Цифрова журналістика: медіакритичні студії

Тип: Нормативний

Кафедра: нових медiй

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Лавриш Ю. С.
716Александров П. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732

Опис курсу

Курс орієнтований на здобуття студентами фахових компетентностей та необхідних знань для повноцінної роботи в онлайн-просторі, зокрема у редакціях веб-ресурсів. Тому у курсі представлено як огляд концепцій та основних трендів цифрової журналістики, так і процесів й інструментів, які потрібні для роботи із різноманітними жанрами нових медій. Курс передбачає медіакритичне осмислення розвитку нових медіа у взаємозв’язку з розвитком технологій та загальносвітових змін щодо споживання та виготовлення інформаційного продукту.

Силабус:

Завантажити силабус