Капелюшний Анатолій Олексійович

Посада: доцент кафедри мови засобiв масової iнформації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-81

Електронна пошта: Anatoliy.Kapelyushnyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Досліджує проблеми стилістики журналістського тексту та його редагування.
Ключові слова: практична стилістика української мови, редагування в мас-медіа

Курси

Публікації

1. Капелюшний А.О. Сатиричний журнал «Червоний перець». – Львів: Вища школа, 1986. – 144 с. (8,5 друк. арк.).
2. Сатиричні жанри // Теорія і практика радянської журналістики. – Львів: Вид – во при Львів. ун – ті, 1989. – С. 290 – 316 (2 друк. арк.).
3. Словник труднощів української мови. – К.: Рад. школа, 1989. – С. 41 – 67, 77 – 91, 305 – 316, 329 – 330 (5 друк. арк.).
4. Капелюшний А.О. Виникнення і розвиток української радянської сатиричної публіцистики (1917 – 1941). – К.: НМК ВО, 1990. – 136 с. (8 друк. арк.).
5. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити: Навчальний посібник. – Львів: Світ, 1994. – С. 40 – 42, 61 – 64 (1 друк. арк.).
6. Словник-довідник з культури української мови. – Львів: Фенікс, 1996. – С.52 – 79, 91 – 110, 333 –345, 361 – 362 (6 друк. арк.).
7. Капелюшний А.О. Девіатологія мас-медіа: Практикум з “Редакторської майстерності”. – Львів: ПАІС, 2000. – 208 с. (14 друк. арк.).
8. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2001. – 224 с. (15 друк. арк.).
9. Капелюшний А.О. Стилістика й редагування: Практичний словник-довідник журналіста. – Львів: ПАІС, 2002. – 576 с. (36 друк. арк.).
10. Капелюшний А.О. Стилістика. Редагування журналістських текстів: Практичні заняття (Навчальний посібник з курсів: «Практична стилістика української мови», «Стилістика тексту», «Редагування в ЗМІ»). – Львів: ПАІС, 2003. – 544 с. (34 друк. арк.).
11. Капелюшний А. О. Практичний посібник-довідник журналіста: Редагування в ЗМІ: Аналіз і перевірка фактичного матеріалу. – Львів: ПАІС, 2004. – 576 c. (36 друк. арк.).
12. Капелюшний А. О. Енциклопедія афоризмів і крилатих фраз «Журналістика – це спосіб життя». – Львiв: ПАIС, 2004. – 576 с. (36 друк. арк.).
13. Гринчишин Д.Г., Капелюшний А. О., Сербенська О.А., Терлак З.М. Словник-довідник з культури української мови / Зі змінами. – К: Знання, 2004. – 368 с. (С.52 – 79, 91 – 110, 333 –345, 361 – 362 – 6 друк. арк.).
14. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації: Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2005. – 304 с. (14,35 друк. арк.).
15. Гринчишин Д.Г., Капелюшний А. О., Сербенська О.А., Терлак З.М. Словник-довідник з культури української мови. – 3-тє вид., випр. – К: Знання, 2006. – 368 с. (С.52 – 79, 91 – 110, 333 –345, 361 – 362 – 6 друк. арк.).
16. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, переробл. – Львів: ПАІС, 2007. – 400 с. (19,5 друк. арк.).
17. Капелюшний А. О. Енциклопедія афоризмів, крилатих фраз, цитат “Журналiст – це не професія, а звання”: Близько 8800 висловів 1830 авторів. – Львiв: ПАIС, 2008. – 776 с. (89 друк. арк.).
18. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації: Навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львiв: ПАIС, 2009. – 432 с. ( 23,7 друк. арк.).
19. Капелюшний А. О. Телебачення прямого ефіру: практика мовлення, типові помилки: Навчальний посібник. – Львiв: ПАIС, 2011. – 400 с. (19,5 друк. арк).
20. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити: Навчальний посібник. – 2-ге вид., доповн. і перероб. – Львів: : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 68 – 75 (1 друк. арк.).
21. Капелюшний А. О. Енциклопедія афоризмів, крилатих фраз, цитат “Журналiстика – це творчість і ремесло”: Близько 19200 висловів 3300 авторів. – Львiв: ПАIС, 2011. – 960 с. (111,6 друк. арк.).

Біографія

Народився 5 червня 1951 року в м. Дніпропетровську.
1974 року закінчив факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка.
Працював упродовж 1974–1975 рр. кореспондентом Хмельницької обласної газети “Радянське Поділля”. 1975–1978 рр. навчався в аспірантурі у Львівському державному університеті імені Івана Франка.
1978 р. захистив кандидатську дисертацію, присвячену становленню української сатиричної журналістики. Кандидат філологічних наук. Має вчене звання доцента з 1984 року.
З 1978 року працює викладачем на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка: спершу асистентом, а з 1980 року й досі – доцентом кафедри мови засобів масової інформації (впродовж деякого часу ця кафедра мала назву стилістики і редагування).
Є автором п’яти десятків наукових статей, двадцяти брошур, монографії «Сатиричний журнал «Червоний перець» (1986), навчальних посібників «Девіатологія мас-медіа» (2000), «Практична стилістика української мови» (2001, 2007), «Стилістика. Редагування журналістських текстів» (2003), «Практичний посібник-довідник журналіста. Редагування в ЗМІ: Аналіз і перевірка фактичного матеріалу» (2004), “Редагування в засобах масової інформації” (2005, 2009), «Телебачення прямого ефіру: практика мовлення, типові помилки»(2011) та ін.; а також довідників «Стилістика й редагування: Практичний словник-довідник журналіста» (2002), «Енциклопедія афоризмів, крилатих фраз, цитат “Журналiстика – це творчість і ремесло” (2004, 2008, 2011) та ін.
Був співавтором посібників і словників: «Теорія і практика радянської журналістики» (1989), «Антисуржик» (1994, 2011), «Словник труднощів української мови» (1989), «Словник-довідник з культури української мови» (1996, 2004, 2006).
Шість книг мають гриф Міністерства.
Загальний обсяг наукових публікацій – понад 580 друк. арк.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!