Паславський Ігор Іванович

Посада: доцент кафедри української преси

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Ihor.Paslavskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Теорія та методика журналістської творчості, журналістика та політика, управління персоналом у редакційних колективах.

Курси

Публікації

Окремі видання, випущені за редакцією:

  1. Мистецтво збагнути день. Спогади про Володимира Здоровегу / за ред. І. І. Паславського. Київ : ВПК “Експрес-Поліграф”, 2013. 320 с.

  2. Лубкович І., Паславський І., Присяжний М. Львівська школа журналістики. Постаті. Львів : ПАІС, 2014. С.102-104.

  3. Сибірський семестр: пригоди, спогади, роздуми студзагонівців / за ред. І. Паславського. Львів: ПАІС, 2018. 288 с.

Публікації у фахових виданнях

  1. Паславський І. Президентська виборча кампанія в США: результати, наслідки, соціально-політична відповідальність. Наукові записки (Українська академія друкарства). 2016. №2 (53). С. 316–326.

  2. Паславський І. Політика і журналістика. Вацлав Гавел про журналістику і журналістів. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2016. Вип. 41. С. 88–97.

  3. Паславський І. Вибори в США: позиціонування та прорахунки в ЗМІ. Збірник наукових праць “Теле- та радіожурналістика”. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 191–199.

У інших виданнях:

  1. Паславський І. Не бійтесь захищати правду : рецензія // Універсум. – 2020. – № 9-10. – С. 45–46.

  2. Паславський І. Національний інформаційний простір: сучасні виклики / Ігор Паславський // Традиційні і нові медіа: від історії до сучасності : збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2019 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. – Львів: Простір-М, 2020. – С. 34-36 с.

Біографія

Від студентських років і до сьогодні тісно співпрацює із львівськими, всеукраїнськими та зарубіжними ЗМІ, публікувався в газетах і журналах: «Висовий Замок», «Молода Галичина», «Львівський залізничник», «Гудок», «Молодь України», «День», «Дзеркало тижня», «Універсум». Від 1995 року очолюю видавництво ПАІС, яке спеціалізується на випуску наукової та навчальної літератур, зокрема, журналістикознавства. Від 2000 року – голова ради громадської організації «Західноукраїнський медіа-центр “Нова журналістика”», член науково-методичної ради з журналістики Міністерства освіти і науки України, член наукової ради факультету журналістики та редакційної колегії журналу «Універсум». Активний учасник спеціалізованих міжнародних форумів, круглих столів, семінарів та тренінгів з журналістики. Проходив стажування у редакційних колективах штату Айова (США), ред. газети «Mond» (Франція), Люблінському університеті (Польща), Московському державному університеті ім. Ломоносова (Росія).

Методичні матеріали

Теорія та методика журналістської творчості” (базовий курс).

Курс «Теорія і методика журналістики» розділ „Проблематика виступів засобів масової інформації” розрахований для студентів 3 курсу. Запропонований курс призначений для засвоєння студентами базових знань з сучасної внутрішньої та зовнішньої політики, політичних кампаній загальнодержавного рівня, закономірностей, тенденцій, стану та перспектив розвитку вітчизняної економіки та культури, а також ролі ЗМІ у профілактиці злочинності. Розділ „Проблематика виступів засобів масової інформації” є невід’ємною складовою частиною основного профільного для студентів факультету журналістики курсу – „Теорія і методика журналістики”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!