Лось Йосип Дмитрович

Посада: професор кафедри зарубiжної преси та iнформацiї

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-55

Електронна пошта: Yosyp.Los@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Міжнародна журналістика, світоглядна публіцистика, політика, історія, література, культура та ін.

Курси

Публікації

Монографії, навчальні посібники:
Лось Й. та ін. Саліна / Й. Лось, М. Прокопець, Д. Лапичак. – Львів: Літературний Львів, 1995. – 248 с.
Лось Й. Публіцистика й тенденції розвитку світу: навч. посібник / Й. Лось. – Львів: ПАІС. – 2008. – 376 с.
Лось Й. Перспективи світоглядної публіцистики: навч. посібник / Й. Лось. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 294 с.

Статті:
Лось Й. Він став принципом (Розмислення про світ Івана Павла П) // Діловий вісник. – 2005. – Ч.9. – С.32-33.
Лось Й. Позбутися ілюзій „ЗМІ Заходу про тенденції розвитку світу” // Діловий вісник. – 2005. – Ч.10. – С.40-41.
Лось Й. Апологети деструкції (Про деякі тенденції „окупації свідомості” у недійній сфері: історія і сучасність / Й. Лось // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. Випуск 29. – 2006. – С.19-51.
Лось Й. Формування політичної філософії суспільства і держави ресурсами публіцистики (Деякі питання історії та методології) / Й. Лось // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. Випуск 32. – 2007. – С.12-35.
Лось Й. Мотивація творчості журналіста і сучасний світ / Й. Лось // Media a demokracja. Pod redakcja Lidii Pokrzyckiej I Wlodzimierza Micha. – Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej. Lublin. – 2007.
Лось Й. Цілісна шляхетна свідомість: аристократизм думки / Й. Лось // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. Випуск 32. – 2009. – С.5-17.
Loss I. Pour une alliance des valeurs. Les Jalons. Cent ans après. (До сторіччя публіцистичного збірника „Вехи”). Editions de l’Institut d’études œcuménigues de Lviv Université Catholigue d’Ukraine. François-Xavier de Guibert. – 2009. – S.82-107.
Лось Й. Світоглядні орієнтації Юліуша Словацького в українському інформаційному просторі: сучасне прочитання. Dialog dwóch kultur. Діалог двох культур. – Rocznik V. Krzemieniec, 3-7 wrzesnia 2010. Кременець 3-7 вересня 2010 // Przemyśl-Warszawa. – 2010. – S. 34-40.
Los J. Miejsce swiatopogladowej publicystyki w systemie spoleczenstwa informacyjnego / J. Los // Dziennikarskie perspektywy specjalizacji/ Redakcja naukowa Rafal Pоlak. Krakow-Rzeszow-Zamość.– 2010. – S.57-64.
Los J. Ksztalcenie dziennikarzy a wspołczeіny świat / J. Los // Studia dziennikarskie. Uwarunkowanie terażniejszosci, wyzwania przyszlośći. ‒ Krakow-Rzeszow-Zamość, 2011. – S. 237-252.
Лось Й. Орієнтири сучасної медійної сфери західного світу / Й. Лось // Вісник Львівського національного університету. Серія Журналістика. – Вип.34. – Ч.1. – 2011. – С.24-32.
Лось Й. Слово – духовний світоч. Істина літератури і сучасна медійна цивілізація / Й. Лось // Вісник Львівського національного університету. Серія Журналістика. – Вип.35. – 2011. – С.12-46.
Лось Й. Белетристичний аспект сучасного інформаційного суспільства / Й. Лось // Діалог двох культур. Dialog dwoch kultur. ‒ Warszawa-Lublin, 2012. – S. 111-120.
Лось Й. Юліуш Словацький – Єжи Гедройц – Іван Павло П: спільнота цінностей (візія українсько-польської співпраці) / Й. Лось // Warszawa-Lublin. – 2013. – С.15-24.
Лось Й. Юліуш Словацький – Єжи Гедройц – Іван Павло П: спільнота цінностей (візія українсько-польської співпраці) / Й. Лось // Dialog dwoch kultur. Діалог двох культур. – Rocznik VII. Zeszyt I. Річник УП. Зошит І. – Люблін. Lublin. – 2013. – С.43-49.
Los J. The perspectives of worldview publicistics / J. Los // CyberEmpathy. Magazine of Visual Communication and New media in Art, Science, Humanities, Design and Technology (Augmented Reality, Visual & Media Studies). –2012. – 2. – Доступно з: http://www.cyberempathy.com/#!issue2article3/c1fq5
/ Й. Лось // Вісник Львівського національного університету. Серія Журналістика. – Вип.35. – 2011. – С.

Łoś  J. Publicystyka współczesna a samouświadamianie Europy wartości: aspekt religijny i kulturowy // Potencjał słowa. Międzynarodowe stosunki i komunikacja: stan i perspektywy. Monografia zbiórowa; Redakcja naukowa dr. A. Lelonek. – Warszawa-Lwów, 2016. S. 92 – 120.

Лось Й. Згадати себе. Повірити в себе. Бути собою! : Публіцистика (в трьох томах). Т. 1 / Йосип Лось. – Львів: Свічадо, 2017. – 496 с.

Лось Й. Згадати себе. Повірити в себе. Бути собою! : Публіцистика (в трьох томах). Т. 2 / Йосип Лось. – Львів: Свічадо, 2017. – 424 с.

Лось Й. Згадати себе. Повірити в себе. Бути собою! : Публіцистика (в трьох томах). Т. 3 / Йосип Лось. – Львів: Свічадо, 2017. – 380 с.

Лось Й. Сенсовний орієнтир публіцистики: традиції та перспективи // Вісник Львів. ун-ту. — Серія журналістика. — Львів, 2020. — Вип. 48. – С. 105-116.

Лось Й. Топ-аналітика світоглядної публіцистики: історія і сучасність // Вісник Львівського університету. – Серія Журналістика.  – 2022. – Випуск 51.  – С. 160–171.

Лось Й. Панорама сенсів: аргументи авторитетів світоглядної публіцистики // Вісник Львівського університету. – Серія Журналістика.  – 2023. – Випуск 52.

Біографія

Народився 3.11.1937 р. у смт. Нижанковичі Старосамбірського району Львівської області.

У 1959 році закінчив факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка.
Працював у редакціях районних, міських, міськрайонних газет на посадах завідувача відділом, відповідального секретаря. З березня 1971 року – редактор університетської газети «За радянську науку». Відтоді ж – на викладацькій роботі, а з 1974 року – старший викладач кафедри історії журналістики.

У 1977 році захистив кандидатську дисертацію, у 1995 року – докторську (УВУ, Німеччина). З 1982 року – доцент, з 1998 – професор. 1991 року очолив кафедру історії журналістики, а з 1993 року – завідувач кафедри зарубіжної преси та інформації. Член Спілки журналістів України з 1969 року. Заслужений журналіст України (з 1998 року), член Нью-Йоркської Академії Наук (з 2000 року). Має 44-річний стаж науково-педагогічної роботи в університеті, читає лекції з двох фундаментальних курсів: «Зарубіжна преса: історія, теорія функціонування, сучасна практика» та «Сучасна закордонна публіцистика і тенденції розвитку світу», веде спецкурси «Радіо Свобода» (у світі цей спецкурс читається лише у Львівському університеті, що відзначено керівництвом радіостанції з нагоди 50-річчя Радіо Свобода), «Видатні постаті мас-медіа світу», «Тенденції розвитку світу в сучасній публіцистиці». Проф. Лося Й.Д. запрошували для читання лекцій в УВУ (Мюнхен, Німеччина), Черкаський національний університет, Вищу школу інформатики та управління у Жешуві (Польща) та ін.

Під керівництвом професора Лося Й.Д. шість викладачів кафедри зарубіжної преси та інформації (нині доценти Габор Н.Б., Житарюк М.Г., Залізняк Б.В., Лильо Т.Я., Хоменко Т.М., Мельник Ю. І.) і два аспіранти (Левкова О.В. та Гопко Г.М.) захистили кандидатські дисертації.

Науковий доробок Й.Лося становить понад 200 друкованих науково-методичних і наукових праць. Вони вміщені в українських та зарубіжних (Німеччина, Канада, Польща, Франція) наукових виданнях. Автор чотирьох навчальних посібників з грифом МОН України та монографії (у співавторстві з Володимиром Шклярем і Олександром Мукомелою). 2014 року вийшов з друку навчальний посібник «Перспективи світоглядної публіцистики». Здано до виробництва навчальний посібник «Політична публіцистика журналу «Kultura» (Париж)» з грифом МОН України. Під керівництвом професора Лося Й.Д. створено школу світоглядної публіцистики, яка продовжує традиції відомого українського філософа, публіциста, вченого, політичного діяча Миколи Шлемкевича. Упродовж 2000-2005 рр. – член Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Професор Лось Йосип Дмитрович – знаний публіцист. Йому належить понад 1250 науково-публіцистичних і аналітичних статей (газети «День», «За вільну Україну», «Українське слово». «Молода Галичина», «Шлях Перемоги», «Україна Молода» та ін.; «Свобода» (Нью-Йорк), «Relacje» (Люблін, Польща); журнали «Дзвін», «Вісник» (Канада), «Вісті комбатанта» (Канада), «Polityka» (Варшава), «Przegląd Powszechny» (Варшава). Неодноразово виступав в аналітичних передачах Радіо Свобода (Мюнхен), Голос Америки (Вашингтон), на УТ-1.

Автор документальної книжки «Саліна» (про злочини НКВД проти українського народу), підготував альманах до 80-річчя спортивного товариства «Україна», здано до виробництва книжку наукової публіцистики «Українська ідея: згадати себе, повірити в себе, бути собою» обсягом 56 друкованих аркушів.
Професор Лось Й.Д. – фундатор трьох видань: газет «Українське слово» (у 1991 році переведено з Парижа до Львова), «Арка», журналу «Листи до Приятелів».

З 1988 року – член художньої ради театру «Не журись», з 1989 – активний учасник, а з 1990 – заступник голови Крайової Ради Народного Руху України, член Великої Ради Руху. Впродовж 1990-1991 років вів годинну тижневу програму у прямому ефірі на ЛТБ; там же упродовж 1997-1999 років – автор і ведучий тижневої програми «Світ і Україна» (також у прямому ефірі). Депутат Львівської Обласної Ради першого демократичного скликання, член президії Обласної Ради (голова Комітету з реабілітації й відшкодувань).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!