Навчально-методичне забезпечення кафедри теорії і практики журналістики

Крупський І. В.

Завдання для самост. роботи

Лекційні заняття

Навчальна програма з документознавства

Питання до заліку

Робоча програма з документознавства

Робоча програма Теор. та іст. соц. ком. для магістрів. 5 курс


Васьківський Ю. П.

Лекції Психологія Реклами

Навчальна програма Психологія Реклами

Питання для перев знань

Практичні заняття Психологія Реклами

Робоча програма Психологія Реклами

Завдання самостійної роботи Психологія Реклами

Лекції Рекл Менедж

Навчальна програма Рекл Менедж

Питання до маг іспит

План практичних Рекл Менедж

Робоча програма Рекл Менедж

Завдання Сам роб


Присяжний М. П.

запитання-для-поточного-контролю

програма-болонс-процес

робоча-програма-болонський-процес

розширений план лекц

розширений план практичних

завдання для практичних

Завдання для САМОСТ РОБОТИ

запитання-для-підсумк


Лозинський М. В.

Навчальна програма видавничої справи

Робоча програма видавнича справа


Тихолоз Б. С.

Псих_тв_Плани практ+семінарів

Псих_тв_Самост_роб

Псих_тв_ТЕСТИ

Тихолоз_Б_Психологія творчості_2016_Роб+навч_прогр

Псих_тв_План лекцій


Рудик М. С.

Типові тестові питання

Самостійна робота

Робоча програма ПУБЛІЦИСТИКА У БЛОГАХ Рудик М.С.

План семінарських занять

Навчальна програма

Лекційні заняття

Критерії оцінювання


Скленар І. М.

Робоча програма для магістрів_Релігія в друкованих ЗМІ

План праткичних_Теорія та історія

Робоча прогр. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ Сленара І.М.

План практичних_Релігія в друкованих ЗМІ

Завдання для самостійної роботи_Релігія в друкованих ЗМІ