Хоменко Тетяна Миколаївна

Посада: доцент кафедри зарубiжної преси та iнформацiї

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Tetyana.Khomenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Курси

Публікації

 1. Хоменко Т. Культурозберігаючі та культуротвірні функції ЗМІ / Т.

Хоменко // Актуальні проблеми сучасного журналістикознавства : зб.

матеріалів звітної наукової конференції за 2021 рік (секція

«Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. Львів: Простір-М, 2022. С.54-

56 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://journ.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2022/10/Zbirnyk-tez-zvitnoi-konferentsii-za-2021-rik.pdf

 1. Хоменко Т. Часопростір історичних паралелей публіцистики Євгена

Сверстюка /  Тетяна Хоменко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика.

 1. Вип. 50. – 48-57.
 2. Хоменко Т., Колісник Ю. Тріада «митець –влада –преса» у контексті

соціальних комунікацій УРСР (1950–1980 рр.) / Тетяна Хоменко, Юрій

Колісник // Соціальні комунікації: теорія і практика, 2021. Т. 13 (2). – С.

142-155 (https://new.comteka.com.ua/index.php/journal/article/view/119).

 1. Хоменко Т. Людина на  тлі  доби (публіцистичність  літературних

портретів  книги Андрія Содомори «Лініями долі») / Т. Хоменко //

Матеріали  Міжнародної  наукової  інтернет-конференції  «Регіональна

журналістика:  реалії,  виклики,  перспективи»: (м. Тернопіль, 15 квітня

2021 року).  –  Тернопіль :  НТПУ,  2021. С. 116-120.

 1. Хоменко Т. Етична й деонтологічна реконфігурація понять

«журналістика» і «журналіст» в умовах нової цифрової інформаційної та

комунікативної реальності / Т. Хоменко // Перспективи і тенденції

розвитку ЗМІ в Україні та світі : зб. матеріалів звітної наукової

конференції за 2020 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій

Яценко. – Львів: Простір-М, 2021. – С. 66-68.

 1. Хоменко Т. Слово як індикатор комунікування у духовному діалозі:

деонтологічний аспект / Тетяна Хоменко // Вісник Львів. ун-ту. Сер.

Журналістика. 2020.  Вип. 47. – С.152-161.

 1. Хоменко Т. Український публіцистичний дискурс як процес формування

патріотичних смислів / Тетяна Хоменко // Зб. матеріалів звітної наукової

конференції за 2019 рік (секція «Журналістики»). – Львів : Простір-М,

 1. С.60-62.
 2. Хоменко Т. Толерантність ЗМІ в умовах кризових ситуацій / Тетяна

Хоменко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. 2019.  Вип. 45. – 343-

350.

 1. Хоменко Т. Комунікативний резонанс біблійних діалогів / Тетяна

Хоменко // Зб. матеріалів звітної наукової конференції за 2018 рік (секція

«Журналістики»). – Львів : ПАІС, 2019. С.71-73.

 1. Хоменко Т. Біблійний діалог в комунікативному полі інформаційної доби

/ Тетяна Хоменко //  ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ, 2018. – С.

146-155 (див. також : www.eeda.sk  та  www.eidv.eu).

 1. Хоменко Т. Пропаганда національних смислів на шпальтах часопису

«День» /  Тетяна Хоменко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика.

 1. Вип. 44. – 203-210.
 2. Хоменко Т.М. Духовний потенціал публіцистики Є.Сверстюка в системі

світоглядних координат сучасності: сакральні горизонти софійного

мислення / Тетяна Хоменко // Зб. матеріалів звітної наукової конференції

за 2017 рік (секція «Журналістики»). – Львів : Простір-М, 2018. – С. 80-

82.

 1. Khomenko Tetiana Dialogical foundation of the publicist's communicative

ethics: dialogical levels of the "communicative pyramid" / Tetiana Khomenko

// Social Communication First Online: 19 Jul 2018 Page Count: 25–32 DOI:

https://doi.org/10.2478/sc-2018-0003

 1. Хоменко Т. Теорія vs практика чи теорія і практика у журналістській

освіті: питання відкриті / Тетяна Хоменко // Вісник Львів. ун-ту. Сер.

Журналістика. 2017. Вип. 42. – С. 87-94.

 1. Хоменко Т.М. Культурні коди гібридної війни (медійний аспект) / Тетяна

Хоменко // Зб. матеріалів звітної наукової конференції за 2016 рік (секція

«Журналістики»). – Львів : Малий вид. ц-р ф-ту журн-ки, 2017. – С. 75-77.

Біографія

Освіта і кар’єра:
1984 року закінчила факультет журналістики тоді Львівського державного університету імені Івана Франка.
Від грудня 1984 року – старший бібліотекар Обласної дитячої бібліотеки (м. Львів).
1989 рік – молодший науковий співробітник-екскурсовод Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України ім.. М.Рильського.
З 1995 року – асистент кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського національного університету імені Івана Франка (за сумісництвом).
З 1997 року – на постійній роботі у Львівському національному університеті імені Івана Франка на посаді асистента кафедри зарубіжної преси та інформації.
2001 року в Інституті журналістики Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка захистила кандидатську дисертацію на тему: «Трансформація жанру проповіді у сучасній україномовній публіцистиці (Є.Сверстюк, М.Маринович – Україна, І.Ортинський – Німеччина)».
2002 року – присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук.
З 2004 року – заступник декана факультету журналістики з навчально-виховної роботи.
2005 року – присвоєно вчене звання доцента.

Громадська й організаційна робота:
Виконує обов’язки шеф-редактора студентського часопису «Креденс». Протягом 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 н.р. провела І-ші тури Всеукраїнської наукової студентської олімпіади зі спеціальності «журналістика», підготувала студентів-переможців до участі у ІІ-му турі цієї Олімпіади. Брала участь в організації студентських стінгазет, фотовиставок. Займалася підготовкою і проведенням щорічних Всеукраїнських наукових конференцій. Зокрема, «Схід-Захід разом», «Дискурсивність творчості Івана Франка і сучасна журналістика», «Журналістська наука і практика в контексті Болонського процесу» (Конференція, присвячена пам’яті проф.. В.Й.Здоровеги), Міжнародних науково-практичних студентських конференцій «Сучасний український медіапростір: виклики часу», «Моральна відповідальність журналіста в умовах глобалізаційних процесів». Організовувала зустрічі студентів з відомими журналістами, політиками, зокрема, А.Шевченком, С.Курпілем, Ю.Макаровим, В.Кіпіані, профорієнтаційну зустріч з працівниками телеканалу «Інтер».

У різні роки публікувала свої статті у часописах «За вільну Україну», «Український шлях», «Львівські новини», «Арка», «Світло», була літературним редактором часописів «Експрес», «Світ науки», навчального посібника проф. Й.Лося «Публіцистика й тенденції розвитку світу» (Львів: ПАІС, 2008). Публікує свої поетичні добірки в журналі «Дзвін».

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!