Лизанчук Василь Васильович

Посада: завідувач кафедри радiомовлення i телебачення

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-64

Електронна пошта: Vasyl.Lyzanchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Теорія і практика журналістики, відродження, розвиток і утвердження української мови, культури, духовності, національного життєвого середовища, розбудова Української держави

Курси

Публікації

Лизанчук — Інформаційна безпека України, 2017

Вибрані монографії, підручники, посібники:
• 1. Телебачення і радіо у вихованні учнів.  К.: Знання, 1985. 48с.
• 2. Увага: увімкнуто приймач!  Львів: Вища школа: Вид-во при Львів. ун-ті, 1986. 127с.
• 3. Особливості підготовки матеріалів для радіо і телебачення: навчальний посібник / В.А.Качан, В.В.Лизанчук.  Львів, 1987. 68с.
• 4. Грані колективізму: Вплив преси, телебачення і радіо на формування соціальної активності особистості.  Львів: Вища школа: Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. 152с.
• 5. Громадянином бути зобов’язаний…  К.: Знання, 1989. 48с.
• 6. Теорія і практика радянської журналістики (Основи майстерності. Проблеми жанрів)/ За ред. В. Й. Здоровеги.  Львів: Вища школа: Вид-во при Львів. ун-ті, 1989.
• 7. Засоби масової інформації і духовне відродження України: Текст лекцій.  Львів, 1990. 68с.
• 8. О рідне слово, що без тебе я?!  К.: Знання, 1990. 48с.
• 9. Методи збирання і фіксації інформації у журналістиці/ В.В.Лизанчук, О.Д.Кузнецова.  К., 1991. 96с.
• 10. Засоби масової інформації про русифікаторську політику в Україні (Факти, документи, коментарі до тексту лекцій): У 2 ч.  Львів: Ред.-вид. від Львів. ун-ту, 1993.  Ч. 1. 254с.;  Ч. 2. 217с.
• 11. Навічно кайдани кували: факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні.  Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1995. 415с.
• 12. Завжди пам’ятай: Ти  Українець!  Львів: Вид-во “За вільну Україну” 1996. 254с.
• 13. З-під іга ідолів. Роздуми про пережите.  Львів, 1997. 216с.
• 14. Радіожурналістика: засади функціонування : Підручник.  Львів : ПАІС, 2000. 366с.
• 15. Завжди пам’ятай: Ти  Українець! -2-е доповн. вид.  Львів: Мальва, 2001. 680с.
• 16. Не лукавити словом.  Львів, 2003. 560с.
• 17. Кайдани ще кують: Факти, документи, коментарі про російщення в Україні (Допов. вид.Лизанчук В. Навічно кайдани кували.  Львів, 1995.  416с.)  Львів, 2004. 992с.
• 18. Основи радіожурналістики: Підручник.  К.:Знання, 2006. 628с.
• 19. Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка. Львів: Вид-во при Львів. ун-ті, 2008. 258с.
• 20. Творімо разом Україну! Монографiя. – Львiв: ПАІС, 2009. – 452 с.
• 21. Iсторiяросiйщенняукраїнцiв : монографiя. Львiв : ЛНУ iменiIвана Франка, 2011.  412 с.
• 22. Журналiстськамайстернiсть : пiдручник. Львiв : ЛНУ iменiIвана Франка, 2011.  376 с.
• 23. Шевченкове слово. Львiв : ЛНУ iменiIвана Франка, 2014.  184 с.
• 24. Психологiямас-медiа : пiдручник. Львiв : ЛНУ iменi Iвана Франка, 2015.  420 с.
Вибрані статті, газетні публікації:
• Вплив засобів масової інформації на процес відродження гуманістичних цінностей // Вісник Львівського університету. – Серія журналістика. – Львів, 1990. – Вип. 16. – С. 19—25.
• Джерело незнищеності народу // Дзвін. – 1990. N8. – С. 140—143.
• Моя мова // Молодь України. – 1990. – 12 берез.
• Шовіністичний допінг Солженіцина // Дзвін. – 1990. N12. – С. 149—152.
• Щоб перевертнів не народжувала Україна // Агро. – 1990. – 1, 7,15 груд.
• Всім нам пора для України жити // Вільний голос. – 1991. – 20 верес.
• „… А москалі і світ Божий в путо закували” // Слово. – 1992. – Ч. 9. – Черв.
• Етнопсихологічний розбій // Молодь України. – 1992. – 3, 7, 9 квіт.
• Засвітімо храмову свічку в кожній душі // Вісник Львівського університету. – Серія журналістика. – Львів, 1992. – Вип. 17. – С. 25—28.
• Про долю української мови: минуле і сучасний контекст // Укр. мова і література у школі. – 1992. N9/10. – С. 9—13.
• Генеза антиукраїнства і сучасні тенденції // Засоби масової інформації і утвердження державного суверенітету України: Зб. матеріалів наук.-прак. конф. – Львів, 1993. – С. 40—49; Вільне слово. – 1991. – 16 січ.; За вільну Україну – 1993. – 21, 23, 26 січ.
• Документи в журналістиці як засіб розкриття історичної правди про русифікацію України // Українська періодика: історія і сучасність: Тези доп. і повідом. Всеукр. наук.-теорет. конф., 9-10 груд. 1993р. – Львів, 1993. – С. 154—158.
• Дорога до національного храму духовності // Журналістика. – К., 1993. N25. – С. 94—101.
• „… Коли ми перестали гордитися, що ми українці” // Високий Замок. – 1993. – 2 берез.
• Русифікація в Україні // Республіканець. – 1993. N6. – С. 40, 41.
• „… Тільки не продавай дияволові душу” // Армія України. – 1993. – 6 трав.
• Висвітлення проблеми українсько-російської двомовності у засобах масової інформації України // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідом. Другої Всеукр. наук.-теорет. конф., 21-22 груд. 1994р. – Львів; Житомир, 1994. – С. 102—105.
• Заборони української мови (ретроспективний погляд) // Українська філологія: досягнення, перспективи: До 145-річчя заснування кафедри української філології у Львівському університеті. – м. Львів, 1994. – С. 64—71.
• Проблеми формування національної свідомості військовослужбовців і засоби масової інформації // Засоби масової інформації і становлення національної армії України: Зб. наук. праць. –К., 1994. – С. 27—30.
• А тимчасом перевертні нехай підростають?! // Дзвін. – 1995. N3. – С. 121—126.
• Єдиний національний інформаційний простір України: реальність чи міф? // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідом. Всеукр. наук.-теорет. конф., 22-23 груд. 1995р. – Львів, 1995. – С. 120—124.
• Зупинімо російщення України // Український ліс. – 1995. N1. – С. 31—38; – 1995. N2. – С. 57—60.
• Українське державотворення і свобода слова // Вісник Київського університету. Сер. журналістики. –К., 1995. – Вип.2. – С. 26—43.
• Кому належить інформаційний простір України? // Львівщина-96: Регіональний річник. –Кн. 1. – Тернопіль: Збруч; Львів: Український шлях. 1996. – С. 193—196.
• Електронні засоби масової інформації в контексті українського державотворення // Телерадіожурналістика: історія, теорія, практика, погляд у майбутнє: 36. наук.-методич. праць.- Львів: Ред.-вид. від. Львів, ун-ту.- 1997.- С. 3-22.
• Голос правди в поневоленому ефірі // Дзвін.– 1998.- №7.– С. 111–115.
• Державні структури і мова: Політичний процес в Україні: стан і перспективи розвитку: 36. наук. праць. – Львів: ПАІС, 1998.– С. 122-128.
• „Вже навіть немовлятко й те обіцяє стати нашим катом …” // Зоря вечорова. – 1999. N1. – С. 93—115; Дзвін. – 1999. N3/4. – С. 95—103.
• Засоби масової інформації і проблеми громадянського примирення в Україні // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідом. п’ятої Всеукр. наук.-теорет. конф., 27-28 листоп. 1998р. – Львів, 1999. – С. 22—25.
• „Преса – це мозок і серце нації…” // Сучасна інформаційна політика: Наук, вид- К., 1999.— С. 37-41; Журналіст України.- 1999- Черв.- С. 16, 17.
• „…Сили, Боже, дай, щоб рідне слово зберегти!” // Березіль.-1999.-№ 3/4.-С. 150-161.
• Українсько-російська двомовність чи російська одномовність в Україні? // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: 36. наук, праць Міжнар. наук, конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львів, у-ті.- Львів: Світ, 1999.- Ч. 2.- С. 627-636.
• Чому в багатьох державних структурах України ігнорують українську мову? //Слово і час- 1999.- №7.-С. 69-76.
• Історичний аспект лінгвоциду в Україні // Збірник праць кафедри української преси. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2000. – Вип. 3. – С. 158 – 168.
• Свобода слова й інформаційна безпека України // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. шостої Всеукр. наук.-теорет. конф. 11-13 трав. 2000 р. / За ред. М. М. Романюка.- Львів, 2000.- С. 41-56.
• Мовні аспекти в українському державотворенні // Українське державотворення: уроки, проблеми, перспективи: Матеріали наук.-практ. конф- Львів: ЛФ УАДУ, 2001- Ч. 2.- С. 224-228.
• Україноцентризм // Журналіст України, – 2001. – №3.– С. 53-61.
• Національний дух – у рідному слові //Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України. – 2002. – № 3. – Черв.-верес. – С. 7—11.
• Антиукраїнська агресія в інформаційному простірі України // Телевізійна й радіожурналістика. – Львів, 2003. – Вип. 5. – С. 9 – 28.
• Будь-яка держава починається з мови // Універсум. – 2003.- №3/4.– С. 47,48.
• Інтелектуальний антиукраїнізм // Вісник Львівського університету: Серія Журналістика. – Львів, 2003. – Вип. 23. – С. 219—233.
• Морально-національні засади журналістської творчості у контексті ідентифікації українців та інформаційної безпеки України // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. восьмої Всеукр. наук.-теорет. конф. 24-26 жовт. 2003 р. / За ред. М. М. Романюка.- Львів, 2003.– С. 21-28.
• Ціна журналістському слову // Вісник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. – 2003. – №3. – С. 58,59.
• Журналістська діяльність у контексті утвердження української мови як державної // Стиль і текст. —К., 2004. — Вип. 5. — С. 6—14.
• Моральність і аморальність в політиці і журналістиці // Молодь України. — 2004. — 29 жовт.
• Свобода слова, знецінення слова, варваризація інформаційного простору в Україні // Українська журналістика в контексті доби: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 вересня 2004 року, м. Львів / За ред. С. Костя. — Львів, 2004. — С. 433—438.
• Феномен невмирущості нації: // Наукові записки Академії наук вищої школи України. — К., 2004. — Вип. 6. — С. 9—29.
• Чи можна поєднати націоналізм і глобалізм? // Урок української. — 2004. — № 8/9. — С. 5—9.
• Без української мови, культури, духовності — не може бути української України // Національна ідея: державна мова / Упор. І. В. Барановський. — Львів: Українська академія друкарства, 2005. — С. 23—39; Національні інтереси: Науковий аналітично-інформаційний збірник.— Львів, 2005.— Вип. 12.— С. 42—60.— Серія: Безпека державної мови України.
• Моральність і аморальність в політиці і журналістиці // Нова філологія: Збірник наукових праць. — Запоріжжя, 2005. — № 3(23). — С. 204—220.
• Україна в процесах глобалізації // Австрійсько-український огляд. Osterreichisch-Ukrainische Rundschau. – Відень. Wien, — 2004. — Серпень/2005. —N17/18. —Трав. — С.92-95.
• Національні пріоритети у політичній і журналістській діяльності // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України. — 2006. — № 2. – Березень-квітень. – С. 17—36.
• Утверджуймо україноцентризм // Калина, 2006. — № 1.– Березень. – С. 10.
• Яку енергію несе слово журналіста і політика? // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. –Запоріжжя,Гуманітарний університет “ЗІДМУ. 2007. – №1. – С. 73 – 81.
• Інформаційний простір і духовна безпека в Україні // Стосунки Сходу та Заходу України: суб’єкти, інтереси, цінності: Зб. наук. пр. / Наук. ред. І. Ф. Кононов. – Луганськ: Знання, 2007. – С. 307 – 313; Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія. Зб. наук. пр. кафедри української преси і дослідницького центру історії західноукраїнської преси. – Львів, 2007. – Вип. 2 (8). – С. 45 – 53.
• Духовна безпека і свобода слова в Україні // Українська журналістика: умови формування та перспективи розвитку: Зб. наук. пр. / МОМ України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Відп. ред.: С. М. Квіт, Т. Г. Бондаренко. – Черкаси, 2007. – С. 82 – 87.
• Любов до України – акт найвищого діяльного духовно-національного самовизначення // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія. Зб. наук. пр. кафедри української преси і дослідницького центру історії західноукраїнської преси. – Львів, 2007. – Вип. 2 (8). – С. 67 – 72.
• Основні засади високого журналістського професіоналізму // Inmediasres: Зб. наук. пр. / Кер. проекту: С. В. Демченко та ін. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 131 – 145.
• Концептуальні засади функціонування засобів масової інформації в Україні // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія. Зб. наук. пр. кафедри української преси і дослідницького центру історії західноукраїнської преси. – Львів, 2007. – Вип. 2 (8). – С. 180 – 183.
• Радіоповідомлення // Телевізійна й радіожурналістика. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 3 – 32.
• «…Од Бога і голос той і ті слова ідуть меж люди!» // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Науковий збірник: Серія історична та філологічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. – Вип. ІV. – С. 156 – 179.
• Змістово-емоційний потенціал журналістського матеріалу // Журналіст України. – 2008. – № 3. – С. 38-41.
• Чи є національним інформаційний простір в Україні? // Журналіст України. – 2008. – № 5. – С. 28-32.
• Свідоме агресивне втручання у підсвідомість українців // Наукові записки Академії наук вищої освіти України. – К., 2008. – С. 11-18.
• Вертайся…Ще не пора…”// Зоря вечорова. – 2008. – № 1. – С. 39-47.
• Хроніка нищення українства: мови, култури, духовності// Гражда.–2008. – № 1(19). – С. 27-36, № 2(20). – С. 36-45; Науковий вісник українського університету в Москві – М., Т. XIII. – С. 89-131.
• Засоби масової інформації у контексті формування української історичної пам’яті: нотатки на полях студентських робіт // Журналіст України.– 2008. – № 8. – С. 23-33.
• Фундаментальні засади функціонування засобів масової інформації в Україні // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору: Збірник наукових праць / Національний університет „Києво-Могилянська академія,” Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола. – Тернопіль – Львів: ЛА „Піраміда,” 2008. – Том. 1. – С. 196-200.
• Безсмертний український дух //Ѓрегіт. – 2008. – № 4. – С. 6-9.
• „…І чужому научайтесь , й свого не цурайтесь.” Переднє слово // Мартинюк Д. Україна в серці моїм. Публіцистичні роздуми. – Комінтернівстке: вид. Мартинюк Д., 2008 – С. 3-13.
• Життя духовного основа // Україна козацька. – 2009. – Лютий-березень. – №3-4.
• Будь-яка держава починається з мови // Україна козацька. – 2009. – Березень-квітень. – №5-6.
• Незасвоєні історичні уроки // Журналіст України. – 2009. – №3. – С. 40-43.
• Журналістське слово в інформаційному просторі України // Журналістика, філологія та медіаосвіта: У 2-х т. – Т. 1. – Полтава: Освіта, 2009. – С. 175-179.
• Радіозвіт і радіовиступ // Теле- та радіожурналістика. – 2009. – Вип. 8. – С. 8-28.
• Вісімдесят життєвих візерунків (До 80-річчя академіка АН ВО України О. А. Сербенської) // Теле- та радіожурналістика. – 2009. – Вип. 8 – С. 307-311.
• Кому служить свобода слова в Україні?// Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України. – 2009. – Березень-квітень. – №2 (63). – С. 7-18.
• Добродійне чи руйнівне журналістське Слово? // Телепрескур’єр. – 2009. – №3-4. – С. 38-45.
• Як нищили народ, його історію і мову // Україна козацька. – 2009. – №13-14. – Липень; №15-16. – Серпень.
• Формування національної історичної пам’яті як важливий компонент утвердження україноцентризму: Вісник наукових досліджень. Зб. наук. праць Національний університет „Києво-Могилянська академія”. Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола. – Тернопіль, 2009. – №12. – С.37-44
• Життєдайний дух розвитку та утвердження української України // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Науковий збірник: Серія історична та філологічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет, 2009. – Вип. VІ. – С. 61 – 95.
• Національні та морально-фахові принципи журналістської творчості / В. Лизанчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. – 2010. – №21. – С. 136–143.
• Не засвоєні гіркі історичні уроки / В. Лизанчук // Вісник Запорізького осередку вивчення української діаспори. – Вип. 8. – Запоріжжя, 2010. – С. 111–124.
• Засоби масової інформації в контексті вироблення в українців особливої форми російської свідомості / В. Лизанчук // Світ соціальних комунікацій: наук. журн. – Т. 1. – К. : КиМУ, ДонНУ, 2011. – С. 153–157.
• Засоби масової інформації і проблема лікування українців від синдрому набутого малоросійства / В. Лизанчук // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2011. – Вип. 34. – Ч. 1. – С. 16–23.
• Основні засади опанування навиками журналістської майстерності / В. Лизанчук // Світ соціальних комунікацій: наук. журн. [гол. ред. О. М. Холод]. – Т. 4. – К.: КиМУ, ДоНУ, 2011. – С. 58–63.
• Регіональні ЗМІ в контексті синтезу західних та східних областей України / В. Лизанчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: філологічні науки. Випуск 25. – Кам’янець-Подільський: ПП „Медобори – 2006”, 2011. – С. 55–60.
• Засоби масової комунікації в контексті розвитку української національної ідентичності / В. Лизанчук // Світ соціальних комунікацій: наук. журн. [гол. ред. О. М. Холод]. – Т. 10. – К.: КиМУ, ДонНУ, КПУ, 2013. – С. 79 – 85.
• Випробування на національну свідомість / В. Лизанчук // Мистецтво збагнути день. Спогади про Володимира Здоровегу / упоряд. О. І. Наливайко; за ред. І. І. Паславського. – К.: ВПК „Експрес – Поліграф”, 2013. – С. 93 – 107.
• Переконлива сила радіокоментаря / В. Лизанчук // Теле- та радіожурналістика: зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 13. – С. 104 – 109.
• Од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди / В. Лизанчук // Наукові записки Інституту журналістики: науковий збірник / за ред. В.В. Різуна; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2014. – Т. 54. – Січ. – берез. – С. 62 – 68.
• Суспільно-політичні сфери життя в радіобесіді / В. Лизанчук // Теле- та радіожурналістика: зб. наук. праць. – 2015. – Вип. 14. – С. 37 – 63.
• Якою має бути парадигма журналістської творчості в Україні? / В. Лизанчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – Львів, 2015. – Вип.40. – С. 218 – 234.ч

Біографія

Народився 1 січня 1937 р. в селі Ганеві Коломийського району Івано-Франківської області. Навчався у Ганівській початковій, Дебеславській семирічній і Корницькій середній школах.
Вища освіта.

Після закінчення 10-го класу, з грудня 1954 р. до жовтня 1956 p., працював коректором коломийської районної газети «Червоний промінь». Три роки перебував у лавах Радянської Армії. Протягом року (1959/1960 н. p.) навчався у Львівському військово-політичному училищі.
У 1966 р. закінчив заочне відділення факультету журналістики Львівського державного (тепер — національний) університету імені Івана Франка. З 1960 р. до 1962 р. завідував відділом сільського господарства новояричівської районної газети «Червона зоря» (Львівська обл.). З 1962 р. до 1965 р. працював завідувачем відділів передового досвіду, промисловості, сільського господарства в коломийській міжрайонній газеті «Радянська Гуцульщина» та коломийській міськрайонній газеті «Червоний прапор».
З лютого 1965 р. до травня 1968 р. — літературний працівник, кореспондент обласної газети «Прикарпатська правда». Згодом тривалий час працював старшим редактором Івано-Франківського облтелерадіокомітету, власним кореспондентом Українського радіо по Івано-Франківській області. У 1974—1976 pp. навчався у Вищій партійній школі при ЦК КП України. Також у цей час займався науково-дослідницькою роботою. Дисертацію «Педагогічні проблеми підвищення ефективності впливу радіо і телебачення на соціалізацію підлітків» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук захистив 1 липня 1977 р. у Науково-дослідному інституті педагогіки (м.Київ). Дисертацію «Засоби масової інформації і формування громадянської позиції молоді» на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук захистив 27 червня 1991 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Київському державному (тепер — національний) університеті імені Тараса Шевченка.
З грудня 1978 p. — асистент, із жовтня 1980 p. — доцент, із травня 1992 р. професор кафедри теорії і практики журналістики, з вересня 1993 р. — завідувач кафедри радіомовлення і телебачення Львівського університету імені Івана Франка.

Із 1966 р. — член Національної Спілки журналістів України. Указом Президента України 6 червня 1997 р. В. Лизанчукові присвоєно почесне звання «Заслужений журналіст України». Загальні збори Академії наук Вищої школи України 19 грудня 1998 р. обрали В.Лизанчука академіком Академії наук Вищої школи України по відділенню масової комунікації. За підсумками всеукраїнського конкурсу друкованих засобів масової інформації «Українська мова — мова державна», проведеного 1998 p., В.Лизанчука серед позаштатних авторів нагороджено першою премією і дипломом.
16 вересня 2000 р. Президія Головної управи колишніх вояків-українців у Великобританії нагородила В. Лизанчука «Золотим Хрестом Заслуги І класу». 26 грудня 2000 р. Президія Академії наук Вищої школи України присудила В. Лизанчуку Нагороду Ярослава Мудрого за значний здобуток у галузі науки і публіцистики. Ухвалою Комітету в справах премії імені Івана Огієнка від 26 березня 2001 р. В. Лизанчукові присуджено Огієнківську премію у галузі науки. 2001 року Фонд Воляників-Швабінських при Фундації Українського Вільного Університету в Нью-Йорку нагородив В. Лизанчука дипломом і премією за книжку «Завжди пам’ятай: Ти — Українець!» і «цим висловлює подяку за цінний внесок до скарбниці української культури». Державний комітет телебачення і радіомовлення України нагородив В.Лизанчука у 2006 р. відзнакою третього ступеня за заслуги в розвитку інформаційної сфери.
За вагомий особистий внесок в українське національне відродження, розбудову та зміцнення Української держави Центральне правління Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка нагородило В.В.Лизанчука медаллю “Будівничий України” (9 січня 2007 р. за №409).
З нагоди відзначення 150-річчя від дня народження видатного українського мислителя, громадського діяча, письменника, національного генія Івана Франка ректор Львівського національного університету імені Івана Франка нагородив Василя Лизанчука ювілейною медаллю “150 років від дня народження Івана Франка” (Наказ № 3073 від 31.08.2006 р).
За поданням правління Коломийського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка (Витяг з протоколу №7 від 3 липня 2006 р.) Коломийська міська рада за активну наукову, громадську і політичну діяльність занесла прізвище Василя Лизанчука у Книгу шани м. Коломиї.

Нагороди

Із 1966 р. В. Лизанчук — член Національної Спілки журналістів України. Указом Президента України 6 червня 1997 р. В. Лизанчукові присвоєно почесне звання «Заслужений журналіст України». Загальні збори Академії наук Вищої школи України 19 грудня 1998 р. обрали В.Лизанчука академіком Академії наук Вищої школи України по відділенню масової комунікації. За підсумками всеукраїнського конкурсу друкованих засобів масової інформації «Українська мова — мова державна», проведеного 1998 p., В.Лизанчука серед позаштатних авторів нагороджено першою премією і дипломом.
16 вересня 2000 р. Президія Головної управи колишніх вояків-українців у Великобританії нагородила В. Лизанчука «Золотим Хрестом Заслуги І класу». 26 грудня 2000 р. Президія Академії наук Вищої школи України присудила В. Лизанчуку Нагороду Ярослава Мудрого за значний здобуток у галузі науки і публіцистики. Ухвалою Комітету в справах премії імені Івана Огієнка від 26 березня 2001 р. В. Лизанчукові присуджено Огієнківську премію у галузі науки. 2001 року Фонд Воляників-Швабінських при Фундації Українського Вільного Університету в Нью-Йорку нагородив В. Лизанчука дипломом і премією за книжку «Завжди пам’ятай: Ти — Українець!» і «цим висловлює подяку за цінний внесок до скарбниці української культури». Державний комітет телебачення і радіомовлення України нагородив В.Лизанчука у 2006 р. відзнакою третього ступеня за заслуги в розвитку інформаційної сфери.
За вагомий особистий внесок в українське національне відродження, розбудову та зміцнення Української держави Центральне правління Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка нагородило В.В.Лизанчука медаллю “Будівничий України” (9 січня 2007 р. за №409).
З нагоди відзначення 150-річчя від дня народження видатного українського мислителя, громадського діяча, письменника, національного генія Івана Франка ректор Львівського національного університету імені Івана Франка нагородив Василя Лизанчука ювілейною медаллю “150 років від дня народження Івана Франка” (Наказ № 3073 від 31.08.2006 р).
За поданням правління Коломийського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка (Витяг з протоколу №7 від 3 липня 2006 р.) Коломийська міська рада за активну наукову, громадську і політичну діяльність занесла прізвище Василя Лизанчука у Книгу шани м. Коломиї.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!