Житарюк Мар'ян Георгійович

Посада: професор кафедри зарубiжної преси та iнформацiї, завідувач кафедри зарубiжної преси та iнформацiї

Науковий ступінь: доктор наук з соціальних комунікацій

Вчене звання: професор

Телефони (робочі): (032) 239-47-75, +380322394155

Електронна пошта: Maryan.Zhytaryuk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Міжнародна журналістика, спортивна журналістика, українська журналістика міжвоєнного періоду, екстремальна журналістика («гарячих точок»), журналістські моделі, паблік рілейшнз, реклама.

Курси

Публікації

МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, БРОШУРИ

Книжки:
Житарюк М.Г. Московська режисура Голокосту: слов’янська любов чи азійська ненависть? Трактування проблеми в українській та закордонній журналістиці довоєнного періоду: історико-публіцистичний аспект: Наук. брошура / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів, 1997. – 56 с.
Житарюк М.Г. На межі епох: Публіцистика / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів: За вільну Україну, 1997. – 132 с.
Житарюк М.Г. Четвертована, але жива. Закордонна преса про політичні процеси в Україні напередодні Другої світової війни: Монографія / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів: За вільну Україну, 1997. – 128 с.
Житарюк М.Г. Великий спорт і мас-медіа: Навчальний посібник і тексти лекцій / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів: Світ, 1997. – 84 с.
Чаадаєв Петро Якович. Філософічні листи. Апологія божевільного. Уривки та різні думки (1828-1850-ті роки) / упорядник М.Г.Житарюк; переклад з рос. М.Г.Житарюка, В.А.Житарюк. – Львів, 2005. –168 с. // http://journ.lnu.edu.ua/kaf_zp/Books/Zhytariuk.%20Chaadaev_Book.pdf
Житарюк М.Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство: Монографія / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів, 2008. – 416 с. // http://ztmmi.ucoz.ru/_ld/0/33_monograf_a5_cd.pdf
Реклама і зв’язки з громадськістю: конспект лекцій: Навчальний посібник. Електронне видання[Електронний ресурс] / Уклад. М.Г.Житарюк. – Вінниця, 2013. – 105 с. Режим доступу:http://przhyt.ucoz.ua/_ld/0/14_posibnyk_reklam.pdf; http://vvpk.at.ua/_ld/22/2275_14_posibnyk_rek.pdf
Житарюк М.Г. Теорії та моделі масової інформації (Масова комунікація): навч. посібн. – Львів, 2015. – 220 с. // http://modeli-mi.ucoz.ua/load/; http://modeli-mi.ucoz.ua/_ld/0/7_-2015-3-.pdf
Реклама і зв’язки з громадськістю: конспект лекцій. Навчальний посібник. Електронне видання / Укладач М.Г.Житарюк. – Львів, 2015. – 176 с. – Режим доступу: http://przhyt.ucoz.ua/; http://przhyt.ucoz.ua/_ld/0/17_posibnyk_reklam.pdf

СПИСОК НАУКОВИХ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ

ПРОФЕСОРА М. Г. ЖИТАРЮКА

 

Профілі вченого:

https://orcid.org/0000-0002-5690-5701,

https://scholar.google.com.ua/citations?user=MA1A,

https://publons.com/dashboard/records/publication/authored/,

Researcher ID F-7240-2019

 

 

 1. CisakWojciech, ZhytaryiukMaryian. Медиакультурные особенности современной Украины // Srodkowoeuropejskiestudiapolityczne. Central European political studies. – Poznañ: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2014. – №1. – S. 39-50. http://ssp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2014/05/ssp2014_1_001-006.pdf
 2. Житарюк Мар’ян. Клонофакти як різновид реалізації віртуальної реальності (на прикладі політичних месиджів України) / Мар’ян Житарюк // Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskie. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Naukowe Wydawnictwo IVG Rzeszów – Szczecin, 2014. – С.320-328. URL: http://www.wydawnictwoivg.pl/attachments/File/Problemy_mediow_i_komunikacji_spolecznej_Spis_tresci.pdf
 3. Житарюк М. «Свобода» – вільне слово українців Америки: Рецензія / М. Г. Житарюк // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства”. – Львів, 2013. – Вип. 3 (20). – С. 453-456.
 4. Житарюк М. Клонофакти як різновид реалізації віртуальної реальності (на прикладі політичних месиджів України) / Мар’ян Житарюк // Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskie. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Naukowe Wydawnictwo IVG Rzeszów – Szczecin 2014. – С. 320-328. Режим доступу: http://www.wydawnictwoivg.pl/attachments/File/Problemy_mediow_i_komunikacji_spolecznej_Spis_tresci.pdf
 5. Житарюк М. “Гарячі точки” планети у засобах масової інформації. Програма спецкурсу і навчально-методичні поради для студентів факультету журналістики (спеціалізації “Міжнародна журналістика”). – Львів: ЛНУ, 2000.
 6. Житарюк М. “Діло”, що спонукало до діла // Віче: теоретичний і громадсько-політичний журнал. – К., 1997. – №4 (61). – С. 143-146.
 7. Житарюк М. “Елітна”, “елітарна”, “опінієтворча”, “якісна” преса і преса думок: синоніми чи пароніми? // Вісник Львівського університету. – Серія “Журналістика”. – Вип.21. – Львів: ЛНУ, 2001. – С. 194-197.
 8. Житарюк М. “Українська проблема” очима зарубіжної публіцистики: інтерпретаційна модель (за матеріалами щоденника “Діло”) // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2001. – Вип. – С. 357-384.
 9. Житарюк М. „Гарячі точки” планети у ЗМІ [Електронний ресурс]: робоча навчальна програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 8.03030101 “Журналістика”; метод. посібник / М. Г. Житарюк; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. – Режим доступу: http://gtpzmi.ucoz.ua/load/robocha_navchalna_programa_speckursu_quot_garjachi_tochki_quot_planeti_u_zmi/1-1-0-5
 10. Житарюк М. «Гарячі точки» у ЗМІ та засобах масової інформації, пропаганди і маніпуляції. особливості російсько-української війни 2014 р. / М. Г. Житарюк // Вісник Львів. ун-ту. Серія журн. – 2015. – Вип. 40. – С. 208–214. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2015.40.5746. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/5746/5757
 11. Житарюк М. Адекватність і віртуальність журналістики / Мар’ян Житарюк // ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія журналістика. 2012. Випуск С. 65–73; Visnyk of the Lviv University. Series Journaliism. 2012. Issue 33. P. 65–73. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2012.33.4183. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/4183/4220
 12. Житарюк М. Англійська преса про українську проблему // Публіцистика і тенденції розвитку світу: збірник наук. статей. – Львів, 1999. – С. 90-101.
 13. Житарюк М. Боротьба за українську автономію Галичини й утвердження державницьких настроїв серед українців (за матеріалами газети “Діло” у 30-х рр. ХХ ст.) // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 1998. – Вип.5. – С. 377-386.
 14. Житарюк М. Брехня і терор у системі політичних маніпуляцій / Мар’ян Житарюк: [Лев Левкович: псевдо] // Медіакритика: наук. журнал. – Львів: Інститут екології масової інформації ЛНУ ім.І.Франка. – 2004 – Ч. 7. – С. 30-34.
 15. Житарюк М. Буржуазне “Діло” про людомор у “совітському раю” // Українське слово: Міжнародний тижневик: Київ-Львів-Париж, 1992. – 6 серп.
 16. Житарюк М. Великий спорт і мас-медіа. Методичні вказівки до спецкурсу для студентів денного, заочного та екстернатного навчання факультетів журналістики спеціалізації “Міжнародна журналістика”. – Львів: ЛДУ, 1997.
 17. Житарюк М. Великий спорт і мас-медіа: Навчальний посібник і тексти лекцій / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів: Світ, 1997. – 84 с.
 18. Житарюк М. Викладацька й наукова робота – колективна. Як і журналістська: інтерв’ю / Мар’ян Житарюк, Олег Петренко // Молодь України. – 2010. – 5 лют.
 19. Житарюк М. Від упорядника. Примітки. Наук. покажчик. Чаадаєв Петро Якович. Філософічні листи. Апологія божевільного. Уривки та різні думки (1828-1850-ті роки) / упорядник М. Г. Житарюк. – Львів, 2005. – С. 3-5; 156-158 (168 с.) (Переклад з рос. М. Г. Житарюка, В. А. Житарюк). ISBN 5-8326-0145-9. URL: http://old.journ.lnu.edu.ua/kaf_zp/Books/Zhytariuk.%20Chaadaev_Book.pdf
 20. Житарюк М. Відображення суті більшовизму як чільний напрям політичної публіцистики “Діла”: специфіка та проблематика // Ex professo: збірник наукових праць Дніпропетровського університету. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2001. – С. 257-264.
 21. Житарюк М. Володимир Здоровега: Український журналіст не захищений ніяк [Електронний ресурс] / Мар’ян Житарюк. – К., 2003. – 23 січ. – Режим доступу до публікації: http://imi.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=19232.
 22. Житарюк М. Газета «Діло» як комунікаційний канал боротьби за українську автономію в Польщі (30-ті роки ХХ ст.) / Мар’ян Житарюк // Український інформаційний простір: Науковий журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв / Гол. редактор М. С. Тимошик. – Число 3. – К.: КНУКіМ, 2014. – С. 65-71. – Режим доступу: http://ijimv.knukim.edu.ua/vs/zbirka/UIP_chpdf
 23. Житарюк М. Геноцид проти українців – реалізація національної політики Кремля (у дзеркалі світової публіцистики) / М. Г. Житарюк // Український інформаційний простір: Науковий журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв / Гол. редактор М. С. Тимошик. – Число 2. – К.: КНУКіМ, 2014. – С. 335-344. – Режим доступу: http://ijimv.knukim.edu.ua/vs/zbirka/UIP_chpdf
 24. Житарюк М. Геополітично-культурна цілісність України як об’єктивний фактор впливу на модель журналістики / Мар’ян Житарюк // Збірник праць НДЦП. – Львів, 2007. – Вип. 15. – С. 224-232.
 25. Житарюк М. Ґенетичність інформації: вектори журналістики / Мар’ян Житарюк // Наукові записки Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2008. – Т. 29. – С. 92-99.
 26. Житарюк М. Дещо про стан міжнародної журналістики в Україні та наявність у її публікаціях ексклюзивних матеріалів з-за кордону / Мар’ян Житарюк // Українська періодика: історія і сучасність / Доп. та повід. Восьмої Всеукр. наук.-теорет. конф. – Львів, 2003. – 24-26 жовт. – С. 550-554.
 27. Житарюк М. До питання про ставлення представників ЧСР та Румунії до „українського питання” у 30-х рр. ХХ ст. в політичних концепціях і публікаціях (на прикладі часопису „Діло”) / М. Г. Житарюк // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. – Львів, 2012. – Вип. 2 (19). – С. 151-165.
 28. Житарюк М. Журналістика: соціокультурний адекват дійсності чи створення віртуальних реальностей? / Мар’ян Житарюк // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 142-155.
 29. Житарюк М. Журналістська майстерність [Електронний ресурс]: робоча програма навчальної дисципліни; метод. посібник / Мар’ян Житарюк; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – 40 с. – Режим доступу до публікації: http://mgzhyt-zm.blogspot.com/
 30. Житарюк М. Зарубіжні теорії та моделі масової інформації [Електронний ресурс]: тези лекцій / М. Г. Житарюк; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – Режим доступу до публікації: http://ztmmi.ucoz.ru/load
 31. Житарюк М. ЗМІ України: проблеми становлення й функціонування / Мар’ян Житарюк // Український альманах. – Варшава, 2003. – С.119-123.
 32. Житарюк М. Інструментальна модель контенту „влада – ЗМІ” як основа заперечення формату національної ідентичності в умовах глобалізації / Мар’ян Житарюк // ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія журналістика, 2012. Випуск 36; Visnyk of the Lviv University. Series Journalistic. 2012. Issue 36. 32-39 DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2012.36.4713. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/4713/4744
 33. Житарюк М. Інтерпретаційна модель комунікації як спосіб відображення закордонної публіцистичної думки (“Діло” про антиукраїнську політику Москви в Україні у 30-ті роки ХХ століття) // Вісник Львівського університету, серія “Журналістика”. – Вип. 22. – Львів, 2002. – С. 242-256.
 34. Житарюк М. Канібальство в “совітському раю”. Минає 60 років із часу Геноциду // Молода Галичина. – 1993. – 13 трав.
 35. Житарюк М. Когнітивізм і журналістика: вектори зближення / М.Г.Житарюк // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве [Электронный ресурс] : сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев: Могилев. институт МВД, 2015. – С.141-148. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://mic.org.ru/phocadownload/mediasfeta2015.pdf
 36. Житарюк М. Концепт інформаційного балансу в когнітивних теоріях / Мар’ян Житарюк // Актуальні питання масової комунікації: науковий журнал. – К., 2010. – С. 26-33.
 37. Житарюк М. Лингвосоциокультурные модели: к вопросам содержания, структуры, значения медиатекста / М.Г.Житарюк // Медиатекст как полиинтенциональная система: сб. статей / отв. ред. Л.Р.Дускаева, Н.С.Цветова. – СПб.: С.-Петерб. Гос. Ун-т, 2012. – С.24-33. URL: https://medialing.ru/issues/medialingvistika-2012-s0.pdf
 38. Житарюк М. Лінгвосоціокультурні моделі: індивідуальне і колективне / Мар’ян Житарюк // Українська журналістика в контексті світової: збірник наукових праць зі спеціальності „Журналістика”. – К., 2007. – Вип.6. – С. 97-104.
 39. Житарюк М. Медіатекст і лінгвосоціокультурні моделі: аспекти взаємодії / Мар’ян Житарюк [Електронний ресурс] // тези виступу ІХ Всеукраїнського соціолінгвістичний семінар (4 квітня 2012 р.). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка // Журналісти і журналістика. – Режим доступу до публікації: http://mgzhyt.blogspot.com/
 40. Житарюк М. Міжнародна квазіпроблематика ЗМІ України як наслідок нефунціональності української міжнародної журналістики / Мар’ян Житарюк // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2008. – Т. 33. – Жовтень-грудень. – С. 69-77. URL: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2378
 41. Житарюк М. Моделі тексту у структурі соціокультурного моделювання журналістики: перспективні методи (аналогії і конструювання) / Мар’ян Житарюк // Журналістика. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 63-67.
 42. Житарюк М. Молодіжні мас-медіа України: ніша вільна // Українська періодика: історія і сучасність / Доп. та повід. Четвертої Всеукр. наук.-теорет. конф. 19-20 грудня 1997 р. – Львів, 1997. – С. 170-173.
 43. Житарюк М. Молодь Західної України та політична влада (на прикладі Львівської області) // Молодь і політична влада: Сучасні проблеми взаємостосунків: Наук. звіт / Авт. колектив: Корнієвський О. А., Житарюк М. Г., Лисенко В. І. та інші. – К.: Укр. наук.-досл. інст. проблем молоді, 1996. – С. 50-64.
 44. Житарюк М. Московська режисура Голокосту: слов’янська любов чи азійська ненависть? Трактування проблеми в українській та закордонній журналістиці довоєнного періоду: історико-публіцистичний аспект: Наук. брошура / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів, 1997. – 56 с.
 45. Житарюк М. Московська режисура голокосту: слов’янська любов чи азійська ненависть? Трактування проблеми в українській та закордонній журналістиці довоєнного періоду: історико-публіцистичний аспект: Наук. брошура. – Львів, 1997. – 56 с.
 46. Житарюк М. На межі епох: Публіцистика / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів: За вільну Україну, 1997. – 132 с.
 47. Житарюк М. Наукова робота студентів: міф чи реальність? / Мар’ян Житарюк // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2006. – Т. 23. – С. 180-181.
 48. Житарюк М. Національні ЗМІ в структурі глобальних інформаційних каналів: об’єктивні та суб’єктивні фактори / Мар’ян Житарюк // Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань: матеріали міжнар. наук. конф., 26–27 лют. 2009 р. : у 2 ч. — Х., 2009. — Ч. 1. – С.155-157.
 49. Житарюк М. Національно-світоглядна журналістика як перспективний напрям в умовах глобалізації / Мар’ян Житарюк // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія: Філологія. – Ужгород, 2007. – Вип.17. – С.23-27.
 50. Житарюк М. Не формальні реформи, а системні зміни / Мар’ян Житарюк // Медіакритика. – Львів, 2005. – №10. – С. 71-75.
 51. Житарюк М. Некоторые особенности реальности и виртуальности в журналистике / М.Г.Житарюк // Век информации: Журналистика XXI века: к правде жизни : матер. семинара всероссийского форума с междунар. участием «Дни философии в Петербурге-2013», 23 ноября 2013 г. / ред.-сост. И.Н.Блоxин, С.Г.Корконосенко. – СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т; Высш. шк. журн. и масс. коммуникаций, 2014. – С. 52-61. URL: http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1413376131_0083.pdf
 52. Житарюк М. Організаційні засади роботи редколегії шкільної газети / Мар’ян Житарюк // Журналістика і мистецтво слова: Збірник наукових статей / За заг. ред., упоряд. В. О. Гандзюк. – Вип. 4. – Вінниця: ПП “Меркьюрі – Поділля”, 2012. – С. 8-12.
 53. Житарюк М. Організаційні засади роботи редколегії шкільної газети, або З лікнепу для юнкора // Збірник праць кафедри української преси. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2001. – Вип.4-6 на пошану професора Михайла Нечиталюка з нагоди 80-річчя від Дня народження. – С. 208-215.
 54. Житарюк М. Особливості підготовки журналістів в контексті вищої освіти в Україні / Мар’ян Житарюк // Вісник Львівського університету. – Серія журналістика. – Львів, 2006. – Вип. 28. – С.148-151. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2006.28.3714. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/3714/3749
 55. Житарюк М. Оціночні спектри універсальної моделі української журналістики // Сучасна медіа культура: контент, концепції, перспективи (українсько-польський досвід): колективна монографія / Й.Лось, С.Ґавронський, Т.Лильо, М.Уліта та ін. – Львів – Жешув, 2012. – С.63-69 (392 с.).
 56. Житарюк М. Покажчик публікацій про окремі молодіжні організації (1989-1996) // Молодь і політична влада: Сучасні проблеми взаємостосунків: Наук. звіт / Авт. колектив: Корнієвський О. А., Житарюк М. Г., Лисенко В. І. та інші. – К.: Укр. наук.-досл. інст. проблем молоді, 1996. – С. 67-78.
 57. Житарюк М. Політична журналістика в Україні: свобода слова чи свобода безвідповідальності? / Мар’ян Житарюк // Політика і публіцистика. – 2009. – Вип. 1 (6). – С. 102-115.
 58. Житарюк М. Правда слова в контексті кризи моралі людства / Мар’ян Житарюк // Українська журналістика в контексті доби: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 вересня 2004 р., м. Львів / за ред. С. А. Костя. – Львів, 2004. – С. 342-346.
 59. Житарюк М. Правознавчі рецепції функціонування ЗМК Франції / Мар’ян Житарюк // Вісник Львівського університету: Серія “Журналістика”. – Львів, 2004. – Вип.25. – С. 390-396.
 60. Житарюк М. Преса Франції та інформаційні глобалізаційні процеси // Збірник праць кафедри української преси. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2000. – Вип. 3. – С. 88-93.
 61. Житарюк М. Проблема моделювання преси в системі науки про журналістику / Мар’ян Житарюк // Українське журналістикознавство. – Київ: Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2006. – №7. – С. 34-38. URL: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1673
 62. Житарюк М. Проблема моделювання преси в системі науки про журналістику / Мар’ян Житарюк // Наукові записки Інституту журналістики: науковий збірник. – К., 2010. – Т.39. – Квітень-червень. – С. 16-20.
 63. Житарюк М. Проблемні аспекти моделей журналістики / Мар’ян Житарюк // Вісник Львівського університету. – Серія: Журналістика. – Львів, 2007. – Вип. 30. – С. 51-61. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2007.30.3760. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/3760/3808
 64. Житарюк М. Публіцистика П. Я. Чаадаєва як різновид глобалізаційного позитиву / Мар’ян Житарюк // Нова філологія. – Запоріжжя, 2005. – №3 (23). – С. 94-102.
 65. Житарюк М. Радіомовлення і телебачення за кордоном [Електронний ресурс]: робоча навчальна програма навчальної дисципліни; метод. посібник / М. Г. Житарюк; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – 31 с. – Режим доступу до публікації: http://radiotv-lnu.at.ua/load/robocha_navchalna_programa_kursu_quot_radiomovlennja_i_telebachennja_za_kordonom_quot/1-1-0-12
 66. Житарюк М. Резистентні засади функціонування української журналістики в умовах російської агресії // Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку. Доп. і пов. ІІ Всеукр. Наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2016 р., Вінниця).
 67. Житарюк М. Реклама і зв’язки з громадськістю [Електронний ресурс]: навчальна програма для студентів напряму підготовки „Журналістика”; метод. посібник / М. Г. Житарюк; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – 21 с. – Режим доступу до публікації: http://przhyt.ucoz.ua/load/navchalna_programa_z_kursu_quot_reklama_i_zv_39_jazki_z_gromadskistju_quot/1-1-0-13
 68. Житарюк М. Реформування системи української журналістики: роздержавлення чи ліквідація? / Мар’ян Житарюк // Матеріали міжнародної наукової конференції „Методологічне забезпечення підготовки журналістських кадрів у процесі роздержавлення мас-медіа та створення системи суспільних та громадських ЗМІ” (Київ, 24-25 травня 2007 р.). – К.: Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка. – 2007. – С. 74-82.
 69. Житарюк М. Роздержавлення українських ЗМІ: законодавча казуїстика / Мар’ян Житарюк // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2007. – Т. 27. – С. 49-54. URL: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1807
 70. Житарюк М. Роль наукових праць української діаспори у становленні національного журналістикознавства (історіографічно-методологічний аспект) / Мар’ян Житарюк // Українська періодика: історія і сучасність: доп. та повідомл. Дев’ятої всеукраїнської наук.-теорет. конф., Львів, 31 жовт.-1 лист. 2008 р. / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника. НДЦ періодики. – Львів, 2008. – С. 71-87.
 71. Житарюк М. Російський націонал-шовінізм чи цивілізаційний європоцентризм? / Мар’ян Житарюк // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 457-465.
 72. Житарюк М. Свобода слова, свобода дій, свобода вибіркової відповідальності (за мотивами епістолярної творчості у «трикутнику» «Журналісти Львова – НСЖУ – «Експрес») / М. Г. Житарюк // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 12 черв. 2013 р.). – Львів: Вид-во Львів. політех., 2013. – С. 307-310. URL: http://library.lp.edu.ua/opac/page_lib.php
 73. Житарюк М. Система української журналістики: спроба побудови універсальної моделі / Мар’ян Житарюк // Вісник Дніпропетровського університету. – Серія: Соціальні комунікації. Літературознавство. – Вип. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського університету, 2008. – С. 56-67.
 74. Житарюк М. Социокультурные спектры новых медиа / М. Г. Житарюк // Медиалингвистика. – Вып. 3: Речевые жанры в массмедиа : сб. статей / под ред. Л. Р. Дускаевой. Отв. ред. Н. С. Цветова. — СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и масс. коммуникаций», 2014. — С. 187-190. Те ж саме в електронному форматі. – Режим доступу: http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1397501938_5401.pdf; http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1398323709_119.pdf; http://mgzhyt.blogspot.com/2014/04/3.html
 75. Житарюк М. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство: Монографія / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів, 2008. – 416 с. Також в електронному форматі. Режим доступу: http://mgzhyt.blogspot.com/2013/01/blog-post_7946.html.
 76. Житарюк М. Спорт як явище журналістики – ознака повноцінності держави (теоретико-методологічний аспект) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Серія “Журналістика”. – Вип.7. – К., 1999. – С. 69-73.
 77. Житарюк М. Спортивна дипломатія в офсайді? // Смолоскипи: Молодіжн. укр. національний журнал. – 1996. – Ч. 1. – С. 60-64.
 78. Житарюк М. Субстанциальность медиакоммуникации как социокультурный фактор формирования информационного баланса / М.Г.Житарюк // Медиалингвистика. – Вып. 2: Речевая коммуникация в средствах массовой информации: сборник статей / под ред. Л.Р.Дускаевой. Отв. ред. – В.В.Васильева, В.И.Коньков. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Институт «Высш. шк. журн. и масс. коммуникаций», 2013. – С.35-38 (265 с.) Див. також в електронному форматі. – Режим доступу: http://www.jf.spbu.ru/upload/files/file_1397457712_8973.pdf; http://mgzhyt.blogspot.com/2014/04/2.html
 79. Житарюк М. Субстанційність інформації: модель „масовий адресант – масовий адресат” як вектор світоглядності / Мар’ян Житарюк // Вісник Львівського університету. – Серія: Журналістика. – Львів, 2009. – Вип. 32. – С.32-41. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2009.32.4034. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/4034/4073
 80. Житарюк М. Суспільне мовлення України в контексті соціокультурного моделювання / Мар’ян Житарюк // Інформаційне суспільство. – К., 2005/2006. – Вип. 2/3. – С. 62-64.
 81. Житарюк М. Сучасні домінанти української журналістики / Мар’ян Житарюк // Українська періодика: історія і сучасність: доп. та повідомл. Дев’ятої всеукраїнської наук.-теорет. конф., Львів, 28-29 жовт. 2005 р. / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника. НДЦ періодики. – Львів, 2005. – С. 379-383.
 82. Житарюк М. Сучасні французькі друковані ЗМІ. Програма курсу і навчально-методичні поради (для університетів, спеціальність 7.030201 “Журналістика”. – Львів: ЛНУ, 2000.
 83. Житарюк М. Телебачення як плацдарм селективної комунікативної технології [Електронний ресурс]: стаття / М. Г. Житарюк // Медіакритика. – 2011. – 27 жовт. – Режим доступу до публікації: http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/telebachennya-yak-platsdarm-selektyvnoyi-komunikatyvnoyi-tekhnolohiyi.html
 84. Житарюк М. Телевізійно-політичний дискурс – нова реалія українських електронних мас-медіа [Електронний ресурс] / Мар’ян Житарюк. – К., 2006. – 13 жовт. – Режим доступу до публікації: http://imi.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=18517.
 85. Житарюк М. Теорії та моделі масової інформації (Масова комунікація): навч. електронний посібн. / М. Г. Житарюк. – Львів, 2015. – 220 с. // http://modeli-mi.ucoz.ua/_ld/0/7_-2015-3-.pdf
 86. Житарюк М. Теорія конгруентності Ч. Осґуда і П. Таненбаума: функціональні параметри і проблеми ефективності в мас-медійних дослідженнях / Мар’ян Житарюк // Наукові записки Інституту журналістики: науковий збірник. – К., 2008. – Т. 32. – Липень-серпень. – С. 17-23. URL: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2344
 87. Житарюк М. Типологічна модель сучасної журналістики України (інтеграція дуальних домінант) / Мар’ян Житарюк // Українське журналістикознавство: Щорічний науковий журнал. – К., 2008. – Вип. 9. – С. 14-21. URL: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2390
 88. Житарюк М. Трансформаційні тенденції сучасної журналістики: до питання про функції і принципи / Мар’ян Житарюк // Вісник Львівського університету: Серія журналістики. – Львів, 2011. – Вип. 34. – Ч.2. – С.109-120. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2011.34.4560. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/4560/4592
 89. Житарюк М. Трансформація теорії журналістики: об’єктивна реальність чи дисциплінарна матриця? / Мар’ян Житарюк // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору: збірник наукових праць. – Тернопіль-Львів, 2008. – Т.1. – С. 53-57.
 90. Житарюк М. ТРК „Україна” – канал масової маніпуляції? / Мар’ян Житарюк // Медіакритика. – Львів, 2005 – Ч.8. – С.30-34.
 91. Житарюк М. Україна в міжвоєнний період (огляд британської преси) // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 1999. – Вип. – С. 428-440.
 92. Житарюк М. Українська журналістика: дилема вибору (канал комунікації чи засіб інформації?) / Мар’ян Житарюк // Вісник Львівського університету. – Серія: Журналістика. – Львів, 2006. – Вип. 29. – С. 78-84.
 93. Житарюк М. Українська інформаційна політика: відсутність стратегічних орієнтирів / Мар’ян Житарюк // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія: збірник праць кафедри української преси і дослідницького центру історії західноукраїнської преси. – Львів, 2007. – Вип. 8. – С. 157-160.
 94. Житарюк М. Українська соціокультурна модель в мас-медіа / Мар’ян Житарюк // Українська журналістика в контексті світової: збірник наукових праць зі спеціальності „Теорія та історія журналістики”. – К., 2008. – Вип. 2 (7). – С. 42-59.
 95. Житарюк М. Українські ЗМІ: система чи інструмент (проблеми журналістики на тлі незахищеності журналістів)? / Мар’ян Житарюк // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія: збірник праць кафедри української преси і дослідницького центру історії західноукраїнської преси. – Львів, 2007. – Вип.8. – С. 12-19.
 96. Житарюк М. Універсальна модель української журналістики: оцінки і бачення в контексті побудови / Мар’ян Житарюк // Вісник Львівського університету: Серія журналістики. – Львів, 2011. – Вип. 35. – С. 72-82. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2011.35.4625. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/4625/4658
 97. Житарюк М. Фактор медіакультури як чинник формування громадянського суспільства в Україні / Мар’ян Житарюк // Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15-16 травня 2014 р.) [наук. ред. В. О. Гандзюка]. – Вінниця, 2014. – С.30-39.
 98. Житарюк М. Функціонально-прагматичний аспект журналістського тексту в системі аспектів соціально-культурних моделей журналістики / Мар’ян Житарюк // Українська журналістика в контексті світової: Збірник наукових праць зі спеціальності 27.00.04 – „Теорія та історія журналістики”. – К., 2008. – Вип. 3 (8). – С. 50-58.
 99. Житарюк М. Функціонування сучасних ЗМК в умовах інформаційної глобалізації: плюси і мінуси // Актуальні проблеми журналістики: Збірник наук. праць. – Ужгород, 2001. – С. 69-73.
 100. Житарюк М. Чаадаєв Петро Якович. Апологія божевільного: Переклад // Чаадаєв Петро Якович. Філософічні листи. Апологія божевільного. Уривки та різні думки (1828-1850-ті роки). – Львів, 2005. – С. 91-102. ISBN 5-8326-0145-9. URL: http://old.journ.lnu.edu.ua/kaf_zp/Books/Zhytariuk.%20Chaadaev_Book.pdf
 101. Житарюк М. Чаадаєв Петро Якович. Декілька слів про польське питання: Переклад // Чаадаєв Петро Якович. Філософічні листи. Апологія божевільного. Уривки та різні думки (1828-1850-ті роки). – Львів, 2005. – С. 152-155. ISBN 5-8326-0145-9. URL: http://old.journ.lnu.edu.ua/kaf_zp/Books/Zhytariuk.%20Chaadaev_Book.pdf
 102. Житарюк М. Чаадаєв Петро Якович. Уривки та різні думки (1828-1850-ті роки): Переклад // Чаадаєв Петро Якович. Філософічні листи. Апологія божевільного. Уривки та різні думки (1828-1850-ті роки). – Львів, 2005. – С. 103-151. ISBN 5-8326-0145-9. URL: http://old.journ.lnu.edu.ua/kaf_zp/Books/Zhytariuk.%20Chaadaev_Book.pdf
 103. Житарюк М. Чаадаєв Петро Якович. Філософічні листи. Лист перший: Переклад // Чаадаєв Петро Якович. Філософічні листи. Апологія божевільного. Уривки та різні думки (1828-1850-ті роки). – Львів, 2005. – С. 6-20. ISBN 5-8326-0145-9. URL: http://old.journ.lnu.edu.ua/kaf_zp/Books/Zhytariuk.%20Chaadaev_Book.pdf
 104. Житарюк М. Чаадаєв Петро Якович. Філософічні листи. Лист третій: Переклад // Чаадаєв Петро Якович. Філософічні листи. Апологія божевільного. Уривки та різні думки (1828-1850-ті роки). – Львів, 2005. – С. 31-38. ISBN 5-8326-0145-9. URL: http://old.journ.lnu.edu.ua/kaf_zp/Books/Zhytariuk.%20Chaadaev_Book.pdf
 105. Житарюк М. Четвертована, але жива. Закордонна преса про політичні процеси в Україні напередодні Другої світової війни: Монографія / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів: За вільну Україну, 1997. – 128 с.
 106. Житарюк М. Як виконувати студентські наукові роботи. Навчально-методичні поради для студентів денного, заочного та екстернатного навчання факультету журналістики. – Львів: ЛДУ, 1998.
 107. Житарюк М. Як виконувати студентські наукові роботи. Навчально-методичні поради для студентів факультету журналістики. – Вид. 2. – Львів: ЛНУ, 2000.
 108. Житарюк М. Як проходити виробничу практику і правильно оформляти звітні документи. Навчально-методичні поради для студентів факультету журналістики спеціалізації “Міжнародна журналістика”. – Львів: ЛНУ, 2000.
 109. Реклама і зв’язки з громадськістю: конспект лекцій. Навчальний посібник. Електронне видання. Укладач М. Г. Житарюк. – Львів, 2015. – 176 с. Режим доступу: http://przhyt.ucoz.ua/_ld/0/17_posibnyk_reklam.pdf
 110. Реклама і зв’язки з громадськістю: конспект лекцій: Навчальний посібник. Електронне видання [Електронний ресурс] /Уклад. М.Г.Житарюк. – Вінниця, 2013. – 105 с. Режим доступу: http://przhyt.ucoz.ua/_ld/0/14_posibnyk_reklam.pdf; http://vvpk.at.ua/_ld/22/2275_14_posibnyk_rek.pdf
 111. ТРК „Україна” – канал масової маніпуляції? // Медіакритика. – Львів, 2005 – Ч. 8. – С. 30-34.
 112. Чаадаєв Петро Якович. Філософічні листи. Апологія божевільного. Уривки та різні думки (1828-1850-ті роки) / упоряд. М. Г. Житарюк; перекл. з рос.: М. Г. Житарюк, В. А. Житарюк. – Львів, 2005. – 168 с. ISBN 5-8326-0145-9. URL: http://old.journ.lnu.edu.ua/kaf_zp/Books/Zhytariuk.%20Chaadaev_Book.pdf

 

2016-2020

 

 1. Житарюк Мар’ян. До питань змісту, структури, значення медіатексту в концепті лінгвосоціокультурних моделей / Мар’ян Житарюк // Потенціал слова. Міжнародні відносини і комунікація: стан і перспективи: Колективна монографія. Наукова редакція д-ра Адама Лельонека. – Варшава – Львів: Фундація «Центр досліджень Польща – Україна»; ЛНУ ім. І. Франка; Вид-во «ПАІС», 2016. – С. 257-269.
 2. Zytariuk Marjan. O zagadnieniu treści, struktury i znaczenia do tekstu medialnego w koncepcji modeli lingvosocjokulturowych // Potencjał słowa. Międzynarodowe stosunki i komunikacja: stan i perspektywy. Monografia zbiorowa. Redakcja naukowa – dr Adam Lelonek. Warszawa – Lwów: Fundacja “Centrum Badań Polska – Ukraina”; Lwowski Uniwersytet Narodovy im. Iwana Franki; Wydawnictwo “PAIS”, 2016. – S. 243-255.
 3. Zhytaryuk Marian. Cognitive theories and the concept of journalism // Social Communication Volume. – 2016. #1. – PP. 59-65. DOI: 10.1515/sc-2016-0005 Social communication online journal #1 (13) 2016. – Режим доступу: http://socialcommunication.edu.pl/wp-content/uploads/2016/07/social-communication1_13_2016.pdf
 4. Житарюк М. Cоціоруйнівність симулякрії (клонофактів) // Журналістика й мистецтво слова: збірник наукових статей / Гол. редактор В. Каленич; Вінницький державний педагогічний університет ім М.Коцюбинського. – Вип. 8. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2016. – С.28-38.
 5. Zhytaryuk Marian. Provocari actuale [amenintari] ale Kremlinului in contextul transformarilor geopolitice / Marian Zhytaryuk // GeoPolitica. – 2017. – № – Р. 121-124 (Bucuresti, Editura Top Form, 2017. ISSN 1583-543X). URL: http://www.geopolitic.ro/provocari-actuale-amenintari-ale-kremlinului-in-contextul-transformarilor-geopolitice/
 6. Zhytaryuk Marian, Zhytaryuk Victoria. Ukraine in the german media in the context of political transformations in the interwar period (based on the materials of daily “Dilo”) / Marian Zhytaryuk, Victoria Zhytaryuk // Social Communication. – 2017. Volume 1. – P. 54-59. DOI: 10.1515/sc-2017-0006. URL: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sc.2017.3.issue-1/sc-2017-0006/sc-2017-0006.pdf
 7. Житарюк Мар’ян. Перформативний потенціал клонофактів / Марʼян Житарюк // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – – Випуск 41. – С. 209–216. DOI:http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2016.41.7390. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/7390/7391.
 8. Житарюк Мар’ян. Виклики сучасної української журналістики / Марʼян Житарюк// Журналістика й мистецтво слова: збірник наукових статей / Гол. редактор В. М. Каленич; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вип. 9. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю, 2017. – С.6-10.
 9. Житарюк Мар’ян. Культурна, релігійна та паспортна експансія кремля як інструмент гібридної війни проти Заходу: контекст Грузії, України, Молдови й Румунії. З виступу на засіданні Міжнародної школи з геополітики у трикутнику «Румунія – Україна – Молдова», Сучава, Румунія, 10.07.2017 р. / Марʼян Житарюк // Журналісти і журналістика. URL: https://mgzhyt.blogspot.com/?zx=f4d49320f0d9bde9
 10. Житарюк М. Г. До питань розвитку сучасної спортивної журналістики… // Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 жовтня 2018 р.) [наук. ред. В. М. Каленич]. – Вінниця, 2018. – С. 29-33.
 11. Житарюк Мар’ян. Резистентні засади функціонування української журналістики в умовах російської агресії / Марʼян Житарюк // Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12–13 жовтня 2016 р.) [наук. ред. В. М. Каленич]. – Вінниця, 2016. – 29-34 (353 с.). URL: https://vspu.edu.ua/content/event/years16_17/10_13_confer/dop1.pdf
 12. Житарюк Мар’ян. Реклама і звʼязки з громадськістю (Ukrainian Edition): Навч. посібник / Мар’ян Житарюк. LAP LAMBERT Academic Publishing (December 4, 2017). – 168 p. ISBN-10: 6202081473; ISBN-13: 978-6202081474. URL: https://tinyurl.com/tayknlm; https://tinyurl.com/wz753p4
 13. Житарюк Мар’ян. Теорії та моделі масової інформації (Масова комунікація): навч.-метод. посібник / Мар’ян Житарюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 244 с.
 14. Zhytaryuk Marian, Zhytaryuk Ukraine in Russian Imperial Plans: from Y.V. Stalin to V. Putin // Geopolitica. Anul XVI, nr. 74 (2/2018): București, 2018. P. 197-206. URL: https://www.geopolitic.ro/15086/ukraine-russian-imperial-plans-y-v-stalin-v-putin/
 15. Zhytaryuk Marian. Cultural, Religious and Passport Expansion by the Kremlin as an instrument of Hybrid War against the West: the Georgia’s, Ukraine’s, Moldova’s and Romania’s Context // Trilaterala România – Ucraina – Moldova – diplomație și buna guvernare / ed. Cristina Simileanu. – București: Top Forma, 2017. – C. 87-96. URL: https://www.librariaeminescu.ro/ro/isbn/606-8550-57-2/Vasile-Simileanu__Trilaterala-Romania-Ucraina-Moldova-Diplomatie-si-buna-guvernare.html
 16. ЖитарюкМар’ян. Культурна, релігійнатапаспортнаекспансіяКремляякінструментгібридноївійнипротиЗаходу: контекстГрузії, України, МолдовийРумунії // Trilaterala România – Ucraina – Moldova – diplomație și buna guvernare / ed. Cristina Simileanu. – București: Top Forma, 2017. – C.97-106. URL: https://www.librariaeminescu.ro/ro/isbn/606-8550-57-2/Vasile-Simileanu__Trilaterala-Romania-Ucraina-Moldova-Diplomatie-si-buna-guvernare.html
 17. ЖитарюкМар’ян. Геноцидпротиукраїнців — реалізаціянаціональноїполітикиКремля (удзеркалісвітовоїпубліцистики) // Українськийінформаційнийпростір. Число 1 Ukrainian Information Space. Issue 1. – 2018. С.196-213. URL: http://ukrinfospace.pp.ua/index.php/uinsp/issue/view/1; http://ukrinfospace.pp.ua/index.php/uinsp/article/view/19/43.
 18. Житарюк Марʼян. Інформаційна пропаганда Кремля в контексті геополітики // Вісник Львівського університету . Серія журналістика, 2017. Вип. 42. С. 216-225. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2017.42.7678. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/7678/7664
 19. ЖитарюкМарʼян. Росія vs Захід: «паспортизація» Європиякспосібведенняцивілізаційноїгібридноївійни // ВісникЛьвівськогоуніверситету . Серія журналістика, 2018. Вип. 43. С. 125-132. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2018.43.8336. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/8336/8290
 20. ЖитарюкМарʼян. Дещопроособливостіпідготовкижурналістадозакордонноговідрядження // Журналістикаймистецтвослова: збірникнауковихстатей / Гол. редакторВ. М. Каленич; ВінницькийдержавнийпедагогічнийуніверситетіменіМихайлаКоцюбинського. – Вип. 10. – Вінниця: ФОПКорзунД. Ю., 2018. С.10-18.
 21. Житарюк Мар’ян. Наукова й медійна міжнародна співпраця як чинник конструювання дійсності // Сучасні орієнтири української журналістики: від теорії до практики: збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2017 рік (секція «журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. Львів: Простір-М. 2018. С.74-76.
 22. Житарюк М. Г. Національна ідея в Росії в контексті державотворення: Передмова до монографії: Сергеєв Микола. Русь і Залісся: національна ідея як чинник державотворення. / Житарюк М. Г. – Львів: Ліга-Прес, 1918. – С. 3-9 (300 с.). [Електронний ресурс]. Доступно за адресою: https://mgzhyt.blogspot.com/2018/12/blog-post.html
 23. Житарюк Мар’ян. Румунська Шевченкіана: від часопису «Наш Голос» (Бухарест) до двомовної антології / Мар’ян Житарюк // Український інформаційний простір. – К., 2019. Число 3. – С. 212-220. [Електронний ресурс]. Доступно за адресою: http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/171377/171035. Індексація: http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/indexing; http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/; https://tinyurl.com/rvksjr6
 24. Житарюк Мар’ян. «Історична тяглість» щодо України (від Й. Сталіна до В. Путіна) у сценаріях реанімування Російської імперії / Мар’ян Житарюк // Вісник Львівського університету. Серія журналістики. – Вип. 44. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка. – 2018 (підписано до друку 29.11.2018). – С. 101-111. DOI:http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2018.44.9340. [Електронний ресурс]. Доступно за адресою: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/9340; https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=15938; https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=96FDZXIAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1
 25. Zhytariuk Mar’yan. Україно-чехословацькi й україно-румунські стосунки в інтерпретації часопису «Діло» (Львів) / Mar’yan Zhytariuk // Історико-політичні проблеми сучасного світу, [S. l.]. – 2018. – Dec. – № 37-38. – Р. 198-207. ISSN 2617-2372. [Електронний ресурс]. Доступно за адресою: http://mhpi.chnu.edu.ua/index.php?journal=issues&page=article&op=view&path%5B%5D=133>. Дата доступу: 25 dec. 2018 doi: https://doi.org/10.31861/mhpi2018.37-38.198-207.
 26. Житарюк Мар’ян. Бібліографічний аспект Шевченкознавства в Румунії і монографічно-хрестоматійна антологія «Сторінки румунської Шевченкіани» / Мар’ян Житарюк // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 45. С. 218–229. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.45.10004. [Електронний ресурс]. Доступно за адресою: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/10004/10011; https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=15938; https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=96FDZXIAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1
 27. Житарюк Вікторія, Житарюк Мар’ян. Ідейно-аргументний потенціал екологічної публіцистики (на прикладі світового бестселера Наомі Кляйн «Змінюється все. Капіталізм проти клімату») / Вікторія Житарюк, Мар’ян Житарюк // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 46. С. 173–179. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.46.10046. [Електронний ресурс]. Доступно за адресою: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/10046/10051; https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=15938; https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=96FDZXIAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1
 28. Zhytaryuk Mar’yan. Media fakes and fake checking as means of realization and opposition in the information war Kremlin vs West (Black sea themes) / Mar’yan Zhytaryuk // GeoPolitica. Revistă de Geografie Politică, Geopolitică şi Geostrategie. Marea neagră – strategii 2020. – Bucureşti, 2019. – Anul XVII. – Nr. 78-79 (2 / 2019). Переклад з української – Вікторія Житарюк. [Електронний ресурс]. Доступно за адресою: https://www.geopolitic.ro/media-fakes-fake-checking-means-realization-opposition-information-war-kremlin-vs-west/
 29. Житарюк Мар’ян. Людина з великим серцем й основоположник Харківської школи журналістики / Мар’ян Житарюк // Журналістика й мистецтво слова: збірник наукових статей / Гол. редактор В. М. Каленич; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вип. 11. – Вінниця, 2019. – С. 5-8.
 30. Житарюк Мар’ян. Фахові видання України після березня 2020 року: новації і трансформації / Мар’ян Житарюк // Сучасна українська журналістика: історія, теорія, практика: збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2018 рік (секція «Журналістика») / упоряд. Соломія Онуфрів. – Львів: ПАІС, 2019. – С. 57-59 (140 с.)
 31. ЖитарюкМар’ян. ГлобалізмдумкиічинуП. Я. Чаадаєва, абоПроросійськийнаціонал-шовінізм, анецивілізаційнийєвропоцентризм // ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 47; Visnyk of the Lviv University. Series Journalism. 2020. Issue 47. P. 224–237. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2020.47.10521. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/10521/10587
 32. Житарюк Мар’ян. Особливості застосування понять «медіація» й «медіатизація» в сучасному медіапросторі // ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 48. С. 56–66 Visnyk of the Lviv University. Series Journalism. 2020. Issue 48. P. 56–66. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2020.48.10545. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/10545/10610

 

 

Біографія

Народився в м. Жидачів Львівської обл. Одружений. Разом із дружиною виховує чотирьох дітей.

Навчання:
СШ №4, м. Новий Розділ Львівської обл. (1978-1988);
Львівський держуніверситет імені Івана Франка, факультет журналістики (1988-1993). Диплом КЖ №003225.
10.2005 – 10.2008 – докторантура Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дисертації:
Кандидатська: «Формування європейською пресою громадської думки про політичне становище України 30-х років ХХ століття (проблематика та специфіка відображення)», спецрада Д 01.01.08, Київ, Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 23.06.1997 р.

Докторська:
«Українська журналістика як соціокультурна модель: ґенезис, домінанти у світовому інформаційному контексті”, спецрада Д 26.001.33, Київ, Інститут журналістики Київському національного університету імені Тараса Шевченка, 18.05.2009 р.

Праця:
Грудень 1990 р. – лютий 1991 р. – в. о. редактора міської газети “Вісник Розділля” (Новий Розділ);
жовтень 1991 р. – жовтень 1992 р. – відповідальний секретар газети “Українське слово” (Львів);
вересень-жовтень 1992 р. – спеціальний кореспондент газет “Молодь України” та “Український футбол” (Київ);
листопад 1992 р. – березень 1993 р. – стажер, кореспондент відділу політики газети “Високий Замок” (Львів);
березень 1993 р. – листопад 1993 р. – кореспондентом газети “Молода Галичина” (Львів);
вересень 1993 р. – жовтень 2005 р. на основному місці роботи у Львівському державному (з 11.10.1999 р. – національному) університеті імені Івана Франка.
Спочатку – викладачем-стажистом,
з 1995 р. – асистентом,
з 1998 р. – доцентом кафедри зарубіжної преси та інформації.
Із січня 1998 р. до серпня 2000 р. працював заступником декана факультету журналістики з навчально-виховної роботи.
2001 р. переведений з посади доцента на посаду асистента до 2004 р.
Із 15.10.2005 до 15.10.2008 р., під час навчання в докторантурі Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, працював паралельно за сумісництвом (на 0,5 ставки) доцентом кафедри зарубіжної преси та інформації ЛНУ (17.10.2005 – 30.06.2006; 01.09.2006 – 30.06.2007; 01.09.2007 – 30.06.2008).
Із жовтня 2008 р. до січня 2010 р. – доцент кафедри зарубіжної преси та інформації.
З січня 2012 р. і досі – професор кафедри зарубіжної преси та інформації.
Співпрацює з Інститутом філології та журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Стажування:
Липень-серпень 1993 р. – радіо «Радіо Свобода», Мюнхен, ФРН.
Вересень-листопад 1999 р. – кафедра міжнародної журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Жовтень 2004 р. – Інститут FOJO, м. Кальмар, Швеція.
Вересень – листопад 2014 р. і вересень – листопад 2019 р. – Науково-дослідний інститут пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника.

Березень 2020 р. – Інститут журналістики Вроцлавського університету (Республіка Польща).
Дипломи, атестати:
Диплом кандидата філологічних наук, спеціальність 10.01.08 – журналістика: серія КН №014950, 23 червня 1997 р.
Атестат доцента кафедри зарубіжної преси та інформації: серія 02ДЦ №001381, 28 квітня 2004 р.
Диплом доктора наук із соціальних комунікацій, спеціальність 27.00.04 – теорія та історія журналістики: Серія ДД №008356, 26 травня 2010 р.
Атестат професора кафедри зарубіжної преси та інформації: 12ПР №008030, 26 вересня 09.2012 р.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Житарюк_Мар%27ян_Георгійович

Проекти

Розроблені й апробовані курси та спецкурси:

 • «Зарубіжні теорії і моделі масової інформації»;
 • «Радіомовлення і телебачення за кордоном»;
 • «Гарячі точки» планети у ЗМІ»;
 • «Паблік рілейшнз за кордоном»;
 • «Сучасні французькі друковані ЗМІ»;
 • «Олімпізм і ЗМК»;
 • «Соціальна інформація» (1998–2007).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!