Білоус Оксана Михайлівна

Посада: доцент кафедри радiомовлення i телебачення

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Телефон (робочий): (032) 239-40-30

Електронна пошта: oksana.bilous@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Теорія і практика журналістської творчості, рекламні технології, кроскультурна комунікація, етнокультурологія, використання мультимедійних технологій у навчальному процесі.

Курси

Публікації

 1. Білоус О.М. Регіональне телебачення для дітей: принципи, функції, тематика: навч.посібн. / Оксана Білоус. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 254 с.
  Білоус О. Функції телебачення де-юре і де-факто / Оксана Білоус // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. пр. / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Ін-т Медіа Права; Могилянська школа журналістики НАУКМА ; відп.ред. Т.Г.Бондаренко, С.М.Квіт. − Черкаси : Видав. Чабаненко Ю., 2010 – С.82–86.
  Білоус О.М. Інтегруюча роль передач дітей регіонального телебачення в Україні / О.М. Білоус // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. − Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. – Вип. 25. – С.14–19.
 2. Білоус О. Інтелектуально-емоційна наповненість телевізійних передач у контексті патріотичного виховання дітей: порівняльний аналіз // Теле- та радіожурналістика: збірник наукових праць. – Вип. 10. – Львів, 2011. – С. 211 – 220.
  Білоус О. Чи регіональне телебачення є важливим чинником у системі формування національно-патріотичної свідомості дітей? // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Соціальні комунікації.  Запоріжжя, 2011. – N3. – С. 22-28.
  Білоус О. Енергія журналістського слова і телевізійного зображення // Освіта регіону. Український науковий журнал. – К., 2011.  №4. – С.403 – 410.
  Білоус О. Хто в сім’ї головний – батьки чи телевізор? // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць. – Випуск 11. – Львів, 2012. – С. 175 – 188.
  Білоус О.М. Концептуальні засади створення телевізійних передач для дітей, присвячених національно-патріотичному вихованню / О.М. Білоус // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». – Випуск 4. – Харків, 2012 . – №1027. – С.12 –17
  Білоус О.М Основні аспекти дослідження регіонального телебачення в контексті національно-патріотичного виховання дітей// Держава та регіони: наук.-журн. Запоріжжя. Соціальні комунікації. – 2013. – №1(13). – С.44.
  Білоус О.М. Сприймання телевізійних передач дітьми, підлітками, юнацтвом / О.М.Білоус // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць. – Випуск 12. – Львів, 2013. – С. 274 – 283.
  Білоус О. М. Дитячі програми регіональних каналів: Що і Як? / О. М. Білоус // Журналіст України. – 2013. – №01. – С.20
  Білоус О.М. Телебачення в системі національно-патріотичного виховання дітей / О.М.Білоус // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць. – Випуск 13. – Львів, 2014. – С. 150 – 160.
  Білоус О.М. Телебачення в контексті духовно-національного саморозвитку та самовдосконалення дітей, підлітків і юнацтва // Теле- та радіожурналістика: збірник наукових праць. – Випуск 14. – Львів, 2015. – С. 101 – 112.
  Білоус О. Методичні рекомендації для лекційних, практичних занять та самостійної роботи
 3. Білоус О. Історіографія основних аспектів дослідження передач регіонального телебачення для дітей / Оксана Білоус // Теле- та радіожурналістика. – 2016. – Випуск 15. – С. 110 – 118.
 4. Bilous O. Methodological principles of media education of pupils, parents and teachers / Oksana Bilous // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць. – Випуск 16. – Львів, 2017. – С.35-40.
 5. Білоус О. Міжкультурна комунікація та основні парадигми вивчення комунікації і культури / О.Білоус // «Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 10-11 березня 2017 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. – С.95-97.
 6. Білоус О. Толерантність як основний чинник порозуміння у практиці міжкультурної комунікації / О. Білоус // Збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2016 рік (секція «Журналістика»). – Львів : Малий вид. ц-р ф-ту журналістики, 2017. – С. 118 – 120.
 7. Білоус О. Телебачення в системі національно-патріотичного виховання дітей в умовах російсько-української війни / Оксана Білоус // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. − 2017. − Вип. 42. − С.19–27.
 8. Bilous O. Principles of television activity in the context of promotion of Ukrainian national-spiritual values / Oksana Bilous // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць. – Випуск 17. – Львів, 2018. – С.79−82.
 9. Методичні рекомендації для лекційних, практичних занять та самостійної роботи з курсу «Міжкультурна комунікація» для студентів-магістрів факультету журналістики. – Львів. – 2018.
 10. Методичні рекомендації щодо опанування курсу «Журналістська майстерність» для студентів 3, 4, 5 курсів. – Львів. – 2019.
 11. Білоус О. Концептуально-методичні засади створення телевізійних передач для дітей, підлітків, юнацтва / Оксана Білоус // Теле- та радіожурналістика. – Львів, 2019. − Вип. 18. – С. 210–217.
 12. Білоус О. Свобода слова і стандарти журналістської творчості у зв’язку з гібридною війною Росії проти України / Оксана Білоус // Український інформаційний простір. – Київ, 2019. – №4. – С. 108-122.
 13. Методичні рекомендації щодо створення і випуску навчальних телевізійних матеріалів студентського інтернет-телебачення «Franko TV» для студентів факультету журналістики. – Львів. – 2020.
 14. Білоус О. Війна ідентичностей. Коли українським народом опанує демократичний національний дух, він перетвориться на могутню неприступну для Росії цитадель / Оксана Білоус // Галичина. – 2020. – 21-27 серпня.
 15. Білоус О. Російська гібридна війна спрямована на знищення української національної ідентичності / Оксана Білоус // Українська літературна газета. – 2020. – 31 липня.
 16. Білоус О. Українська національна ідентичність в контексті російської інформаційно-психологічної агресії / Оксана Білоус // Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті: збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11-12 червня 2020 року / науковий редактор Тетяна Єщенко. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 208-211.
 17. Білоус – РЕГІОНАЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ

Біографія

ародилася у Львові 8 грудня 1977 року. У 2000 р. закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Регіональне телебачення України в контексті національно-патріотичного виховання дітей: концепція, принципи, тематика» та здобула ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!