Павлюк Людмила Степанівна

Посада: доцент кафедри нових медiй

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Lyudmyla.Pavlyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Публікації

Монографія й навчальні посібники:

1. Дискурс екстрем, публічна сфера і формування української ідентичності. – Львів:
ПАІС , 2012, 2013. – 380 с.

2. Текст і комунікація: основи дискурсного аналізу. – Львів: ПАІС, 2009. – 76 с.

3. Риторика, ідеологія, персвазивна комунікація. – Львів: ПАІС, 2007. – 172 с.

4. Знак, символ, міф у масовій комунікації. – Львів: ПАІС, 2006. – 124 с.

Статті:

Memes as Markers of Fakes and Propaganda Topics in Media Representations of the Russian-Ukrainian conflict // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Серія “Журналістські науки”. – Вип. 3, № 910. – 2019. – C. 87-94.

Риторичні фігури на геополітичній шахівниці: тропологічно-символічні ресурси в аналізі міжнародного конфлікту // Вісник Львівського університету. – Серія “Журналістика”. – Вип. 46. – 2019. – C. 339-347.

Трофеї меметичних воєн: маркери пропагандистських фейків і факти як контрфрейми. Ї, 2019, http://www.ji-magazine.lviv.ua/2019/pavlyuk-trofei-memetychnyh-voen.htm?fbclid=IwAR28n6Dr1lhvsbiiZrjLxzbk0A6M85IYjscbI67V1OcGmy0jOeheehz9wHU

Terminology in the Media Analysis of War: Naming Conflict, Strategies and Solutions // Вісник Львівського університету. – Серія “Журналістика”. – Вип. 44. – 2018. – C. 27-42.

Історичні та геопросторові паралелі у медійних репрезентаціях російсько-українського воєнного конфлікту // Вісник Львівського університету. – Серія “Журналістика”. – Вип. 43. – 2018. – C. 245-251.

Україна у дзеркалі світового досвіду воєнно-політичних конфліктів: фрейм “історичні
паралелі” в дискурсній конфліктології. Ї, 2017, (http://www.ji-magazine.lviv.ua)

“Guards for Ukraine’s Frontier: Who Can Help Ukraine Close Its Front Door?”, 2015,
(http://www.jimagazine,lviv.ua/englvers/2015/Pavlyuk_Who_Can_Help_Ukraine_Close_Its_Front_Door.htm).

“Надії без ілюзій: євроатлантичний безпековий вибір України”, 2015,
(http://www.ji-magazine.lviv.ua/2015/Pavlyuk_Nadii_bez_ilyuzij.htm)

“Vocabularies of Colliding Realities: A Representation of Conflict and War in the Ukrainian
Media,” in Ukraine after the Euromaidan: Challenges and Hopes. Peter Lang: Bern, 2014,
pp. 241-255.

“Russian-Ukrainian Information Wars Over the Meaning of WWII,” in The Baltic Worlds, 2014, (http://balticworlds.com/over-the-meanings-of-wwii/)

“Blurred Identities, Slow Responses, and “Banks vs Tanks” Strategies: The Reasons and
Prospects for Ukraine’s Crimean crisis,” 2014,
(http://www.wilsoncenter.org/program/kennan-institute)

Українсько-російські інформаційні війни: афекти, сценарії, комунікативні практики
// Рідна Мова. – Валч, Польща, 2014, С. 6-17.

Виборча кампанія-2014: Контексти війни із думкою про мир, або “Важкі часи дають
шанс для колективної душі”, (http: // www.mediakrytyka.info/)

Від homo sovieticus до пост-homo sovieticus: фантомно-гібридна реальність українських
трансформацій епохи незалежності // Агора: Українські перспективи. – К.: Стилос,
2013. – С. 29-40.

Соціальна концептосфера в українських мас-медіа: означники cтратифікаційних
процесів і символи ринкових відносин // Світ соціальних комунікацій. – Т. 9. – Київ,
2013. – С. 80-84.

Електоральні дискурси парламентських змагань-2012: купівля “квитків на війну”
Медіакритика, № 19-20, 2013. – С. 62-68.

Двосічний меч легітимності: проекції діяльності влади у політичному дискурсі мас-
медіа // Агора: Наука без кордонів. – К.: Стилос, 2012. – С. 115 – 122.

“Political Ads in The Presidential Campaign – 2010: “War of Everyone Against Everyone”
and its Creative Banality” (with A. Erlinger), in Politics and Culture, 2010,
(http://www.cupol.lviv.ua)

“Between the “Reset Button” and “Recommit Button”: Messages and Challenges to Ukraine’s
European Future,” in Postcolonial Europe, 2009, (www.postcolonial-europe.eu)

Євроатлантичний дискурс в Україні // Зовнішня політика та шлях України до Європи. –
К., 2008. – С. 155-163.

Теорія дискурсу: соціокультурні підходи // Наукові записки Національного
університету “Острозька академія”. – Серія “Філологічна”. – Вип. 5. – Острог, 2007. – С.
102-114.

Holding together Ukraine’s East and West: Discourses of Cultural Confrontation and
Reconciliation in Ukrainian Mass Media, in From Sovietology to Postcoloniality: Poland and
Ukraine from a Postcolonial Perspective, Stockholm: Sodertorn hogskola, 2007, pp. 177-192.

“Thus Spake Nostradamus: Framing Political Advertisements and Ideological Repertoires in
the 2007 Ukrainian Parliamentary Campaign” (with A. Erlinger), in Mediakrytyka, 2007,
(http://www.mediakrytyka.info)

Екстреми сепаратизму vs ідеології соборності: історичні підстави, політичні форми та
дискурсивні фрейми // Агора: подолання розбіжностей – розвиток особливостей. – № 4.
– К., 2006. – С. 117-125.

Символ та ідентифікація в політичному дискурсі мас-медіа // Журналістика. – Вип.
5(30). – К., 2006. – С. 48-57.

Аксіологічні і структурні характеристики дискурсу реклами у мас-медіа // Вісник
Львівського університету. – Серія “Журналістика”. – Вип. 29. – 2006. – С. 280-287.

Метафоричні сценарії світу політики у дискурсі мас-медіа // Науковий вісник
Українського університету. – Львів, 2006. – С. 126-137.

“Market of Electoral Appeals, Electoral Hypnosis: Advertising Landscapes of the 2006
Parliamentary Campaign” (with A. Erlinger), in Mediakrytyka, 2006,
(http://www.mediakrytyka.info)

Символ як одиниця комунікації: логіко-психологічні, мовні і соціальні аспекти //
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. – Серія
“Філологічна”. – Вип. 5. – Острог, 2005. – С. 102-114.

Extreme Rhetoric in the 2004 Presidential Campaign: Images of Geopolitical and Regional
Division, in Canadian Slavonic Papers, vol. 47, (3-4), 2005, pp. 293-316.

Дискурс екстрем: регіональні реакції на внутрішньополітичні та зовнішньополітичні
ініціативи влади // Національна безпека України. – К., 2004. – С. 95-106.

Технології реверсу: антизахідна риторика у персвазивному просторі президентської
кампанії – 2004 // Медіакритика, № 9. – Львів, 2004. – С. 76-81.

Етностереотипи, етнорефлексія і розвиток української ідентичності // Україна:
проблема ідентичності. – К., 2003. – С. 73-77.

Інтернет як інтегративний медіум: технологічний розвиток і антропологічні парадокси
// Телевізійна й радіожурналістика. Збірник науково-методичних праць. – Вип. 5. –
Львів, 2003. – С. 158-176.

Реструктуризація соціальних концептів та дискурс аналізу влади у регіональних медіа
// Наукові записки Києво-Могилянської академії . – Серія “Політичні науки”. – Т. 19. –
К., 2002. – С. 45-51.

Мова політики як знаряддя політичного впливу // Основи політичної науки: Політична
свідомість і культура. – Львів: Кальварія, 1998. – С. 171-186.

Біографія

Дисципліни, які викладає:

  • Текст і комунікація
  • Риторика
  • Текстознавство
  • Журналістська майстерність

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!