Житарюк Мар'ян Георгійович

Посада: професор кафедри зарубiжної преси та iнформацiї, завідувач кафедри зарубiжної преси та iнформацiї

Науковий ступінь: доктор наук з соціальних комунікацій

Вчене звання: професор

Телефони (робочі): (032) 239-47-75, +380322394155

Електронна пошта: Maryan.Zhytaryuk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Міжнародна журналістика, спортивна журналістика, українська журналістика міжвоєнного періоду, екстремальна журналістика («гарячих точок»), журналістські моделі, паблік рілейшнз, реклама.

Курси

Публікації

МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, БРОШУРИ

Книжки:
Житарюк М.Г. Московська режисура Голокосту: слов’янська любов чи азійська ненависть? Трактування проблеми в українській та закордонній журналістиці довоєнного періоду: історико-публіцистичний аспект: Наук. брошура / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів, 1997. – 56 с.
Житарюк М.Г. На межі епох: Публіцистика / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів: За вільну Україну, 1997. – 132 с.
Житарюк М.Г. Четвертована, але жива. Закордонна преса про політичні процеси в Україні напередодні Другої світової війни: Монографія / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів: За вільну Україну, 1997. – 128 с.
Житарюк М.Г. Великий спорт і мас-медіа: Навчальний посібник і тексти лекцій / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів: Світ, 1997. – 84 с.
Чаадаєв Петро Якович. Філософічні листи. Апологія божевільного. Уривки та різні думки (1828-1850-ті роки) / упорядник М.Г.Житарюк; переклад з рос. М.Г.Житарюка, В.А.Житарюк. – Львів, 2005. –168 с. // http://journ.lnu.edu.ua/kaf_zp/Books/Zhytariuk.%20Chaadaev_Book.pdf
Житарюк М.Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство: Монографія / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів, 2008. – 416 с. // http://ztmmi.ucoz.ru/_ld/0/33_monograf_a5_cd.pdf
Реклама і зв’язки з громадськістю: конспект лекцій: Навчальний посібник. Електронне видання[Електронний ресурс] / Уклад. М.Г.Житарюк. – Вінниця, 2013. – 105 с. Режим доступу:http://przhyt.ucoz.ua/_ld/0/14_posibnyk_reklam.pdf; http://vvpk.at.ua/_ld/22/2275_14_posibnyk_rek.pdf
Житарюк М.Г. Теорії та моделі масової інформації (Масова комунікація): навч. посібн. – Львів, 2015. – 220 с. // http://modeli-mi.ucoz.ua/load/; http://modeli-mi.ucoz.ua/_ld/0/7_-2015-3-.pdf
Реклама і зв’язки з громадськістю: конспект лекцій. Навчальний посібник. Електронне видання / Укладач М.Г.Житарюк. – Львів, 2015. – 176 с. – Режим доступу: http://przhyt.ucoz.ua/; http://przhyt.ucoz.ua/_ld/0/17_posibnyk_reklam.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

доктора наук із соціальних комунікацій, професора,

завідувача кафедри зарубіжної преси та інформації

Львівського національного університету імені Івана Франка,

гаранта освітньої програми першого рівня підготовки фахівців вищої освіти (бакалавра) за спеціальністю «Журналістика»

ЖИТАРЮКА МАР’ЯНА ГЕОРГІЙОВИЧА

h-індекс 5 (за останніх 5 років – 4), i10-індекс – 3 (за останніх 5 років – 2)

https://orcid.org/0000-0002-5690-5701,

https://scholar.google.com.ua/citations?user=MA1A,

https://publons.com/dashboard/records/publication/authored/,

Researcher ID F-7240-2019

http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?familie=%C6%E8%F2%E0%F0%FE%EA&ustanova=0&gorod=0&vidomstvo=%C2%F1%B3&napryam=0&napryam_google=0&order=Google

 

Монографії

 

Житарюк М. Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство: Монографія / Мар’ян Георгійович Житарюк. Львів: Простір-М, 2008. 416 с. URL: https://journ.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/10/monograf_a5_cd.pdf

Житарюк М. Четвертована, але жива. Закордонна преса про політичні процеси в Україні напередодні Другої світової війни: Монографія / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів: За вільну Україну, 1997. – 128 с. ISBN 966-95023-8-1.

Житарюк М. Московська режисура голокосту: слов’янська любов чи азійська ненависть? Трактування проблеми в українській та закордонній журналістиці довоєнного періоду: історико-публіцистичний аспект: Наук. брошура. – Львів, 1997. – 56 с.

Житарюк Мар’ян. До питань змісту, структури, значення медіатексту в концепті лінгвосоціокультурних моделей / Мар’ян Житарюк // Потенціал слова. Міжнародні відносини і комунікація: стан і перспективи: Колективна монографія. Наукова редакція д-ра Адама Лельонека. Варшава – Львів: Фундація «Центр досліджень Польща – Україна»; ЛНУ ім. І. Франка; Вид-во «ПАІС», 2016. С. 257-269

Zytariuk Marjan. O zagadnieniu treści, struktury i znaczenia do tekstu medialnego w koncepcji modeli lingvosocjokulturowych // Potencjał słowa. Międzynarodowe stosunki i komunikacja: stan i perspektywy. Monografia zbiorowa. Redakcja naukowa – dr Adam Lelonek. Warszawa – Lwów: Fundacja “Centrum Badań Polska – Ukraina”; Lwowski Uniwersytet Narodovy im. Iwana Franki; Wydawnictwo “PAIS”, 2016. S. 243-255.

Житарюк Мар’ян. Клонофакти як різновид реалізації віртуальної реальності (на прикладі політичних месиджів України) / Мар’ян Житарюк // Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskie. Monografia zbiorowa. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Naukowe Wydawnictwo IVG Rzeszów – Szczecin, 2014. С.320-328. URL: http://www.wydawnictwoivg.pl/attachments/File/Problemy_mediow_i_komunikacji_spolecznej_Spis_tresci.pdf

 

Підручники, навчальні посібники, переклади

 

Житарюк Мар’ян. Теорії та моделі масової інформації (Масова комунікація): навч.-метод. посібник / Мар’ян Житарюк. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 244 с. URL: https://journ.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/S-959-LNU-Zhytariuk-BLOK.pdf

Житарюк Мар’ян. Реклама і звʼязки з громадськістю (Ukrainian Edition): Навч. посібник / Мар’ян Житарюк. LAP LAMBERT Academic Publishing (December 4, 2017). 168 p. ISBN-10: 6202081473; ISBN-13: 978-6202081474. URL: https://tinyurl.com/tayknlm; https://tinyurl.com/wz753p4

Житарюк М. Великий спорт і мас-медіа: Навчальний посібник і тексти лекцій / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів: Світ, 1997. – 84 с.

Чаадаєв Петро Якович. Філософічні листи. Апологія божевільного. Уривки та різні думки (1828-1850-ті роки) / упоряд. М. Г. Житарюк; перекл. з рос.: М. Г. Житарюк, В. А. Житарюк. – Львів, 2005. – 168 с. ISBN 5-8326-0145-9. URL: http://prima.franko.lviv.ua/faculty/jur/kaf_zp/Books/Zhytariuk.%20Chaadaev_Book.pdf

 

 

Наукові статті

Zhytaryuk Marian. Provocari actuale [amenintari] ale Kremlinului in contextul transformarilor geopolitice / Marian Zhytaryuk // GeoPolitica. 2017. № 2. Р. 121-124 (Bucuresti, Editura Top Form, 2017. ISSN 1583-543X). URL: http://www.geopolitic.ro/provocari-actuale-amenintari-ale-kremlinului-in-contextul-transformarilor-geopolitice/

Zhytaryuk Marian, Zhytaryuk Victoria. Ukraine in the German media in the context of political transformations in the interwar period (based on the materials of daily “Dilo”) / Marian Zhytaryuk, Victoria Zhytaryuk // Social Communication. 2017. Volume 1. P. 54-59. DOI: 10.1515/sc-2017-0006. URL: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sc.2017.3.issue-1/sc-2017-0006/sc-2017-0006.pdf

Zhytaryuk Marian, Zhytaryuk Victoria. Ukraine in Russian Imperial Plans: from Y.V. Stalin to V. Putin // Geopolitica. Anul XVI, nr. 74 (2/2018): București, 2018. P. 197-206. URL: https://www.geopolitic.ro/15086/ukraine-russian-imperial-plans-y-v-stalin-v-putin/

Zhytaryuk Marian. Cultural, Religious and Passport Expansion by the Kremlin as an instrument of Hybrid War against the West: the Georgia’s, Ukraine’s, Moldova’s and Romania’s Context // Trilaterala România – Ucraina – Moldova – diplomație și buna guvernare / ed. Cristina Simileanu. București: Top Forma, 2017. C. 87-96. URL: https://www.librariaeminescu.ro/ro/isbn/606-8550-57-2/Vasile-Simileanu__Trilaterala-Romania-Ucraina-Moldova-Diplomatie-si-buna-guvernare.html

Житарюк Мар’ян. Культурна, релігійна та паспортна експансія Кремля як інструмент гібридної війни проти Заходу: контекст Грузії, України, Молдови й Румунії // Trilaterala România – Ucraina – Moldova – diplomație și buna guvernare / ed. Cristina Simileanu. București: Top Forma, 2017. C.97-106. URL: https://www.librariaeminescu.ro/ro/isbn/606-8550-57-2/Vasile-Simileanu__Trilaterala-Romania-Ucraina-Moldova-Diplomatie-si-buna-guvernare.html

Житарюк Мар’ян. Геноцид проти українців — реалізація національної політики Кремля (у дзеркалі світової публіцистики) // Український інформаційний простір. Число 1 Ukrainian Information Space. Issue 1. 2018. С.196-213. URL: http://ukrinfospace.pp.ua/index.php/uinsp/issue/view/1; http://ukrinfospace.pp.ua/index.php/uinsp/article/view/19/43.

Житарюк Марʼян. Інформаційна пропаганда Кремля в контексті геополітики // Вісник Львівського університету. Серія журналістика, 2017. Вип. 42. С. 216-225.

Житарюк Марʼян. Росія vs Захід: «паспортизація» Європи як спосіб ведення цивілізаційної гібридної війни // Вісник Львівського університету . Серія журналістика, 2018. Вип. 43. С. 125-132.

Житарюк Мар’ян. Румунська Шевченкіана: від часопису «Наш Голос» (Бухарест) до двомовної антології / Мар’ян Житарюк // Український інформаційний простір. К., 2019. Число 3. С. 212-220. [Електронний ресурс]. Доступно за адресою: http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/171377/171035. Індексація: http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/indexing; http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/; https://tinyurl.com/rvksjr6

Житарюк Мар’ян. «Історична тяглість» щодо України (від Й. Сталіна до В. Путіна) у сценаріях реанімування Російської імперії / Мар’ян Житарюк // Вісник Львівського університету. Серія журналістики. Вип. 44. Львів: ЛНУ ім. І. Франка. 2018. С. 101-111. [Електронний ресурс]. Доступно за адресою: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/9340; https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=15938; https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=96FDZXIAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1

Zhytariuk Mar’yan. Україно-чехословацькi й україно-румунські стосунки в інтерпретації часопису «Діло» (Львів) / Mar’yan Zhytariuk // Історико-політичні проблеми сучасного світу, [S. l.]. 2018. Dec. № 37-38. Р. 198-207. ISSN 2617-2372. [Електронний ресурс]. Доступно за адресою: http://mhpi.chnu.edu.ua/index.php?journal=issues&page=article&op=view&path%5B%5D=133>. Дата доступу: 25 dec. 2018 doi: https://doi.org/10.31861/mhpi2018.37-38.198-207.

Житарюк Мар’ян. Бібліографічний аспект Шевченкознавства в Румунії і монографічно-хрестоматійна антологія «Сторінки румунської Шевченкіани» / Мар’ян Житарюк // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 45. С. 218–229. [Електронний ресурс]. Доступно за адресою: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/10004/10011; https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=15938; https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=96FDZXIAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1

Житарюк Вікторія, Житарюк Мар’ян. Ідейно-аргументний потенціал екологічної публіцистики (на прикладі світового бестселера Наомі Кляйн «Змінюється все. Капіталізм проти клімату») / Вікторія Житарюк, Мар’ян Житарюк // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 46. С. 173–179. [Електронний ресурс]. Доступно за адресою: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/10046/10051; https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=15938; https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=96FDZXIAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1

Zhytaryuk Mar’yan. Media fakes and fake checking as means of realization and opposition in the information war Kremlin vs West (Black Sea themes) / Mar’yan Zhytaryuk // GeoPolitica. Revistă de Geografie Politică, Geopolitică şi Geostrategie. Marea neagră – strategii 2020. Bucureşti, 2019. Anul XVII. Nr. 78-79 (2 / 2019). Переклад з української – Вікторія Житарюк. [Електронний ресурс]. Доступно за адресою: https://www.geopolitic.ro/media-fakes-fake-checking-means-realization-opposition-information-war-kremlin-vs-west/

Житарюк Мар’ян. Глобалізм думки і чину П. Я. Чаадаєва, або Про російський націонал-шовінізм, а не цивілізаційний європоцентризм // ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 47; Visnyk of the Lviv University. Series Journalism. 2020. Issue 47. P. 224–237. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2020.47.10521. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/10521/10587

Житарюк Мар’ян. Особливості застосування понять «медіація» й «медіатизація» в сучасному медіапросторі // ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 48. С. 56–66 Visnyk of the Lviv University. Series Journalism. 2020. Issue 48. P. 56–66. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2020.48.10545. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/10545/10610

Житарюк Мар’ян. «Драгоманівські студії» (2006–2015, Софія) як історіографічне, бібліографічне й інформаційне джерело // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. Львів, 2019. С. 539-550. URL: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/fahovi-vydannya/zapysky-lnnbu-im-v-stefanyka/zp2019/zp2019zhytaryuk_m/

Житарюк М. Г. Інформаційно-психологічна складова агресії РФ проти України й Заходу (2014–2020 рр.) та способи протистояння / Марʼян Житарюк // Український інформаційний простір. 2020. Вип. 5. С. 51-70. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7948.1(5).2020.206045. URL: http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/206045. https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=51485

Zhytaryuk Marian, Zhytaryuk Victoria, Will the anti-Russian sanctions save the West and will this have an influence over the further Kremlin’s aggression in the world? // GeoPolitica. Orientul mijlociu extins (II) – între revoltă și haos constructiv – BY/ Bucureşti, 2020. Anul XVII. Nr. 83 (2 / 2020). Переклад з української – Вікторія Житарюк. [Електронний ресурс]. Доступно за адресою: https://www.geopolitic.ro/?p=32652

Житарюк Марʼян. Українська журналістика у Великій Британії // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2021. Випуск 50. С. 240–248. Visnyk of the Lviv University. Series Journalism. 2021. Issue 50. P. 240–248. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2021.50.11115. Доступно за адресою: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/11115/11408

Житарюк Марʼян. Закриття телеканалів News One, ZIK та «112 Україна»: медійний і політичний складник / Марʼян Житарюк // Український інформаційний простір. 2021. Ч. 7. С. 94-104. URL: http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/233880/232508

Zhytaryuk Marian. War and Media: Sanctions of the National Security Council and Anti-Ukrainian Hysteria // GeoPolitika: Bucureşti, 2021. – Anul XIX. – Nr. 86 (1 / 2021). P. 230-234. Анотація доступна за адресою: https://www.geopolitic.ro/2021/05/war-media-sanctions-national-security-council-anti-ukrainian-hysteria/

Житарюк Марʼян. Радянська Україна 1930 р. (за публікаціями часопису «Діло») // Український інформаційний простір. 2022. Ч. 9. С. 174-194. URL: Перегляд Радянська Україна 1930 р. (за публікаціями часопису «Діло») (knukim.edu.ua)

Житарюк Марʼян. Україна в міжнародній пресі у 1930 р. (за матеріалами львівського часопису «Діло») // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2022. Випуск 51. С. 239-250. Visnyk of the Lviv University. Series Journalism. 2022. Issue 51. P. 239-250. http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2022.51.11413

Zhytaryuk Marian, Zhytaryuk Victoria. Media and russia’s War in Ukraine // GeoPolitica. Bucureşti. Anul XX, nr. 95 (3/2022). P. 164-171 // MEDIA AND RUSSIA’S WAR IN UKRAINE – GeoPolitica.

Житарюк М. Г. Агресія росії проти України і світу. Рефлексії в контексті виправдання війни д. мєдвєдєвим та в. путіним 4 листопада 2022 р. / Житарюк М. Г. // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2022. – Вип. 52-53. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism

Moskovska-rezhysura-holokostu-Marian-Zhytaryuk

Velykyi-sport-masmedia-Marian-Zhytaryuk

monograf_a5_cd

Na-mezhi-epoh-Marian-Zhytaryuk

Chetvertovana-ale-zhyva-Marian-Zhytaryuk

Соціологія масової комунікації (укладач Мар’ян Житарюк)

Біографія

Народився в м. Жидачів Львівської обл. Одружений. Разом із дружиною виховує чотирьох дітей.

Навчання:
СШ №4, м. Новий Розділ Львівської обл. (1978-1988);
Львівський держуніверситет імені Івана Франка, факультет журналістики (1988-1993). Диплом КЖ №003225.
10.2005 – 10.2008 – докторантура Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дисертації:
Кандидатська: «Формування європейською пресою громадської думки про політичне становище України 30-х років ХХ століття (проблематика та специфіка відображення)», спецрада Д 01.01.08, Київ, Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 23.06.1997 р.

Докторська:
«Українська журналістика як соціокультурна модель: ґенезис, домінанти у світовому інформаційному контексті”, спецрада Д 26.001.33, Київ, Інститут журналістики Київському національного університету імені Тараса Шевченка, 18.05.2009 р.

Праця:
Грудень 1990 р. – лютий 1991 р. – в. о. редактора міської газети “Вісник Розділля” (Новий Розділ);
жовтень 1991 р. – жовтень 1992 р. – відповідальний секретар газети “Українське слово” (Львів);
вересень-жовтень 1992 р. – спеціальний кореспондент газет “Молодь України” та “Український футбол” (Київ);
листопад 1992 р. – березень 1993 р. – стажер, кореспондент відділу політики газети “Високий Замок” (Львів);
березень 1993 р. – листопад 1993 р. – кореспондентом газети “Молода Галичина” (Львів);
вересень 1993 р. – досі – на основному місці роботи у Львівському державному (з 11.10.1999 р. – національному) університеті імені Івана Франка.
Спочатку – викладачем-стажистом,
з 1995 р. – асистентом,
з 1998 р. – доцентом кафедри зарубіжної преси та інформації.
Із січня 1998 р. до серпня 2000 р. працював заступником декана факультету журналістики з навчально-виховної роботи.
Із 15.10.2005 до 15.10.2008 р., під час навчання в докторантурі Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, працював паралельно за сумісництвом (на 0,5 ставки) доцентом кафедри зарубіжної преси та інформації ЛНУ (17.10.2005 – 30.06.2006; 01.09.2006 – 30.06.2007; 01.09.2007 – 30.06.2008).
Із жовтня 2008 р. до січня 2010 р. – доцент кафедри зарубіжної преси та інформації.
З січня 2012 р. до серпня 2020 р. – професор кафедри зарубіжної преси та інформації.

Із серпня 2020 р. по червень 2021 р. – в. о. завідувача кафедри.

У червні 2021 р. обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри терміном на 5 років. 


Співпрацює з Інститутом філології та журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Стажування:
Липень-серпень 1993 р. – радіо «Радіо Свобода», Мюнхен, ФРН.
Вересень-листопад 1999 р. – кафедра міжнародної журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Жовтень 2004 р. – Інститут FOJO, м. Кальмар, Швеція.
Вересень – листопад 2014 р. і вересень – листопад 2019 р. – Науково-дослідний інститут пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника.

Березень 2020 р. – Інститут журналістики Вроцлавського університету (Республіка Польща).
Дипломи, атестати:
Диплом кандидата філологічних наук, спеціальність 10.01.08 – журналістика: серія КН №014950, 23 червня 1997 р.
Атестат доцента кафедри зарубіжної преси та інформації: серія 02ДЦ №001381, 28 квітня 2004 р.
Диплом доктора наук із соціальних комунікацій, спеціальність 27.00.04 – теорія та історія журналістики: Серія ДД №008356, 26 травня 2010 р.
Атестат професора кафедри зарубіжної преси та інформації: 12ПР №008030, 26 вересня 09.2012 р.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Житарюк_Мар%27ян_Георгійович

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!