Паславський Ігор Іванович

Посада: доцент кафедри української преси, в.о. завідувача кафедри кафедри української преси

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Ihor.Paslavskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Теорія та методика журналістської творчості, журналістика та політика, управління персоналом у редакційних колективах, воєнна журналістика, журналістика надзвичайних ситуацій, спортивна журналістика.

Курси

Публікації

Окремі видання, випущені за редакцією чи у співавторстві:

 1. Мистецтво збагнути день. Спогади про Володимира Здоровегу / за ред. І. І. Паславського. Київ : ВПК “Експрес-Поліграф”, 2013. 320 с.
 2. Лубкович І., Паславський І., Присяжний М. Львівська школа журналістики. Постаті. Львів : ПАІС, 2014. С. 102-104.
 3. Сибірський семестр: пригоди, спогади, роздуми студзагонівців / за ред. І. Паславського. Львів : ПАІС, 2018. 288 с.
 4. Євромайдан в Донецьку. Історія боротьби за гідність / за ред. І. Паславський. Львів : 2021. 68 с.

Публікації у фахових виданнях:

 1. Паславський І. Президентська виборча кампанія в США: результати, наслідки, соціально-політична відповідальність. Наукові записки (Українська академія друкарства). 2016. №2 (53). С. 316–326.
 2. Паславський І. Політика і журналістика. Вацлав Гавел про журналістику і журналістів. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Вип. 41. С. 88–97.
 3. Паславський І. Вибори в США: позиціонування та прорахунки в ЗМІ. Збірник наукових праць “Теле- та радіожурналістика”. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. С. 191–199.
 4. Паславський І. Українське телебачення: проблемно-змістовий аналіз // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2022. Вип. 51. С. 81–88.
 5. Паславський І. Осучаснення журналістської освіти в Україні та її адаптація до потреб редакційних колективів // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – 2023. Вип. 52.
 6. Паславський І. Українська періодика: виклики воєнного часу // Вісник національного університету “Львівська політехніка”: журналістика. 2023. № 2 (6). С. 25–35.

У інших виданнях:

 1. Паславський І. ЗМІ і популізм // Сучасна українська журналістика: історія, теорія, практика : збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2018 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Соломія Онуфрів. Львів : ПАІС, 2019. С. 33-35.
 2. Паславський І. Не бійтесь захищати правду : рецензія // Універсум. 2020. № 9-10. С. 45–46.
 3. Паславський І. Національний інформаційний простір: сучасні виклики / Ігор Паславський // Традиційні і нові медіа: від історії до сучасності : збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2019 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. Львів : Простір-М, 2020. С. 34-36 с.
 4. Паславський І. Національний інформаційний простір: сучасні виклики / Ігор Паславський // Традиційні і нові медіа: від історії до сучасності : збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2019 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. Львів : Простір-М, 2020. С. 34-36 с.
 5. Паславський І. Свобода преси та відповідальність ЗМІ // Григорій Сковорода у сучасному багатовимірному світі : зб. тез VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 16 листопада 2022 р.) / за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника ; відп. за вип. В. М. Качмар, Л. В. Рижак, Н. І. Жигайло, Ю. В. Максимець. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. С. 215–218.
 6. Паславський І. Політична журналістика воєнного часу // Журналістика майбутнього: виклики, тенденції, перспективи розвитку (Львів, 18-19 жовтня 2022 р.). 2022. С. 121-124.

Біографія

У 1989 році з відзнакою закінчив факультет журналістики Львівського державного університету ім. І. Франка.

З червня 1991 до серпня 1992 року працював на посадах випускового, кореспондента та відповідального секретаря у галузевій газеті «Львівський залізничник»; з 1992 до 2005 року в інформаційному агентстві «Інтелект» на посаді заступника головного редактора за сумісництвом.

У 1992–1995 рр. – аспірант, а за сумісництвом асистент кафедри теорії й практики журналістики Львівського державного університету ім. І. Франка.

У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Державотворчі функції сучасної української преси» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.02 «Політичні інститути та процеси». Від 2000 року доцент кафедри української преси.

У січні 1995 року створив та очолив Видавництво “ПАІС”, яке спеціалізується на виданні наукової та навчальної книги, пріоритетно – з історії та теорії журналістики. У 2006–2013 рр. член Науково-методичної комісії з журналістики та інформації Міністерства освіти і науки України.

Член редакційної колегії журналів «Універсум», «Шляхта Руси-України», член правління ЛОО «Національна спілка журналістів України», голова Ради громадської організації «Західноукраїнський медіацентр “Нова журналістика”»; член організаційних комітетів Всеукраїнських та Міжнародних фахових конференцій із журналістики та соціальних комунікацій.

Активний учасник наукових конференцій, семінарів, круглих столів та тренінгів. За останній період успішно пройшов такі курси та вебінари, що підтверджують сертифікати: онлайн-курс для журналістів «У ФОКУСІ –  КРИМ» (організатор – Спілка журналістів України), вебінар на тему «Громадянські журналісти важливі! Несвобода слова в Криму»;  тренінг «Ефективна редакція» (організатор – Академія української преси); тренінг «Основи фактчекінгу в галузі охорони здоров’я» (організатор – VoxCheck).

Впродовж всього терміну викладання широко практикує креативні методи проведення лекційних та практичних занять у формі тематичних творчих конкурсів, ділових ігор, дебатів та дискусій, публічних виступів, реалізації конкретних разових медійних проєктів – студентських навчальних газет та журналів.

Регулярно співпрацює із провідними засобами масової інформації як автор публіцистичних матеріалів (журнал «Універсум», редакція газети «Високий Замок»), як спікер та учасник панельних дискусій (Львівський пресклуб), як політичний та медійний експерт (телевізійний канал «Перший Західний», радіо «Львівська хвиля»).

Від  2014 року активно займається волонтерською діяльністю, у жовтні 2022 року отримав подяку за друк військової навчальної літератури на волонтерських засадах від начальника військового навчального центру.

Активно реалізовує соціальні проєкти, організував виставку «Євромайдан в Донецьку: історія боротьби за гідність» у головному корпусі Львівського національного університету імені Івана Франка (грудень 2022 р.).

Нагороджений почесними грамотами Львівської обласної ради, Львівської обласної адміністрації та Державного комітету з питань телебачення та радіомовлення України, Заслужений журналіст України.

У 2002 році проходив закордонне стажування за програмою IRIS у місцевих друкованих виданнях штату Айова (США), а у 2011 р. – у редакції французької газети “Le Mond”.

Автор 74 наукових праць з теорії та методики журналістики.

Заслужений журналіст України (2019 р.). Нагороджений почесною грамотою Державного комітету з питань телебачення та радіомовлення України (2022 р.)

Методичні матеріали

Методичні матеріали:

 1. Паславський І. Теорія і методика журналістської творчості : методичні вказівки. Львів : ПАІС, 2022. 24 с.
  Силабус Теорія і методика журналістської творчості
 2. Паславський І. Управління персоналом в редакційних колективах : робоча програма. Львів : ПАІС, 2022. 16 с.
  Силабус Управління персоналом
 3. Робоча програма Управління персоналом
 4. Паславський І. Журналістика надзвичайних ситуацій : робоча програма. Львів : ПАІС, 2022. 14 с.
  Силабус Журналістика надзвичайних ситуацій
  Робоча програма Журналістика надзвичайних ситуацій
 5. Паславський І. Концепція сучасного періодичного видання : робоча програма. Львів : ПАІС, 2021. 16 с.
  Силабус Концепція сучасного періодичного видання

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!