Павлюк Людмила Степанівна

Посада: доцент кафедри нових медiй

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Liudmyla.Pavliuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Онлайн-аналітика,  репрезентація конфлікту в мас-медіа, риторика політичного дискурсу, культура та ідентичність, комунікативна етика й філософія, структурно-стильові характеристики інтернет-тексту

Курси

Публікації

Монографія:

 • Дискурс екстрем, публічна сфера і формування української ідентичності. – Львів:
  ПАІС , 2012, 2013. – 380 с.

Статті:

 1. Lyudmyla Pavlyuk; Natalia Gabor; Yuliana Lavrysh; Ihor Pavlyuk «Vocabularies of Parallels» in Ukrainian Political Communication:Analogies and Precedents in the Analysis of Conflict//Theory and Practice, Vol.14(1), 125–145. DOI:10.51423/2524-0471-2022-14-1-7
 2. Defining Russian Aggression in Ukraine: Terminology of War and The Conditional Interests  // GeoPolitica: Revistă de Geografie Politică, Geopolitică şi Geostrategie. – Anul XVII. –  № 83, (2). –2020. – pp. 189-195; (https://www.geopolitic.ro/?p=32655)
 3. Memes as Markers of Fakes and Propaganda Topics in Media Representations of the Russian-Ukrainian conflict // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Серія “Журналістські науки”. – Вип. 3, № 910. – 2019. – C. 87-94.
 4. Риторичні фігури на геополітичній шахівниці: тропологічно-символічні ресурси в аналізі міжнародного конфлікту // Вісник Львівського університету. – Серія “Журналістика”. – Вип. 46. – 2019. – C. 339-347.
 5. Трофеї меметичних воєн: маркери пропагандистських фейків і факти як контрфрейми // Ї, 2019 (http://www.ji-magazine.lviv.ua/2019/pavlyuk-trofei-memetychnyh-voen.htm?fbclid=IwAR28n6Dr1lhvsbiiZrjLxzbk0A6M85IYjscbI67V1OcGmy0jOeheehz9wHU)
 6. Terminology in the Media Analysis of War: Naming Conflict, Strategies and Solutions // Вісник Львівського університету. – Серія “Журналістика”. – Вип. 44. – 2018. – C. 27-42.
 7. Історичні та геопросторові паралелі у медійних репрезентаціях російсько-українського воєнного конфлікту // Вісник Львівського університету. – Серія “Журналістика”. – Вип. 43. – 2018. – C. 245-251.
 8. Україна у дзеркалі світового досвіду воєнно-політичних конфліктів: фрейм “історичні
  паралелі” в дискурсній конфліктології // Ї, 2017, (http://www.ji-magazine.lviv.ua)
 9. Guards for Ukraine’s Frontier: Who Can Help Ukraine Close Its Front Door? // Ї, 2015
  (http://www.jimagazine,lviv.ua/englvers/2015/Pavlyuk_Who_Can_Help_Ukraine_Close_Its_Front_Door.htm)
 10. Надії без ілюзій: євроатлантичний безпековий вибір України // Ї, 2015
  (http://www.ji-magazine.lviv.ua/2015/Pavlyuk_Nadii_bez_ilyuzij.htm)
 11. Vocabularies of Colliding Realities: A Representation of Conflict and War in the Ukrainian
  Media // Ukraine after the Euromaidan: Challenges and Hopes. Peter Lang: Bern, 2014,
  pp. 241-255.
 12. Russian-Ukrainian Information Wars Over the Meaning of WWII // The Baltic Worlds, 2014 (http://balticworlds.com/over-the-meanings-of-wwii/)
 13. Blurred Identities, Slow Responses, and “Banks vs Tanks” Strategies: The Reasons and
  Prospects for Ukraine’s Crimean crisis // 2014 (http://www.wilsoncenter.org/program/kennan-institute)
 14. Українсько-російські інформаційні війни: афекти, сценарії, комунікативні практики
  // Рідна Мова. – Валч, Польща, 2014, С. 6-17.
 15. Виборча кампанія-2014: Контексти війни із думкою про мир, або “Важкі часи дають
  шанс для колективної душі” // 2014 (http: // www.mediakrytyka.info/)
 16. Від homo sovieticus до пост-homo sovieticus: фантомно-гібридна реальність українських
  трансформацій епохи незалежності // Агора: Українські перспективи. – К.: Стилос,
  2013. – С. 29-40.
 17. Соціальна концептосфера в українських мас-медіа: означники cтратифікаційних
  процесів і символи ринкових відносин // Світ соціальних комунікацій. – Т. 9. – Київ,
  2013. – С. 80-84.
 18. Електоральні дискурси парламентських змагань-2012: купівля “квитків на війну” //
  Медіакритика. – № 19-20, 2013. – С. 62-68.
 19. Двосічний меч легітимності: проекції діяльності влади у політичному дискурсі мас-
  медіа // Агора: Наука без кордонів. – К.: Стилос, 2012. – С. 115 – 122.
 20. Political Ads in The Presidential Campaign – 2010: “War of Everyone Against Everyone”
  and its Creative Banality” (with A. Erlinger) // Politics and Culture, 2010
  (http://www.cupol.lviv.ua)
 21. Between the “Reset Button” and “Recommit Button”: Messages and Challenges to Ukraine’s
  European Future” // Postcolonial Europe, 2009 (www.postcolonial-europe.eu)
 22. Євроатлантичний дискурс в Україні // Зовнішня політика та шлях України до Європи. –
  К., 2008. – С. 155-163.
 23. Теорія дискурсу: соціокультурні підходи // Наукові записки Національного
  університету “Острозька академія”. – Серія “Філологічна”. – Вип. 5. – Острог, 2007. – С.
  102-114.
 24. Holding together Ukraine’s East and West: Discourses of Cultural Confrontation and
  Reconciliation in Ukrainian Mass Media // From Sovietology to Postcoloniality: Poland and
  Ukraine from a Postcolonial Perspective, Stockholm: Sodertorn hogskola, 2007, pp. 177-192.
 25. Thus Spake Nostradamus: Framing Political Advertisements and Ideological Repertoires in
  the 2007 Ukrainian Parliamentary Campaign” (with A. Erlinger) // Mediakrytyka, 2007,
  (http://www.mediakrytyka.info)
 26. Екстреми сепаратизму vs ідеології соборності: історичні підстави, політичні форми та
  дискурсивні фрейми // Агора: подолання розбіжностей – розвиток особливостей. – № 4.
  – К., 2006. – С. 117-125.
 27. Символ та ідентифікація в політичному дискурсі мас-медіа // Журналістика. – Вип.
  5(30). – К., 2006. – С. 48-57.
 28. Аксіологічні і структурні характеристики дискурсу реклами у мас-медіа // Вісник
  Львівського університету. – Серія “Журналістика”. – Вип. 29. – 2006. – С. 280-287.
 29. Метафоричні сценарії світу політики у дискурсі мас-медіа // Науковий вісник
  Українського університету. – Львів, 2006. – С. 126-137.
 30. Символ як одиниця комунікації: логіко-психологічні, мовні і соціальні аспекти //
  Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. – Серія
  “Філологічна”. – Вип. 5. – Острог, 2005. – С. 102-114.
 31. Extreme Rhetoric in the 2004 Presidential Campaign: Images of Geopolitical and Regional
  Division // Canadian Slavonic Papers, vol. 47, (3-4), 2005, pp. 293-316.
 32. Дискурс екстрем: регіональні реакції на внутрішньополітичні та зовнішньополітичні
  ініціативи влади // Національна безпека України. – К., 2004. – С. 95-106.
 33. Технології реверсу: антизахідна риторика у персвазивному просторі президентської
  кампанії – 2004 // Медіакритика, № 9. – Львів, 2004. – С. 76-81.
 34. Етностереотипи, етнорефлексія і розвиток української ідентичності // Україна:
  проблема ідентичності. – К., 2003. – С. 73-77.
 35. Інтернет як інтегративний медіум: технологічний розвиток і антропологічні парадокси
  // Телевізійна й радіожурналістика. Збірник науково-методичних праць. – Вип. 5. –
  Львів, 2003. – С. 158-176.
 36. Реструктуризація соціальних концептів та дискурс аналізу влади у регіональних медіа
  // Наукові записки Києво-Могилянської академії . – Серія “Політичні науки”. – Т. 19. –
  К., 2002. – С. 45-51.

Біографія

Освіта і кар’єра:

 • 1990 р. – отримала диплом журналіста у Львівському держуніверситеті імені Івана Франка
 • 1991-1994 рр. – стажер кафедри мови ЗМІ факультету журналістики ЛДУ
 • 1994-2014 рр. – асистент кафедри мови ЗМІ факультету журналістики ЛНУ
 • 1996 р. – захист кандидатської дисертації в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка
 • 2014 р. – червень 2018 р. – доцент кафедри мови ЗМІ ЛНУ
 • З вересня 2018 року – доцент кафедри нових медій ЛНУ

 

Основні предмети:

Методика й організація наукових досліджень

Цифрова медіакультура

 

Проекти

Участь у різних освітніх та громадських проектах медійного спрямування:

 • 2022 р. – стажування у George Washington University, Institute of European, Russian, and Eurasian Studies, The Petrach Program on Ukraine, в Міжнародному центрі журналістики в м. Грінел США (ICCJ);

Методичні матеріали

Посібники:

Текст і комунікація: основи дискурсного аналізу. – Львів: ПАІС, 2009. – 76 с.

Риторика, ідеологія, персвазивна комунікація. – Львів: ПАІС, 2007. – 172 с.

Знак, символ, міф у масовій комунікації. – Львів: ПАІС, 2006. – 124 с.

Мова політики як знаряддя політичного впливу // Основи політичної науки: Політична
свідомість і культура. – Львів: Кальварія, 1998. – С. 171-186

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!