Культура мови журналіста

Тип: Нормативний

Кафедра: мови засобiв масової iнформації

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1014професор Яцимiрська М. Г.ЖРНс-51

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1030ЖРНс-51професор Яцимiрська М. Г.

Опис курсу

 

 

Рекомендована література

 

Яцимірська М. Г.  Культура мови журналіста: навч. посібник. – 2-ге вид.,  перероб. і доп. – Львів: ПАІС, 2017. –  168  с.

ISBN 966–7651–21–5

У навчальному посібнику пояснено етапи еволюції масового комунікування, природу та функції мови, з’ясовано критерії мовної особистості  журналіста. Подано важливі теми з теорії ортології: імперативні та диспозитивні мовні норми; культура звертань і слововживання в засобах масової інформації; особливості нової лексики в ЗМІ; експресивний словотвір та інші. Практикум з культури української мови поглибить знання орфоепії, нової медійної термінології, правильного поєднання числівників з іменниками, орфографії та пунктуації; виробить навики літературного редагування. Навчальні матеріали з красномовства й мовотворчості спрямовані на ефективну реалізацію креативної, репрезентативної, культуроносної та інших функцій мови ЗМІ.

Для студентів, аспірантів, журналістів, літературних редакторів.

 

Матеріали

 

Культура_мови_журналістики._Тести_(на_залiк)

Самостійна робота._Завдання

Лiтература

 

Критерії оцінювання знань студентів із дисципліни «Культура мови журналіста»

Критерії оцінювання знань студентів із дисципліни «Культура мови журналіста» 2017-2018 н. р. 2-й семестр