Квасниця Ольга Юріївна

Посада: доцент кафедри зарубiжної преси та iнформацiї

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Телефони (робочі): (032) 239-41-55, (032) 239-47-75

Електронна пошта: Olha.Kvasnytsya@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Елітологія, комунікативістика, культурологія, італознавство, японознавство, літературознавство, психоінформатика

Курси

Публікації

1. Квасниця Ольга. Місія нових медіаінтелектуалів / О. Квасниця // Сучасна медіакультура: кон¬тент, концепції, перспективи (українсько-польський досвід): колективна монографія / [Й. Лось, С. Ґавронський, Т. Лильо, М. Уліта та ін.] ; за наук. ред. проф. Й. Лося. — Львів-Жешув: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. — С. 156 – 161.
2. Kwasnycia Olha. Dziennikarstwo informacyjne vs publicystyka: motywacja oraz aksjologiczne punkty odniesienia / Olha Kwasnycia // Potencjał słowa. Międzynarodowe stosunki i komunikacja: stan i perspektywy. Monografia zbiórowa; Redakcja naukowa dr. A. Lelonek. – Warszawa-Lwów, 2016. – 36 – 57.
3. Квасниця Ольга. Концепція провідної верстви в історичній есеїстиці Івана Лисяка-Рудницького / Ольга Квасниця // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. – 2012. – Вип. 4, № 1027. – С. 185–191.
4. Квасниця Ольга. Концепція української інтелігенції в науково-публіцистичному дослідженні О.Забужко «Notre Dame d’Ucraine. Українка в конфлікті міфологій» / Ольга Квасниця // Вісник Львівського університету. Сер. журн. – 2013. – Вип. 38. – С. 40-50.
5. Kvasnycja Ol’ha. Die Ukraine zwischen Europa und Russland in der Essayistik von Oksana Pachl’ovs’ka / Ol’ha Kvasnycja // Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. III Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik : Munchen, 1–4 november 2012. – München – Berlin: Verlag Ottpo Sanger, 2013 . – S. 792-800.
6. Kvasnytsia Olha. The mission of new mediaintellectuals / Olha Kvasnytsia // CyberEmpathy: Visual Communication and New Media in Art, Science, Humanities, Desing and Technology. ISSUE 6/2013. ISSN 2299-906X. Kokazone. Mode of access : http://www.cyberempathy.com/#!issue6article3/c1gdk
7. Kvasnytsia O. “Europa” – “Ukraina” – “Rosja” jako kod dominujący w tekstach publicystycznych Oksany Pachlowskiej [Electronic resourse] / O. Kvasnytsia // Komunikacja Społeczna. – 2014. – N 2 (10). – S. 36–41. – Mode of access : http://www.komunikacjaspoleczna.edu.pl

Біографія

Закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка, факультет журналістики (1993 – 1998);
аспірантуру при кафедрі зарубіжної преси та інформацію (1998 – 2002);
Центр італійської мови і культури ЛНУ імені Івана Франка (1999 – 2001);
Львівський національний університет імені Івана Франка, гуманітарно-природничий факультет, англійська філологія (2007 – 2011);
з 1999 р. – асистент кафедри зарубіжної преси та інформації факультету журналістики.

Працювала кореспондентом газет «За вільну Україну» (1994–1999 рр.);
«Львівська Політехніка» (1996–1997 рр.); «Арка» (1999–2000 рр.);
завідувачем редакції газети «Каменяр» ЛНУ імені Івана Франка (1998–1999 рр.);
2009 р. – кореспондент журналу «Листи до Приятелів», дописувач до газети «День».

Стажування:
Міжнародна лабораторія соціальної комунікації, лінгвістики і літератури (Джемона дель Фріулі, Італія) 2001 р.
Інститут філології Жешівського університету (Республіка Польща) 2012 р.

Проекти

Тема кандидатської дисертації:

«Публіцистичні рецепції національної еліти: Україна – Росія – Польща».

Автор понад 300 журналістських публікацій.

Розроблені й апробовані курси та спецкурси:

  • «Теорія культури і масова комунікація»;
  • «Історія світової та української культури»;
  • «Засоби масової інформації Японії»;
  • «Засоби масової інформації Італії»;
  • «Культурологічний аналіз в журналістиці»;
  • «Засоби масової інформації зарубіжних країн»;
  • «Основи міжнародної журналістики»;
  • «Національна еліта та інформаційний простір України».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!