Крупський Іван Васильович

Посада: декан факультету журналістики, професор кафедри теорії і практики журналістики

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-40-30

Електронна пошта: Ivan.Krupskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Історія української журналістики; теорія та історія масових комунікацій; історія радіожурналістики; історія соціально-комунікаційних технологій; документознавство і архівознавство.

Курси

Публікації

 1. Крупський І. В. Відродження і діяльність Львівського обласного радіо в повоєний період (за матеріалами Львівського обласного архіву) /  Іван Крупський  //  Теле- та радіожурналістика: Зб. наук. праць. – Вип. 15.  – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С. 21 –27;
 2. Крупський І. В. Ліберальний контент як базовий принцип функціонування демократичних засад журналістики /  Іван Крупський  //  Теле- та радіожурналістика: Зб. наук. праць. – Вип. 15.  – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С. 20 –294;
 3. Крупський І. В. Вічний пошук світильників слова / Іван Крупський // Дзвін. – 2015. – № 8. – С. 137 – 138;
 4. Крупський І. В. Про них залишилися лише згадки на газетних шпальтах… / Іван Крупський // Журналіст України. – 2016. – № 5. – С. 43;
 5. Крупський І. В. Життя вченого продовжується в його працях / Іван Крупський // Теле- та радіожурналістика: Зб. наук. праць. – Вип. 16. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2017. – С. 258 – 261;
 6. Крупський І. В. Відданий ідеалам науки, добра і справедливості / Іван Крупський // Університети Володимира Різуна (Слово на пошану з нагоди 60-річчя та праці ювіляра) – Одеса : «Астропринт», 2017. – С. 105 – 107;
 7. Крупський І. В. Західноукраїнська преса 1944–1956 рр. в умовах посилення компартійного диктату / Іван Крупський // Збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2016 рік (секція «Журналістики»). – Львів : Малий вид. ц-р ф-ту журн-ки, 2017. – С. 3 –5;
 8. Крупський І. В. Зародження і розвиток багатонаціональної журналістики у Львові / Іван Крупський  // Актуальні проблеми науки і практики у світлі євроінтеграції. Львівський університет бізнесу і права. – Львів, 2018. – С. 119 – 123;
 1. Крупський І. В. Українська преса за межами України в Російській імперії (1860-1914 рр.) / Іван Крупський  // Збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2017 рік (секція «Журналістики»). – Львів : Малий вид. ц-р ф-ту журн-ки, 2018. – С. 3 –5;
 2. Крупський І. В. Правдива інформація – фундамент національної безпеки держави / Іван  Крупський // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – 2018. – Вип. 44. – С. 359 – 363;
 3. Крупський І. В. Витоки «об’єктивності» радянської журналістики / Іван  Крупський // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів:  Національна  наукова бібліотека України  ім. В. Стефаника, 2018. – С. 279 – 282;
 4. Крупський І. В. Іван Франко – автор і дослідник газети «Батьківщина» / Іван Крупський // Іван Франко: «Я єсть пролог…»: У 2-х томах. – Т. І. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 343 – 350;
 5. Крупський І. В. Львів – місто перших в Україні газет і журналів (переднє слово) / Іван  Крупський // Крізь роки і долі: львівська журналістика у фактах, коментарях, світлинах. – Львів : ПАІС, 2019. – С. 5 – 9;
 6. Крупський І. В. Українська журналістика на шляху від горбачовської перебудови до незалежної преси / Іван Крупський // Традиційні і нові медіа: від історії до сучасності: збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2019 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. – Львів : Простір-М, 2020. – С. 3 – 5;
 1. Крупський І. В. Партійне керівництво ЗМІ як різновид ідеологічної цензури (на прикладі західноукраїнських земель повоєнних років) / Іван Крупський // Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Міністерство охорони здоров’я України, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Кафедра українознавства. – Львів, 11-12 червня 2020 р. – С. 37 –41;
 2. Крупський І. В. Журналістика – місток між молодістю і зрілістю. Професійний досвід випускників буде запроваджуватися  у навчальний процес / Іван Крупський // Теле- та радіожурналістика. – 2020. – Вип. 19. – С. 259 – 263;
 3. Крупський І. В. Українська преса на окраїнах Російської імперії як чинник відстоювання інтересів українства / Іван Крупський // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – 2020. –  Вип. 47. – С. 3 – 10.

Біографія

Народився на Львівщині, в місті Самборі. Після закінчення середньої школи, праці на Самбірському цукровому заводі і проходженні строкової військової служби в Уральському військовому окрузі навчався на факультеті журналістики Львівського університету. Працював у різних засобах масової інформації: редактором багатотиражної газети Університету „За радянську науку”, завідувачем відділом обласної газети, завідувачем редакції історико-філологічної літератури видавничого об’єднання „Вища школа” при Львівському університеті.
Після того, як тривалий час попрацював у різних ЗМІ, переходить на викладацьку роботу на факультет журналістики, де спочатку захищає кандидатську, а відтак і докторську дисертації. Стає доктором наук, професором.
Є автором чи співавтором більш ніж 200 наукових та понад 400 газетно-журнальних публікацій, більше 10 монографій та навчальних посібників.
Під його керівництвом захищено 10 кандидатських дисертацій. Протягом кількох років був членом експертної ради ВАК з журналістики.
Рецензував більш як 70 монографій, наукових посібників і підручників. Опонував майже 50 кандидатських і докторських дисертацій, неодноразово призначався головою екзаменаційної комісії з журналістики у Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара; національному університеті „Києво-Могилянська Академія”; Донецькому національному університеті; міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені С. Дем’янчука (Рівне); Трнавському університеті святих Кирила і Методія (Словаччина) та ін.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!