Габор Наталiя Богданiвна

Посада: завідувач кафедри нових медiй, доцент кафедри нових медiй

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Natalya.Habor@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Основні наукові та професійні зацікавлення:

Особливості журналістської освіти, тенденції сучасної журналістики та тенденції у дослідженнях сучасних ЗМК

Курси

Публікації

Наукові публікації, участь у конференціях:

 1. Габор Н. Україна в контексті нової геополітики Європи (за матеріалами світової преси)//Українська періодика: історія і сучасність:Тези доп. і повід. Всеук.наук.-теорет. конф.9-10 грудня 1993 року.– Львів, 1993.-С.94-101.
 2. Габор Н. «Політичний портрет української держави на сторінках «Нью-Йорк Таймс»// Вісник Львів. ун-ту. – Серія журналістика. –Вип. 18. 1993. – Львів.–С.36-42.
 3. Габор Н. Англомовна американська преса: шлях до позитивного іміджу незалежної України (1991-1994 рр.) // Зб.праць НДЦ періодики. Вип.П.- Львів, 1995.– С.78-86.
 4. Габор Н. Прогнозування у публіцистиці та його роль у формуванні політичного обличчя України // Зб.праць НДЦ періодики. Вип. ¾. – Львів, 1996. С.248-268.
 5. Габор Н. Національний стереотип: спосіб ідентифікації чи причина конфлікту? // Укр.періодика: історія і сучасність. Доповіді та повідомлення V Всеукр.наук.-теор.конфер.- Львів, 1998. C.275-279.
 6. Габор Н. Концептуальна публіцистика: пошуки істини чи інтелектуальні пастки? // Зб.статей та матеріалів “Уникнути апокаліпсису”. – Львів: 1999. С.81-86.
 7. Габор Н. Постмодерн-постжурналізм- постреальність // Зб. наук. праць каф.укр.преси. – Львів, 2001. – Вип. 4-6. –С.458-463.
 8. Габор Н. Медіапросвіта в Україні// Бюлетень екології масової інформації. – Львів, 2001. Вип.1. С.5-7.
 9. Габор Н. До дискусії про журналістську освіту/ Н.Габор// Українська періодика: Історія і сучасність. Доповіді та повідомлення Сьомої всеукраїнської науково-теоретичної конференції/за ред. М. Романюка. – Львів, 2002. С.462-466.
 10. Габор Н. Всесвітня мережа обійдеться без нас/ Н.Габор// Нові шляхи комунікації. . – Львів . 2002. Ч.3. С.6-7.
 11. Габор Н. Картина медіасвіту із стереотипом посередині/ Н.Габор // Оаза. Збірник есеїв. – Львів . Ч.1. 2002. С.5-11.
 12. Габор Н. Медіаосвіта по-…/Н.Габор//Тези Міжнародної конференції «Медіаосвіта як частина громадянської освіти». Львів.2002. С.49-53.
 13. Габор Н. Журналізм і постреальність/ Н.Габор // Медіакритика. – Львів. 2003. Ч.1. С. 14-20.
 14. Габор Н. Новітня пропаганда в ЗМІ / Н.Габор // Медіакритика. – Львів. Ч.2. С. 20-24.
 15. Габор Н. Потрібне прогнозування моделей журналізму завтрашнього[Електронний ресурс] / Н.Габор //Телекритика. – 2003. – Режим доступу : http://www.telekritika.ua/lyudi/2003-01-13/2501
 16. Габор Н. Проблеми медіаосвіти у контексті інформаційного середовища держави / Н.Габор// Вісник Львів. ун-ту: Серія журналістика. – Львів, –Вип. 22. –С.468-472.
 17. Габор Н. Фільми жахів як благо?/ Н Габор., Б. Потятиник//Медіакритика. – Львів, 2003. –Ч.1.–С.46-56.
 18. Габор Н. Новітній луддизм або маніпулятивність ЗМІ як ознака слабкої влади/ Н.Габор //Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів, –С.211-215.
 19. Габор Н. Про журналістську освіту і не тільки/ Н.Габор // Вісник Львів. ун-ту: Серія журналістика. – Львів, 2004. – Вип. 25. –С.402-405.
 20. Габор Н. Журналістська освіта в Україні: авангард чи ар’єргард? / Н.Габор //Медіакритика. – Львів, 2005. – Ч.10. – С.67-71.
 21. Габор Н. Журналістика думок у контексті об’єктивності/Н.Габор//Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Матеріали Міжнародної наукової конференції.–Ужгород, 2005.–С.393-395.
 22. Gabor N. Appeal of Ukraine vote goes to court. Interview/N.Gabor//Edmonton Journal. –Edmonton, 2004. – Nov.26.
 23. Габор Н. Відповідальність як зворотний бік свободи/ Н.Габор //Вісник Львів.ун-ту: Серія:Журналістика. – Львів, 2006.–Вип.28. – С.240-245.
 24. Габор Н. Студентська практика у контексті журналістської освіти. Вступне слово до випуску/Н.Габор//Медіакритика. – Львів, 2007. –Ч.14. –С.5-6.
 25. Габор Н. Зміни в журналістиці вимагають змін в науці про неї/Н.Габор//Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Філологія. Ужгород, 2008. – Вип.18. С.101-107.
 26. Габор Н. Докумило та докудрама як фальшива реальність/Н.Габор//Медіакритика.–Львів, 2008.–Вип. 15. –С. 68-71.
 27. Габор Н. Загазована свобода/ Н.Габор// Медіакритика.– Львів, 2010. – Вип.17. –С. 80-83.
 28. Габор Н. Медіакритика та інтернет-журналістика/ Н.Габор// Мультимедійна журналістика-молоді України. –Сімферополь: ДІАЙПІ, 2012, – С.30-35.
 29. Габор Н. Дещо про п’яту владу [Електронний ресурс] /Н. Габор// Медіакритика. – 2010. – Режим доступу : http://www.mediakrytyka.info/onlayn-zhurnalistyka/descho-pro-pyatu-vladu.html
 30. Габор Н. Теорія і практика сучасних українських телеканалів за МакКомбсом і не тільки/ Габор Н. Б. // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія: Журналістика. – Львів, 2011. – Вип. 35. – С. 214-221.
 31. Габор Н. Перспективи медійних досліджень в Україні/Н.Габор//Українське журналістикознавство.–К., 2010.–Вип.11.–С.20-23.
 32. Габор Н. Реальні та телесконструйовані проблеми повсякденності / Н. Габор// Діалог: Медіа-студії: збірник наукових праць / ред. кол.: відп. ред. Александров О.В. [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2012. – Вип. 14. – С. 180-188.
 33. Габор Н. Кінець журналістикознавства чи початок нової епохи досліджень/ Н.Габор// Медіакритика.– Львів, 2013. – Вип.19-20. –С. 103-106.
 34. Габор Н. «Кінець журналістикознавства? До питання про соціальнокомунікаційний напрямок сучасних медіа студій». Габор Н. Б. // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія: Журналістика. – Львів, 2012. – Вип. 37. – С. 18-22.
 35. Габор Н. Громадянська журналістика:спроба прогнозу. Габор Н. Б. // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія: Журналістика. – Львів, 2013. – Вип. 38. – С. 453-460.
 36. Габор Н. Журналістика громадян:спроба прогнозу / Наталія Габор // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія Журналістика. – Львів, 2013. – Вип. 38. – С. 453-460.
 37. Габор Н. Громадянська журналістика Євромайдану/Наталія Габор// Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства. — Львів, 2014. — Вип. 4(22). — С. 320—326.
 38. Габор Н. Журосвіта епохи WEB.3.0: дослідження, новітні навички, спроби перезавантаження/ Наталія Габор // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія Журналістика. – Львів, 2018. – Вип. 43. – С. 264-270.
 39. Габор Н. Особливості осмислення журналістських процесів в академічних виданнях України в 2015р. Збірник матеріалів звітної конференції за 2016р. Серія журналістика. С.60-63.
 40. Габор Н. ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕРПРЕТАТИВНИХ СПІЛЬНОТ У МЕРЕЖЕВІЙ КУЛЬТУРІ / Наталія Габор, Марта Пересада // МедіаКритика. – 2016. – № 23. – С. 42-45
 41. «АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ». Спеціальний експертний звіт. – К.: Телекритика, 2016. – 54 с., С.47-49 (експертний звіт Габор Н.Б.).
 42. Габор Н. Зміни в сучасному журналістикознавстві у контексті глобалізації наукових досліджень. Серія Журналістика/  Наталія Габор // Сучасні орієнтири української  журналістики: від теорії до практики. Збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2017р. – Львів, 2018. – Вип. 43. – С. 57-60.
 43. Габор Н. Огляд медіа тенденцій 2018/ Наталія Габор // Медіакритика.–2018. Ч.25, с.56-59.
 44. Габор Н.  ЖУРНАЛІСТСЬКА ОСВІТА ЕПОХИ WEB.3.0: ДОСЛІДЖЕННЯ, НОВІТНІ НАВИЧКИ, СПРОБИ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2018. Випуск 43. С. 273–279
 45. Габор Н.  Новинні ігри та VR-проекти:медіа новинки для емоційного впливу. Збірник матеріалів звітної конференції  за 2018р. Серія журналістика, 2019.-Л.-с. 103-105.
 46. Lavrysh Yuliana, Gabor Nataliya. Tomos in the context of the Russia and Ukraine information war// Obraz, 2020. Vol. 2 (34). p. 6-14
 47. Gabor N. Vocabularies of Parallels in Ukrainian Political Communication: Analogies and Precedents In The Analysis Conflict / Gabor N., Lavrysh, Yu., Pavlyuk, I., Pavlyuk, L. // Social Communications: Theory and Practice. – 2022. – Vol. 14 (1) – P. 125-145. – Available from : DOI 10.6084/m9.figshare.20974612.
 48. Nataliia Gabor. Journalism education plus the Europe an opportunity / Yuliana Lavrysh //Актуальні проблеми українського журналістикознавства, Львів, Україна, 2021 рік – Львів :Простір-М, 2022.

Біографія

Габор Наталія Богданівна

 

Посада: доцент кафедри нових медій факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка.

Дата народження — 7 грудня 1963р.

Кандидат філологічних наук, доцент, директор Інституту екології масової інформації ЛНУ.  Працювала журналістом, захистила кандидатську дисертацію в 1996р. в Київському Інституті журналістики.

Автор текстів з проблем журналістської освіти, особливостей сучасних журналістикознавчих досліджень, іміджу України в американських медіях, співавтор посібника з нових медій, редактор науково-популярного журналу «Медіакритика».

Освіта і кар’єра:

 • 1986р.– отримала диплом журналіста у Львівському держуніверситеті ім. І. Франка
 • 1986-1991рр. –кореспондент газети “Трибуна робітника”
 • 1991-1992рр.–кореспондент тижневика  “Поклик сумління”
 • 1992-1995рр. –аспірант факультету журналістики ЛДУ
 • 1996р. –захист кандидатської дисертації в Київському Інституті журналістики
 • 1996-1998р.р.– заступник декана ф-ту журналістики
 • 1996- 2012 р. – доцент  кафедри заруб. преси та інформації у Львівському національному університеті
 • 2000- до нині редактор науково-популярного журналу «Медіакритика»
 • 2009- до нині директор Інституту медіаекології
 • 2012-2019 доцент кафедри нових медій, заступник завідувача кафедри
 • 2019-до нині в.о. завідувача кафедри нових медій

Основні лекційні предмети:

«Соціальні комунікації та комунікаційні технології
«Цифрова медіакультура»
«Актуальні проблеми досліджень нових медіа»

 

 

 

Проекти

Участь у різних освітніх та громадських проектах медійного спрямування:

  • 1995 р. – стажування в Міжнародному центрі журналістики в м. Грінел США (ICCJ);
  • 1996 р. – учасниця міжнародного журналістського семінару з журналістської етики в Маастріхті;
  • 1997р. – Керівник проекту з підготовки й впровадження нового навчального модуля “Міжнародна комунікація” (фонд “Відродження”).
  • 1999р.– координатор проекту “Гендерних студіЇ”, які отримали фінансову  підтримку  ACLS  (American Council of Learned Societies).
  • 1999 р. – учасник викладацького магістерського проекту Європейські студії на базі Львівського національного університету;
  • 1999-2000 рр. – учасник міжнародної програми стажування молодих викладачів університетів у США (JFDP);
  • 2000 р. – стажування в редакції «Голосу Америки»;
  • 2001 р. – учасник експериментального проекту з розробки магістерської програми з культурології у Львівському національному університеті ім. І.Франка;
  • 2004-2007 рр. – учасник трирічної Міжнародної Літньої Школи «Урбаністичні студії»;
  • 2007 р. – співдиректор Міжнародної літньої школи з журналістики «Медіаосвіта» (м. Львів)
  • Вересень 2011р. – червень 2012 р. – участь у програмі “Цифрові медіа в університетах” (організатори: Фонд Ріната Ахметова “Розвиток України” та Києво-Могилянська академія) у Києві
  • 2015-2016р.р. Керівник проекту До універсального журналіста через університетську освіту на базі кафедри та Західноукраїнського медіацентру «Нова журналістика» (2014-2015 р.р.) https://www.facebook.com/newmedialviv/
  • 2018-2021р.р.-Керівник групи від ЛНУ проекту ЕРАЗМУС К2 «Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність і професіоналізм»

Членство і діяльність в професійних асоціаціях:

Член Національної спілки журналістів України з жовтня 2005 року.

Член Європейської журналістської асоціації EJTA

Методичні матеріали

Монографії та колективні навчальні посібники:

 1. Габор Н. Медіакультура: аналізуючи дослідження, осмислюючи практику//Медіакультура в контексті міждисциплінарних досліджень Запоріжжя. 2017. С.33-43.
 2. Мережева журналістика: спеціалізовані курси: навч. посібник/ Н. Габор, Ю. Залізняк, З. Козачок, Ю. Лавриш, Ю. Луць, І. Марушкіна, А. Палійчук, Б. Потятиник, О. Щур. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – 136 с. (с.109 – 115 публікації Габор Н.Б.)
 3. Габор Н. Науковий редактор перекладу з анг.мови підручника Д. Мак-Квейла «Теорія масової комунікації». Львів : Літопис, 2010. –538 с.

Навчально-методичні комплекси до освітніх курсів:

 1. Габор Н. Б., Прихода М.В. Навчально-методичний комплекс до магістерського курсу «Комунікація і медіа» з коротким словником понять і термінів з медійної комунікації/ Н. Габор., М. Прихода// Львів: Центр розвитку магістерських програм, 2007. 87с.
 2. Габор Н. Б. Навчально-методичний комплекс до бакалаврського курсу «Міжнародна комунікація» / Н. Габор.// Львів: ЛНУ ім.. Франка, 20012.
 3. Габор Н. Б. Навчально-методичний комплекс до бакалаврського курсу «Соціальні комунікації» / Н. Габор.// Львів: ЛНУ ім.. Франка, 20012.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!