Мельник Юрій Ігорович

Посада: доцент кафедри зарубiжної преси та iнформацiї

Телефон (робочий): (032) 239-41-55

Електронна пошта: Iurii.Melnyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Технологія пропаганди, інформаційні війни, зарубіжна журналістика 20-х – 30‑х рр., африканська журналістика.

Курси

Публікації

Публікації

 1. Мельник Ю. Погляди Джузеппе Мацціні на періодичну пресу в світлі його деонтологічних концепцій / Ю. Мельник // Вісник Львівського університету. Сер. журн. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – Вип. 35. – С 195–205.

 1. Мельник Ю. Контроль над пресою у фашистській Італії. Директиви пресового бюро та Міністерства народної культури / Ю. Мельник // Українські мас-медіа: традиції та виклики сьогодення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. студ. конф. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 142–143.

 1. Мельник Ю. Мобільна редакція як метод ефективної організації роботи журналістів / Ю. Мельник // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. пр. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 11. – С. 46–53.

 1. Мельник Ю. Світоглядна еволюція публіцистики Антоніо Ґрамші у 1917-1926 рр.: більшовицький чинник / Ю. Мельник // Держава та регіони. Серія «Соціальні комунікації». – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2012.№4 (12).

 1. Мельник Ю. Безальтернативное счастье или идеологическая эволюция журналистики от межвоенного двадцатилетия до наших дней: краткий обзор / Ю. Мельник // Les Essais: междунар. студ. альманах. – СПб.; Львов, 2012. – №2. – С.21–26.

 1. Мельник Ю. Інформаційна підготовка до Ефіопської війни 1935–1936 рр. на сторінках італійського щоденника La Stampa: сучасний контекст / Ю. Мельник // Вісник Львівського університету. Сер. журн. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – Вип. 36. – С 295–309.

 1. Мельник Ю. Публіцистика Амадео Бордіґи 1920-х рр.: ідейний комунізм і протистояння диктату більшовицької Москви / Ю. Мельник // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В.В. Різуна; КНУ імені Тараса Шевченка. – К, 2013. – Т. 53. – жовтень-грудень. – С. 220 – 223.

 1. Мельник Ю. Італомовна публіцистика Євгена Онацького / Ю. Мельник // Українська періодика : історія і сучасність : доп. та повідомл. одинадцятої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 29-30 листопада 2013 р. – Львів, 2013. – С. 530 – 535.

 1. Мельник Ю. Справа Маттеотті: героїзація жертви політичних репресій у ЗМІ як метод опозиційної боротьби / Ю. Мельник // Держава та регіони. Серія «Соціальні комунікації». – 2013. – №3-4. – С. 101-106.

 1. Мельник Ю. Курціо Малапарте: міжвоєнна есеїстика, репортажі з України за 1941р. / Ю. Мельник // Вісник Львівського університету. Сер. журн. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – Вип. 38. – С. 397-405.

 1. Мельник Ю. Основні методи боротьби проти опозиційної преси у фашистській Італії 1922-1926 рр. / Ю. Мельник // Вісник Львівського університету. Сер. журн. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – Вип. 37. – С. 447–452.

 1. Мельник Ю. Італійська соціалістична преса 1922–1924 рр.: стратегічні помилки та нереалізовані можливості на тлі піднесення фашизму / Ю. Мельник // Збірник праць науково-дослідного інституту пресознавства. – 2013. – Вип. 3(21). – С. 508–522.

 1. Melnyk Iurii. The State Power and the Journalism / Iurii Melnyk. ​​​CyberEmpathy : Visual Communication and New Media in Art, Science, Humanities, Design and Technology. – 2013. – Issue 6.

 1. Melnyk Iurii. The Corriere della Sera in the Years of Consolidation of the Fascist Dictatorship in Italy: Oppositional or Not? / Iurii Melnyk // Komunikacja Społeczna. Kwartalnik internetowy. – Kraków ; Rzeszów ; Zamość : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2014. – N 1(9). – S. 13–21.

 1. Мельник Ю. Езра Паунд – радіопропагандист часів Другої світової війни / Ю. Мельник // Теле- та радіо- журналістика: зб. наук. праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – Вип. 13. – С. 259–269.

 1. Мельник Ю. Підпільна преса у фашистській Італії: шляхи протистояння режиму [Електронний ресурс] / Ю. Мельник // Наукові записки Інституту журналістики. – 2014. – Т. 56. – С. 370–376. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzizh_2014_56_71.pdf

 1. Мельник Ю. Преса української та італійської політичних еміграцій міжвоєнного двадцятиріччя: основні тематичні вектори / Ю. Мельник // Вісник Львівського університету. Сер. журн. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – Вип. 39. – С. 401–409.

 1. Melnyk Iu. Concealment of Socially Important Information in the Times of Internet and Social Media / Iurii Melnyk // Вісник Львівського університету. Сер. журн. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Вип. 41. – С. 217–234.

 1. Мельник Ю. Медіатизація тероризму: передумови та наслідки / Ю. Мельник // Вісник Львівського університету. Сер. журн. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – Вип. 42. – С. 236 – 244.

 1. Melnyk Iurii. “Something is Immensely Rotten in the Media Republic”. The Information Dimension of the Refugee Crisis in Europe / Iurii Melnyk / Social Communication. – Volume 1 (2017). – P. 40–53.

 1. Мельник Ю. Публіцистика Антоніо Ґрамші та Франкфуртська школа: питання ідейної спадковості / Ю. Мельник // Збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2016 рік (секція «Журналістики»). – Львів : Малий вид. цр фту журнки, 2017. – С. 77–80.

 1. Мельник Ю. Публіцист в умовах тоталітарної держави: випадок Юліуса Еволи // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / гол. Ред. М. М. Романюк; НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства. – Львів, 2017. – Вип. 7 (25). – С. 261–272.

 

 1. Melnyk Iurii. The Terrorism of the 21st Century as a Media Phenomenon: the Eastern European Context // Trilaterala România – Ucraina – Moldova: geopolitică şi strategii de securitate / ed.: Cristina Simileanu. – București : Top Form, 2017. – P. 140–149.

 1. Мельник Ю. Мігрантська криза у Європі крізь призму медіа: зіткнення цивілізацій vs. правдивість; толерантність vs. правдивість / Ю. Мельник // Вісник Львівського університету. Сер. журн. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – Вип. 43. – С. 144–152.

 1. Melnyk Iurii. „Kraj wielkiego telewizora”: fenomen rosyjskiego politycznego talk-show (2014 – 2017) // Konteksty kultury medialnej. Perspektywa Rosji i Ukrainy. – Warszawa : Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej. Uniwersytet Warszawski, 2018 – P. 41–55.

 

 1. Мельник Ю. Розвиток публіцистичної думки в країнах субсахаріальної Африки / Ю. Мельник // Вісник Львівського університету. Сер. журн. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – Вип. 44. – С. 131–139.

 

 1. Melnyk Iurii. The Superpresident. The formation of Putin’s image in the Russian media space: simulacra, simulations, fakes // Geointelligence: de la informații la fake-news. Informația este o armă / coord.: prof. dr. Vasile Simileanu, dr. ing. Cătălin Nae. – București : Top Form, 2018. – P. 159 – 170. – Available from : https://www.geopolitic.ro/16457/superpresident-formation-putins-image-russian-media-space-simulacra-simulations-fakes/

 

 1. Мельник Ю. Образ України в російських медіях (2014–2018) // Сучасні орієнтири української журналістики: від теорії до практики. Збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2017 рік (Серія «Журналістика»). – Львів: 2018. – С. 89–91.

 

 1. Мельник Ю. Медійна гегемонія колонізаторів у Південній Африці: візія Стіва Біко / Ю. Мельник // Вісник Львівського університету. Сер. журн. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – Вип. 46. – С. 186–192.

 

 1. Мельник Ю. Світоглядне підґрунтя української держави у публіцистиці Євгена Онацького (за текстом “Української малої енциклопедії”) // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. – 2019. – Вип. 11 (27). – С. 127 – 141.

 

 1. Мельник Ю. Надія Африки. Образ Китаю у кенійській та зімбабвійській пресі // Сучасна українська журналістика: історія, теорія, практика: збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2018 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Соломія Онуфрів. Львів: ПАІС, 2019. 140 с. – С. 68–70.

 

 1. Мельник Ю. Понадпартійність як ціннісний орієнтир у публіцистиці Євгена Онацького // Традиційні і нові медіа: від історії до сучасності. Збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2019 рік (секція «Журналістики») – С. 70–72.

 1. Мельник Ю. Латиноамериканська преса про ситуацію в Україні у 2014–2019 рр.: межі дискусії / Ю. Мельник // Вісник Львівського університету. Сер. журн. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – Вип. 48. – С. 238–248.

 

 1. Мельник Ю. Українське питання у дзеркалі аргентинської преси (на прикладі Clarín, La Nación та Infobae) // Вісник Львівського університету. Сер. журн. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – Вип. 49. – С. 224–236.

 2. Melnyk Iurii, Ertanowska Delfina. 2021. “Designing Reality: Video as a Manipulation Tool (Based on the Russian protests coverage in winter 2021).” GeoPolitica. Revistă de Geografie Politică, Geopolitică şi Geostrategie 86: 217–229.
 3. Melnyk Iurii, Ertanowska Delfina. 2021. “The Information Defense of Brest Fortress: Belarusian Protests in Russian and Polish Media.” GeoPolitica. Revistă de Geografie Politică, Geopolitică şi Geostrategie 87-88: 159–169.
 4. Мельник Ю. Виправдання окупації у німецьких (1938) та російських (2014) медіа: підміна агресора і жертви // Вісник Львівського університету. Сер. журн. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – Вип. 50. – С. 108 – 118.
 5. Melnyk Iurii. 2021. “The Image of China and the United States of America in Selected African Media.” African Journalism Studies 42 (1): 75–90.
 6. Мельник Юрій. Медійна активність російської молодіжної організації «Юнармія» на українських окупованих територіях». Перспективи і тенденції розвитку ЗМІ в Україні та світі. Збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2020 рік (секція «Журналістика»). Львів: Простір-М, 71–73.
 7. Ertanowska Delfina., Melnyk Iurii. Media społecznościowe jako przestrzeń dezinformacji o Covid-19: сzynnik rosyjski. Social Media as a Space for Disinformation about COVID-19: the Russian Factor / D. Ertanowska, Iu. Melnyk // Chałupczak H., Marzęda-Młynarska K., Pietraś M., Pogorzała E. (red.) Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia zdrowotne: Monografia zbiórowa. – Lublin-Zamość: Wydawnictwo UMCS; Wydawnictwo Uczelni Państwowej w Zamościu, 2022. – P. 473 – 488.

Біографія

Народився 1988 р. у м. Львові.

1995–2005 – СШ №72, м. Львова.

2005–2010 – Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет журналістики.

2010–2014 – аспірантура Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2012–2016 рр. – асистент, з 2016 р. – доцент кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського національного університету імені Івана Франка.

Кандидатська дисертація «Вибір журналіста в умовах тоталітарної держави (на матеріалі італійської преси 20–30-х років XX ст.)», спецрада Д. 26.001.33 Київ, Інститут журналістики КНУ ім. Т.Шевченка, 08.04.2015 р.

Як журналіст дописував до видань «День», «Львівська газета», «Послуп», «Дзвін», «Листи до приятелів», kaitsen.ee.

https://icds.ee/ru/autor/iurii-melnyk/

https://www.kaitsen.ee/about-resilience-league/

https://lysty.net.ua/author/ymelnyk/

https://day.kyiv.ua/uk/profile/yuriy-melnik

Стажування, конференції, проєкти:

2020 – Міжнародна школа “Resilience League”;

2020 – фіналіст конкурсу на здобуття премії Львівського національного університету імені Івана Франка «За інноваційне використання цифрових інструментів/ресурсів у навчальному процесі»;

2020 – проєкт для викладачів журналістики «Використання даних у боротьбі проти маніпуляції та дезінформації»;

2020 – Еразмус + мобільність викладачів (Європейський гуманітарний університет, Вільнюс, Литва);

2019 – стипендіат Наукового товариства імені Шевченка (Нью-Йорк, США);

2019 – Міжнародна школа “Resilience League” (Таллінн, Естонія);

2019 – Еразмус + мобільність викладачів (Варшавський університет, Польща);

2018 – Міжнародна школа “Resilience League” (Київ, Україна – Нарва, Естонія);

2018 – міжнародна літня школа «Геополітики» “GeoIntelligence: from Information to Fake News” (Бухарест, Румунія);

2018 – Конференція з електронної демократії “Політика у цифрову епоху” (Дунайський Університет Кремс, Австрія);

2017 – Освітній курс для молодих науковців “Геноцид євреїв Європи: історична перспектива та підходи до вивчення” (Київ, Україна – Берлін, Німеччина);

2017 – Міжнародна літня школа “Трикутник Румунія–Україна–Молдова: дипломатія, стратегії безпеки, конкурентоспроможність, партнерство” (Сучава, Румунія);

2016 – наукова конференція Prague Media Point: “Медіа та міграція” (Прага, Чехія);

2013 – міжнародний проект “Curiosi del Territorio” (Порденоне, Італія);

2011 – міжнародний проект Earth Citizens for Conscious Media, ECCM (Холодний Яр, Україна).

Методичні матеріали

Курси (опис курсів, матеріали до курсів)

Історія світової літератури і публіцистики МЕТОДИЧКА Історія світової літератури 2021

Технологія пропаганди у XXI столітті

Світоглядна публіцистика «Третього світу»

Ukraine in context of the global information war – Iurii Melnyk

Силабус – Україна у світових мас-медіа – Юрій Мельник

СИЛАБУС_Історія-світової-літератури-та-публіцистики МЕЛЬНИКА_МЕЛЬНИКЮ 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!