Лильо Тарас Ярославович

Посада: доцент кафедри зарубiжної преси та iнформацiї

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-55

Електронна пошта: Taras.Lylo@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): apps.webofknowledge.com

Наукові інтереси

Сучасна зарубіжна публіцистика, пропаганда, ідеології та ідеологеми зарубіжних ЗМІ, значення ЗМІ для процесу національної ідентифікації, ЗМІ Польщі.

Курси

Публікації

Лильо Т. Комунікація. Ідентичність. Глобалізація / Т. Лильо. – Львів, 2004 – 134 с.
Лильо Т. Світоглядна журналістика / Т. Лильо. – Львів, 2010 – 152 с.
Lylo T. Specjalizacja oraz uniwersalizacja dziennikarstwa w kontekście wyzwań we współczesnym świecie / T. Lylo. – Rzeszow, 2010. – S. 7 -34.
Лильо Т. Семантична дезонтологізація як передумова створення маніпулятивних ідеологем у світоглядній публіцистиці / Т. Лильо // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. ‒ Вип. 32. – 2009. – С. 18-11.
Лильо Т. Амбівалентність ідеологеми Європа у сучасних ЗМІ / Сучасна медіакультура: контент, концепції, перспективи (українсько-польський досвід) / Лось Йосип, Ґавронський Славомір, Лильо Тарас, Уліта Мацєй [та ін.] – Львів, 2012. – 392 с.

Біографія

Народився 3 червня 1974 року в c. Дроздовичі Старосамбірського району Львівської області

Освіта:

2018 – 2019 – Варшавський університет (стипендія польського комітету у справах ЮНЕСКО). Тема дослідження: «Проблема міжнаціонального примирення у якісній пресі Польщі: історія, сучасність, аргументація «культури миру»

2002-2003 Ягеллонський університет, факультет менеджменту та соціальних комунікацій (програма Лейна Кіркланда Польсько-американської фундації свободи під патронатом Польсько-американської комісії Фулбрайта).

2001 – кандидат філологічних наук (спеціальність «Журналістика»), Інститут журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Тема дисертації: «Глобалізація комунікаційного простору і процеси національної ідентифікації в посткомуністичному світі».

1991-1996 – Львівський державний університет ім. Івана Франка, факультет журналістики

 

Професійний досвід:

З 2005 – доцент кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського національного університету імені Івана Франка

З 1996 – викладач факультету журналістики Львівського університету імені Івана Франка.

 

Адміністративний досвід в університеті:

2004-2006 – секретар спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій

2005-2020заступник завідувача кафедри зарубіжної преси та інформації

 

Співпраця:

Університети:

2019-2020 – Варшавський університет, кафедра міжкультурних досліджень Центрально-Східної Європи

2013-2014 – Національний університет «Острозька академія», кафедра журналістики

2009-2011 – Університет інформаційних технологій та управління у Жешуві (Польща), факультет медіа та соціальних комунікацій

ЗМІ:

З 2016 – редактор відділу журналу «Листи до приятелів»

2003-2008 – оглядач та експерт газети «День» (Київ)

1995-1996 – редактор відділу міжнародної інформації тижневика «Шлях перемоги» (Мюнхен-Львів)

 

Стажування:

2003 – тижневик «Polityka» (Варшава).

Переклади:

2010-2018, 2020«Український альманах» (Варшава).

Проекти

Розроблені та апробовані курси і спецкурси:

  • Націологія та інформація;
  • Сучасна закордонна публіцистика й тенденції розвитку світу;
  • Сучасна польська преса;
  • Робота відділу міжнародної інформації;
  • Публіцистика журналу «Kultura» (Париж);
  • Ідеологеми сучасної пропаганди.

Методичні матеріали

Курси

– «Націологія та інформація». Серед одвічних журналістських питань що?, де?, коли?, чому? курс наголошує на ще одному: ким ми є?, інакше кажучи, з’ясовує значення і призначення ЗМІ в процесах національної ідентифікації. Курс лише на перший погляд має теоретичний характер. Більшість занять зорієнтована на пошук відповідей на суто практичні проблеми: що таке ксенофобія і як коректно її висвітлювати? чому попри глобалізацію нації не занепадають? чи віртуалізація комунікаційного процесу сприяє міжнаціональному порозумінню? чи може національна ідентичність журналіста завадити об’єктивності?

– «Сучасна пропаганда: теорія і практика моделювання ідеологем». Хоча перше значення поняття “пропаганда” позитивне, мета курсу – допомогти журналістові, а відтак і його авдиторії не стати жертвою деструктивного пропагандистського впливу, особливо в умовах сучасних комунікаційних воєн, які часто передують реальним воєнним діям.

«Робота відділу міжнародної інформації». Перевага локальної інформації сприяє появі людини “малого місця”, яка мало що знає і мало чим цікавиться. Така людина звужених світоглядних горизонтів – найкращий об’єкт для маніпулювання. Призначення курсу – організація роботи журналіста-міжнародника так, щоб вона наближала світи, пробуджувала здатність співпереживати за долю інших народів, адже майбутнє кожного з нас, як ніколи, залежить від добробуту інших.

«Сучасна зарубіжна публіцистика і тенденції розвитку світу». Курс передбачає роботу із якісним публіцистичним текстом, а також осмислення системи вербальних чинників, за допомогою яких можна змінювати світ на краще. Водночас курс проектує вміння застосовувати набуті теоретичні знання на практиці – в газетах, на радіо, телебаченні, документальному кіно.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!