Паславський Ігор Іванович

Посада: доцент кафедри української преси, в.о. завідувача кафедри кафедри української преси

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Ihor.Paslavskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Теорія та методика журналістської творчості, журналістика та політика, управління персоналом у редакційних колективах, воєнна журналістика, журналістика надзвичайних ситуацій, спортивна журналістика.

Курси

Публікації

Окремі видання, випущені за редакцією чи у співавторстві:

 1. Мистецтво збагнути день. Спогади про Володимира Здоровегу / за ред. І. І. Паславського. Київ : ВПК “Експрес-Поліграф”, 2013. 320 с.
 2. Лубкович І., Паславський І., Присяжний М. Львівська школа журналістики. Постаті. Львів : ПАІС, 2014. С.102-104.
 3. Сибірський семестр: пригоди, спогади, роздуми студзагонівців / за ред. І. Паславського. Львів : ПАІС, 2018. 288 с.
 4. Євромайдан в Донецьку. Історія боротьби за гідність / за ред. І. Паславський. Львів : 2021. 68 с.

Публікації у фахових виданнях:

 1. Паславський І. Президентська виборча кампанія в США: результати, наслідки, соціально-політична відповідальність. Наукові записки (Українська академія друкарства). 2016. №2 (53). С. 316–326.
 2. Паславський І. Політика і журналістика. Вацлав Гавел про журналістику і журналістів. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2016. Вип. 41. С. 88–97.
 3. Паславський І. Вибори в США: позиціонування та прорахунки в ЗМІ. Збірник наукових праць “Теле- та радіожурналістика”. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 191–199.
 4. Паславський І. Українське телебачення: проблемно-змістовий аналіз // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2022. Вип. 51. С. 81–88.
 5. Паславський І. Осучаснення журналістської освіти в Україні та її адаптація до потреб редакційних колективів // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – 2023. – Вип. 52.

У інших виданнях:

 1. Паславський І. ЗМІ і популізм // Сучасна українська журналістика: історія, теорія, практика : збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2018 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Соломія Онуфрів. Львів : ПАІС, 2019. С. 33-35.
 2. Паславський І. Не бійтесь захищати правду : рецензія // Універсум. – 2020. – № 9-10. – С. 45–46.
 3. Паславський І. Національний інформаційний простір: сучасні виклики / Ігор Паславський // Традиційні і нові медіа: від історії до сучасності : збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2019 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. – Львів: Простір-М, 2020. – С. 34-36 с.
 4. Паславський І. Національний інформаційний простір: сучасні виклики / Ігор Паславський // Традиційні і нові медіа: від історії до сучасності : збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2019 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. – Львів: Простір-М, 2020. – С. 34-36 с.
 5. Паславський І. СВОБОДА ПРЕСИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗМІ // Григорій Сковорода у сучасному багатовимірному світі : зб. тез VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 16 листопада 2022 р.) / за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника ; відп. за вип. В. М. Качмар, Л. В. Рижак, Н. І. Жигайло, Ю. В. Максимець. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. С. 215–218.
 6. Паславський І. ПОЛІТИЧНА ЖУРНАЛІСТИКА ВОЄННОГО ЧАСУ // Журналістика майбутнього: виклики, тенденції, перспективи розвитку (Львів, 18-19 жовтня 2022 р.). 2022. С. 121-124.

Біографія

Від студентських років і до сьогодні тісно співпрацює із львівськими, всеукраїнськими та зарубіжними ЗМІ, публікувався в газетах і журналах: «Висовий Замок», «Молода Галичина», «Львівський залізничник», «Гудок», «Молодь України», «День», «Дзеркало тижня», «Універсум»; часто виступає на радіо і телебаченні. Від 1995 року очолює ТзОВ «Видавництво “ПАІС”», яке спеціалізується на випуску наукової та навчальної літератур, зокрема, журналістикознавства. Від 2000 року – голова ради громадської організації «Західноукраїнський медіа-центр “Нова журналістика”», член науково-методичної ради з журналістики Міністерства освіти і науки України (2006–2013 рр.), член вченої ради факультету журналістики та редакційної колегії журналу «Універсум», член правління Обласної організації Національної спілки журналістів України. Активний учасник спеціалізованих міжнародних форумів, круглих столів, семінарів та тренінгів з журналістики. Проходив стажування у редакційних колективах штату Айова (США), редакції газети «Mond» (Франція), Люблінському університеті (Польща).

Заслужений журналіст України (2019 р.). Нагороджений почесною грамотою Державного комітету з питань телебачення та радіомовлення України (2022 р.)

Методичні матеріали

Методичні матеріали:

 1. Паславський І. Теорія і методика журналістської творчості : методичні вказівки. Львів : ПАІС, 2022. 24 с.
 2. Паславський І. Управління персоналом в редакційних колективах : робоча програма. Львів : ПАІС, 2022. 16 с.
 3. Паславський І. Журналістика надзвичайних ситуацій : робоча програма. Львів : ПАІС, 2022. 14 с.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!