Кафедра мови засобiв масової iнформації

Силабус лекційного курсу “Практична стилістика української мови”
ТИПОЛОГІЯ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ПОМИЛОК, 3 курс.  Доц. Анатолій Капелюшний.
РЕДАГУВАННЯ В ЗМІ, 2 курс. Доц. Любов Конюхова.
САМОСТІЙНА РОБОТА.  Кафедра мови засобів масової інформації ЛНУ імені Івана Франка / FACEBOOK   https://www.facebook.com/kafedramovyzmi
УКРАЇНСЬКА МОВА В ЗМІ (заочне навчання), 1 курс. Проф. Марія Яцимірська.
Марія Яцимірська. Культура мови журналіста. Навчальний посібник, 2-ге вид. – Львів: ПАІС, 2017.  – 168 с. Марія Яцимірська  Культура мови журналіста. Навчальний посібник, 2-ге вид.– Львів: ПАІС, 2017.  –168 с.
КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. САМОСТІЙНА РОБОТА // URL: https://www.facebook.com/kafedramovyzmi