Цифрова медіакультура

Тип: Нормативний

Кафедра: нових медiй

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1доцент Габор Н. Б.
1доцент Павлюк Л. С.

Опис курсу

Курс “Медіакультура” поєднує вивчення теоретичних гуманітарних основ етичної комунікації, соціально-психологічних категорій ефективної і відповідальної взаємодії в публічному просторі, а також законодавчих норм відкритості інформації, дотримання прав громадян та об’єктивності висвітлення подій. Дисципліна охоплює низку тем культури інтерпретацій, що стосуються  тлумачення емпіричного факту і об’єкта-тексту, особливостей критичного дискурсу й дискусії-діалогу, контекстуальної доречності суджень та оцінок у медіа. Курс ставить за мету розвинути у студентів навички аналізу онлайнового тексту й ситуацій професійного спілкування з погляду дотримання етичних комунікативних засад та стандартів неупередженості. Опертя на фактичний матеріал нових медіа та соціальних мереж дає змогу детально розглянути такі прикладні питання, як ідентифікація маркерів фіктивності інформації, елементів упередженої оцінки та стереотипізації, некоректних запозичень. Розгляд  зразкових втілень нормативних та креативних аспектів медіакультури, а з іншого боку, аналіз прецедентів порушення професійних журналістських норм у публічній комунікації, як і пошук корективних стратегій у випадку дефектів онлайнового матеріалу, відповідає настанові курсу на освоєння інтегрованої, комплексної методики оцінки й вдосконалення інтернет-тексту, поглиблене розуміння взаємозв’язку його концептуальних завдань та структурно-стильових рис. Форми роботи, що передбачають критичні рефлексії стосовно категорій аналізу та конкретних зразків інформаційного продукту, орієнтовані на вдосконалення умінь, які необхідні для редагування текстів та творення якісного медійного контенту.

Силабус:

Завантажити силабус