Рудик Мирослава Степанівна

Посада: доцент кафедри теорії і практики журналістики

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Телефон (робочий): (032) 239-46-83

Електронна пошта: Myroslava.Rudyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Теорія та історія журналістики, інтернет-журналістика, література, психологія.

Публікації

1.Рудик М. Тематична палітра публіцистики Володимира Здоровеги / Мирослава Рудик // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. 2007р. Вип.15 .–  С. 217-220.

2.Рудик М. Постать Володимира Йосиповича Здоровеги в історії української  журналістики / Мирослава Рудик // Збірник наукових праць «Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору». Національний університет «Києво-Могилянська академія» Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола. Том. 1.  2008р . –  С. 125-130.

3.Рудик М. Васіляускєне А. Володимир Здоровега про особливості підготовки журналістів у вищих навчальних закладах / Мирослава Рудик, Алдона Васшляускєне //  Журнал молодих науковців. Шауляйський університет. Вип. 1 (17)  2008р . –  С.93-97.

4.Рудик М. Публіцистична спадщина Володимира Здоровеги  / Мирослава Рудик // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. №3 (142) Частина І.  2008 р . –  С. 168-176.

 1. Рудик М. Володимир Здоровега як один з фундаторів науки про журналістику / Мирослава Рудик // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. 2008р. Вип.17. – С.96-100.
 2. Рудик М. Питання фахової підготовки журналістів як одна з основних тем публіцистики Володимира Здоровеги  / Мирослава Рудик //   Вісник Київського міжнародного університету (журналістика, медіа лінгвістика, кіно телемистецтво).  2008 р. Вип.7. – С. 115–121.
 3. Рудик М. Володимир Здоровега та українське журналістикознавство / Мирослава Рудик //  Наукові записки Інституту журналістики. Т. 30. К.–  2008.– С. 147-151.
 4. Рудик М. Теоретичні засади журналістської творчості: концепція Володимира Здоровеги / Мирослава Рудик // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка: сер. Журналістика. 2009р. Вип. 32 .– С. 88-94.
 5. Рудик М. Львівська школа журналістики: історичні передумови, методологічні засади і практичне значення / Мирослава Рудик // Збірник наукових праць Теле-та радіожурналістика Львівського національного університету імені Івана Франка. 2010р. Вип. 9 , Ч.1 – С. 243-246.
 6. Рудик М. Журналістська майстерність крізь призму поглядів Володимира Здоровеги / Мирослава Рудик // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка: сер. Журналістика. 2011р. Вип. 34.  –  С. 195-201.
 7. Рудик М. Складники професіоналізму журналіста за Володимиром Здоровегою / Мирослава Рудик // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка: сер. Журналістика. 2013р. Вип. 36.  –  С. 110-116.
 8. Рудик М. Володимир Здоровега про новину як основу журналістського матеріалу / Мирослава Рудик // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка: сер.Журналістика. 2013р. Вип. 37. – С. 73-78.
 9. Рудик М. Володимир Здоровега про журналістику ХХІ століття / Мирослава Рудик // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка: сер. Журналістика. 2013р. Вип. 38.  –  С. 79-84.
 10. Рудик М. Пошук істини – кредо В. Здоровеги в науковій і публіцистичній діяльності / Мирослава Рудик // Українська періодика: історія і сучасність. Доповіді та повідомлення 11 Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, Львів,  29-30 листопада 2013р., – С.554-557.
 11. Рудик М. Владимир Здоровега: «Я учил студентов писать правду» / Мирослава Рудик //ЖурналистикаXXI века: к правде жизни : матер. семинара всероссийского форума с междунар. участием «Дни философии в Петербурге-2013» / ред.-сост. И. Н. Блоxин, С. Г. Корконосенко. – СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т; Высш. шк. журн. и масс. коммуникаций, 2014. – Сс. 103-109.
 12. Рудик М. Штрихи до наукового портрета Володимира Здоровеги / Мирослава Рудик // Український інформаційний простір. –наук. журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв. – Ч.3, 2014. – С. 145-149.
 13. 17.Рудик М. Журналістика і вибори. Власний погляд Володимира Здоровеги / Мирослава Рудик  // Збірник тез учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції. Навчально-науковий інститут права та психології. 2012р. Ч.ІІ – С. 84-87.
 14. Рудик М. Українські вчені про євроінтеграцію мас-медіа /Мирослава Рудик // Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Wydawnictwo IVG Rzeszów Naukowe Szczecin 2014. – С. 84–92.
 15. Рудик М. Джерелознавчий аспект дослідження творчої спадщини Володимира Здоровеги/ Збірник тез учасників ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку (Вінниця, 12-13 жовтня 2016 р.) .Режим доступу: http://journalism-vn.at.ua/load/naukovi_gorizonti/naukovi_gorizonti/nauka/11-1- 0-2
 16. Рудик М.С. Українська журналістика: перехід від радянської до європейської (в осмисленні Володимира Здоровеги) / Мтирослава Рудик // Вісник Дніпропетровського університету. – 2016. – Т. 24. №12. – С.139–144. – (Сер. Соціальні комунікації; Вип. 16).
 17. Рудик М. Творча майстерня професора Володимира Здоровеги: жанрові та стильові особливості / Мирослава Рудик // Вісн. Львів. ун-ту. – 2017. – С. 232–239. – (Сер. Журналістика ; вип. 41).
 18. Рудик М. Володимир Здоровега: 100 афоризмів про журналістику / упорядник Мирослава Рудик // навчально-методичне видання. – Львів. Видавничий центр факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка. – 2016.– 14 с.

Біографія

Народилася у м. Городку Львівської області. Навчалася у сш№2 м. Городка. Згодом на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (1999-2004).  Працювала редактором газети «Голос ратуші» (2003-2004рр) та «Слово нації» (2011-2012рр). Дописувала  до газет «Каменяр», «Суботня пошта», «Експрес». З 2005 року асистент кафедри теорії і практики журналістики за сумісництвом. 2006-2013рр. працювала секретарем ректорату, поєднуючи адміністративну роботу з викладацькою діяльністю. З 2009 року член Національної Спілки журналістів України. З 30 червня 2014 року на конкурсній основі зарахована на посаду асистента кафедри теорії і практики журналістики. Автор поетичних збірок «Серед мрій і сподівань» (2008р.), «Вірші-колисанки для Дмитрика й Роксоланки» (2012). Поезії надруковані у літературно-мистецькому журналі «Дзвін», альманахах «Мереживо радості й печалі»(2011р.), «Поетична пектораль» (2012р.), «Сила почуттів» (2015р.). Одружена. Виховує двох синів.

Проекти

Участь у тренінгах з питань покращення журналістської практики, впровадження гендерної політики, маркетингу локальної преси.

Нагороди

Грамота Асоціації міст за краще висвітлення проблем місцевого самоврядування (2003р.)

Подяка Ректора Львівського національного університету за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих працівників та активну наукову і громадську діяльність (2007р.)

Подяка міського голови м. Городка  за активну громадську позицію та вагомий внесок у розвиток засобів масової інформації на Городоччині (2011-2013рр.)

Грамота голови Городоцької райдержадміністрації за розвиток інформаційного простору району та співпрацю з місцевим самоврядуванням (2011-2012рр.)

Грамота Ректора Львівського національного університету за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (2016р.)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!