Житарюк Мар'ян Георгійович

Посада: професор кафедри зарубiжної преси та iнформацiї, завідувач кафедри зарубiжної преси та iнформацiї

Науковий ступінь: доктор наук з соціальних комунікацій

Вчене звання: професор

Телефони (робочі): (032) 239-47-75, +380322394155

Електронна пошта: Maryan.Zhytaryuk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Міжнародна журналістика, спортивна журналістика, українська журналістика міжвоєнного періоду, екстремальна журналістика («гарячих точок»), журналістські моделі, паблік рілейшнз, реклама.

Курси

Публікації

МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, БРОШУРИ

Книжки:
Житарюк М.Г. Московська режисура Голокосту: слов’янська любов чи азійська ненависть? Трактування проблеми в українській та закордонній журналістиці довоєнного періоду: історико-публіцистичний аспект: Наук. брошура / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів, 1997. – 56 с.
Житарюк М.Г. На межі епох: Публіцистика / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів: За вільну Україну, 1997. – 132 с.
Житарюк М.Г. Четвертована, але жива. Закордонна преса про політичні процеси в Україні напередодні Другої світової війни: Монографія / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів: За вільну Україну, 1997. – 128 с.
Житарюк М.Г. Великий спорт і мас-медіа: Навчальний посібник і тексти лекцій / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів: Світ, 1997. – 84 с.
Чаадаєв Петро Якович. Філософічні листи. Апологія божевільного. Уривки та різні думки (1828-1850-ті роки) / упорядник М.Г.Житарюк; переклад з рос. М.Г.Житарюка, В.А.Житарюк. – Львів, 2005. –168 с. // http://journ.lnu.edu.ua/kaf_zp/Books/Zhytariuk.%20Chaadaev_Book.pdf
Житарюк М.Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство: Монографія / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів, 2008. – 416 с. // http://ztmmi.ucoz.ru/_ld/0/33_monograf_a5_cd.pdf
Реклама і зв’язки з громадськістю: конспект лекцій: Навчальний посібник. Електронне видання[Електронний ресурс] / Уклад. М.Г.Житарюк. – Вінниця, 2013. – 105 с. Режим доступу:http://przhyt.ucoz.ua/_ld/0/14_posibnyk_reklam.pdf; http://vvpk.at.ua/_ld/22/2275_14_posibnyk_rek.pdf
Житарюк М.Г. Теорії та моделі масової інформації (Масова комунікація): навч. посібн. – Львів, 2015. – 220 с. // http://modeli-mi.ucoz.ua/load/; http://modeli-mi.ucoz.ua/_ld/0/7_-2015-3-.pdf
Реклама і зв’язки з громадськістю: конспект лекцій. Навчальний посібник. Електронне видання / Укладач М.Г.Житарюк. – Львів, 2015. – 176 с. – Режим доступу: http://przhyt.ucoz.ua/; http://przhyt.ucoz.ua/_ld/0/17_posibnyk_reklam.pdf

Наукові статті, доповіді та повідомлення на конференціях:
Житарюк М. “Діло”, що спонукало до діла / Мар’ян Житарюк // Віче: теоретичний і громадсько-політичний журнал Верховної Ради України. – К., 1997. – №4 (61). – С.143-146.
Житарюк М. Буржуазне “Діло” про людомор у “совітському раю” / Мар’ян Житарюк // Українське слово: Міжнародний тижневик: Київ-Львів-Париж, 1992. – 6 серп.
Житарюк М. Канібальство в “совітському раю”. Минає 60 років із часу Геноциду / Мар’ян Житарюк // Молода Галичина. – 1993. – 13 трав.
Житарюк М. Боротьба за українську автономію Галичини й утвердження державницьких настроїв серед українців (за матеріалами газети “Діло” у 30-х рр. ХХ ст.) / Мар’ян Житарюк // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 1998. – Вип.5. – С.377-386.
Житарюк М. Англійська преса про українську проблему / Мар’ян Житарюк // Публіцистика і тенденції розвитку світу: збірник наук. статей. – Львів, 1999. – С.90-101.
Житарюк М. Україна в міжвоєнний період (огляд британської преси) / Мар’ян Житарюк // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 1999. – Вип.6. – С.428-440.
Житарюк М. Спорт як явище журналістики – ознака повноцінності держави (теоретико-методологічний аспект) / Мар’ян Житарюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Серія “Журналістика”. – Вип.7. – К., 1999. – С.69-73.
Житарюк М. Дещо про стан міжнародної журналістики в Україні та наявність у її публікаціях ексклюзивних матеріалів з-за кордону / Мар’ян Житарюк // Українська періодика: історія і сучасність / Доп. та повід. Восьмої Всеукр. наук.-теорет. конф. – Львів, 2003. – 24-26 жовт. – С.550-554.
Житарюк М. ЗМІ України: проблеми становлення й функціонування / Мар’ян Житарюк // Український альманах. – Варшава, 2003. – С.119-123.
Житарюк М. Правда слова в контексті кризи моралі людства / Мар’ян Житарюк // Українська журналістика в контексті доби: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 вересня 2004 р., м. Львів / за ред. С.А.Костя. – Львів, 2004. – С.342-346.
Житарюк М. Правознавчі рецепції функціонування ЗМК Франції / Мар’ян Житарюк // Вісник Львівського університету: Серія “Журналістика”. – Львів, 2004. – Вип.25. – С.390-396.
Житарюк М. Публіцистика П.Я.Чаадаєва як різновид глобалізаційного позитиву / Мар’ян Житарюк // Нова філологія. – Запоріжжя, 2005. – №3 (23). – С.94-102.
Житарюк М. Російський націонал-шовінізм чи цивілізаційний європоцентризм? / Мар’ян Житарюк // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С.457-465.
Житарюк М. Суспільне мовлення України в контексті соціокультурного моделювання / Мар’ян Житарюк // Інформаційне суспільство. – К., 2005/2006. – Вип.2/3. – С.62-64.
Житарюк М. ТРК „Україна” – канал масової маніпуляції? / Мар’ян Житарюк // Медіакритика. – Львів, 2005 – Ч.8. – С.30-34.
Житарюк М. Українська журналістика: дилема вибору (канал комунікації чи засіб інформації?) / Мар’ян Житарюк // Вісник Львівського університету. – Серія: Журналістика. – Львів, 2006. – Вип.29. – С.78-84.
Житарюк М. Проблема моделювання преси в системі науки про журналістику / Мар’ян Житарюк // Українське журналістикознавство. – Київ: Інститут журналістики КНУ ім. Т.Шевченка, 2006. – №7. – С.34-38.
Житарюк М. Моделі тексту у структурі соціокультурного моделювання журналістики: перспективні методи (аналогії і конструювання) / Мар’ян Житарюк // Журналістика. – Київ, 2007. – Вип.6 (31). – С.63-67.
Житарюк М. Геополітично-культурна цілісність України як об’єктивний фактор впливу на модель журналістики / Мар’ян Житарюк // Збірник праць НДЦП. – Львів, 2007. – Вип.15. – С.224-232.
Житарюк М. Національно-світоглядна журналістика як перспективний напрям в умовах глобалізації / Мар’ян Житарюк // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія: Філологія. – Ужгород, 2007. – Вип.17. – С.23-27.
Житарюк М. Реформування системи української журналістики: роздержавлення чи ліквідація? / Мар’ян Житарюк // Матеріали міжнародної наукової конференції „Методологічне забезпечення підготовки журналістських кадрів у процесі роздержавлення мас-медіа та створення системи суспільних та громадських ЗМІ” (Київ, 24-25 травня 2007 р.). – К.: Інститут журналістики КНУ ім.Т.Шевченка. – 2007. – С.74-82.
Житарюк М. Ґенетичність інформації: вектори журналістики / Мар’ян Житарюк // Наукові записки Інституту журналістики КНУ ім.Т.Шевченка. – К., 2008. – Т. 29. – С.92-99.
Житарюк М. Система української журналістики: спроба побудови універсальної моделі / Мар’ян Житарюк // Вісник Дніпропетровського університету. – Серія: Соціальні комунікації. Літературознавство. – Вип.10. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського університету, 2008. – С.56-67.
Житарюк М. Українська соціокультурна модель в мас-медіа / Мар’ян Житарюк // Українська журналістика в контексті світової: збірник наукових праць зі спеціальності „Теорія та історія журналістики”. – К., 2008. – Вип. 2 (7). – С.42-59.
Житарюк М. Журналістика: соціокультурний адекват дійсності чи створення віртуальних реальностей? / Мар’ян Житарюк // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С.142-155.
Житарюк М. Роль наукових праць української діаспори у становленні національного журналістикознавства (історіографічно-методологічний аспект) / Мар’ян Житарюк // Українська періодика: історія і сучасність: доп. та повідомл. Дев’ятої всеукраїнської наук.-теорет. конф., Львів, 31 жовт.-1 лист. 2008 р. / НАН України. ЛНБ ім.В.Стефаника. НДЦ періодики; за ред. М.М.Романюка. – Львів, 2008. – С.71-87.
Житарюк М. Типологічна модель сучасної журналістики України (інтеграція дуальних домінант) / Мар’ян Житарюк // Українське журналістикознавство: Щорічний науковий журнал. – К., 2008. – Вип. 9. – С.14-21.
Житарюк М. Трансформація теорії журналістики: об’єктивна реальність чи дисциплінарна матриця? / Мар’ян Житарюк // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору: збірник наукових праць. – Тернопіль-Львів, 2008. – Т.1. – С.53-57.
Житарюк М. Функціонально-прагматичний аспект журналістського тексту в системі аспектів соціально-культурних моделей журналістики / Мар’ян Житарюк // Українська журналістика в контексті світової: Збірник наукових праць зі спеціальності 27.00.04 – „Теорія та історія журналістики”. – К., 2008. – Вип. 3 (8). – С.50-58.
Житарюк М. Теорія конгруентності Ч.Осґуда і П.Таненбаума: функціональні параметри і проблеми ефективності в масмедійних дослідженнях / Мар’ян Житарюк // Наукові записки Інституту журналістики: науковий збірник. – К., 2008. – Т.32. – Липень-серпень. – С.17-23.
Житарюк М. Політична журналістика в Україні: свобода слова чи свобода безвідповідальності? / Мар’ян Житарюк // Політика і публіцистика. – 2009. – Вип. 1 (6). – С.102-115.
Житарюк М. Субстанційність інформації: модель „масовий адресант – масовий адресат” як вектор світоглядності / Мар’ян Житарюк // Вісник Львівського університету. – Серія: Журналістика. – Львів, 2009. – Вип.32.– С.32-41.
Житарюк М. Г. Національні ЗМІ в структурі глобальних інформаційних каналів: об’єктивні та суб’єктивні фактори / Мар’ян Житарюк // Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань: матеріали міжнар. наук. конф., 26–27 лют. 2009 р. : у 2 ч. — Х., 2009. — Ч. 1. – С.155-157.
Житарюк М. Міжнародна квазіпроблематика ЗМІ України як наслідок нефунціональності української міжнародної журналістики / Мар’ян Житарюк // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2008. – Т.33. – Жовтень-грудень. – С.69-77.
Житарюк Мар’ян. Трансформаційні тенденції сучасної журналістики: до питання про функції і принципи / Мар’ян Житарюк // Вісник Львівського університету. – Серія: Журналістика. – Львів, 2011. – Вип.34. – Ч.2. – С.109-120.
Житарюк М. Адекватність і віртуальність журналістики / Мар’ян Житарюк // Вісник Львівського університету. – Серія: Журналістика. – Львів, 2011. – Вип.33. – С.65-72.
Житарюк М. Інформаційна безпека України: від журналістикознавчих студій до медіапрактики / Мар’ян Житарюк // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія: Збірник праць кафедри української преси і дослідницького центру історії західноукраїнської преси. – Львів, 2011. – Вип. 4 (10). – С.276-282.
Житарюк М. Концепт інформаційного балансу в когнітивних теоріях / Мар’ян Житарюк // Актуальні питання масової комунікації: науковий журнал. – К., 2010. – С.26-33.
Житарюк М. Інструментальна модель контенту „влада – ЗМІ” як основа заперечення формату національної ідентичності в умовах глобалізації / Мар’ян Житарюк // Вісник Львівського університету. – Серія: Журналістика. – Львів, 2012. – Вип.36.
Житарюк М.Г. Оціночні спектри універсальної моделі української журналістики // Сучасна медіа культура: контент, концепції, перспективи (українсько-польський досвід): колективна монографія / Й.Лось, С.Ґавронський, Т.Лильо, М.Уліта та ін. – Львів – Жешув, 2012. – С.63-69 (392 с.).
Житарюк М.Г. Лингвосоциокультурные модели: к вопросам содержания, структуры, значения медиатекста / М.Г.Житарюк // Медиатекст как полиинтенциональная система: сб. статей / отв. ред. Л.Р.Дускаева, Н.С.Цветова. – СПб.: С.-Петерб. Гос. Ун-т, 2012. – С.24-33. – Режим доступа: http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1350844183_58.pdf.
Житарюк М.Г. Універсальна модель української журналістики: оцінки і бачення в контексті побудови / М.Г.Житарюк // Вісник Львівського університету: Серія журналістики. – Львів, 2011. – Вип. 35. – С.72-82.
Житарюк М.Г. До питання про ставлення представників ЧСР та Румунії до „українського питання” у 30-х рр. ХХ ст. в політичних концепціях і публікаціях (на прикладі часопису „Діло”) / М.Г.Житарюк // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства”. – Львів, 2012. – Вип. 2 (19). – С.151-165.
Житарюк М.Г. Організаційні засади роботи редколегії шкільної газети / М.Г.Житарюк // Журналістика і мистецтво слова: Збірник наукових статей. / За заг. ред., упоряд. В.О.Гандзюк. – Вип. 4. – Вінниця: ПП «Меркьюрі-Поділля», 2012. – С. 8-12.
Житарюк М.Г. Телебачення як плацдарм селективної комунікативної технології [Електронний ресурс]: стаття / М.Г.Житарюк // Медіакритика. – 2011. – 27 жовт. – Режим доступу до публікації: http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/telebachennya-yak-platsdarm-selektyvnoyi-komunikatyvnoyi-tekhnolohiyi.html
Житарюк М.Г. Некоторые особенности реальности и виртуальности в журналистике / М.Г.Житарюк // Век информации: Журналистика XXI века: к правде жизни : матер. семинара всероссийского форума с междунар. участием «Дни философии в Петербурге-2013», 23 ноября 2013 г. / ред.-сост. И.Н.Блоxин, С.Г.Корконосенко. – СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т; Высш. шк. журн. и масс. коммуникаций, 2014. – С. 52-61.
Житарюк М.Г. Субстанциальность медиакоммуникации как социокультурный фактор формирования информационного баланса / М.Г.Житарюк // Медиалингвистика. – Вып. 2: Речевая коммуникация в средствах массовой информации: сборник статей / под ред. Л.Р.Дускаевой. Отв. ред. – В.В.Васильева, В.И.Коньков. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Институт «Высш. шк. журн. и масс. коммуникаций», 2013. – С.35-38 (265 с.) Див. також в електронному форматі. – Режим доступу: http://www.jf.spbu.ru/upload/files/file_1397457712_8973.pdf; http://mgzhyt.blogspot.com/2014/04/2.html
Житарюк М.Г. Социокультурные спектры новых медиа / М.Г.Житарюк // Медиалингвистика. – Вып. 3: Речевые жанры в массмедиа : сб. статей / под ред. Л.Р.Дускаевой. Отв. ред. Н.С.Цветова. — СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и масс. коммуникаций», 2014. — С.187-190. Те ж саме в електронному форматі. – Режим доступу: http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1397501938_5401.pdf; http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1398323709_119.pdf; http://mgzhyt.blogspot.com/2014/04/3.html
Cisak Wojciech, Zhytaryiuk Maryian. Медиакультурные особенности современной Украины // Srodkowoeuropejskie studia polityczne. Central European political studies. – Poznañ: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2014. – №1. – S.39-50. http://ssp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2014/05/ssp2014_1_001-006.pdf
Житарюк Мар’ян. «Свобода» – вільне слово українців Америки: Рецензія / М.Г.Житарюк // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства”. – Львів, 2013. – Вип. 3 (20). – С.453-456.
Житарюк М. Газета «Діло» як комунікаційний канал боротьби за українську автономію в Польщі (30-ті роки ХХ ст.) / Мар’ян Житарюк // Український інформаційний простір: Науковий журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв / Гол. редактор М. С. Тимошик. – Число 3. – К.: КНУКіМ, 2014. – С. 65-71. – Режим доступу: http://ijimv.knukim.edu.ua/vs/zbirka/UIP_ch3.pdf
Житарюк М. Г. Геноцид проти українців – реалізація національної політики Кремля (у дзеркалі світової публіцистики) / М.Г.Житарюк // Український інформаційний простір: Науковий журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв / Гол. редактор М. С. Тимошик. – Число 2. – К.: КНУКіМ, 2014. – 335-344. – Режим доступу: http://ijimv.knukim.edu.ua/vs/zbirka/UIP_ch2.pdf
Житарюк Мар’ян. Фактор медіакультури як чинник формування громадянського суспільства в Україні / Мар’ян Житарюк // Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15-16 травня 2014 р.) [наук. ред. В.О.Гандзюка]. – Вінниця, 2014. – С.30-39.
Житарюк М.Г. Свобода слова, свобода дій, свобода вибіркової відповідальності (за мотивами епістолярної творчості у «трикутнику» «Журналісти Львова – НСЖУ – «Експрес») / М.Г.Житарюк // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 12 черв. 2013 р.). – Львів: Вид-во Львів. політех., 2013. – С.307-310.

Біографія

Народився в м. Жидачів Львівської обл. Одружений. Разом із дружиною виховує чотирьох дітей.

Навчання:
СШ №4, м. Новий Розділ Львівської обл. (1978-1988);
Львівський держуніверситет імені Івана Франка, факультет журналістики (1988-1993). Диплом КЖ №003225.
10.2005 – 10.2008 – докторантура Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дисертації:
Кандидатська: «Формування європейською пресою громадської думки про політичне становище України 30-х років ХХ століття (проблематика та специфіка відображення)», спецрада Д 01.01.08, Київ, Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 23.06.1997 р.

Докторська:
«Українська журналістика як соціокультурна модель: ґенезис, домінанти у світовому інформаційному контексті”, спецрада Д 26.001.33, Київ, Інститут журналістики Київському національного університету імені Тараса Шевченка, 18.05.2009 р.

Праця:
Грудень 1990 р. – лютий 1991 р. – в. о. редактора міської газети “Вісник Розділля” (Новий Розділ);
жовтень 1991 р. – жовтень 1992 р. – відповідальний секретар газети “Українське слово” (Львів);
вересень-жовтень 1992 р. – спеціальний кореспондент газет “Молодь України” та “Український футбол” (Київ);
листопад 1992 р. – березень 1993 р. – стажер, кореспондент відділу політики газети “Високий Замок” (Львів);
березень 1993 р. – листопад 1993 р. – кореспондентом газети “Молода Галичина” (Львів);
вересень 1993 р. – жовтень 2005 р. на основному місці роботи у Львівському державному (з 11.10.1999 р. – національному) університеті імені Івана Франка.
Спочатку – викладачем-стажистом,
з 1995 р. – асистентом,
з 1998 р. – доцентом кафедри зарубіжної преси та інформації.
Із січня 1998 р. до серпня 2000 р. працював заступником декана факультету журналістики з навчально-виховної роботи.
2001 р. переведений з посади доцента на посаду асистента до 2004 р.
Із 15.10.2005 до 15.10.2008 р., під час навчання в докторантурі Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, працював паралельно за сумісництвом (на 0,5 ставки) доцентом кафедри зарубіжної преси та інформації ЛНУ (17.10.2005 – 30.06.2006; 01.09.2006 – 30.06.2007; 01.09.2007 – 30.06.2008).
Із жовтня 2008 р. до січня 2010 р. – доцент кафедри зарубіжної преси та інформації.
З січня 2012 р. і досі – професор кафедри зарубіжної преси та інформації.
Співпрацює з Інститутом філології та журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Стажування:
Липень-серпень 1993 р. – радіо «Радіо Свобода», Мюнхен, ФРН.
Вересень-листопад 1999 р. – кафедра міжнародної журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Жовтень 2004 р. – Інститут FOJO, м. Кальмар, Швеція.
Вересень – листопад 2014 р. і вересень – листопад 2019 р. – Науково-дослідний інститут пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника.

Березень 2020 р. – Інститут журналістики Вроцлавського університету (Республіка Польща).
Дипломи, атестати:
Диплом кандидата філологічних наук, спеціальність 10.01.08 – журналістика: серія КН №014950, 23 червня 1997 р.
Атестат доцента кафедри зарубіжної преси та інформації: серія 02ДЦ №001381, 28 квітня 2004 р.
Диплом доктора наук із соціальних комунікацій, спеціальність 27.00.04 – теорія та історія журналістики: Серія ДД №008356, 26 травня 2010 р.
Атестат професора кафедри зарубіжної преси та інформації: 12ПР №008030, 26 вересня 09.2012 р.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Житарюк_Мар%27ян_Георгійович

Проекти

Розроблені й апробовані курси та спецкурси:

  • «Зарубіжні теорії і моделі масової інформації»;
  • «Радіомовлення і телебачення за кордоном»;
  • «Гарячі точки» планети у ЗМІ»;
  • «Паблік рілейшнз за кордоном»;
  • «Сучасні французькі друковані ЗМІ»;
  • «Олімпізм і ЗМК»;
  • «Соціальна інформація» (1998–2007).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!