Лебеденко (Михайличенко) Наталія Євгенівна

Посада: доцент кафедри радiомовлення i телебачення

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Електронна пошта: Nataliya.Mykhaylychenko@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Культура усного мовлення; мовна компетенція українських публічних осіб; засоби масової інформації у формуванні мовної ситуації в Україні.

Курси

Публікації

Орфоепічна культура телерадіожурналіста

Публікації (додати до тих, що є)

 1. Михайличенко Н. Орфоепічна культура телерадіожурналіста. Практикум / Наталія Михайличенко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 112 с. (вийшов у світ в березні 2016 року).

 2. Михайличенко Н. Є. Ідеоніми в газеті «День»: функції та структурно-синтаксичні особливості / Наталія Михайличенко // Наукові записки ТНПУ. Серія : Мовознавство. – Вип. 1 (25). – 2016. – С. 61–64.

 3. Михайличенко Н. Пісенний символ Революції Гідності / Н. Михайличенко // Теле- та радіожурналістика. 2016. – Випуск 15. – С. 238 – 245.

 4. Михайличенко Н. Трансонімізація – спосіб творення власних назв (на прикладі ойконімів з формантами -ець, -иця) / Н. Михайличенко // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія філологічна. – Львів, 2016.

 1. Михайличенко Н. Є. Магія радіозвуку – бути побаченим і почутим / Наталія Михайличенко // Теле- та радіожурналістика. – Вип. 16. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 261–266

 2. Михайличенко Н. Є. Магія радіозвуку – бути побаченим і почутим / Наталія Михайличенко // Теле- та радіожурналістика. 2017. Випуск 16. С. 261266.

 3. Михайличенко Н. Уживаймо правильно прийменникові конструкції. Навчально-методичний посібник для студентів факультету журналістики (співавтор О. А. Сербенська). – Львів. – 2018.

 4. Михайличенко Н. Культура мовлення тележурналістів каналу «UA: Перший» (на прикладі інформаційної програми «Новини») / Наталія Михайличенко // Теле- та радіожурналістика. – Львів, 2019. − Вип. 18. – С. 270–275.

 5. Методичні рекомендації щодо опанування курсу «Журналістська майстерність» для студентів 3, 4, 5 курсів (співавтори викладачі кафедри). – Львів. – 2019.

 6. Методичні рекомендації щодо створення і випуску навчальних телевізійних матеріалів студентського інтернет-телебачення «Franko TV» для студентів факультету журналістики (співавтори викладачі кафедри). – Львів. – 2020.

 7. Михайличенко (Лебеденко) Н. Мова телевізійного репортажу / Наталя Михайличенко (Лебеденко) // Теле- та радіожурналістика. – 2020. – Вип. 19. – С. 209-213.

Біографія

Народилася 15 березня 1984 р. у с. Бортятин Мостиського р-ну Львівської області.
Закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Працювала у Львівському державному училищі культури і мистецтв; Львівському університеті бізнесу та права; з 2010 р. працює у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!