Розслідувальна журналістика

Тип: На вибір студента

Кафедра: нових медiй

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Александров П. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732Полянський І. С.

Опис курсу

Спецкурс покликаний ознайомити студентів з концепцією, системою основних понять, з принципами і видами розслідувальної журналістики, виробити навички пошуку, визначення методики осмислення інформації, аналізу й оцінки явищ із різних сфер життя суспільства у процесі розслідування. Він розглядає фактори, що визначили бурхливий розвиток журналістських розслідувань у сучасному світі, їхню роль у становленні громадянського суспільства в Україні. На практичному матеріалі досліджено мету, засоби, принципи, умови і форми існування цього виду журналістської діяльності, перспективи розвитку й особливості адаптації закордонного досвіду в українських умовах.

Силабус:

Завантажити силабус