Павлюк Людмила Степанівна

Посада: доцент кафедри нових медiй

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Lyudmyla.Pavlyuk@lnu.edu.ua

Публікації

Вибрані навчальні та наукові видання:
Знак, символ, міф у масовій комунікації. Навч. посібник. – Львів: ПАІС, 2006. – 120 c.
Риторика, ідеологія, персуазивна комунікація – Львів: ПАІС, 2007. – 168 c.
Teкст і комунікація: основи дискурсного підходу. – Львів: ПАІС, 2009. – 76 с.
Павлюк Л. С. Дискурс екстрем, публічна сфера і формування української ідентичності / Л.С. Павлюк. – Львів : ПАІС, 2012. – 416 с.

Вибрані наукові публікації:
1. Павлюк Л. С. Політична оцінка й етичне судження у викладанні соціогуманітарних дисциплін: легітимність джерел та діалог інтерпретацій; Pavlyuk L. Political Evaluation and Ethical Judgment in Teaching Humanities and Social Sciences: A Search for Common Sources and Negotiating Diverging Meanings / Л.С. Павлюк; L. Pavlyuk // Вища освіта в Україні: інтернаціоналізація, реформи, нововведення. – Київ, 2012. – C. 79–80, 109–111.
2. Заголовок у дискурсі мас-медіа: семантико-змістові риси і функціонально-структурні типи // Телевізійна й радіожурналістика. Збірник науково-методичних праць. – Вип. 9. – Ч. 2. – Львів, 2010. – С. 285–293.
3. Holding together Ukraine’s East and West: Diskourses of Cultural Confrontation and Reconciliation in the Ukrainian Mass Media / From Sovietology to Postcoloniality. – Stockholm, 2008.
4. Теорія дискурсу: соціокультурні підходи // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Національний університету “Острозька академія”. – Вип. 7. – 2007. – С. 125–136.
5.Аксіологічні і структурні характеристики дискурсу реклами у мас-медіа // Вісник Львівського університету. – Серія “Журналістика”. – Вип. 29. – 2006. – С. 280–287.
6. Символ та ідентифікація в політичному дискурсі мас-медіа // Журналістика: Науковий збірник. – Вип. 5 (30). – К: Ін-т журналістики, 2006. – С. 48-57.
7.Метафоричні сценарії світу політики у дискурсі мас-медіа // Науковий вісник Українського університету. – Т. ХІ. – Москва , 2006. – С. 126–137.
8. Символ як одиниця комунікації: логіко-психологічні, мовні і соціальні аспекти // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. – Вип. 5. – Острог, 2005. – С. 102–114.
9. Дискурс екстрем: регіональні реакції на зовнішньополітичні і внутрішньополітичні ініціативи влади // Національна безпека України. – К., 2004. – С. 95–105.
10. Інтернет як інтегративний медіум: технологічні характеристики і соціотворчі ефекти // Телевіз

Біографія

Дисципліни, які викладає:

  • Текст і комунікація
  • Риторика
  • Текстознавство
  • Журналістська майстерність

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!