Навчально-методичне забезпечення кафедри теорії і практики журналістики

Література для навчальних дисциплін

Література з дисциплін кафедри ТПЖ

Силабуси

Бакалавр

sylabus-menegment-u-vyd-sprawi-2023

sylabus-potiatynyk.soc-mas-kom-2023

sylabus-potiatynyk-polit-imidz-2023

sylabus-vaskivskyj-menegment-u-zmi-2023

sylabus-zurnalistska-majsternist-2023-2025

sylabus-brend menedzment 2019

sylabus-brend bildyng 2020

 

Магістр

sylabus-blohosfera

sylabus-vplyv-mediaindustrii

sylabus-dokymentoznavstvo

sylabus-menedzment-u-relihiynyh-zmi

sylabus-psyhologia-tvorchosti

sylabus-reklamnyi-menedzhment

sylabus-psyhologia-reklamy

Практика

Бакалавр

Навчально-ознайомча практика

Навчальна практика

Виробнича практика

Магістр

Metodychni rekomendacii-Vyrobnycha (pereddyplomna) praktyka

Монографії, підручники та посібники, методичні рекомендації

Монографії:
 1. Васьківський Ю. П., Васьківська К. В.  Ведення інформаційної  війни як конструювання нової реальності : Монографія // Юрій Васьківський, Катерина Васьківська. − Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective monograph. – Іnternational Science Group. – Boston : Primediae Launch, 2021. − 91−98 р. (615 р.) Availableat : DOI- 10.46299/ISG.2021. MONO.ECON.II
 2. Vaskivskyy Y., Vaskivska K., Galimuk J., Tymchyshyn M. Advertising on the internet media (example: 1plus1.ua, zaxid.net, zakarpattya.net.ua). Монографія. The oretical Foundations in Economics and Management: collective monograph. Іnternational Science Group. – Boston : Primediae Launch, 2022. – Р. 646–656 (872 р.).
 3. Гадьо Н. Р. Медіастратегії Католицької Церкви в інтернеті : монографія / Наталія Гадьо – Львів : Простір М, 2022. – 218 с.
Посібники, підручники:
 1. Крупський І. В. Сторінками історії радіомовлення і телебачення / В. В. Лизанчук, І. В. Крупський, О. М. Білоус та ін. // Телевізійна та радіокомунікація: історія, теорія, новітні практики : підручник. За ред. д-ра філол. наук, проф. В. В. Лизанчука. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 11–42.
 2. Теорія та історія української літератури : методичні матеріали для студентів 1 курсу / Мирослава Рудик. – Львів : Малий видавничий центр факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 24 с. https://journ.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Metodychka-Literatura.pdf
 3. Войтович Н. О. Інфомедійна грамотність онлайн: посібник для тренера / за заг. ред. Тараненко О. / Розроблено в рамках проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність». Київ : IREX, 2021. 400 с. (автор 5 вправ).
 4. Войтович Н. О. Конструктор вправ. Збірник практичних завдань з інфомедійної грамотності, інтегрованої до фахової підготовки студентів-журналістів. Колектив авторів. Відп. ред. та упоряд. Будівська Г., Дуцик Д., Тараненко О. Київ: IREX, 2022. (автор 7 вправ) https://e-courses.jta.com.ua/e-manuals/konstruktor-vprav-irex/
 5. Дмитровський З. Є. Аналітична журналістика: Тексти лекцій / Зенон Дмитровський – Львів: Малий видавничий центр факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка, 2022. – 192 с.
 6. Лозинський М. В. Василіянські періодичні наукові видання у діаспорі : навчальний посібник / Мар’ян Лозинський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 84 с.
 7. Рудик М. С. Сучасна блогосфера: особливості контенту: навчальний посібник / Мирослава Рудик – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 124 с.
Тексти лекцій:
 1. Організація роботи на телебаченні: Тексти лекцій / Зенон Дмитровський. – Львів : Малий видавничий центр факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 98 с. https://journ.lnu.edu.ua/students/dystantsiyne-navchannia/kafedra-teorii-i-praktyky-zhurnalistyky
Методичні рекомендації:
 1. Присяжний М. П. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів спеціальності 061 – «Журналістика» другого (магістерського) рівня / С. Т. Онуфрів, Н. О. Войтович, Т. Я. Війтович, М. П. Присяжний // ЛНУ імені Івана Франка. – Львів. – 2022. – 20 с.
 2. Присяжний М. П. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої (переддипломної) практики для студентів спеціальності 061 – «Журналістика» другого (магістерського) рівня / С. Т. Онуфрів, Н. О. Войтович, Т. Я., Л. Імбіровська-Сиваківська, М. П. Присяжний // ЛНУ імені Івана Франка. – Львів. – 2022. – 20 с.
 3. Присяжний М. П. Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 061 – «Журналістика» денної та заочної форм навчання / С. Т. Онуфрів, Н. О. Войтович, Т. Я. Війтович, М. П. Присяжний // ЛНУ імені Івана Франка. – Львів. – 2022. – 20 с.
 4. Присяжний М. П. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів спеціальності 061 – «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня / Н. О. Войтович, Т. Я. Війтович, М. П. Присяжний, Л. А. Імбіровська-Сиваківська // ЛНУ імені Івана Франка. – Львів. – 2022. – 26 с.
 5. Присяжний М. П. Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів спеціальності 061 – «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня / Н. О. Войтович, Т. Я. Війтович, М. П. Присяжний, Л.А. Імбіровська-Сиваківська // ЛНУ імені Івана Франка. – Львів. – 2022. – 26 с.
 6. Присяжний М. П. Методичні рекомендації щодо проходження навчально-ознайомчої практики для студентів спеціальності 061 – «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня / Н. О. Войтович, Т. Я. Війтович, М. П. Присяжний, Л.А. Імбіровська-Сиваківська // ЛНУ імені Івана Франка. – Львів. – 2022. – 26 с.