Кафедра мови засобiв масової iнформації

Доц. Яценко А. М.

Редагування в ЗМІ_Яценко А. М.

 

проф. Яцимiрська М. Г.

Культура_мови_журн._Тести_(на_залiк)

Самост._робота._Завдання

Лiтература

Марія Яцимірська. Культура мови журналіста: навчальний  посібник. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. –  Львів: ПАІС, 2017. –  168 с.

 

2 курс Дисципліна – “Українська мова в ЗМІ (в т.ч. проф. спрям.) доц. Дацишин Х.П

неповні табл

Односкладні речення табл

Актуальне членування речення 2020

 

доц. Капелюшний А. О.

Матеріали_дист_навч_Пр_стил_Капелюшний

 

3 курс Диипліна – “РЕДАГУВАННЯ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ”  доц. Конюхова Л.І

Методичка Редагування в ЗМІ,