Навчально-методичне забезпечення кафедри теорії і практики журналістики

Література для навчальних дисциплін

література з навчальних дисциплін кафедри ТПЖ

Крупський І. В.

 дескриптор Освіта і документознавство в епоху глобалізму

дескриптор_історія соціально-комунікаційних

Завдання для самост. роботи

Лекційні заняття

Навчальна програма з документознавства

Питання до заліку

Робоча програма з документознавства

Робоча програма Теор. та іст. соц. ком. для магістрів. 5 курс


Васьківський Ю. П.

Лекції Психологія Реклами

Навчальна програма Психологія Реклами

Питання для перев знань

Практичні заняття Психологія Реклами

Робоча програма Психологія Реклами

Завдання самостійної роботи Психологія Реклами

Лекції Рекл Менедж

Навчальна програма Рекл Менедж

Питання до маг іспит

План практичних Рекл Менедж

Робоча програма Рекл Менедж

Завдання Сам роб

силабус Рекламний менеджмент

силабус Теорія і практика реклами


Присяжний М. П.

запитання-для-поточного-контролю

програма-болонс-процес

робоча-програма-болонський-процес

дескриптор Організація роботи в ЗМІ

розширений план лекц

розширений план практичних

завдання для практичних

Завдання для САМОСТ РОБОТИ

запитання-для-підсумк

силабус Науковий семінар

дескриптор Гумор і сатира в журналістиці

дескриптор Організація роботи в ЗМІ

дескриптор_соціологія і журналістика

тематичний план курсу Газетно-журнальний дизайн


Лозинський М. В.

Навчальна програма видавничої справи

Робоча програма видавнича справа

силабус Теорія та істор. видавничої справи

Силабус Теорія і методика журналістської творчості


Тихолоз Б. С.

Псих_тв_Плани практ+семінарів

Псих_тв_Самост_роб

Псих_тв_ТЕСТИ

Тихолоз_Б_Психологія творчості_2016_Роб+навч_прогр

Псих_тв_План лекцій

 

Дмитровський З.Є.

Силабус Організація роботи в ЗМІ (телебачення)


Рудик М. С.

Типові тестові питання

Самостійна робота

Робоча програма ПУБЛІЦИСТИКА У БЛОГАХ Рудик М.С.

План семінарських занять

Навчальна програма

Лекційні заняття

Критерії оцінювання

силабус_Література

силабус_Вплив медіа

силабус_Блоги

Методичка Література

Силабус ЗМІ і аудиторія


Скленар І. М.

силабус Менеджмент у видавничій справі

силабус теорія і методика журналістської творчості

силабус Феноменологія друкованого тексту

силабус Менеджмент у релігійних ЗМІ

Войтович Н.О.

силабус етично-правові норми

силабус медіаграмотність: технології і практика

силабус політичний імідж у структурі комунікаційного простору

силабус прес-служба

sylabus_etychno-prawowi normy

Опис навчальної програми етично-правові норми

силабус психологія політичної реклами

Війтович Т.Я.

силабус_бренд-менеджмент

силабус_Медіаекономіка

силабус_менеджмент у ЗМІ