Конференція студентів та молодих учених 2020

17.02.2020 | 18:28

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у третій Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Професійне становлення журналіста: традиції та нові підходи», яка відбудеться 14-15 травня 2020 року на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Програма конференції передбачає: пленарні засідання, роботу в секціях, а також майстер-класи.

Основні напрями конференції:

 • Українська журналістика: історичний досвід і традиції

 • Сучасні аудіовізуальні ЗМІ: стан, трансформації, перспективи

 • Нові медіа: на шляху до онлайн-комунікації

 • Специфіка журналістської діяльності

 • Журналіст як суб’єкт масово-інформаційної діяльності

 • Проблеми журналістського мовлення в українському медіапросторі

 • Світові тенденції розвитку сучасної журналістики

 • Висвітлення збройних конфліктів ЗМІ

 • Реклама як вид соціальної комунікації

Для участі в конференції просимо до 5 квітня 2020 року заповнити заявку у формі: http://tiny.cc/7ewujz

Для підтвердження участі та детальної інформації щодо друку матеріалів конференції просимо сконтактувати з координатором Юлією Формос (+380962421395) або організаторами.

До 5 квітня 2020 року просимо надіслати наукові повідомлення обсягом від 3 до 10 сторінок із зазначенням П.І.Б. автора, місця навчання та рецензію від наукового керівника. Увага! Наукові повідомлення, виконані з порушенням вимог, до друку не приймають. Публікацію матеріалів заплановано до початку конференції.

Фінансові умови:

Витрати на проживання та харчування за рахунок учасників конференції або закладу вищої освіти, що відряджає.

Координати: Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет журналістики

вул. Генерала Чупринки, 49 м.Львів, 79044

Контактні телефони: (032) 239-40-34 Ярослав Ігорович Табінський

(097) 90797-02 Наталія Олегівна Войтович

(093) 507-85-70 Лілія Анатоліївна Сиваківська- Імбіровська

konfa.lviv@gmail.com

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

  • Текстовий редактор: MS Word (формат файла doc).

  • Сторінка: формат А4 (210х297 мм); поля – ліве 3 см, праве 1,5 см, верхнє 2 см, нижнє 2 см.

  • Текст: min 3 сторінки max 10 сторінок тексту, шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5. Посилання на літературу в тексті наскрізне.

  • Анотація (до 10 речень) та ключові слова (3-7 слів)

  • Рядки: 1-й рядок– з правої сторони ім’я та прізвище автора (напівжирним); через рядок – повна назва навчального закладу, організації, (курсив); через рядок – науковий керівник: наукове звання, прізвище та ініціали (напівжирним); через рядок посередині назва тез великими літерами (напівжирним).

  • Не використовувати переноси та автоматичну нумерацію знесень.

Зразок оформлення наукового повідомлення

Іван Іваненко

Львівський національний університет

імені Івана Франка,

факультет журналістики

Науковий керівник

проф.Петренко П.С.

КОНТЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВИПУСКІВ НОВИН НА УКРАЇНСЬКОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ: ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

Ключові слова:

[Основний текст наукового повідомлення]

ЛІТЕРАТУРА

 1. O’Brien, Richard (1992), Global Financial Integration: The End of Geography. London, Council on Foreign Relations Press (for the Royal Institute of International), 120 pp.

 2. Schulz, Winfried (2004), «Reconstructing mediatization as an analytical concept», European Journal of Communication, Vol. 19 (1), p. 87–101. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0267323104040696

 3. Анохина, В. В. (2015), «Медиатизация как фактор трансформации социальных пространств и метаморфозы культурных традиций», Философия и социальные науки, Минск, БГУ, № 3, с. 13-18. URL: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/123885/1/13-18.pdf

 4. Вікіпедія (2019), «Медіатизація медійна», доступно за адресою: https://uk.wikipedia.org/wiki/Медіатизація_медійна (дата перегляду 20 жовтня 2019 р.).

 5. Землянова, Л. М. (2002), «Медиатизация культуры и компаративизм в современной коммуникативистике», Вестник Московского университета. Сер. 10, Журналистика, № 5, с. 83-97.