Капелюшний Анатолій Олексійович

Посада: доцент кафедри мови засобiв масової iнформації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-81

Електронна пошта: Anatoliy.Kapelyushnyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Досліджує проблеми стилістики журналістського тексту та його редагування.
Ключові слова: практична стилістика української мови, редагування в мас-медіа

Курси

Публікації

 1.  Капелюшний А. О. Трансформування словоформ за їх спонтанного творення в прямому телеетері: відприкметникові прислівники / Анатолій Капелюшний // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – 2022. – Вип. 51 – С. 196–203.
 2.  Капелюшний А. О.  Феноменологічний інструментарій ефективності девіатологічного контролю впливу телевізійного тексту на формування емоційного тонусу суспільства / Анатолій Капелюшний // Актуальні проблеми сучасного журналістикознавства : збірник матеріалів звітної конференції за 2021 рік (секція “Журналістики”), Львів, Україна, 3–4 лют. 2022 р. – Львів : Простір-М, 2022. – С. 68–69.
 3.  Капелюшний А.  Трансформування форм ступенів порівняння прикметників у телевізійному мовленні наживо / Анатолій Капелюшний // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – Вип. 50. – 2021. – С. 146–154.
 4.  Капелюшний А. Трансформування словоформ за їх спонтанного творення в прямому телеетері / Анатолій Капелюшний // Перспективи і тенденції розвитку ЗМІ в Україні та світі : збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2020 рік (секція “Журналістики”) / упоряд. Андрій Яценко. – Львів: Простір-М, 2021. ‒ C. 85–87.
 5.  Капелюшний А. О. Дієслівні форми та дієслівні конструкції в телевізійному мовленні наживо / Анатолій Капелюшний // Традиційні і нові медіа: від історії до сучасності: збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2019 рік (секція “Журналістики”) / упоряд. Андрій Яценко. – Львів : Простір-М, 2020. – С. 101–102.
 6.  Капелюшний А. О. Граматичні синоніми в мовленні телевізійних журналістів наживо / Анатолій Капелюшний // Теле- та радіожурналістика: Збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 19. – С. 174–183.
 7.  Капелюшний А. О. Стилістичні синоніми в телевізійному мовленні наживо / Анатолій Капелюшний // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – 2020. – Вип. 48. – С. 143–152.
 8.  Капелюшний А. О. Логічна компонента творення конструкцій з однорідними членами речення в телевізійному мовленні наживо / Анатолій Капелюшний // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – 2018. – Вип. 44. – С. 276–287.
 9.  Антисуржик: вчимося ввічливо поводитись і грамотно говорити. – 3-тє вид, випр. і доп. – Львів: Апріорі, 2017 (у співавторстві) (5 друк. арк.).
 10.  Капелюшний А. О. Труднощі в координації підмета і присудка під час телевізійного мовлення наживо / Анатолій Капелюшний // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2016. – Вип. 41. – С. 155–171.
 11.  Капелюшний А. Значення лексикографічних праць учених львівської школи журналістики для практики мовлення сучасних телевізійників / А. Капелюшний // Вісн. Львів. ун-ту, сер. Журналістика. – 2014. – Вип. 39. – С. 628–635.
 12.  Капелюшний А. Обґрунтованість використання прямого порядку слів та інверсії в телевізійному мовленні наживо / А. Капелюшний // Вісник Львів. ун-ту, Сер. Журналістика. – 2015. – Вип. 40. – С. 309–316.
 13.  Капелюшний А. О. Лексична надмірність та лексична недостатність у мовленні репортерів і ведучих випусків телевізійних новин / Анатолій Капелюшний // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – 2014. – Вип. 13. – С. 78–86.
 14.  Капелюшний А. О. Орфографічні помилки в титрах телевізійних передач наживо / А. О. Капелюшний // Теле- та радіожурналістика : Збірник наукових праць. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – 2013. – Вип. 12. – С. 302–312.
 15.  Капелюшний А. О. Використання в телевізійному мовленні наживо різних варіантів прийменниково-відмінкових форм, пов’язаних з керуванням / А. О. Капелюшний // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – Вип. 36. – 2013.
 16.  Капелюшний А. О. Титрування телевізійних передач у прямому ефірі: лексико-граматичні помилки / А. О. Капелюшний // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – Вип. 37. – 2013.
 17.  Капелюшний А. О. Енциклопедія афоризмів, крилатих фраз, цитат “Журналiстика – це творчість і ремесло”: Близько 19200 висловів 3300 авторів. – Львiв: ПАIС, 2011. – 960 с. (111,6 друк. арк.).
 18. Капелюшний А. О. Телебачення прямого ефіру: практика мовлення, типові помилки: Навчальний посібник. – Львiв: ПАIС, 2011. – 400 с. (19,5 друк. арк).
 19.  Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації: Навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львiв: ПАIС, 2009. – 432 с. ( 23,7 друк. арк.).
 20.  Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, переробл. – Львів: ПАІС, 2007. – 400 с. (19,5 друк. арк.).
 21.  Гринчишин Д.Г., Капелюшний А. О., Сербенська О.А., Терлак З.М. Словник-довідник з культури української мови. – 3-тє вид., випр. – К: Знання, 2006. – 368 с. (С.52 – 79, 91 – 110, 333 –345, 361 – 362 – 6 друк. арк.).
 22.  Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації: Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2005. – 304 с. (14,35 друк. арк.).
 23.  Гринчишин Д.Г., Капелюшний А. О., Сербенська О.А., Терлак З.М. Словник-довідник з культури української мови / Зі змінами. – К: Знання, 2004. – 368 с. (С.52 – 79, 91 – 110, 333 –345, 361 – 362 – 6 друк. арк.).
 24.  Капелюшний А. О. Енциклопедія афоризмів і крилатих фраз «Журналістика – це спосіб життя». – Львiв: ПАIС, 2004. – 576 с. (36 друк. арк.).
 25.  Капелюшний А. О. Практичний посібник-довідник журналіста: Редагування в ЗМІ: Аналіз і перевірка фактичного матеріалу. – Львів: ПАІС, 2004. – 576 c. (36 друк. арк.).
 26.  Капелюшний А.О. Стилістика. Редагування журналістських текстів: Практичні заняття (Навчальний посібник з курсів: «Практична стилістика української мови», «Стилістика тексту», «Редагування в ЗМІ»). – Львів: ПАІС, 2003. – 544 с. (34 друк. арк.).
 27.  Капелюшний А.О. Стилістика й редагування: Практичний словник-довідник журналіста. – Львів: ПАІС, 2002. – 576 с. (36 друк. арк.).
 28. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2001. – 224 с. (15 друк. арк.).
 29. Капелюшний А.О. Девіатологія мас-медіа: Практикум з “Редакторської майстерності”. – Львів: ПАІС, 2000. – 208 с. (14 друк. арк.).
 30. Словник-довідник з культури української мови. – Львів: Фенікс, 1996. – С.52 – 79, 91 – 110, 333 –345, 361 – 362 (6 друк. арк.).
 31. Капелюшний А.О. Виникнення і розвиток української радянської сатиричної публіцистики (1917 – 1941). – К.: НМК ВО, 1990. – 136 с. (8 друк. арк.).
 32. Словник труднощів української мови. – К.: Рад. школа, 1989. – С. 41 – 67, 77 – 91, 305 – 316, 329 – 330 (5 друк. арк.).
 33.  Сатиричні жанри // Теорія і практика радянської журналістики. – Львів: Вид – во при Львів. ун- ті, 1989. – С. 290 – 316 (2 друк. арк.).
 34.  Капелюшний А.О. Сатиричний журнал «Червоний перець». – Львів: Вища школа, 1986. – 144 с. (8,5 друк. арк.).

Біографія

Народився 5 червня 1951 року в м. Дніпропетровську.
1974 року закінчив факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка.
Працював упродовж 1974–1975 рр. кореспондентом Хмельницької обласної газети “Радянське Поділля”. 1975–1978 рр. навчався в аспірантурі у Львівському державному університеті імені Івана Франка.
1978 р. захистив кандидатську дисертацію, присвячену становленню української сатиричної журналістики. Кандидат філологічних наук. Має вчене звання доцента з 1984 року.
З 1978 року працює викладачем на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка: спершу асистентом, а з 1980 року й досі – доцентом кафедри мови засобів масової інформації (впродовж деякого часу ця кафедра мала назву стилістики і редагування).
Є автором п’яти десятків наукових статей, двадцяти брошур, монографії «Сатиричний журнал «Червоний перець» (1986), навчальних посібників «Девіатологія мас-медіа» (2000), «Практична стилістика української мови» (2001, 2007), «Стилістика. Редагування журналістських текстів» (2003), «Практичний посібник-довідник журналіста. Редагування в ЗМІ: Аналіз і перевірка фактичного матеріалу» (2004), “Редагування в засобах масової інформації” (2005, 2009), «Телебачення прямого ефіру: практика мовлення, типові помилки»(2011) та ін.; а також довідників «Стилістика й редагування: Практичний словник-довідник журналіста» (2002), «Енциклопедія афоризмів, крилатих фраз, цитат “Журналiстика – це творчість і ремесло” (2004, 2008, 2011) та ін.
Був співавтором посібників і словників: «Теорія і практика радянської журналістики» (1989), «Антисуржик» (1994, 2011), «Словник труднощів української мови» (1989), «Словник-довідник з культури української мови» (1996, 2004, 2006).
Шість книг мають гриф Міністерства.
Загальний обсяг наукових публікацій – понад 580 друк. арк.

Нагороди

ПОДЯКА  Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2021).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!