Бакалавр – Вибіркові навчальні дисципліни

ВД02 анотація-Войтович-Медiаграмотнiсть-2024

ВД02 анотація-Войтович-Психологiя полiтичноi реклами

ВД02 анотація-Лозинський-Публічна комунікація і медіамаркетинг

ВД05 Силабус – Білоус – Міжкультурна комунікація

ВД 05 анотація-Васьківський-Теорія і практика реклами

ВД06 Силабус – Квасниця – Теорія комунікації

ВД06 Силабус – Лильо – Націологія та інформація

ВД07 Силабус – Онуфрів – Соціальна психологія масової комунікації

ВД 07-силабус-Потятиник-Соціологія масової комунікації

ВД08 Анотація Хоменко – Історія світової культури

ВД08 Силабус – Хоменко – Історія світової культури

ВД08 Анотація – Хоменко – Деонтологія журналістики

ВД08 Силабус – Хоменко – Деонтологія журналістики

ВД09 Анотація – Житарюк – Агенційна журналістика

ВД09 Силабус – Житарюк – Теорії масової інформації

ВД09 анотація-Шайда Н.К.-Судова журналістика

ВД10 Силабус – Лизанчук – Українська мова і політика.

ВД 10 Силабус-Скленар-Менеджмент у видавничій справі

 

Силабус – Лизанчук – Журналістська радіо майстерність

Силабус – Білоус – Телекомунікація: теорія, новітні практики (Основи дикторської майстерності на телебаченні. Культура усного
публічного мовлення. Телереклама)3-1s

Силабус – Білоус – Телекомунікація: теорія, новітні практики (Основи дикторської майстерності на телебаченні)3-2s

Силабус – Білоус – Телекомунікація: теорія, новітні практики (Виражальні засоби комунікації телевізійних журналістів.
Методика створення аналітичного телевізійного тексту. Конвергенція у системі ЗМК)4-1s

Силабус – Білоус – Телекомунікація: теорія, новітні практики (Ведучий телевізійних програм) 4-2s

Силабус – Дворянин – Методика створення інформаційного радіотексту

Силабус – Дворянин – Методика створення інформаційного телевізійного тексту

Силабус – Лебеденко – Основи культури усного публічного мовлення 4-2s

Силабус – Лизанчук – Основи дикторської майстерності на радіо.4-2s

Силабус – Лизанчук – Радіокомунікація: теорія, новітні практики (Виражальні засоби комунікації радіожурналістів. Методика
створення аналітичного радіотексту. Конвергенція у системі ЗМК).4-1s

Силабус – Лизанчук – Радіокомунікація: теорія, новітні практики (Основи дикторської майстерності на радіо. Культура усного
публічного мовлення. Радіореклама).3-1s

Силабус – Лизанчук – Радіокомунікація: теорія, новітні практики (Основи дикторської майстерності на радіо)3-2s

Силабус – Лизанчук – Радіокомунікація: теорія, новітні практики 4-2s

Силабус – Табінський – Фотожурналістика в системі ЗМК

Силабус – Кость – Військова тематика в українських ЗМІ

Силабус – Романчук – Інформаційні війни

Силабус – Романчук – Системний аналіз у журналістиці

Силабус – Слотюк – Медіакультура

Силабус – Онуфрів – Психологія конфлікту

Силабус – Онуфрів – Політичний медіадискурс

Силабус – Капелюшний – Типологія журналістських помилок

Силабус – Житарюк – Організація роботи міжнародного відділу редакції

Силабус – Мельник – Міжнародна журналістика: правові норми та політичні реалії

Силабус – Лавриш – Громадянська журналістика веб-простору

Силабус – Габор – Мультимедійний практикум.

Силабус – Полянський – Розслідувальна журналістика.

Силабус – Погранична – Візуалізація в нових медіа: фотожурналістські проєкти

Силабус – Полянський – Візуалізація: практикум

Силабус – Залізняк – Візуалізація в нових медіа: основи подкастингу

Силабус – Мельник – Діаспорна публіцистика

Силабус – Лось – Видатні постаті 2023

Силабус – Слотюк – Основи наукових досліджень

Силабус – Квасниця – Японознавчі студії: геополітичний, культурологічний та масмедійний аспекти

Силабус – Квасниця – Міжкультурні комунікації

Силабус – Квасниця – ЗМІ Японії

Силабус – Хоменко – Історія української культури

 

Анотація – Кость – Військова тематика в українських ЗМІ

Анотація – Кость – Воєнна журналістика

Анотація – Онуфрів – Політичний медіадискурс

Анотація – Онуфрів – Психологія конфлікту

Анотація – Онуфрів – Соціальна психологія масової комунікації

Анотація – Паславський – Спортивна журналістика

Анотація – Романчук – Інформаційні війнии

Анотація – Романчук – Системний аналіз

Анотація – Слотюк – Медіакультура

Анотація-Мельник Ю.І- Медіаекономіка зарубіжних країн