Лизанчук Василь Васильович

Посада: професор кафедри радiомовлення i телебачення

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефони (робочі): (032) 239-47-64, (032) 239-40-30

Електронна пошта: Vasyl.Lyzanchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Теорія і практика журналістики, створення українського національного інформаційного простору, міжнаціональні взаємини, розвиток та утвердження української мови, культури і духовності, відновлення правдивої національної історичної пам’яті, збереження і примноження українських традицій і звичаїв, розбудова незалежної, демократичної, правової, соборної української України. Свобода слова і стандарти журналістської творчості в умовах гібридної війни Російської Федерації проти України.

Курси

Публікації

Лизанчук — Інформаційна безпека України, 2017

Вибрані монографії, підручники, посібники:

1. Телебачення і радіо у вихованні учнів – К. : Знання, 1985. – 48 с.

2. Увага: увімкнуто приймач! (Вплив радіо і телебачення на формування громадянської активності молоді). – Львів : Вища школа: Вид-во при Львів ун-ті, 1986. – 127 с.

3. Особливості підготовки матеріалів для радіо і телебачення: навчальний посібник ( співавтор В.А. Качкан). – Львів, 1987. – 68 с.

4. Грані колективізму: Вплив преси, телебачення і радіо на формування соціальної активності особистості. – Львів : Вища школа: Вид-во при Львів ун-ті, 1989. – 152 с.

5. Громадянином бути зобов’язаний… – К. : Знання, 1989. – 48 с.

6. Теорія і практика радянської журналістики (Основи майстерності. Проблеми жанрів). За ред. В.Й. Здоровеги. – Львів : Вища школа: Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. – С. 128–182. – Розд.: Замітка; Звіт; Інтерв’ю; Репортаж.

7. Засоби масової інформації і духовне відродження України: Текст лекцій. – Львів, 1990. – 68 с.

8. Методичні вказівки до вивчення теми „Інформаційні жанри радянської газети” ( співавтори Н. К. Василенко, В. А. Качкан, А. З. Москаленко). – К., 1990. – 108 с.

9. О рідне слово, що без тебе я?! – К. : Знання, 1990. – 48 с.

10. Методи збирання і фіксації інформації в журналістиці ( співавтор О. Д. Кузнецова). – К., 1991. – 96 с.

11. Засоби масової інформації про русифікаторську політику в Україні (Факти, документи, коментарі до тексту лекцій): У 2 ч. – Львів : Ред. – вид. від. Львів. ун-ту, 1993. – Ч.1. – 254 с. ; Ч.2. – 217 с.

12. Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1995. – 415 с. (на книгу опубліковано 26 рецензій, відгуків, анотацій).

13. Завжди пам’ятай: Ти – Українець! – Львів: Вид-во „За вільну Україну”, 1996. – 254 с. (на книгу опубліковано 14 рецензій).

14. З-під іга ідолів. Роздуми про пережите. – Львів, 1997. – 216 с. (на книгу опубліковано 10 рецензій).

15. Радіожурналістика: засади функціонування : підручник. – Львів : ПАІС, 2000. – 366 с.

16. Завжди пам’ятай: Ти – Українець! [– 2-ге доповн. вид.]. – Львів : Мальва, 2001. – 680 с. (на книгу опубліковано 11 рецензій. За цю книжку Фонд Воляників-Швабінських при Фундації Українського Вільного Університету в Нью-Йорку нагородив автора Дипломом і премією).

17. Не лукавити словом. – Львів, 2003. – 560 с. (на книжку опубліковано 19 рецензій).

18. Кайдани ще кують: Факти, документи, коментарі про російщення в Україні (Допов. вид.: Лизанчук В. Навічно кайдани кували. – Львів, 1995. – 415 с. ). – Львів, 2004. – 992 с. (на книжку опубліковано 11 рецензій. Президія Академії наук вищої школи України нагородила автора Почесною грамотою).

19. Основи радіожурналістики : підручник. – К. : Знання, 2006. – 628 с. + компакт-диск. (на книжку опубліковано 5 рецензій).

20. Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка. – Львів : Видавничий центр Львів. нац. у-ту ім. Івана Франка, 2008. – 258 с. (на книжку опубліковано 12 рецензій).

21. Творімо разом Україну! : монографія. – Львів : ПАІС, 2009. – 452 с. (на книжку опубліковано 9 рецензій. Президія Академії наук вищої школи України нагородила автора Дипломом і другою премією у номінації «Монографія»).

22. Журналістська майстерність : підручник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 376 с. (Цей підручник зайняв перше місце в університетському конкурсі «Найкращий підручник гуманітарного напряму 2010-2011 навчального року»).

23. Шевченкове Слово. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 184 с. (Академія наук вищої освіти України нагородила автора Дипломом і першою премією).

24. Психологія мас-медіа : підручник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 420 с. (Цей підручник зайняв друге місце в університетському конкурсі «Найкращий підручник гуманітарного напряму 2014-2015 навчального року»).

25. Новини на регіональному телебаченні ( співавтор П. Я. Дворянин). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 262 с. (Академія наук вищої освіти України нагородила авторів дипломами і другою премією).

26. Інформаційна безпека України: теорія і практика : підручник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 728 с. (Цей підручник зайняв перше місце в університетському конкурсі «Найкращий підручник гуманітарного напряму 2016-2017 навчального року»).

27. Так! Я – Українець! Вибрані публікації. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 800 с. (За це світоглядно-публіцистичне видання авторові присуджено Львівську обласну премію імені В’ячеслава Чорновола у номінації «Журналістика та публіцистика»). Громадське об’єднання «Національна Академія наук вищої освіти України» нагородила автора Дипломом і першою премією у номінації «Монографія».

28. До 60-річчя від дня народження Василя Лизанчука видано «Бібліо-графічний покажчик» (Львів, 1996. – 128с).

29. До 65-річчя від дня народження та 50-річчя журналістської праці Василя Лизанчука вийшла у світ книжка «Кроки… Василь Лизанчук – публіцист, вчений, педагог: Бібліографічний покажчик, листи, рецензії» (уклад. М. М. Романюк; передм. А. Г. Погрібного. – Львів, 2001. – 968 с).

30. До 70-річчя від дня народження та 55-річчя журналістської праці Василя Лизанчука видано другу частину книжки «Кроки… Василь Лизанчук – публіцист, вчений, педагог: Бібліографічний покажчик, листи, рецензії, есеї)» (уклад. М. М. Романюк; передм. А. Г. Погрібного. – Дрогобич, «Коло», 2008. – 848 с).

31. До 75-річчя від дня народження та 60-річчя журналістської праці видано «Кроки… Василь Лизанчук – публіцист, вчений, педагог: Бібліографічний покажчик, листи, рецензії, есеї, відгуки. Книга 3 / укладач М.М. Романюк; передмова Я. С. Калакури. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 550 с. + вкл.».

32. До 80-річчя з дня народження та 65-річчя журналістської праці видано книжку «Василь Лизанчук. Від коректора до академіка»/ упоряд. І. В. Крупський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 624 с. + вкл.

Вибрані статті, газетні публікації:

 1. Вплив засобів масової інформації на процес відродження гуманістичних цінностей // Вісник Львівського університету. – Серія журналістика. – Львів, 1990. – Вип. 16. – С. 19—25.

 2. Джерело незнищеності народу // Дзвін. – 1990. N8. – С. 140—143.

 3. Моя мова // Молодь України. – 1990. – 12 берез.

 4. Шовіністичний допінг Солженіцина // Дзвін. – 1990. N12. – С. 149—152.

 5. Щоб перевертнів не народжувала Україна // Агро. – 1990. – 1, 7,15 груд.

 6. Всім нам пора для України жити // Вільний голос. – 1991. – 20 верес.

 7. „… А москалі і світ Божий в путо закували” // Слово. – 1992. – Ч. 9. – Черв.

 8. Етнопсихологічний розбій // Молодь України. – 1992. – 3, 7, 9 квіт.

 9. Засвітімо храмову свічку в кожній душі // Вісник Львівського університету. – Серія журналістика. – Львів, 1992. – Вип. 17. – С. 25—28.

 10. Про долю української мови: минуле і сучасний контекст // Укр. мова і література у школі. – 1992. N9/10. – С. 9—13.

 11. Генеза антиукраїнства і сучасні тенденції // Засоби масової інформації і утвердження державного суверенітету України: Зб. матеріалів наук.-прак. конф. – Львів, 1993. – С. 40—49; Вільне слово. – 1991. – 16 січ.; За вільну Україну – 1993. – 21, 23, 26 січ.

 12. Документи в журналістиці як засіб розкриття історичної правди про русифікацію України // Українська періодика: історія і сучасність: Тези доп. і повідом. Всеукр. наук.-теорет. конф., 9-10 груд. 1993р. – Львів, 1993. – С. 154—158.

 13. Дорога до національного храму духовності // Журналістика. – К., 1993. N25. – С. 94—101.

 14. „… Коли ми перестали гордитися, що ми українці” // Високий Замок. – 1993. – 2 берез.

 15. Русифікація в Україні // Республіканець. – 1993. N6. – С. 40, 41.

 16. „… Тільки не продавай дияволові душу” // Армія України. – 1993. – 6 трав.

 17. Висвітлення проблеми українсько-російської двомовності у засобах масової інформації України // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідом. Другої Всеукр. наук.-теорет. конф., 21-22 груд. 1994р. – Львів; Житомир, 1994. – С. 102—105.

 18. Заборони української мови (ретроспективний погляд) // Українська філологія: досягнення, перспективи: До 145-річчя заснування кафедри української філології у Львівському університеті. – м. Львів, 1994. – С. 64—71.

 19. Проблеми формування національної свідомості військовослужбовців і засоби масової інформації // Засоби масової інформації і становлення національної армії України: Зб. наук. праць. –К., 1994. – С. 27—30.

 20. А тимчасом перевертні нехай підростають?! // Дзвін. – 1995. N3. – С. 121—126.

 21. Єдиний національний інформаційний простір України: реальність чи міф? // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідом. Всеукр. наук.-теорет. конф., 22-23 груд. 1995р. – Львів, 1995. – С. 120—124.

 22. Зупинімо російщення України // Український ліс. – 1995. N1. – С. 31—38; – 1995. N2. – С. 57—60.

 23. Українське державотворення і свобода слова // Вісник Київського університету. Сер. журналістики. –К., 1995. – Вип.2. – С. 26—43.

 24. Кому належить інформаційний простір України? // Львівщина-96: Регіональний річник. –Кн. 1. – Тернопіль: Збруч; Львів: Український шлях. 1996. – С. 193—196.

 25. Електронні засоби масової інформації в контексті українського державотворення // Телерадіожурналістика: історія, теорія, практика, погляд у майбутнє: 36. наук.-методич. праць.- Львів: Ред.-вид. від. Львів, ун-ту.- 1997.- С. 3-22.

 26. Голос правди в поневоленому ефірі // Дзвін.– 1998.- №7.– С. 111–115.

 27. Державні структури і мова: Політичний процес в Україні: стан і перспективи розвитку: 36. наук. праць. – Львів: ПАІС, 1998.– С. 122-128.

 28. Вже навіть немовлятко й те обіцяє стати нашим катом …” // Зоря вечорова. – 1999. N1. – С. 93—115; Дзвін. – 1999. N3/4. – С. 95—103.

 29. Засоби масової інформації і проблеми громадянського примирення в Україні // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідом. п’ятої Всеукр. наук.-теорет. конф., 27-28 листоп. 1998р. – Львів, 1999. – С. 22—25.

 30. Преса – це мозок і серце нації…” // Сучасна інформаційна політика: Наук, вид. – К., 1999.— С. 37-41; Журналіст України. – 1999 – Черв. – С. 16, 17.

 31. „…Сили, Боже, дай, щоб рідне слово зберегти!” // Березіль. – 1999. – № 3/4. – С. 150-161.

 32. Українсько-російська двомовність чи російська одномовність в Україні? // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: 36. наук, праць Міжнар. наук, конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львів, у-ті. – Львів: Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 627-636.

 33. Чому в багатьох державних структурах України ігнорують українську мову? //Слово і час – 1999. – №7. – С. 69-76.

 34. Історичний аспект лінгвоциду в Україні // Збірник праць кафедри української преси. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2000. – Вип. 3. – С. 158 – 168.

 35. Свобода слова й інформаційна безпека України // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. шостої Всеукр. наук.-теорет. конф. 11-13 трав. 2000 р. / За ред. М. М. Романюка.- Львів, 2000.- С. 41-56.

 36. Мовні аспекти в українському державотворенні // Українське державотворення: уроки, проблеми, перспективи: Матеріали наук.-практ. конф- Львів: ЛФ УАДУ, 2001– Ч. 2. – С. 224-228.

 37. Україноцентризм // Журналіст України, – 2001. – №3.– С. 53-61.

 38. Національний дух – у рідному слові //Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України. – 2002. – № 3. – Черв.-верес. – С. 7—11.

 39. Антиукраїнська агресія в інформаційному простірі України // Телевізійна й радіожурналістика. – Львів, 2003. – Вип. 5. – С. 9 – 28.

 40. Будь-яка держава починається з мови // Універсум. – 2003.- №3/4.– С. 47,48.

 41. Інтелектуальний антиукраїнізм // Вісник Львівського університету: Серія Журналістика. – Львів, 2003. – Вип. 23. – С. 219—233.

 42. Морально-національні засади журналістської творчості у контексті ідентифікації українців та інформаційної безпеки України // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. восьмої Всеукр. наук.-теорет. конф. 24-26 жовт. 2003 р. / За ред. М. М. Романюка. – Львів, 2003.– С. 21-28.

 43. Ціна журналістському слову // Вісник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. – 2003. – №3. – С. 58,59.

 44. Журналістська діяльність у контексті утвердження української мови як державної // Стиль і текст. —К., 2004. — Вип. 5. — С. 6—14.

 45. Моральність і аморальність в політиці і журналістиці // Молодь України. — 2004. — 29 жовт.

 46. Свобода слова, знецінення слова, варваризація інформаційного простору в Україні // Українська журналістика в контексті доби: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 вересня 2004 року, м. Львів / За ред. С. Костя. — Львів, 2004. — С. 433—438.

 47. Феномен невмирущості нації: // Наукові записки Академії наук вищої школи України. — К., 2004. — Вип. 6. — С. 9—29.

 48. Чи можна поєднати націоналізм і глобалізм? // Урок української. — 2004. — № 8/9. — С. 5—9.

 49. Без української мови, культури, духовності — не може бути української України // Національна ідея: державна мова / Упор. І. В. Барановський. — Львів: Українська академія друкарства, 2005. — С. 23—39; Національні інтереси: Науковий аналітично-інформаційний збірник.— Львів, 2005.— Вип. 12.— С. 42—60.— Серія: Безпека державної мови України.

 50. Моральність і аморальність в політиці і журналістиці // Нова філологія: Збірник наукових праць. — Запоріжжя, 2005. — № 3(23). — С. 204—220.

 51. Україна в процесах глобалізації // Австрійсько-український огляд. Osterreichisch-Ukrainische Rundschau. – Відень. Wien, — 2004. — Серпень/2005. —N17/18. —Трав. — С.92-95.

 52. Національні пріоритети у політичній і журналістській діяльності // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України. — 2006. — № 2. – Березень-квітень. – С. 17—36.

 53. Утверджуймо україноцентризм // Калина, 2006. — № 1.– Березень. – С. 10.

 54. Яку енергію несе слово журналіста і політика? // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. –Запоріжжя,Гуманітарний університет “ЗІДМУ. 2007. – №1. – С. 73 – 81.

 55. Інформаційний простір і духовна безпека в Україні // Стосунки Сходу та Заходу України: суб’єкти, інтереси, цінності: Зб. наук. пр. / Наук. ред. І. Ф. Кононов. – Луганськ: Знання, 2007. – С. 307 – 313; Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія. Зб. наук. пр. кафедри української преси і дослідницького центру історії західноукраїнської преси. – Львів, 2007. – Вип. 2 (8). – С. 45 – 53

 56. Духовна безпека і свобода слова в Україні // Українська журналістика: умови формування та перспективи розвитку: Зб. наук. пр. / МОМ України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Відп. ред.: С. М. Квіт, Т. Г. Бондаренко. – Черкаси, 2007. – С. 82 – 87.

 57. Любов до України – акт найвищого діяльного духовно-національного самовизначення // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія. Зб. наук. пр. кафедри української преси і дослідницького центру історії західноукраїнської преси. – Львів, 2007. – Вип. 2 (8). – С. 67 – 72.

 58. Основні засади високого журналістського професіоналізму // Inmediasres: Зб. наук. пр. / Кер. проекту: С. В. Демченко та ін. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 131 – 145.

 59. Концептуальні засади функціонування засобів масової інформації в Україні // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія. Зб. наук. пр. кафедри української преси і дослідницького центру історії західноукраїнської преси. – Львів, 2007. – Вип. 2 (8). – С. 180 – 183.

 60. Радіоповідомлення // Телевізійна й радіожурналістика. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 3 – 32.

 61. «…Од Бога і голос той і ті слова ідуть меж люди!» // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Науковий збірник: Серія історична та філологічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. – Вип. ІV. – С. 156 – 179.

 62. Змістово-емоційний потенціал журналістського матеріалу // Журналіст України. – 2008. – № 3. – С. 38-41.

 63. Чи є національним інформаційний простір в Україні? // Журналіст України. – 2008. – № 5. – С. 28-32.

 64. Свідоме агресивне втручання у підсвідомість українців // Наукові записки Академії наук вищої освіти України. – К., 2008. – С. 11-18.

 65. Вертайся…Ще не пора…”// Зоря вечорова. – 2008. – № 1. – С. 39-47.

 66. Хроніка нищення українства: мови, култури, духовності// Гражда.–2008. – № 1(19). – С. 27-36, № 2(20). – С. 36-45; Науковий вісник українського університету в Москві – М., Т. XIII. – С. 89-131.

 67. Засоби масової інформації у контексті формування української історичної пам’яті: нотатки на полях студентських робіт // Журналіст України.– 2008. – № 8. – С. 23-33.

 68. Фундаментальні засади функціонування засобів масової інформації в Україні // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору: Збірник наукових праць / Національний університет „Києво-Могилянська академія,” Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола. – Тернопіль – Львів: ЛА „Піраміда,” 2008. – Том. 1. – С. 196-200.

 69. Безсмертний український дух //Ѓрегіт. – 2008. – № 4. – С. 6-9.

 70. „…І чужому научайтесь , й свого не цурайтесь.” Переднє слово // Мартинюк Д. Україна в серці моїм. Публіцистичні роздуми. – Комінтернівстке: вид. Мартинюк Д., 2008 – С. 3-13.

 71. Життя духовного основа // Україна козацька. – 2009. – Лютий-березень. – №3-4.

 72. Будь-яка держава починається з мови // Україна козацька. – 2009. – Березень-квітень. – №5-6.

 73. Незасвоєні історичні уроки // Журналіст України. – 2009. – №3. – С. 40-43

 74. Журналістське слово в інформаційному просторі України // Журналістика, філологія та медіаосвіта: У 2-х т. – Т. 1. – Полтава: Освіта, 2009. – С. 175-179.

 75. Радіозвіт і радіовиступ // Теле- та радіожурналістика. – 2009. – Вип. 8. – С. 8-28.

 76. Вісімдесят життєвих візерунків (До 80-річчя академіка АН ВО України О. А. Сербенської) // Теле- та радіожурналістика. – 2009. – Вип. 8 – С. 307-311.

 77. Кому служить свобода слова в Україні?// Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України. – 2009. – Березень-квітень. – №2 (63). – С. 7-18.

 78. Добродійне чи руйнівне журналістське Слово? // Телепрескур’єр. – 2009. – №3-4. – С. 38-45.

 79. Як нищили народ, його історію і мову // Україна козацька. – 2009. – №13-14. – Липень; №15-16. – Серпень.

 80. Формування національної історичної пам’яті як важливий компонент утвердження україноцентризму: Вісник наукових досліджень. Зб. наук. праць Національний університет „Києво-Могилянська академія”. Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола. – Тернопіль, 2009. – №12. – С.37-44

 81. Життєдайний дух розвитку та утвердження української України // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Науковий збірник: Серія історична та філологічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет, 2009. – Вип. VІ. – С. 61 – 95.

 82. Національні та морально-фахові принципи журналістської творчості / В. Лизанчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. – 2010. – №21. – С. 136–143.

 83. Не засвоєні гіркі історичні уроки / В. Лизанчук // Вісник Запорізького осередку вивчення української діаспори. – Вип. 8. – Запоріжжя, 2010. – С. 111–124.

 84. Засоби масової інформації в контексті вироблення в українців особливої форми російської свідомості / В. Лизанчук // Світ соціальних комунікацій: наук. журн. – Т. 1. – К. : КиМУ, ДонНУ, 2011. – С. 153–157.

 85. Засоби масової інформації і проблема лікування українців від синдрому набутого малоросійства / В. Лизанчук // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2011. – Вип. 34. – Ч. 1. – С. 16–23.

 86. Основні засади опанування навиками журналістської майстерності / В. Лизанчук // Світ соціальних комунікацій: наук. журн. [гол. ред. О. М. Холод]. – Т. 4. – К.: КиМУ, ДоНУ, 2011. – С. 58–63.

 87. Регіональні ЗМІ в контексті синтезу західних та східних областей України / В. Лизанчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: філологічні науки. Випуск 25. – Кам’янець-Подільський: ПП „Медобори – 2006”, 2011. – С. 55–60.

 88. Засоби масової комунікації в контексті розвитку української національної ідентичності / В. Лизанчук // Світ соціальних комунікацій: наук. журн. [гол. ред. О. М. Холод]. – Т. 10. – К.: КиМУ, ДонНУ, КПУ, 2013. – С. 79 – 85.

 89. Випробування на національну свідомість / В. Лизанчук // Мистецтво збагнути день. Спогади про Володимира Здоровегу / упоряд. О. І. Наливайко; за ред. І. І. Паславського. – К.: ВПК „Експрес – Поліграф”, 2013. – С. 93 – 107.

 90. Переконлива сила радіокоментаря / В. Лизанчук // Теле- та радіожурналістика: зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 13. – С. 104 – 109.

 91. Од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди / В. Лизанчук // Наукові записки Інституту журналістики: науковий збірник / за ред. В.В. Різуна; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2014. – Т. 54. – Січ. – берез. – С. 62 – 68.

 92. Суспільно-політичні сфери життя в радіобесіді / В. Лизанчук // Теле- та радіожурналістика: зб. наук. праць. – 2015. – Вип. 14. – С. 37 – 63.

 93. Якою має бути парадигма журналістської творчості в Україні? / В. Лизанчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – Львів, 2015. – Вип.40. – С. 218 – 234.ч

 94. Історія України – фундамент національної свідомості і патріотизму // Українське Слово. – 2015. – 11 – 17 лют; Слово Просвіти. – 2015. – 12 – 18 лют.

 95. Про правду в журналістиці та коментарі студентів // Журналіст України. – 2015. – №2. – С. 39 – 42.

 96. Російська агресія і стандарти журналістської професії // Львівська газета. – 2015. – 28 квіт.

 97. Національно-інтелектуальний чин дослідника // Львівська газета. – 2015. – 29 трав.

 98. Війна і стандарти журналістської професії // Журналіст України. – 2015. – №6. – С. 34 – 35.

 99. Головна зброя проти антиукраїнської московської агресії // Зоря вечорова. – 2015. – №1(32). – С. 19 – 55.

 100. Дзеркало трагічних взаємин України з Росією // Дзвін. – 2015. – №4 – 5. – С. 100 – 113.

 101. Будівничі національного собору слова // Світильник слова: наук. зб. на пошану акад. В. Качкана : (до 75- річчя від дня народж. та 50-ліття творч. діяльності). – Івано-Франківськ : Вид-во Івано-Франківського нац. мед. ун-ту, 2015. – С. 69 – 81.

 102. Національне „Я” в контексті глобалізаційних процесів // Слово Просвіти. – 2015. – 29 жовт. – 4 лист.

 103. Правда – визначальний стандарт у журналістській діяльності // Журналіст України. – 2015. – №9. – С. 27 – 35.

 104. Українське національне „Я” в контексті глобалізаційних процесів // Гуцульщина у плині віків: історія і культура : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю суспільно-культурного товариства «Гуцульщина» у м. Львові (Львів, 30 січня 2016 р.) / за редакцією О. Масляника і П. Сіреджука. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – С. 72 – 91.

 105. Політико-ідеологічна складова функціонування засобів масової інформації України // Теле- та радіожурналістика. – 2016. – Випуск 15. – С. 28 – 45.

 106. «На цвинтарі розстріляних ілюзій…» // Літературна Україна. – 2016. – 23 черв.

 107. Антизросійщення, або Ще раз про мову // Дзеркало тижня. – 2016. – 2 – 8 лип.

 108. Праця Івана Франка «Що таке поступ?» як дзеркало сучасних проблем українського державотворення // Універсум. – 2016. – №7 – 8. – С. 19 – 21.

 109. Українська національно-громадянська ідентичність в концепції Івана Франка: виклики часу // Науковий збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Іван Франко в сучасних вимірах та осягах» (до 160-річчя з дня народження; Івано-Франківськ, 29 – 30 вересня 2016 р.). –Вид-во Івано-Франківського національного медичного університету, 2016. – С. 164 – 180.

 110. Нам пора для України жить // Літературна Україна. – 2016. – 13 жовт.

 111. На засадах україноцентризму // Дзвін. – 2016. – №6. – С. 120 – 127.

 112. Історична правда – головна гуманітарна зброя // Літературна Україна. – 2016. – 15 груд.

 113. Про війну … цінностей // День. – 2016. – 28–30 груд.

 114. Стандарти журналістської професії у зв’язку з гібридною війною Російської Федерації проти України // Соціальні комунікації і нові комунікативні технології. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 16-17 грудня 2016 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет. – 2016. – С. 45–50.

 115. Правда – головна гуманітарна зброя національно свідомого українського журналіста // // Універсум. – 2017. – №1–2. – С.19-20.

 116. Код української нації // Українське Слово. – 2017. – 22 – 28 лют.

 117. Загрози творенню української України // Зоря вечорова. – 2017. –№1(36). – С. 25-53.

 118. Українська мова – основа безпеки нації і держави // Вісник НТШ. – 2017. – Ч. 57. – С. 48-53.

 119. Принципи діяльності засобів масової інформації в умовах російсько-української війни // Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 10-11 березня 2017 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. – С. 13-20.

 120. Російська інформаційно-психологічна війна проти України: мета і завдання, методи і форми // Теле- і радіожурналістика. – 2017. – Випуск 16. – С. 102-121.

 121. Головні засади розвитку й утвердження української журналістики в сучасних умовах // Актуальні проблеми соціальних комунікацій : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 2-3 червня 2017 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. – С. 6-15.

 122. Якщо свобода слова антиукраїнського спрямування, то кому потрібна така свобода слова?! // Слово Просвіти. – 2017. – 6 – 12 лип.

 123. Унікальність українсько-гуцульської культури та загрози її розвитку // Український феномен Гуцульщини: національний та європейський контексти. Матеріали XXI Міжнародної наукової конференції в рамках Міжнародного гуцульського фестивалю (м. Коломия, 11 серпня 2017 року) / Правопис, стилістика, літературне редагування – авторське. Наукові редактори Я. Ткачук, А. Королько; упорядкування М. Васильчук, І. Федів. – Коломия : Вік, 2017. – С. 8-12.

 124. Українська національна ідентичність в концепції Івана Франка // Збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2016 рік (секція „Журналістика”). – Львів : Малий вид. ц-р ф-ту журналістики, 2017. – С. 109 – 112.

 125. Мовна екологія // Дзеркало тижня. – 2017. – 9 – 15 верес.

 126. Полуізбачі” створюють духовно-культурну посуху в Україні // Слово Просвіти. – 2017. – 21 – 27 верес.

 127. Мусимо навчитися чути себе українцями. Засади національної ідентичності в концепції Івана Франка // День. – 2017. № 8. – С. 167–177.

 128. Мистецтво брехні таке ж старе, як і сама Росія // Літературна Україна. – 2017. – 12 жовт.; Вісник НТШ. – 2017. – Ч. 58.

 129. Баланс думок і поглядів : „П’ять хвилин для Гітлера, п’ять хвилин для єврея” // Зоря вечорова. – 2017. – №2(37). – С. 94 – 105.

 130. Головна гуманітарна зброя // Слово Просвіти. – 2017. – 9 – 15 листоп.

 131. Порятуймо українську журналістику! // Літературна Україна. – 2017. – 9 листоп.

 132. Журналістика чи комунікативістика? // Дзеркало тижня. – 2017. – 9 – 10 листоп.

 133. Державність соборної літературної української мови в концепції Івана Огієнка і сучасні проблеми її функціонування // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: серія філологічна / [редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред..), В. П. Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. XIV. – C. 499–505.

 134. Про зміст деяких термінів // Дзеркало тижня. – 2017. – 25 – 1 груд.

 135. Україноцентризм – інтегруючий принцип формування журналістського професіоналізму // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2017. – Вип. 42. – С. 167–177.

 136. Не творімо зловісну мару // Слово Просвіти. – 2018. – 22–28 лют.

 137. Посилюймо інформаційно-психологічну безпеку в умовах гібридної війни Росії проти України // Слово Просвіти. – 2018. – 22–28 берез.

 138. Головне багатство професора Володимира Здоровеги // Українство в персоналіях – у системі вищої медичної освіти: Монографія. Кн.2 / За наук. ред. д-ра філол. н., проф. Качкана В. А. – Івано-Франківськ : Вид-во ІФНМУ, 2018. – С. 213–233.

 139. Просвітницька і маніпулятивна пропаганда в умовах нинішньої російсько-української війни // Теле- та радіожурналістика. – 2018. – Вип. 17. – С. 24–51.

 140. Не плутаймо терміни «націоналізм» і «шовінізм»! // Вісник НТШ. – 2018. – Ч. 59. – С. 3–7.

 141. Антиукраїнський рейвах промосковських блудників // Слово Просвіти. – 2018. – 10–16 трав.

 142. Російське дурисвітство в телерадіоефірі України // Слово Просвіти. – 2018. – 24–30 трав.; Дзвін. – 2018. − №7. – С. 144–146.

 143. «Він відчиняв вікно у великий світ пізнання», − так оцінюють творчість Василя Пилип’юка // Журналіст України. – 2018. − №1 –2. – С. 40–41.

 144. Диявол входить голкою, а роздувається горою // Слово Просвіти. – 2018. – 12–18 лип.

 145. Колодязь українськоцентричного духу // Українська літературна газета. – 2018. – 28 лип.

 146. Боронімо, оберігаймо українську цивілізацію від зовнішніх і внутрішніх агресорів // Слово Просвіти. – 2018. – 27 верес.–3 жовт.

 147. Постправда в контексті війни Російської Федерації проти України // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. Дванадцятої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 30 листопада – 1 грудня 2018. / НАН України, ЛННБ України імені В. Стефаника НДІ пресознавства; гол. ред. М. М. Романюк, Львів, 2018. − С. 282–289.

 148. Одвічний ворог Української церкви // Дзвін. – 2018. − №10. – С. 133–141.

 149. Право на свободу думки і слова // Зоря вечорова. – 2018. – № 2 (39). – С. 55–63.

 150. Комунікативістика як загроза журналістиці // Український інформаційний простір. − 2018. – Ч. 2. – С. 246–249.

 151. Духовний інтелектуальний світ Олександри Сербенської // Теле- та радіожурналістика. – 2019. – Вип. 18. – С. 15 – 48., Українознавство в персоналіях у системі вищої медичної освіти: Монографія: Кн. 3 / За заг. ред. д-ра філол. н., проф., акад. АНВШ України, засл. діяча науки і техніки Качкана В. А. – Івано-Франківськ, 2019. – С. 208–242.

 152. Який ресурс ментальної стійкості українців? // Українська літературна газета. – 2019. – 15 лютого.

 153. Маніпулятори Долею України // Українська літературна газета. – 2019. – 1 березня; Вільний голос. – 2019. – 7 березня.

 154. Зірке око і щире серце публіциста Лозинського // Українська літературна газета. – 2019. – 12 квіт.

 155. Ніколи не здаватися // Україна молода. – 2019. – 24 квіт.

 156. Усвідомити сакральність слова. До 90-річчя академіка Олександри Сербенської // Дзвін. − 2019. − №4. – С. 234–239.

 157. Москаль добром і лихом з козаком не ділився // Матеріали другої всеукраїнської наукової конференції «Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України» (до 360-річчя битви під Конотопом). – Львів, Руда – 30 червня 2019. – м. Львів, Львівський торгово-економічний університет. – С. 110–113.

 158. Господар і захисник української землі // Почуй нас, Друже! Уклад. та заг. ред. Романа Коритка, Степана Кузика, Артура Дроня. Львів: Тріада Плюс, 2019. – С. 102–113.

 159. «Довелось запить з московської чаші московську отруту» // Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-історичної конференції. 14 грудня 2019 р., м. Бар Вінницької області. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2019. – С. 152–157.

 160. Телебачення і радіомовлення в інформаційно-гуманітарному просторі України // Теле- та радіожурналістика. – 2020. – Вип. 19. – С. 44–77.

 161. На порозі 481-го антиукраїнського акта … // Галичина. – 2020. – 19 берез.

 162. Скільки в Україні, за висловом Костянтина Паустовського, дикунів? І що з ними робити? // Слово Просвіти. – 2020. – 19 берез.–8 квіт.; Зоря вечорова. – 2020. – № 1. – С. 86–88; Львівщина медійна. – 2020. – №1. –січень–березень.

 163. А вічність – Україна! // Галичина. – 2020. – 19– 25 черв.

 164. Українська мова – життя державного основа // Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті: збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11–12 червня 2020 року / Науковий редактор Тетяна Єщенко. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 126–130.

 165. Контрреволюція гідності, або Чому питання української мови в нашій державі – це питання життя або смерті нації // Галичина. – 2020. – 17– 23 лип.

 166. Москва – це смерть, а вічність – Україна // Українська літературна газета. – 2020. – 3 лип.

 167. Сходження на духовно-інтелектуальні верховіття (До 80-річчя з дня народження Володимира Качкана) // Українська літературна газета. – 2020. – 14 серп. Засіяно рясно – колоситься щедро. Науковий збірник на пошану доктора філологічних наук, професора, академіка АН Вищої школи, заслуженого діяча науки і техніки України Володимира Качкана (до 80-річчя з дня народження та 60-ліття творчої діяльності). Івано-Франківськ. Видавництво ІФНМУ, 2020. – С. 53–105.

 168. Очищаймо Україну від грязі Москви! Національно-патріотичні сили мають об’єднатися, щоб не допустити реваншу антиукраїнських партій // Галичина. – 2020. – 4–10 верес.

 169. Життєдайне джерело журналістського професіоналізму. Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2020. – Вип. 48. – С. 268–274.

 170. «Грязь Москви» – заради очищення України від неї треба об’єднатися навколо «ЄC» // Галичина. – 2020. – 21–27 cерпня.

 171. Слово не йде на спочинок. До 80-річчя академіка Володимира Качкана // Дзвін. − 2020. − №8. – С. 213–217.

Біографія

Василь Васильович Лизанчук народився 1 січня 1937 р. у селі Ганів Коломийського району Івано-Франківської області у хліборобській сім’ї Ганни Миколаївни і Василя Петровича Лизанчуків, які виховали п’ятеро дітей: Василя, Марію, Віру, Наталію, Галину. Закінчив Львівський університет у 1966 р. Працював у районних, міській, обласній газетах, Івано-Франківському обласному радіо, кореспондентом Українського радіо в Івано-Франківській області. Дисертацію „Педагогічні проблеми підвищення ефективності впливу радіо і телебачення на соціалізацію підлітків» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук захистив 1 липня 1977 р. у Науково-дослідному інституті педагогіки (м. Київ). Дисертацію „Засоби масової інформації і формування громадянської позиції молоді» на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук захистив 27 червня 1991 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Київському державному (тепер – національному) університеті імені Тараса Шевченка. Від грудня 1978 p. працює у Львівському державному (тепер – національному) університеті імені Івана Франка.

Із 1966 р. В. Лизанчук – член Національної Спілки журналістів України. Спілка журналістів УРСР нагородила Дипломом 2-го ступеня В. В. Лизанчука – переможця Республіканського конкурсу 1982 р. на кращий матеріал в «Журналісті України». За багаторічну активну методично-практичну допомогу місцевому радіомовленню і з нагоди Дня преси Комітет по телебаченню і радіомовленню Львівської обласної ради народних депутатів нагородив 5 травня 1984 р. Почесною грамотою В. В. Лизанчука – доцента Львівського державного університету імені Івана Франка, члена громадської координаційної ради облтелерадіокомітету. За успіхи в підготовці спеціалістів для народного господарства країни та у зв’язку з 50-річчям Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР нагородило 30 січня 1987 р. Почесною грамотою В. В. Лизанчука – кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії і практики радянської преси, Львівського державного університету імені Івана Франка. З нагоди 50-річчя випуску першого номера газети «Червоний прапор» редакція Коломийської міськрайонної газети «Червоний прапор» нагородила В. Лизанчука 1 жовтня 1989 р. Почесною грамотою. За багаторічну сумлінну творчу працю на терені розвою української журналістики, присвяту своїх сил та енергії справі підготовки її молодих кадрів Секретаріат Спілки журналістів України нагородив 1994 р. Грамотою В. В. Лизанчука – завідувача кафедри, професора факультету журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка. За активну участь у військово-патріотичному вихованні допризовної молоді і військовослужбовців та з нагоди 5-ої річниці Збройних Сил України Міністр оборони України О. Кузьмук нагородив у грудні 1996 р. професора В. В. Лизанчука Грамотою. За вагомий особистий внесок у розвиток української журналістики, високу професійну майстерність Указом Президента України від 6 червня 1997 р. В. В. Лизанчуку присвоєно Почесне звання «Заслужений журналіст України». Загальні збори Академії наук Вищої школи України 19 грудня 1998 р. обрали В.Лизанчука академіком Академії наук Вищої школи України по відділенню масової комунікації. За підсумками всеукраїнського конкурсу друкованих засобів масової інформації «Українська мова — мова державна», проведеного 1998 p., В. Лизанчука серед позаштатних авторів нагороджено першою премією і дипломом. 16 вересня 2000 р. Президія Головної управи колишніх вояків-українців у Великобританії нагородила В. Лизанчука «Золотим Хрестом Заслуги І класу». 26 грудня 2000 р. Президія Академії наук Вищої школи України присудила В. Лизанчуку Нагороду Ярослава Мудрого за значний здобуток у галузі науки і публіцистики. Ухвалою Комітету в справах премії імені Івана Огієнка від 26 березня 2001 р. В. Лизанчукові присуджено Огієнківську премію у галузі науки. 2001 року Фонд Воляників-Швабінських при Фундації Українського Вільного Університету в Нью-Йорку нагородив В. Лизанчука дипломом і премією за книжку «Завжди пам’ятай: Ти — Українець!» і «цим висловлює подяку за цінний внесок до скарбниці української культури». Державний комітет телебачення і радіомовлення України нагородив В. Лизанчука у 2006 р. відзнакою третього ступеня за заслуги в розвитку інформаційної сфери. З нагоди відзначення 150-річчя від дня народження видатного українського мислителя, громадського діяча, письменника, національного генія Івана Франка ректор Львівського національного університету імені Івана Франка нагородив Василя Лизанчука ювілейною медаллю «150 років від дня народження Івана Франка» (Наказ № 3073 від 31.08.2006 р). За поданням правління Коломийського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка (Витяг з протоколу №7 від 3 липня 2006 р.) Коломийська міська рада за активну наукову, громадську і політичну діяльність занесла прізвище Василя Лизанчука у Книгу шани м. Коломиї. За вагомий особистий внесок в українське національне відродження, розбудову та зміцнення Української держави Центральне правління Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка нагородило В. В. Лизанчука медаллю «Будівничий України» (9 січня 2007 р. за №409). Президія Академії наук вищої освіти України (ухвала від 16 жовтня 2009 р., протокол №9) нагородила В. Лизанчука Дипломом і другою премією у номінації «Монографія» за науково-публіцистичну працю «Творімо разом Україну!». Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації (№1599/0/510 від 28 грудня 2010 р.) В. Лизанчукові призначено стипендію в галузі наукової публіцистики. За вагомий особистий внесок у збереження та розвиток гуцульської культури Правління суспільно-культурного товариства «Гуцульщина» у Львові 7 травня 2011 р. нагородило В. Лизанчука відзнакою «Патріот Гуцульщини». За ґрунтовні книги для утвердження української України, виховання свідомого покоління громадян на стійких національно-державних засадах Покутський фонд імені Леся Гринюка (м. Коломия) 24 серпня 2011 р. в День 20-ї річниці відновлення незалежності України нагородив Василя Лизанчука Дипломом і премією імені Леся Гринюка.

За вагомий внесок у розвиток національної освіти, підготовку ви-сококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка Указом Президенка України від 10 жовтня 2011 р. (№ 971/2011) Василя Лизанчука нагороджено орденом „За заслуги” III ступеня (Знак ордена №11745). Президія Академії наук вищої освіти України у 2012 р. нагородила Василя Лизанчука медаллю “За успіхи в науково-педагогічній діяльності”. Цього ж року йому вручено медаль “20 років Академії наук вищої освіти України”. У 2013 р. секретаріат Національної спілки журналістів України нагородив В. Лизанчука золотою медаллю української журналістики. За найкращу публікацію публіцистики у 2012 р. на сторінках часопису “Дзвін” Василя Лизанчука у 2013 р. нагороджено дипломом Лауреата літературної премії імені Романа Федоріва. За особливі заслуги в розвитку науки і освіти, підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації, довголітню науково-педагогічну та громадську діяльність в Університеті Вчена Рада Львівського національного університету імені Івана Франка 25 вересня 2013 р. присвоїла В. В. Лизанчукові почесне звання “Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка”. За значні внески у розвиток традиційної гуцульської культури, відновлення народних традицій, любов до рідного краю Рада суспільно-культурного товариства “Гуцульщина” у Львові 21 січня 2015 р. нагородила В. В. Лизанчука дипломом і медаллю “Гуцул року”. За вагомий особистий внесок у розвиток традиційної гуцульської культури та з нагоди 25-річчя створення суспільно-культурного товариства “Гуцульщина” у Львові Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації нагородило Василя Лизанчука 30 січня 2016 р. Грамотою. За багаторічну наукову, педагогічну та журналістську діяльність правління Львівської обласної організації Національної спілки журналістів України 6 червня 2016 р. нагородило грамотою В. В. Лизанчука – доктора філологічних наук, завідувача кафедри радіомовлення і телебачення, заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка, академіка Академії наук вищої освіти України, заслуженого журналіста України, лауреата Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка. 8 грудня 2016 р. Академія наук вищої освіти України нагородила В. Лизанчука медаллю “За успіхи у науково-педагогічній діяльності”. Академія наук вищої освіти України 8 грудня 2016 р. нагородила В. В. Лизанчука дипломом і першою премією за монографію „Шевченкове Слово”. За навчальний посібник “Новини на регіональному телебаченні” Академія наук вищої освіти України 8 грудня 2016 р. нагородила В. В. Лизанчука дипломом і другою премією (співавтор навчального посібника П. Я. Дворянин). За багаторічну сумлінну працю, вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності і за значний внесок у вихованні фахівців для ЗМІ ректор Львівського національного університету імені Івана Франка оголосив 3 січня 2017 р. В. В. Лизанчуку подяку. Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України висловила подяку В. В. Лизанчукові за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди 80-річного ювілею.

За багатолітню сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих журналістських кадрів та з нагоди 80-літнього ювілею первинна профспілкова організація працівників Львівського національного університету імені Івана Франка нагородила В. В. Лизанчука грамотою. Одинадцятого січня 2017 р. Львівська обласна рада нагородила В. В. Лизанчука грамотою за вагомий особистий внесок у розвиток науки і освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 80-річчя від Дня народження. За вагомий особистий внесок у становлення української журналістики, плекання любові до рідної мови, формування у журналістської спільноти високих моральних цінностей, патріотизму, любові до України, утвердження українського телерадіопростору та з нагоди 80-річчя від Дня народження Львівська обласна організація Національної спілки журналістів України нагородила В. В. Лизанчука грамотою.

За високий професіоналізм, особисті творчі здобутки, розвиток ін-формаційної сфери та з нагоди Дня журналіста Секретаріат Національної спілки журналістів України нагородив 6 червня 2017 р. В.В.Лизанчука почесною грамотою. Указом Президента України 16 листопада 2017року (№369/2017) Василя, Лизанчука нагороджено орденом “За заслуги” II ступеня (Знак ордена №2423).

У зв’язку із 100-літнім ювілеєм «Гуцульської республіки» – феномену творення української державності на Закарпатті періоду української національної революції Ясінянська селищна рада Рахівського району нагородила В. В. Лизанчука 10 листопада 2018 р. ювілейними знаками «Гуцульська Народна Рада. 100 років», «Гуцульська республіка. 100 років».

14 грудня 2019 р. Громадське об’єднання «Національна Академія наук вищої освіти України» нагородила В. В. Лизанчука дипломом і першою премією у номінації «Монографія» за працю «Так! Я – Українець! Вибрані публікації» (800 с.). У грудні 2019 р. В. В. Лизанчуку присуджено Львівську обласну премію імені В’ячеслава Чорновола у номінації «Журналістика та публіцистика» за книгу «Так! Я – Українець!».

Нагороди

  1. Указом Президента України 6 червня 1997 р. В. Лизанчукові присвоєно почесне звання «Заслужений журналіст України».

  2. Загальні збори Академії наук Вищої школи України 19 грудня 1998 р. обрали В.Лизанчука академіком Академії наук Вищої школи України по відділенню масової комунікації.

  3. 16 вересня 2000 р. Президія Головної управи колишніх вояків-українців у Великобританії нагородила В. Лизанчука «Золотим Хрестом Заслуги І класу».

  4. 26 грудня 2000 р. Президія Академії наук Вищої школи України присудила В. Лизанчуку Нагороду Ярослава Мудрого за значний здобуток у галузі науки і публіцистики.

  5. Ухвалою Комітету в справах премії імені Івана Огієнка від 26 березня 2001 р. В. Лизанчукові присуджено Огієнківську премію у галузі науки.

  6. 2001 року Фонд Воляників-Швабінських при Фундації Українського Вільного Університету в Нью-Йорку нагородив В. Лизанчука дипломом і премією за книжку «Завжди пам’ятай: Ти — Українець!».

  7. Державний комітет телебачення і радіомовлення України нагородив В.Лизанчука у 2006 р. відзнакою третього ступеня за заслуги в розвитку інформаційної сфери.

  8. За вагомий особистий внесок в українське національне відродження, розбудову та зміцнення Української держави Центральне правління Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка нагородило В.В.Лизанчука медаллю “Будівничий України” (9 січня 2007 р. за №409).

  9. З нагоди відзначення 150-річчя від дня народження видатного українського мислителя, громадського діяча, письменника, національного генія Івана Франка ректор Львівського національного університету імені Івана Франка нагородив Василя Лизанчука ювілейною медаллю “150 років від дня народження Івана Франка” (Наказ № 3073 від 31.08.2006 р).

  10. За поданням правління Коломийського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка (Витяг з протоколу №7 від 3 липня 2006 р.) Коломийська міська рада за активну наукову, громадську і політичну діяльність занесла прізвище Василя Лизанчука у Книгу шани м. Коломиї.

  11. За вагомий внесок у розвиток національної освіти, підготовку ви­сококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 350-річчя Львівського національного універси­тету імені Івана Франка Указом Президена України від 10 жовтня 2011 р. (№ 971/2011) Василя Лизанчука нагороджено орденом „За заслуги” III ступеня (Знак ордена №11745).

  12. За особливі за­слуги в розвитку науки і освіти, підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації, довголітню науково-педагогічну та громадську діяльність в Університеті Вчена Рада Львівського національного університету імені Івана Франка 25 вересня 2013 р. присвоїла В. В. Лизанчукові почесне звання “Заслужений професор Львівського національного уні­верситету імені Івана Франка”.

  13. Указом Президента України 16 листопада 2017року (№369/2017) Василя, Лизанчука нагороджено орденом “За заслуги” II ступеня (Знак ордена №2423).

  14. У грудні 2019 р. В. В. Лизанчуку присуджено Львівську обласну премію імені В’ячеслава Чорновола у номінації «Журналістика та публіцистика» за книгу «Так! Я – Українець!».

  Сумлінна науково-педагогічна і суспільно-політична діяльність В. Лизанчука мотивована 45-ма різними відзнаками.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!