НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ МОВИ ЗМІ В 2022 РОЦІ

06.02.2023 | 10:18
ПІДСЕКЦІЯ МОВИ ЗМІ
Керівник підсекції – проф. Яцимірська М. Г.
Секретар підсекції – асист. Маркевич Б. М.
З а с і д а н н я – 3 лютого 2023 р., 11 год. 00 хв.
1. Лексика на позначення втікачів від війни: конотативний аспект. Доц. Дацишин Х.П.
2. Складники ефективності інструментарію медіастилістики в умовах інформаційної війни.  Доц. Капелюшний А.О.
3. Нові тенденції в оформленні новин періоду війни. Доц. Конюхова Л.І.
4. Редагування журналістських текстів під час війни. Викл. Литовченко Н.М.
5. Візуальне оформлення текстів широкого формату (на прикладі українських мережевих видань).  Викл. Маркевич Б. М.
6. Критика газетної мови. Доц. Ріпей М. В.
7. Сучасні тенденції журналістської освіти в Україні: переваги і недоліки. Доц. Яценко А.М.
8. Імпресивна стилістика текстів на воєнну тематику. Проф. Яцимірська М. Г.