана факультету журналістики Андрій Яценко. – Ми її проходили другі в університеті! За 4 критеріями ми отримали найвищу оцінку «А» від експертів!»

«Працюємо тоді на успішну акредитацію магістратури і бакалаврату! – продовжує думку гарант освітньої програми магістратури, доцент Соломія Онуфрів. – Потенціал у нас є, активізація комунікації це чудово підтверджує! Ми це зробимо!»

Викладачі, за пропозицією гаранта освітньої програми бакалаврату, професора Мар’яна Житарюка, погодились зустрітися за тиждень, щоб далі узгоджувати свої дії і обмінюватися думками.