ПРОЄКТ DESTIN

ПРО ПРОЄКТ ПЛАНИ ГРУПИ ДЕСТІН ЗВІТ ТЕКСТИ ПРО ПРОЄКТ


Номер проекту: 598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP
Erasmus+ KA2 – Співпраця для інновацій та обмін передовим досвідом – Розбудова потенціалу у сфері вищої освіти
ПРОЄКТ ПРИСВЯЧЕНО ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЗМІНАМ У ВИЩІЙ ЖУРНАЛІСТСЬКІЙ ОСВІТІ В УКРАЇНІ. ДО НЬОГО ЗАЛУЧЕНО 10 УКРАЇНСЬКИХ ВИШІВ, УКРАЇНСЬКІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ МЕДІАЕКСПЕРТИ. ЙОГО КУРАТОРАМИ БУЛИ ДОСВІДЧЕНІ ПРОФЕСОРИ БАТ СПА УНІВЕРСИТЕТУ, А ТАКОЖ ЗАЛУЧЕНІ ВИКЛАДАЧІ ІНШИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ.

Конкретні цілі проекту:
• Провести аудит (аналітичний огляд) усіх наявних навчальних планів (20 планів), із аналізом недоліків та планом дій;
• Підготувати робочі групи (що займаються навчальними планами) в напрямі уніфікації планів та контролю їх якості згідно з Європейською рамкамкою кваліфікацій (EQF);
• Використовувати європейські моделі журналістської освіти, щоб задати напрям реформування навчальних планів;
• Підготувати академічний та журналістський персонал згідно з принципами та процесами експертної оцінки;
• Провести експертну оцінку (у тому числі 10 візитів на місця) всіх нових/переглянутих навчальних планів;
• Поширити та оцінити за перший рік упроваджених усіх нових/переглянутих навчальних планів бакалаврських та магістерських програм;
• Виробити Національні рекомендації для журналістської освіти на бакалаврських та магістерських програмах;
• Збільшити залучення громадськості (професійної спільноти) до участі у роботі проекту;
• Поширити та оцінити розяснювальні онлайн-курси з медіа-грамотності для цільових груп;
• Запропонувати індикатори якості журналістських програм
• Вивчити досвід європейських програм журналістики для їх дальшого використання як бази для реформування власних програм;
• Провести завершальну підсумкову конференцію