Хоменко Тетяна Миколаївн

Посада: доцент кафедри зарубiжної преси та iнформацiї

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Tetyana.Khomenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Курси

Публікації

1. Хоменко Т. Проповідництво і сучасна публіцистика / Т. Хоменко. – Львів: ПАІС, 2008. – 136 с.
2. Хоменко Т. Формотворчі контамінації у публіцистиці Євгена Сверстюка / Т. Хоменко // Вісник Львів. ун-ту. – Серія «Журналістика». – Львів, 2003. – Вип.22. – С.416-422.
3. Хоменко Т. Мова як макрообраз світу (роздуми над книгою О.Федик «Мова як духовний адекват світу (дійсності)») / Т. Хоменко // Вісник Львів. ун-ту. – Серія «Журналістика». – Львів, 2003. – Вип.22. – С.448-450.
4. Хоменко Т. Дихотомічні перцепції сучасності у публіцистичній інтерпретації Євгена Сверстюка, Мирослава Мартиновича, Івана Ординського / Хоменко // Наукові записки інституту журналістики Київського національного університету ім.. Т.Шевченка. – К., 2002. – Т.8. – С.131-141
5. Хоменко Т. Комунікативні девіації сучасного комунікативного потоку / Т. Хоменко // Пам’ятки століть. Україна. – К., 2004.- Ч.3-4. – 191-197.
6. Хоменко Т. Деонтологічна свідомість у контексті журналістської практики / Т. Хоменко // Тези доповідей: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська журналістика в контексті доби», 23-24 вересня 2004 р. – Львів, 2004.
7. Хоменко Т. Осмислення явища дехристиянізації України у релігійній публіцистиці Івана Ординського (Німеччина) / Т. Хоменко // Вісник Львів. ун-ту. – Серія «Журналістика». – Львів, 2004. – Вип.25. – С.286-294
8. Хоменко Т. Публіцистика Івана Франка як приклад національного типу мислення / Т. Хоменко // Вісник Львів. ун-ту. – Серія «Журналістика». – Львів, 2006. – Вип.28. – С.17-23.
9. Хоменко Т. ЗМІ в контексті міжкультурного діалогу доби глобалізації / Т. Хоменко // Вісник Львів. ун-ту. – Серія «Журналістика». – Львів, 2006. – Вип.30. – С.62-68

Біографія

Освіта і кар’єра:
1984 року закінчила факультет журналістики тоді Львівського державного університету імені Івана Франка.
Від грудня 1984 року – старший бібліотекар Обласної дитячої бібліотеки (м. Львів).
1989 рік – молодший науковий співробітник-екскурсовод Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України ім.. М.Рильського.
З 1995 року – асистент кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського національного університету імені Івана Франка (за сумісництвом).
З 1997 року – на постійній роботі у Львівському національному університеті імені Івана Франка на посаді асистента кафедри зарубіжної преси та інформації.
2001 року в Інституті журналістики Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка захистила кандидатську дисертацію на тему: «Трансформація жанру проповіді у сучасній україномовній публіцистиці (Є.Сверстюк, М.Маринович – Україна, І.Ортинський – Німеччина)».
2002 року – присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук.
З 2004 року – заступник декана факультету журналістики з навчально-виховної роботи.
2005 року – присвоєно вчене звання доцента.

Громадська й організаційна робота:
Виконує обов’язки шеф-редактора студентського часопису «Креденс». Протягом 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 н.р. провела І-ші тури Всеукраїнської наукової студентської олімпіади зі спеціальності «журналістика», підготувала студентів-переможців до участі у ІІ-му турі цієї Олімпіади. Брала участь в організації студентських стінгазет, фотовиставок. Займалася підготовкою і проведенням щорічних Всеукраїнських наукових конференцій. Зокрема, «Схід-Захід разом», «Дискурсивність творчості Івана Франка і сучасна журналістика», «Журналістська наука і практика в контексті Болонського процесу» (Конференція, присвячена пам’яті проф.. В.Й.Здоровеги), Міжнародних науково-практичних студентських конференцій «Сучасний український медіапростір: виклики часу», «Моральна відповідальність журналіста в умовах глобалізаційних процесів». Організовувала зустрічі студентів з відомими журналістами, політиками, зокрема, А.Шевченком, С.Курпілем, Ю.Макаровим, В.Кіпіані, профорієнтаційну зустріч з працівниками телеканалу «Інтер».

У різні роки публікувала свої статті у часописах «За вільну Україну», «Український шлях», «Львівські новини», «Арка», «Світло», була літературним редактором часописів «Експрес», «Світ науки», навчального посібника проф. Й.Лося «Публіцистика й тенденції розвитку світу» (Львів: ПАІС, 2008). Публікує свої поетичні добірки в журналі «Дзвін».

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!